BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Bayburt Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Aydıntepe Meslek Yüksekokulu - Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü - Çocuk Gelişimi İ.Ö.Program Tanımları
Kuruluş
Program 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul etmiştir.
Kazanılan Derece
Eğitimini başarıyla tamamlayanlara ön lisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yükseköğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınav sonucunda yeterli puanı almış ve özel şartları taşıyan öğrenciler alınmaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Önlisans eğitiminin öncesinde lise eğitiminin tamamlanması gereklidir. Bunun için lise diplomasının ibrazı gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrenciler bütün derslerden başarılı olmalıdırlar. Önlisans Programı’nda en az 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun sayılır.
Program Profili
Programın amacı; sektörün ihtiyaç duyduğu donanıma sahip, çağdaş, çocuk ve insan sevgisi ile bütünleşmiş nitelikli okul öncesi eğitim elemanları yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Programdan mezun olacak öğrenciler örgün öğretim önlisans programlarından mezun olan öğrencilerin kazanmış oldukları genel haklara sahip olacaklar, onlar gibi kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilme imkânı bulacaklardır. Özellikle bu alandan mezun öğrencilerin en büyük istihdam alanları programın özelliğinden dolayı ağırlıklı olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel anaokulları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı resmi ve özel çocuk yuvaları ve kreşlerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
DGS sınav sonuçlarına göre Üniversitelerin Okul öncesi Öğretmenliği ve Çocuk Gelişimi Lisans programlarına geçiş yapılmaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Programlarda verilen her bir ders için bir ara sınavı (kısa sınav, ödev) ve dönem sonu sınavı yapılır. Başarı notuna ara sınav, ( varsa kısa süreli sınav ve ödevlerin) etkisi %40, dönem sonu sınavının ise %60 oranındadır. Dönem sınavına girebilmesi için öğrencinin yönetmeliklerde yazılı devam şartlarını yerine getirmiş olması gerekmektedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında, bağıl değerlendirme sistemi uygulanır. Bu değerlendirmede; dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yılsonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır ve alınan notlar yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde 4’lü harf sistemine dönüştürülür. Öğrencinin aldığı notlardan oluşturulan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ardışık 2 dönem 2.00’ın altında olanlar bir sonraki dönemden ders alamazlar. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, öğrencinin mezuniyet AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’su başarı baraj notunun üzerinde ise bu dersler başarılı olarak tanımlanır. Yarıyıllarda/yıllarda ise, AGNO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile değerlendirilir. FF notu, ilgili dersten başarısız olan öğrencilere verilir. FF notu alan öğrenci, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır. Başarı notu M ve G ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin mezun olabilmeleri için öğretim programında belirtilen dersleri ve kredi saatlerini başarıyla tamamlamaları ve ağırlıklı genel not ortalamasını en az 2.00 düzeyine çıkarmış ve staj çalışmalarında başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Öğr. Gör. Nihal ÖZDEMİR
Bölüm Olanakları
Program mezunları, kamu kuruluşları ile özel sektöre ait kreş, anaokulu, gündüz bakım evleri ve rehabilitasyon merkezlerinde iş bulabilirler.

Program Çıktıları
1Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.
2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak; verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, çözüm geliştirebilme becerisine sahip olmak.
3 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen göstermek.
4 Alanı ile ilgili çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, doküman ve bilişim araçları ile iletişim teknolojilerini kullanabilmek
5 Alanı ile ilgili uygulama süreçlerinde çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-motor gelişimine uygun program hazırlamak, etkinlikleri planlamak ve etkin kullanabilme becerisine sahip olmak
6 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim olmak
7Alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgi ve yeterliliğine sahip olmak.
8Tarihi değerlere saygılı bireyler olmak.
9 Sosyal sorumluluk, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
10 Alanında ulusal ve uluslar arası gündemi takip edebilme, problemleri tanımlama, modelleme ve çözümleme becerisine sahip olmak
11 Alanında disiplin içi ve disiplinler arası inisiyatif kullanma ve takım çalışması yapabilme ve yaratıcılık becerisine sahip olmak
12Mesleki hizmet içi eğitim ve etkinliklere katılmak, kalite çalışmaları ve teknolojik gelişmeleri izlemek; bilgi, deneyim ve uygulama becerilerine sahip olmak.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
122333333333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
T : Teorik U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 AY103B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
2 ÇG107B Çocuk Gelişimi Zorunlu 3 0 0 6
3 ÇG113B Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Zorunlu 3 0 0 4
4 ÇG111B Çocuk ve Oyun Zorunlu 2 1 0 3
5 ÇG115B Eğitimde Araç Gereç Geliştirme Zorunlu 2 0 0 5
6 ÇG109B Özel Eğitim I Zorunlu 3 0 0 6
7 AY101B Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
8 AY105B Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 19 1 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 AY104B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
2 ÇG108B Çocuk Gelişimi II Zorunlu 3 0 0 6
3 ÇG112B Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Zorunlu 3 0 0 4
4 ÇG110B Özel Eğitim II Zorunlu 3 0 0 6
5 ÇG114B Seçmeli Ders Grubu I Seçmeli - - - 4
6 AY102B Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2
7 AY106B Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 17 0 0 26
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ÇG201B Çocuğu Tanıma Teknikleri Zorunlu 3 0 0 4
2 ÇG207B Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı Zorunlu 2 0 0 4
3 ÇG205B Fen Eğitimi Zorunlu 2 0 0 4
4 ÇG203B Okul Öncesi Eğitim Kurumlar Uygulamaları I Zorunlu 1 4 0 8
5 ÇG209B Seçmeli Ders Grubu II Seçmeli - - - 4
6 ÜSD Üniversite Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 0
Toplam 13 4 0 24
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ÇG206B Aile Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2
2 ÇG202B Çocuk Edebiyat ve Medya Zorunlu 3 0 0 6
3 AYMYOSEÇ MYO Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 3
4 ÇG204B Okul Öncesi Eğitim Kurumlar Uygulamaları II Zorunlu 2 4 0 8
5 ÇG208B Seçmeli Ders Grubu III Seçmeli - - - 3
6 ÇGSTAJ Staj Zorunlu 0 2 0 5
Toplam 11 6 0 27
 
Seçmeli Ders Grubu I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ÇG114.1B Çocuk ve Drama Seçmeli 2 0 0 4
2 ÇG114.2B İlkyardım Seçmeli 2 0 0 4
3 ÇG114.3B Çocuk Hakları ve Koruma Seçmeli 2 0 0 4
4 ÇG114.4B Sosyal Psikoloji Seçmeli 2 0 0 4
5 ÇG114.5B Beslenme İlkeleri Seçmeli 2 0 0 4
6 ÇG114.6B İçecek Teknolojisi Seçmeli 2 0 0 4
Seçmeli Ders Grubu II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ÇG209.1B Davranış Bilimleri Seçmeli 3 0 0 4
2 ÇG209.2B Çocuk Beslenmesi Seçmeli 3 0 0 4
3 ÇG209.3B Çocukta Bilim ve Teknoloji Seçmeli 3 0 0 4
4 ÇG209.4B Çocuk Koruma ve Bakım Sistemleri Seçmeli 3 0 0 4
5 ÇG209.5B Sosyoloji Seçmeli 3 0 0 4
6 ÇG209.6B Halk Sağlığı Seçmeli 3 0 0 4
7 ÇG209.7B Matematik Seçmeli 3 0 0 4
Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ÜS0101.3B2 Çevre ve Toplum (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
2 ÜS0103.1B3 Tarihi Yapılar (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
3 ÜS0103.2B3 Gıda Güvenliği (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
4 ÜS0103.3B3 Popüler Bilim (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
5 ÜS0104.2 Stratejik Yönetim Uygulamaları (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
6 ÜS0201.8 Temel Ekonomi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
7 ÜS0201.9 Güncel İktisadi Konular (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
8 ÜS0202.4 Bireysel Yatırımcılık (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
9 ÜS0202.5 Kariyer Planlama (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
10 ÜS0204.3 Vergiye Giriş (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
11 ÜS0206.1 Kent ve Çevre Hakları (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
12 ÜS0305.2 Akademik Türkçe (Eğitim Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
13 ÜS0401.21 Anadoluda Tasavvuf Seçmeli 2 0 0 2
14 ÜS0401.23 İslam İnanç Sistemi (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
15 ÜS0401.24 İki Temel Kaynak: Kur'an ve Hadis (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
16 ÜS0501.3 Osmanlı Türkçesine Giriş (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
17 ÜS0502.2 Metin İncelemesi/Roman ve Hikaye Teorisi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
18 ÜS0503.2 Sosyal Hareketler (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
19 ÜS0701.12 Herkes İçin Spor (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
20 ÜS0701.13 Basketbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
21 ÜS0701.14 Futbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
22 ÜS0701.15 Dart (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
