BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Bayburt Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü - Çocuk Gelişimi İ.Ö.Program Tanımları
Kuruluş
Program 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul etmiştir.
Kazanılan Derece
Eğitimini başarıyla tamamlayanlara ön lisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek öğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınav sonucunda yeterli puanı almış ve özel şartları taşıyan öğrenciler alınmaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yüksek Öğretim kurumlarındaki önceki öğrenmenin tanınmasında “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrenciler bütün derslerden başarılı olmalıdırlar. Önlisans Programı’nda en az 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun sayılır.
Program Profili
Programın amacı; sektörün ihtiyaç duyduğu donanıma sahip, çağdaş, çocuk ve insan sevgisi ile bütünleşmiş nitelikli okul öncesi eğitim elemanları yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Programdan mezun olacak öğrenciler örgün öğretim önlisans programlarından mezun olan öğrencilerin kazanmış oldukları genel haklara sahip olacaklar, onlar gibi kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilme imkânı bulacaklardır. Özellikle bu alandan mezun öğrencilerin en büyük istihdam alanları programın özelliğinden dolayı ağırlıklı olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel anaokulları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı resmi ve özel çocuk yuvaları ve kreşlerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
DGS sınav sonuçlarına göre Üniversitelerin Okul öncesi Öğretmenliği ve Çocuk Gelişimi Lisans programlarına geçiş yapılmaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Programlarda verilen her bir ders için bir ara sınavı (kısa sınav, ödev) ve dönem sonu sınavı yapılır. Başarı notuna ara sınav, ( varsa kısa süreli sınav ve ödevlerin) etkisi %40, dönem sonu sınavının ise %60 oranındadır. Dönem sınavına girebilmesi için öğrencinin yönetmeliklerde yazılı devam şartlarını yerine getirmiş olması gerekmektedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında, bağıl değerlendirme sistemi uygulanır. Bu değerlendirmede; dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yılsonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır ve alınan notlar yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde 4’lü harf sistemine dönüştürülür. Öğrencinin aldığı notlardan oluşturulan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ardışık 2 dönem 2.00’ın altında olanlar bir sonraki dönemden ders alamazlar. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, öğrencinin mezuniyet AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’su başarı baraj notunun üzerinde ise bu dersler başarılı olarak tanımlanır. Yarıyıllarda/yıllarda ise, AGNO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile değerlendirilir. FF notu, ilgili dersten başarısız olan öğrencilere verilir. FF notu alan öğrenci, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır. Başarı notu M ve G ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin mezun olabilmeleri için öğretim programında belirtilen dersleri ve kredi saatlerini başarıyla tamamlamaları ve ağırlıklı genel not ortalamasını en az 2.00 düzeyine çıkarmış ve staj çalışmalarında başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Öğr. Gör. Gülşah ŞEKER
Bölüm Olanakları
Program mezunları, kamu kuruluşları ile özel sektöre ait kreş, anaokulu, gündüz bakım evleri ve rehabilitasyon merkezlerinde iş bulabilirler.

Program Çıktıları
1Yeni Program Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.
2Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak; verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, çözüm geliştirebilme becerisine sahip olmak.
3Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen göstermek.
4Alanı ile ilgili çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, doküman ve bilişim araçları ile iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
5Alanı ile ilgili uygulama süreçlerinde çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-motor gelişimine uygun program hazırlamak, etkinlikleri planlamak ve etkin kullanabilme becerisine sahip olmak
6Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim olmak
7Alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgi ve yeterliliğine sahip olmak.
8Sosyal sorumluluk, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
9Alanında ulusal ve uluslar arası gündemi takip edebilme, problemleri tanımlama, modelleme ve çözümleme becerisine sahip olmak

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
122333333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
T : Teorik U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 SÇG117B2 Anne-Çocuk Sağlığı Zorunlu 3 0 0 3
2 SM103B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
3 SM103B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
4 SÇG107B Çocuk Gelişimi I Zorunlu 3 0 0 6
5 SÇG107B2 Çocuk Gelişimi I Zorunlu 3 0 0 5
6 SÇG113B Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Zorunlu 3 0 0 4
7 SÇG115B Eğitimde Materyal Geliştirme Zorunlu 2 0 0 5
8 SÇG115B2 Eğitimde Materyal Geliştirme Zorunlu 2 0 0 5
9 SÇG111B İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 0 0 3
10 SÇG111B2 İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 0 0 3
11 SÇG113B2 Medya Okuryazarlığı Zorunlu 3 0 0 3
12 SÇG109B Özel Eğitim I Zorunlu 3 0 0 6
13 SÇG109B2 Özel Eğitim I Zorunlu 3 0 0 5
14 SM101B Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
15 SM101B Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
16 SM105B Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2
17 SM105B Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 41 0 0 60
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 SM104B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
2 SM104B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
3 SÇG108B Çocuk Gelişimi II Zorunlu 3 0 0 5
4 SÇG108B2 Çocuk Gelişimi II Zorunlu 3 0 0 5
5 SÇG112B Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3
6 SÇG112B2 Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3
7 SÇG110B Özel Eğitim II Zorunlu 3 0 0 5
8 SÇG110B2 Özel Eğitim II Zorunlu 3 0 0 5
9 SÇG114B Seçmeli Ders Grubu I Seçmeli - - - 3
10 SÇG102B2 Seçmeli Ders Grubu I Seçmeli - - - 0
11 SÇGSTJ1 Staj I Zorunlu 0 2 0 5
12 SÇGSTJ1 Staj I Zorunlu 0 2 0 5
13 SM102B Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2
14 SM102B Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2
15 SM106B Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2
16 SM106B Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 35 4 0 51
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 SÇG205B Çocuk Edebiyatı Zorunlu 2 0 0 2
2 SÇG201B2 Çocuk Edebiyatı Zorunlu 2 0 0 5
3 SÇG207B Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı Zorunlu 2 0 0 2
4 SÇG203B2 Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı Zorunlu 3 0 0 4
5 SÇG205B2 Davranış Problemleri ve Yönetimi Zorunlu 2 0 0 0
6 SÇG207B2 Erken Çocukluk Döneminde Yeni Yaklaşımlar Zorunlu 2 0 0 0
7 SÇG203B Okul Öncesi Eğitim Kurumları Uygulamaları I Zorunlu 1 4 0 8
8 SÇG209B2 Okula Uyum ve Erken Okuryazarlık Zorunlu 2 0 0 4
9 SÇG209B Seçmeli Ders Grubu II Seçmeli - - - 4
10 SÇG211B2 Seçmeli Ders Grubu II Seçmeli - - - 0
11 SÇG201B Uygulama I Zorunlu 1 4 0 8
12 ÜSD Üniversite Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 0
13 ÜSD Üniversite Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 0
Toplam 27 8 0 37
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 SÇG206B Anne Baba Eğitim Zorunlu 2 0 0 2
2 SÇG212B2 Anne-Baba Eğitimi Zorunlu 2 0 0 3
3 SÇG210B2 Çocuk Hakları ve Hukuku Zorunlu 2 0 0 3
4 SÇG208B2 Çocuk ve Drama Zorunlu 3 0 0 4
5 SÇG204B2 Çocuk ve Oyun Zorunlu 2 0 0 3
6 SÇG202B2 Çocukla İletişim Zorunlu 3 0 0 4
7 SHMYOSEÇ MYO Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 3
8 SHMYOSEÇ MYO Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 0
9 SÇG204B Okul Öncesi Eğitim Kurumları Uygulamaları II Zorunlu 2 4 0 8
10 SÇG206B2 Okul Öncesinde Eğitim Planlama ve Program Geliştirme Zorunlu 3 0 0 4
11 SÇG208B Seçmeli Ders Grubu III Seçmeli - - - 3
12 SÇG214B2 Seçmeli Ders Grubu III Seçmeli - - - 0
13 SÇGSTJ2 Staj II Zorunlu 0 2 0 5
14 SÇG202B Uygulama II Zorunlu 2 4 0 6
Toplam 30 10 0 48
 
Seçmeli Ders Grubu I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 SÇG114B.1 Çocuk ve Drama Seçmeli 2 0 0 3
2 SÇG114B.2 İlk Yardım Seçmeli 2 0 0 3
3 SÇG114B.3 Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme Seçmeli 2 0 0 3
Seçmeli Ders Grubu I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 SÇG102B2.1 Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Öğretimi Seçmeli 3 0 0 3
2 SÇG102B2.2 Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme Seçmeli 3 0 0 3
3 SÇG102B2.3 Çocukta Bağımlılık ve Önlenmesi Seçmeli 3 0 0 0
Seçmeli Ders Grubu II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 SÇG209B.1 Davranış Bilimleri Seçmeli 3 0 0 4
2 SÇG209B.2 Erken Çocukluk Döneminde Yeni Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 0 4
3 SÇG209B.3 Çocukta Bilim ve Teknoloji Seçmeli 3 0 0 4
Seçmeli Ders Grubu II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 SÇG214B2.1 Çocuk ve Çevre Seçmeli 3 0 0 3
2 SÇG214B2.2 Risk Altındaki Çocuklar Seçmeli 3 0 0 3
3 SÇG214B2.3 Sanat ve Yaratıcılık Seçmeli 3 0 0 3
Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ÜS0101.3B2 Çevre ve Toplum (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
2 ÜS0103.1B3 Tarihi Yapılar (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
3 ÜS0103.2B3 Gıda Güvenliği (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
4 ÜS0103.3B3 Popüler Bilim (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
5 ÜS0104.2 Stratejik Yönetim Uygulamaları (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
6 ÜS0201.8 Temel Ekonomi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
7 ÜS0201.9 Güncel İktisadi Konular (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
8 ÜS0202.4 Bireysel Yatırımcılık (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
9 ÜS0202.5 Kariyer Planlama (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
10 ÜS0204.3 Vergiye Giriş (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
11 ÜS0206.1 Kent ve Çevre Hakları (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
12 ÜS0305.2 Akademik Türkçe (Eğitim Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
13 ÜS0401.21 Anadoluda Tasavvuf Seçmeli 2 0 0 2
14 ÜS0401.23 İslam İnanç Sistemi (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
15 ÜS0401.24 İki Temel Kaynak: Kur'an ve Hadis (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
16 ÜS0501.3 Osmanlı Türkçesine Giriş (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
17 ÜS0502.2 Metin İncelemesi/Roman ve Hikaye Teorisi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
18 ÜS0503.2 Sosyal Hareketler (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
19 ÜS0701.12 Herkes İçin Spor (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
20 ÜS0701.13 Basketbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
21 ÜS0701.14 Futbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
22 ÜS0701.15 Dart (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
23 ÜS0701.16 Bisiklet (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
24 ÜS0701.17 Gönüllülük Çalışması (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 1 2 0 2
25 ÜS0901.02 Organik Tarım Uygulamaları (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
26 ÜS0902.02 Liderlik ve Motivasyon (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
27 ÜS0903.1 Tehlikeli Atık Yönetimi (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
28 ÜS1001.1B Renklerin Dili (Sanat ve Tasarım Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
29 ÜS1202.2B2 Temel Halk Sağlığı (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
30 ÜS1202.3B2 İlk Yardımda Temel Uygulamalar (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
31 ÜS1207.2B Dijital Sağlık (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
32 ÜS1207.3B Dünden Bugüne Tedavide Alternatif Yaklaşımlar (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
33 ÜS1301.1B2 İletişim (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 0
34 ÜS1301.2B2 Girişimcilik (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
35 ÜS1302.2B İş Hukuku(Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
36 ÜS1401.1B2 Kişisel Gelişim ve Motivasyon (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
37 ÜS1402.1B3 Evcil Hayvan Yetiştiriciliği ve Hayvan Hakları (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
38 ÜS1404B Doğa Koruma (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
39 ÜS1405.B2 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
40 ÜS1501.1B2 İnsan Hakları Hukuku (Adalet MYO) Seçmeli 2 0 0 0
41 ÜS1603.2B2 Para ve Banka (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
42 ÜS1604.2B2 Ekonomi Okuryazarlığı (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
43 ÜS1608.2B2 Uygulamalı Dış Ticaret (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 0 0 0 0
44 ÜS1610.3B Reklamcılık (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
45 ÜS1612.1B Catering (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
46 ÜS1701.2B3 Algoritma ve Programlama Mantığı (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
47 ÜS1702.2B3 Elektrik Enerjisinin Tarihi (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
48 ÜS1702.3B3 Matematik ve Yaşam (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
49 ÜS1704.1B2 Halkla İlişkiler (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
50 ÜS1713.2B Sosyal Medya Okumaları (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ÜS0101.3B2 Çevre ve Toplum (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
2 ÜS0103.1B3 Tarihi Yapılar (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
3 ÜS0103.2B3 Gıda Güvenliği (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
4 ÜS0103.3B3 Popüler Bilim (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
5 ÜS0104.2 Stratejik Yönetim Uygulamaları (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
6 ÜS0201.8 Temel Ekonomi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
7 ÜS0201.9 Güncel İktisadi Konular (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
8 ÜS0202.4 Bireysel Yatırımcılık (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
9 ÜS0202.5 Kariyer Planlama (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
10 ÜS0204.3 Vergiye Giriş (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
11 ÜS0206.1 Kent ve Çevre Hakları (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
12 ÜS0305.2 Akademik Türkçe (Eğitim Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
13 ÜS0401.21 Anadoluda Tasavvuf Seçmeli 2 0 0 0
14 ÜS0401.23 İslam İnanç Sistemi (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
15 ÜS0401.24 İki Temel Kaynak: Kur'an ve Hadis (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
16 ÜS0501.3 Osmanlı Türkçesine Giriş (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
17 ÜS0502.2 Metin İncelemesi/Roman ve Hikaye Teorisi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
18 ÜS0503.2 Sosyal Hareketler (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
19 ÜS0701.12 Herkes İçin Spor (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
20 ÜS0701.13 Basketbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
21 ÜS0701.14 Futbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
22 ÜS0701.15 Dart (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
23 ÜS0701.16 Bisiklet (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
24 ÜS0701.17 Gönüllülük Çalışması (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 1 2 0 0
25 ÜS0901.02 Organik Tarım Uygulamaları (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
26 ÜS0902.02 Liderlik ve Motivasyon (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
27 ÜS0903.1 Tehlikeli Atık Yönetimi (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
28 ÜS1001.1B Renklerin Dili (Sanat ve Tasarım Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
29 ÜS1202.2B2 Temel Halk Sağlığı (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
30 ÜS1202.3B2 İlk Yardımda Temel Uygulamalar (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
31 ÜS1207.2B Dijital Sağlık (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
32 ÜS1207.3B Dünden Bugüne Tedavide Alternatif Yaklaşımlar (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
33 ÜS1301.1B2 İletişim (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 0
34 ÜS1301.2B2 Girişimcilik (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 0
35 ÜS1302.2B İş Hukuku(Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 0
36 ÜS1401.1B2 Kişisel Gelişim ve Motivasyon (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
37 ÜS1402.1B3 Evcil Hayvan Yetiştiriciliği ve Hayvan Hakları (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
38 ÜS1404B Doğa Koruma (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
39 ÜS1405.B2 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
40 ÜS1501.1B2 İnsan Hakları Hukuku (Adalet MYO) Seçmeli 2 0 0 0
41 ÜS1603.2B2 Para ve Banka (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
42 ÜS1604.2B2 Ekonomi Okuryazarlığı (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
43 ÜS1608.2B2 Uygulamalı Dış Ticaret (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 0 0 0 0
44 ÜS1610.3B Reklamcılık (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
45 ÜS1612.1B Catering (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
46 ÜS1701.2B3 Algoritma ve Programlama Mantığı (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
47 ÜS1702.2B3 Elektrik Enerjisinin Tarihi (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
48 ÜS1702.3B3 Matematik ve Yaşam (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
49 ÜS1704.1B2 Halkla İlişkiler (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
50 ÜS1713.2B Sosyal Medya Okumaları (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
MYO Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 MS1201.1 Yazışma Teknikleri Seçmeli 2 0 0 3
2 MS1201.1B2 Etkili ve Güzel Konuşma Seçmeli 2 0 0 3
3 MS1202.1 Tıbbi Biyoloji ve Genetik Seçmeli 2 0 0 5
4 MS1202.1B2 Halk Sağlığı Seçmeli 2 0 0 0
5 MS1203.1 Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 0
6 MS1203.1B2 Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 0
7 MS1204.1 Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 0
8 MS1204.1B2 Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 0
9 MS1205.1 Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 0
10 MS1205.1B2 Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 0
11 MS1206.1B Çocuk Beslenmesi Seçmeli 2 0 0 3
12 MS1206.2B Kaynaştırma Seçmeli 2 0 0 3
13 MS1206.3B Montessori II Seçmeli 2 0 0 3
14 MS1207.1B Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 0
15 MS1208.1B Yazışma Teknikleri Seçmeli 2 0 0 0
16 MS1208.2B Etkili ve Güzel Konuşma Seçmeli 2 0 0 0
17 MS1208.3B Halk Sağlığı Seçmeli 2 0 0 0
18 MS1209.1B Meslek Etiği Seçmeli 2 0 0 0
19 MS1209.1B2 Sağlık Hizmetlerinde Proje Yazma Teknikleri Seçmeli 2 0 0 3
MYO Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 MS1201.1 Yazışma Teknikleri Seçmeli 2 0 0 3
2 MS1201.1B2 Etkili ve Güzel Konuşma Seçmeli 2 0 0 3
3 MS1202.1 Tıbbi Biyoloji ve Genetik Seçmeli 2 0 0 0
4 MS1202.1B2 Halk Sağlığı Seçmeli 2 0 0 0
5 MS1203.1 Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 0
6 MS1203.1B2 Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 0
7 MS1204.1 Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 0
8 MS1204.1B2 Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 0
9 MS1205.1 Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 0
10 MS1205.1B2 Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 0
11 MS1206.1B Çocuk Beslenmesi Seçmeli 2 0 0 0
12 MS1206.2B Kaynaştırma Seçmeli 2 0 0 0
13 MS1206.3B Montessori II Seçmeli 2 0 0 0
14 MS1207.1B Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 0
15 MS1208.1B Yazışma Teknikleri Seçmeli 2 0 0 0
16 MS1208.2B Etkili ve Güzel Konuşma Seçmeli 2 0 0 0
17 MS1208.3B Halk Sağlığı Seçmeli 2 0 0 0
18 MS1209.1B Meslek Etiği Seçmeli 2 0 0 0
Seçmeli Ders Grubu III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 SÇG208B.1 Çocuk ve Çevre Seçmeli 2 0 0 3
2 SÇG208B.2 Çocukla İletişim Seçmeli 2 0 0 3
3 SÇG208B.3 Sanat ve Yaratıcılık Seçmeli 2 0 0 3
Seçmeli Ders Grubu III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ANT21401 Atıcılık Seçmeli 2 2 0 0
2 ANT21402 Badminton Seçmeli 2 2 0 0
3 ANT21403 Bilardo Seçmeli 2 2 0 0
4 ANT21404 Bilek Güreşi Seçmeli 2 2 0 0
5 ANT21405 Binicilik Seçmeli 2 2 0 0
6 ANT21406 Bisiklet Seçmeli 2 2 0 0
7 ANT21407 Boks Seçmeli 2 2 0 0
8 ANT21408 Dağcılık Seçmeli 2 2 0 0
9 ANT21409 Eskrim Seçmeli 2 2 0 0
10 ANT21410 Gösteri Cimnastiği Seçmeli 2 2 0 0
11 ANT21411 Güreş Seçmeli 2 2 0 0
12 ANT21412 Halter Seçmeli 2 2 0 0
13 ANT21413 İzcilik Seçmeli 2 2 0 0
14 ANT21414 Judo Seçmeli 2 2 0 0
15 ANT21415 Kayak Seçmeli 2 2 0 0
16 ANT21416 Kürek Seçmeli 2 2 0 0
17 ANT21417 Masa Tenisi Seçmeli 2 2 0 0
18 ANT21418 Modern Pentatlon Seçmeli 2 2 0 0
19 ANT21419 Orienting Seçmeli 2 2 0 0
20 ANT21420 Rafting Seçmeli 2 2 0 0
21 ANT21421 Satranç Seçmeli 2 2 0 0
22 ANT21422 Sportif Ritmik Cimnastik Seçmeli 2 2 0 0
23 ANT21423 Step-Aerobik Seçmeli 2 2 0 0
24 ANT21424 Taekwondo Seçmeli 2 2 0 0
25 ANT21425 Tenis Seçmeli 2 2 0 0
26 ANT21426 Triatlon Seçmeli 2 2 0 0
27 ANT21427 Karate Seçmeli 2 2 0 0
28 ANT21428 Atlı Cirit Seçmeli 2 2 0 0
29 ANT21429 Beyzbol Seçmeli 2 2 0 0
30 ANT21430 Bocce Seçmeli 2 2 0 0
31 ANT21431 Bowling Seçmeli 2 2 0 0
32 ANT21432 Buz Hokeyi Seçmeli 2 2 0 0
33 ANT21433 Çim Hokeyi Seçmeli 2 2 0 0
34 ANT21434 Dart Seçmeli 2 2 0 0
35 ANT21435 Geleneksel Türk Okçuluk Seçmeli 2 2 0 0
36 ANT21436 Kano Seçmeli 2 2 0 0
37 ANT21437 Korfbol Seçmeli 2 2 0 0
38 ANT21438 Okçuluk Seçmeli 2 2 0 0
39 ANTBS.01 Atıcılık Seçmeli 2 2 0 0
40 ANTBS.02 Badminton Seçmeli 2 2 0 0
41 ANTBS.03 Bilardo Seçmeli 2 2 0 0
42 ANTBS.04 Bilek Güreşi Seçmeli 2 2 0 0
43 ANTBS.05 Binicilik Seçmeli 2 2 0 0
44 ANTBS.06 Bisiklet Seçmeli 2 2 0 0
45 ANTBS.07 Boks Seçmeli 2 2 0 0
46 ANTBS.08 Dağcılık Seçmeli 2 2 0 0
47 ANTBS.09 Eskrim Seçmeli 2 2 0 0
48 ANTBS.10 Gösteri Cimnastiği Seçmeli 2 2 0 0
49 ANTBS.11 Güreş Seçmeli 2 2 0 0
50 ANTBS.12 Halter Seçmeli 2 2 0 0
51 ANTBS.13 İzcilik Seçmeli 2 2 0 0
52 ANTBS.14 Judo Seçmeli 2 2 0 0
53 ANTBS.15 Kayak Seçmeli 2 2 0 0
54 ANTBS.16 Kürek Seçmeli 2 2 0 0
55 ANTBS.17 Masa Tenisi Seçmeli 2 2 0 0
56 ANTBS.18 Modern Pentatlon Seçmeli 2 2 0 0
57 ANTBS.19 Orienting Seçmeli 2 2 0 0
58 ANTBS.20 Rafting Seçmeli 2 2 0 0
59 ANTBS.21 Satranç Seçmeli 2 2 0 0
60 ANTBS.22 Sportif Ritmik Cimnastik Seçmeli 2 2 0 0
61 ANTBS.23 Step-Aerobik Seçmeli 2 2 0 0
62 ANTBS.24 Taekwondo Seçmeli 2 2 0 0
63 ANTBS.25 Tenis Seçmeli 2 2 0 0
64 ANTBS.26 Triatlon Seçmeli 2 2 0 0
65 ANTBS.27 Karate Seçmeli 2 2 0 0
66 ANTBS.28 Atlı Cirit Seçmeli 2 2 0 0
67 ANTBS.29 Beyzbol Seçmeli 2 2 0 0
68 ANTBS.30 Bocce Seçmeli 2 2 0 0
69 ANTBS.31 Bowling Seçmeli 2 2 0 0
70 ANTBS.32 Buz Hokeyi Seçmeli 2 2 0 0
71 ANTBS.33 Çim Hokeyi Seçmeli 2 2 0 0
72 ANTBS.34 Dart Seçmeli 2 2 0 0
73 ANTBS.35 Geleneksel Türk Okçuluk Seçmeli 2 2 0 0
74 ANTBS.36 Kano Seçmeli 2 2 0 0
75 ANTBS.37 Korfbol Seçmeli 2 2 0 0
76 ANTBS.38 Okçuluk Seçmeli 2 2 0 0