BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Bayburt Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Aydıntepe Meslek Yüksekokulu - Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü - Çocuk Gelişimi İ.Ö.Program Tanımları
Kuruluş
Program 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul etmiştir.
Kazanılan Derece
Eğitimini başarıyla tamamlayanlara ön lisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yükseköğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınav sonucunda yeterli puanı almış ve özel şartları taşıyan öğrenciler alınmaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Çocuk Gelişimi Programında öğrenim gören öğrenciler, Bayburt Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde belirlenen ders muafiyetleri koşullarını sağladıkları takdirde bazı derslerden muaf tutulabilirler.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrenciler bütün derslerden başarılı olmalıdırlar. Önlisans Programı’nda en az 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun sayılır.
Program Profili
Programın amacı; sektör tarafından ihtiyaç duyulan mesleki yeterliliğe sahip, çağdaş, çocuk ve insan sevgisi ile bütünleşmiş, nitelikli okul öncesi eğitim elemanları yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Programdan mezun olacak öğrenciler örgün öğretim önlisans programlarından mezun olan öğrencilerin kazanmış oldukları genel haklara sahip olacaklardır. Gerekli şartları sağladıkları takdirde kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda istihdam edilme imkânı bulacaklardır. Özellikle bu alandan mezun öğrencilerin en büyük istihdam alanları programın özelliğinden dolayı ağırlıklı olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel anaokulları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı resmi ve özel çocuk yuvaları ve kreşlerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
DGS sınav sonuçlarına göre Üniversitelerin Okul öncesi Öğretmenliği ve Çocuk Gelişimi Lisans programlarına geçiş yapılmaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Programlarda verilen her bir ders için bir ara sınavı (kısa sınav, ödev) ve dönem sonu sınavı yapılır. Başarı notuna ara sınav, ( varsa kısa süreli sınav ve ödevlerin) etkisi %40, dönem sonu sınavının ise %60 oranındadır. Dönem sınavına girebilmesi için öğrencinin yönetmeliklerde yazılı devam şartlarını yerine getirmiş olması gerekmektedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında, bağıl değerlendirme sistemi uygulanır. Bu değerlendirmede; dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yılsonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır ve alınan notlar yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde 4’lü harf sistemine dönüştürülür. Öğrencinin aldığı notlardan oluşturulan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ardışık 2 dönem 2.00’ın altında olanlar bir sonraki dönemden ders alamazlar. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, öğrencinin mezuniyet AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’su başarı baraj notunun üzerinde ise bu dersler başarılı olarak tanımlanır. Yarıyıllarda/yıllarda ise, AGNO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile değerlendirilir. FF notu, ilgili dersten başarısız olan öğrencilere verilir. FF notu alan öğrenci, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır. Başarı notu M ve G ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin mezun olabilmeleri için öğretim programında belirtilen dersleri ve kredi saatlerini başarıyla tamamlamaları ve ağırlıklı genel not ortalamasını en az 2.00 düzeyine çıkarmış ve staj çalışmalarında başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Öğr. Gör. Nihal ÖZDEMİR
Bölüm Olanakları
Program mezunları, kamu kuruluşları ile özel sektöre ait kreş, anaokulu, gündüz bakım evleri ve rehabilitasyon merkezlerinde iş bulabilirler.

Program Çıktıları
1Bilişsel,sosyal-duygusal, psikomotor,dil ve öz bakım alanlarına yönelik yeterli bilgi seviyesine ulaşmış olmak.
2Alanla ilgili karşılaşabileceği problemlere çözüm üretebilme becerisi kazanmış olmak.
3Çocuk Gelişimine ilişkin eğitim öğretim süreçlerinde uygun planı hazırlama ve uygulayabilme yetkinliğinde olmak.
4Alanla ilgili gelişmeleri takip edebilme, takım çalışması yapabilme, iş birliği içinde çalışabilme yetkinliğine sahip olabilmek.
5Toplumun ortak dil ,tarih, kültür ve sosyal sorumluluklarını bilmek ve duyarlı olmak.
6Meslekle ilgili eğitim ve çalışmaları takip edebilecek teknoloji ve yabancı dil bilgisiyle uygulama yapma yetkinliğine sahip olmak.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
T : Teorik U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 AY103B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
2 ÇG107B Çocuk Gelişimi Zorunlu 3 0 0 6
3 ÇG113B Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Zorunlu 3 0 0 4
4 ÇG111B Çocuk ve Oyun Zorunlu 2 1 0 3
5 ÇG115B Eğitimde Araç Gereç Geliştirme Zorunlu 2 0 0 5
6 ÇG109B Özel Eğitim I Zorunlu 3 0 0 6
7 AY101B Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
8 AY105B Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 19 1 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 AY104B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
2 ÇG108B Çocuk Gelişimi II Zorunlu 3 0 0 6
3 ÇG112B Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Zorunlu 3 0 0 4
4 ÇG110B Özel Eğitim II Zorunlu 3 0 0 6
5 ÇG114B Seçmeli Ders Grubu I Seçmeli - - - 8
6 AY102B Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2
7 AY106B Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 17 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ÇG201B Çocuğu Tanıma Teknikleri Zorunlu 3 0 0 4
2 ÇG207B Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı Zorunlu 2 0 0 4
3 ÇG205B Fen Eğitimi Zorunlu 2 0 0 4
4 ÇG203B Okul Öncesi Eğitim Kurumlar Uygulamaları I Zorunlu 1 4 0 8
5 ÇG209B Seçmeli Ders Grubu II Seçmeli - - - 8
6 ÜSD Üniversite Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 2
Toplam 13 4 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ÇG206B Aile Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2
2 ÇG202B Çocuk Edebiyat ve Medya Zorunlu 3 0 0 6
3 AYMYOSEÇ MYO Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 3
4 ÇG204B Okul Öncesi Eğitim Kurumlar Uygulamaları II Zorunlu 2 4 0 8
5 ÇG208B Seçmeli Ders Grubu III Seçmeli - - - 6
6 ÇGSTAJ Staj Zorunlu 0 2 0 5
Toplam 11 6 0 30