23 ÜS0701.16 Bisiklet (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
24 ÜS0701.17 Gönüllülük Çalışması (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 1 2 0 2
25 ÜS0901.02 Organik Tarım Uygulamaları (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
26 ÜS0902.02 Liderlik ve Motivasyon (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
27 ÜS0903.1 Tehlikeli Atık Yönetimi (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
28 ÜS1001.1B Renklerin Dili (Sanat ve Tasarım Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
29 ÜS1202.2B2 Temel Halk Sağlığı (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
30 ÜS1202.3B2 İlk Yardımda Temel Uygulamalar (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
31 ÜS1207.2B Dijital Sağlık (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
32 ÜS1207.3B Dünden Bugüne Tedavide Alternatif Yaklaşımlar (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
33 ÜS1301.1B2 İletişim (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
34 ÜS1301.2B2 Girişimcilik (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
35 ÜS1302.2B İş Hukuku(Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
36 ÜS1401.1B2 Kişisel Gelişim ve Motivasyon (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
37 ÜS1402.1B3 Evcil Hayvan Yetiştiriciliği ve Hayvan Hakları (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
38 ÜS1404B Doğa Koruma (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
39 ÜS1405.B2 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
40 ÜS1501.1B2 İnsan Hakları Hukuku (Adalet MYO) Seçmeli 2 0 0 0
41 ÜS1603.2B2 Para ve Banka (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
42 ÜS1604.2B2 Ekonomi Okuryazarlığı (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
43 ÜS1608.2B2 Uygulamalı Dış Ticaret (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 0 0 0 0
44 ÜS1610.3B Reklamcılık (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
45 ÜS1612.1B Catering (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
46 ÜS1701.2B3 Algoritma ve Programlama Mantığı (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
47 ÜS1702.2B3 Elektrik Enerjisinin Tarihi (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
48 ÜS1702.3B3 Matematik ve Yaşam (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
49 ÜS1704.1B2 Halkla İlişkiler (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
50 ÜS1713.2B Sosyal Medya Okumaları (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
MYO Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 MS1301.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 2 1 0 0
2 MS1301.1B2 Meslek Etiği Seçmeli 2 0 0 0
3 MS1301.2B Kalite ve Güvence Standartları Seçmeli 2 1 0 0
4 MS1301.2B2 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 2 0 0 0
5 MS1301.3B İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 2 1 0 0
6 MS1301.3B2 Bilimsel Proje Hazırlama Teknikleri Seçmeli 2 0 0 0
7 MS1301.4B Girişimcilik Seçmeli 2 1 0 3
8 MS1301.5B İletişim Seçmeli 2 1 0 0
9 MS1302.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 0
10 MS1302.1B2 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 2 0 0 0
11 MS1302.2B Kalite ve Güvence Standartları Seçmeli 3 0 0 0
12 MS1302.2B2 Kalite ve Güvence Standartları Seçmeli 2 0 0 0
13 MS1302.3B İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
14 MS1302.3B2 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 2 0 0 0
15 MS1302.4B Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 0
16 MS1302.4B2 Girişimcilik Seçmeli 2 0 0 0
17 MS1302.5B İletişim Seçmeli 3 0 0 0
18 MS1302.5B2 İletişim Seçmeli 2 0 0 0
19 MS1302.6B Sistem Analizi ve Tasarım Seçmeli 2 1 0 0
20 MS1302.6B2 Sistem Analizi ve Tasarımı Seçmeli 2 0 0 0
21 MS1302.7B2 Meslek Etiği Seçmeli 2 0 0 0
22 MS1303.1B Yükseklik Ölçmeleri Seçmeli 2 0 0 0
23 MS1303.1B2 Yükseklik Ölçmeleri Seçmeli 2 0 0 0
24 MS1303.2B Hidrografik Ölçmeleri Seçmeli 2 0 0 0
25 MS1303.2B2 Hidrografik Ölçmeleri Seçmeli 2 0 0 0
26 MS1303.3B Mühendislik Ölçmeleri Uygulamaları Seçmeli 2 0 0 0
27 MS1303.3B2 Mühendislik Ölçmeleri Uygulamaları Seçmeli 2 0 0 0
28 MS1303.4B2 Meslek Etiği Seçmeli 2 0 0 0
29 MS1304.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 2 0 0 3
30 MS1304.1B2 Meslek Etiği Seçmeli 2 0 0 0
31 MS1304.2B İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 2 0 0 3
32 MS1304.2B2 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 2 0 0 0
33 MS1304.3B Girişimcilik Seçmeli 2 0 0 3
34 MS1304.3B2 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 2 0 0 0
35 MS1304.4B2 Girişimcilik Seçmeli 2 0 0 0
36 MS1305.1B Meslek Etiği Seçmeli 2 0 0 0
37 MS1305.2B İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 2 0 0 0
38 MS1305.3B Girişimcilik Seçmeli 2 0 0 0
Seçmeli Ders Grubu III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ÇG208.1B Çocuk ve Çevre Seçmeli 2 0 0 3
2 ÇG208.2B Çocukla İletişim Seçmeli 2 0 0 3
3 ÇG208.3B Sanat ve Yaratıcılık Seçmeli 2 0 0 3
4 ÇG208.4B Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 2 0 0 3
5 ÇG208.5B Özel Gıdalar Seçmeli 2 0 0 3
6 ÇG208.6B Aile ve Çocuklarla Sosyal Hizmet Seçmeli 2 0 0 3