BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Bayburt Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
AY103BAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IZorunlu112
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Milli Mücadele ve Atatürk’ün gerçekleştirdiği ilke ve inkılâpların öğrencilere aktarılması
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Dr. Uğur UÇAR
Öğrenme Çıktıları
1Osmanlı Devleti'nin yıkılışı ve bunda etkili olan faktörleri açıklayabilir.
2İnkılap kavramını ve ilgili kavramları tanımlayabilir.
3Milli Mücadeleyi hazırlık ve askeri safhasıyla açıklayabilir.
4Milli egemenliğin gelişim sürecini ve önemini anlayabilir.
5Türk milletinin özelliklerini ve önceliklerini tanımlayabilir.
6İnkılapları sebep sonuç ilişkisinde yorumlayabilir.
7Yakın tarihte meydana gelen gelişmeleri açıklayabilir.
8Günümüz dünyasının karşılaştığı sorunları yorumlayabilir.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İnkılabın ve ilgili kavramların tanımı ve Türk İnkılabı, Osmanlı Devleti'nin yıkılışı, Milli Mücadele Dönemi hazırlık safhası, Milli Mücadele Döneminde yapılan savaşlar, kongreler, devletlerle olan ilişkiler ve yapılan anlaşmalar, Lozan Barış Antlaşması, Atatürk devri dış politika, Atatürk sonrası iç ve dış gelişmeler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İnkılap ve inkılapla ilgili kavramlar
2Türk inkılabını hazırlayan sebepler
3Osmanlı Devleti'nin yıkılışına etki eden iç ve dış sebepler
4Osmanlı Devleti'ni kurtarma çabaları, Trablusgarb ve Balkan Savaşları
5Birinci Dünya Savaşı
6Birinci Dünya Savaşı'nda siyasi gelişmeler, Anadolunun işgali
7Milli Mücadele hazırlık safhası
8Arasınav
9Milli Mücadele dönemi
10Milli Mücadele'de kongreler ve Misakı Milli'nin ilanı
11TBMM’nin açılışı ve tepkiler
12Milli Mücadele'de siyasi gelişmeler
13Sevr Antlaşması ve sonuçları
14Milli Mücadele'de askeri gelişmeler
15Lozan Barış Antlaşması'nın önemi ve sonuçları
16Final Sınav
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma339
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma4312
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)65
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1444333333333
ÖÇ2444333333333
ÖÇ3555344333344
ÖÇ4555444343344
ÖÇ5555444344344
ÖÇ6555444434444
ÖÇ7555444444444
ÖÇ8554344343344
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek