BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Bayburt Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
AY101BTürk Dili IZorunlu112
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere, Türk dilinin yapı özellikleriyle işleyiş düzenini ve zenginliğini kavratarak, onlarda ulusal birliğimizin temel unsuru olan ana dil bilincinin ve sevgisinin uyanmasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Recep ASLANOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1Türkçenin ve bu dille yaratılmış olan edebiyat eserlerinin özeliklerini edinme ve edindiği bu özellikleri yapılacak çalışmalara aktarma.
2Dillerin türeyişini, dünya dillerinin ve Türkçenin yapı özelliklerini bilme
3Dünya dillerinin sınıflandırılmasını bilme.
4Türk dilinin özelliklerini, işleyiş kurallarını sezip örneklerle açıklayabilmek.
5Dilin işlevini, boyutlarını, dil-düşünce-kültür-toplum ilişkisini ifade edebilmek.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Türk Dili ve diğer diller, ses bilgisi, anlam ve görevleri bakımından kelimeler, anlam bilimi, cümle bilgisi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dil (Dil-Millet İlişkisi, Dil-Kültür İlişkisi)
2Yeryüzündeki Diller, Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri
3Kaynakları Bakımından Dil Aileleri, Yapı Bakımından Dil Grupları
4Türk Dilinin Tarihi Devirleri, Türk Yazı Dilinin Tarihi Gelişimi
5Eski Türkçe-Orta Türkçe-Yeni Türkçe-Modern Türkçe
6Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları
7Ses Bilgisi
8Ara sınav
9Ses Bilgisi, Şekil Bilgisi-Kökler Ekler (Yapım ve Çekim Ekleri)
10Anlam ve Vazifeleri Bakımından Kelimeler
11Anlam Bilimi-Kelimede Anlam- Kelimeler Arası Anlam İlişkisi
12Cümle Bilgisi-Kelime Gruplarının Özellikleri
13Kelime Gruplarının Çeşitleri
14Cümlenin Unsurları
15Cümle Çeşitleri ve Cümle Tahlilleri
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
TÜRK DİLİ I (Anadolu Üniversitesi), [1] Ağca, H. (1999). Yazılı anlatım. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık [2] Akbayır, S. (2011). Yazılı anlatım: nasıl yazabilirim?. Ankara: Pegem Akademi. [3] Arıcı, A.F., ve Ungan, S. (2017). Yazılı anlatım el kitabı. Ankara: Pegem Akademi. [4] Ayrancı, B.B. ve Başkan, A. (2020). Kuram ve uygulamada yazma eğitimi. . Ankara: Pegem Akademi. [5] Beyreli, L., Çetindağ, Z., ve Celepoğlu, A. (2017). Yazılı ve sözlü anlatım. Ankara: Pegem Akademi. [6] Emre, İ. (Ed.). (2016). Türk dili ve kompozisyon bilgisi. Ankara: Anı Yayıncılık. [7] Gaillard, P., & Şakiroğlu, M. S. (1991). Gazetecilik. İletişim Yayınları. [8] Gedizli, M. (2004). Yazabilmek: yazmaya giriş. Şûle Yayınları. [9] Göçer, A. (2019). Yazma eğitimi-yazma uğraşı: Yazı nasıl yazılır? Nasıl yazar olunur?. Ankara: Pegem Akademi. [10] Gülsoy, M. (2004). Büyübozumu: yaratıcı yazarlık (Kurmacanın bilinen sırları ve ihlal edilebilir kuralları). Can yayınları. [11] İleri, C. (1998). Yazılı anlatım türleri I-II. Açık Öğretim Fakültesi Yayınları [12] Kabaş, S. (2009). Soru sorma sanatı: dünyada ve Türkiye'de röportaj ve söyleşi geleneği. Doğan Kitap. [13] Kantemir, E. (1995). Yazılı ve sözlü anlatım. Ankara: Engin Yayınevi. [14] Karaalioğlu, S.K. (1992). Yazmak ve konuşma sanatı kompozisyon. İnkılap Yayınları [15] Kavcar, C., Oğuzkan, A.F. ve Aksoy, Ö. (2015). Yazılı ve sözlü anlatım. Ankara: Anı Yayıncılık. [16] Özdemir, E. (2002). Yazınsal türler. Ankara: Bilgi Yayınevi. [17] Özdemir, E. (2005). Sözlü ve yazılı anlatım sanatı. Bilgi Yayınevi. [18] Parlatır, İ. (2009). “Öteki Edebî Türler”, Türk Dili ve Kompozisyon içinde (Ed: Z. Korkmaz vd.). Bursa: Ekin Yayınevi [19] Sevinçgül, Ö. (2010). Yazar olmak istiyorum. İstanbul: Karpe Diem Yayınları. [20] Temur, T., ve Çakıroğlu, A. (2015). Etkinliklerle yazılı ve sözlü anlatım. Ankara: Pegem Akademi. [21] Yağcı, Ö. (2002). Cumhuriyet dönemi denemeler seçkisi. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. [22] Yüzbaşıoğlu, M. (1984). Örneklerle yazılı ve sözlü anlatım bilgileri. İstanbul: Serhat Kitap. Türk Dil Kurumu (https://tdk.gov.tr/)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma17117
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma339
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma414
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1445455
ÖÇ2444444
ÖÇ3333343
ÖÇ4445455
ÖÇ5534554
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek