BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Bayburt Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ÜS1302.2Bİş Hukuku(Aydıntepe MYO)Seçmeli232
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
"1.Çalışma hayatını düzenleyen kanunlar ve buna bağlı hukuksal düzenlemeleri hakkında bilgilendirmek. 2.Çalışma hayatındaki koşullar hakkında bilgilendirmek. 3.İş ve işveren ilişkilerini ve hukuksal boyutunu öğretmek. 4.sendikalar hakkında bilgi vermek. 5.Toplu iş sözleşmesi ve grev ve lokavt hakkında hukuksal bilgilendirmek. "
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Muhammed Ali AYTEMÜR
Öğrenme Çıktıları
1Çalışma hayatını düzenleyen kanunlar ve buna bağlı hukuksal düzenlemeleri hakkında takip kabiliyeti.
2Çalışma hayatındaki koşullarına uyum.
3İş ve işveren ilişkilerini ve hukuksal boyutunu irdeleyebilmek.
4Sendikalar, toplu iş sözleşmesi ve grev ve lokavt sorunlarını çözebilme yeteneği kazanma.
5İş hayatında işçi/işveren/avukat/hakim/danışman gibi konumlarda karşılaşabilecekleri iş hukuku sorunlarını çözebilme
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Çalışma hayatını düzenleyen kanunlar ve buna bağlı hukuksal düzenlemeler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1"İş hukukuna giriş "
2"İş hukukunun önemli yasaları "
3"İş hukukunun temel kavramları "
4"İş kanununun uygulama alanları "
5"İş sözleşmesi türleri "
6"İş sözleşmesinin yapılmasının yasaklandığı işler "
7"İşçi ve işverenin iş sözleşmesinden doğan hak ve borçları "
8Arasınav
9"Sosyal güvenlik kavramı "
10"Sendikalar hukuku "
11"Toplu iş sözleşmesi hukuku "
12"Grev "
13"Lokavt "
14"Hak ve menfaat uyuşmazlıkları "
15İş sözleşmesinin feshi, çalışma süreleri, izin ve ücretler
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İş Hukuku Ders Notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)70
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1435445535243
ÖÇ2455445245144
ÖÇ3555544343144
ÖÇ4545554453144
ÖÇ5545455553445
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek