BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Bayburt Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - Yönetim ve Organizasyon Bölümü - Spor YönetimiProgram Tanımları
Kuruluş
2022-2023 Eğitim öğretim yılında aktif olarak eğitim öğretime başlanmıştır.
Kazanılan Derece
Öğrenciler , müfredat programındaki tüm şartları ve mezuniyet gerekliliklerini başarıyla tamamladıktan sonra, “Lojistik” alanında Önlisans derecesi ile mezun olurlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Öğrenciler Yükseköğretime YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı)’ye dayalı bir sınav aracılığı ile kabul edilmektedir. Sınav Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce(ÖSYM) düzenlenmektedir. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, YGS sınavından aldıkları puan ve Ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan bir puanla girebilmektedirler.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Programımıza kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak, mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Yönetim biliminin temellerinden hareket ederek, spor yönetimi alanında mesleki olarak donanımlı ve kazandığı bilgileri farklı alanlarda da uygulayabilecek bilgi kapasitesine sahip spor yöneticilerinin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bölümün eğitim programı spor yönetimi ile ilgili teorik, uygulamalı ve genel kültürle ilgili zorunlu ve seçmeli dersler içermektedir. Bölümden başarıyla mezun olacak bireylerin; spor örgütlerini, eğitim teknolojilerinden de yararlanarak analiz etmesi ve örgütsel etkililik ve çalışma verimliği adına alternatif fikirler üretmesi beklenmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezun olacak öğrenciler, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarının yanı sıra, spor federasyonları, spor kulüpleri, oteller ve fitness merkezlerinde çalışabileceklerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Önlisans öğrenimi sonrasında, öğrencilerin DGS sınavı ile ilgili Üniversitelerin Lisans böümlerine devam etmeleri mümkündür.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Başarı notu bağıl değerlendirme sistemi uygulanarak harf notuna dönüştürülür.
Mezuniyet Koşulları
Spor yönetimi programından mezuniyet şartları aşağıdaki koşullara dayalıdır: İlgili yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak, aldığı derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalaması ile tamamlamak ve 30 iş günü staj yapmak zorunludur. Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur. Mezun olan öğrenciye Spor yönetimi programında ön lisans diploması verilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi,69000,Merkez/BAYBURT +90(458)211-1152 iletisim@bayburt.edu.tr
Bölüm Olanakları
Spor yönetimi programında yer alan öğrencilerimiz, iki yıllık öğrenimleri süresince Spor yönetimi alanındaki güncel gelişmeleri inceler. Bu çalışmalarda Bilgisayar laboratuarlarından yararlanabilirler.

Program Çıktıları
1Öğrenci spor yönetimi alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
2Karar, uygulama ve davranışlarda spor yönetimi alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
3Spor yönetimi alanıyla ilgili kavramları kavrayıp çalışma hayatında kullanır.
4Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
5Spor yönetimi alanıyla ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
6Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
T : Teorik U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 SO103B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
2 SP115 Genel Antrenman Bilgisi Zorunlu 2 0 0 4
3 SP109 Genel İşletme Zorunlu 3 0 0 3
4 SP107 Spor Bilimlerine Giriş Zorunlu 3 0 0 5
5 SP111 Spor Ekonomisi Zorunlu 2 0 0 4
6 SP117 Spor Hukuku Zorunlu 3 0 0 4
7 SO101B Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
8 SO105B Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2
9 SP113 Yönetim ve Organizasyon Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 22 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 SO104B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
2 SP110 Bilişim Teknolojileri Zorunlu 2 0 0 0
3 SMYOSEÇ MYO Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 0
4 SP114 Seçmeli Ders Grubu I Seçmeli - - - 0
5 SP116 Seçmeli Ders Grubu II Seçmeli - - - 0
6 SP112 Spor Tarihi Zorunlu 2 0 0 0
7 SP108 Spor Yönetimi Zorunlu 3 0 0 0
8 SO102B Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2
9 SO106B Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 22 0 0 6
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 SP209 Genel Muhasebe Zorunlu 3 0 0 0
2 SP203 Rekreasyon ve Serbest Zaman Yönetimi Zorunlu 3 0 0 0
3 SP211 Seçmeli Ders Grubu III Seçmeli - - - 0
4 SP201 Spor Psikolojisi Zorunlu 4 0 0 0
5 SP207 Spor Turizmi ve Pazarlaması Zorunlu 3 0 0 0
6 SP205 Sporda Yetenek Seçimi Zorunlu 3 0 0 0
7 ÜSD Üniversite Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 0
Toplam 21 0 0 0
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 SP206 Girişimcilik Zorunlu 2 0 0 0
2 SP210 Seçmeli Ders Grubu IV Seçmeli - - - 0
3 SP208 Spor Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 0
4 SP204 Spor ve Medya Zorunlu 2 0 0 0
5 SP202 Sporda İletişim ve Liderlik Zorunlu 2 0 0 0
6 SPSTAJ Staj Zorunlu 0 8 0 0
Toplam 10 8 0 0
 
MYO Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 MS1401.1B İletişim Seçmeli 2 0 0 0
2 MS1403.1B Girişimcilik Seçmeli 2 0 0 0
3 MS1601.1B Bilgi ve İletişim Teknolojisi Seçmeli 2 1 0 0
4 MS1601.1B2 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Seçmeli 2 1 0 0
5 MS1601.2B2 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 2 1 0 0
6 MS1601.3B2 Kalite ve Güvence Standartları Seçmeli 2 1 0 0
7 MS1602.1B Bilgi ve İletişim Teknolojisi Seçmeli 2 1 0 0
8 MS1602.1B2 Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 0
9 MS1602.2B Kalite ve Güvence Standartları Seçmeli 3 0 0 0
10 MS1602.3B İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
11 MS1603.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 2 1 0 0
12 MS1603.1B2 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 2 1 0 0
13 MS1603.2B2 Halkla İlişkiler Seçmeli 2 1 0 0
14 MS1603.3B2 Proje Hazırlama Seçmeli 2 1 0 0
15 MS1604.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 0
16 MS1604.1B2 Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 0
17 MS1604.2B Vergi Denetimi Seçmeli 3 0 0 0
18 MS1604.2B2 Çalışma Ekonomisi Seçmeli 3 0 0 0
19 MS1604.3B2 E-Ticaret Seçmeli 3 0 0 0
20 MS1605.1B Muhasebe Problemleri ve Örnek Olay Çalışmları Seçmeli 2 1 0 0
21 MS1605.1B2 Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 0
22 MS1605.2B Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 0
23 MS1606.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 0
24 MS1606.1B2 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 0
25 MS1607.10 Badminton Seçmeli 1 2 0 0
26 MS1607.11 Masa Tenisi Seçmeli 1 2 0 0
27 MS1607.12 E-Spor Seçmeli 1 2 0 0
28 MS1607.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 0
29 MS1607.2 Halter Seçmeli 1 2 0 0
30 MS1607.3 Geleneksel Türk Okçuluğu Seçmeli 1 2 0 0
31 MS1607.4 Taekwondo Seçmeli 1 2 0 0
32 MS1607.5 Karate Seçmeli 1 2 0 0
33 MS1607.6 Güreş Seçmeli 1 2 0 0
34 MS1607.7 Boks Seçmeli 1 2 0 0
35 MS1607.8 Bocce Seçmeli 1 2 0 0
36 MS1607.9 Okçuluk Seçmeli 1 2 0 0
37 MS1608.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 2 1 0 0
38 MS1608.1B2 Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 0
39 MS1608.2B2 Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
40 MS1608.3B2 Kariyer Geliştirme ve Planlama Seçmeli 3 0 0 0
41 MS1610.1B Muhasebe problemleri ve Örnek Olay Çalışmaları Seçmeli 2 1 0 0
42 MS1610.1B2 Bilgi ve İletişim Tekolojileri Seçmeli 3 0 0 0
43 MS1610.2B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 0
44 MS1610.2B2 İletişim Seçmeli 3 0 0 0
45 MS1610.3B2 Bilgi Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
46 MS1610.4B2 Marka Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
47 MS1611.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 0
48 MS1611.2B Bilgisayarlı Muhasebe Seçmeli 3 0 0 0
49 MS1611.3B İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 3 0 0 0
50 MS1612.1B Beslenme ve Diyet Seçmeli 3 0 0 0
51 MS1612.2B Çevre Koruma Seçmeli 3 0 0 0
52 MS1612.3B Turizmde Etik Seçmeli 3 0 0 0
Seçmeli Ders Grubu I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 SP114.01 Spor Tesisi İşletmeciliği ve Saha Malzeme Bilgisi Seçmeli 3 0 0 0
2 SP114.02 Sporda Beslenme Seçmeli 3 0 0 0
3 SP114.03 Sporda Yaş ve Cinsiyet Faktörü Seçmeli 3 0 0 0
4 SP114.04 Beden Eğitimi ve Sporda Özel Öğretim Yöntemleri Seçmeli 3 0 0 0
5 SP114.05 Sporda Beceri Öğrenimi Seçmeli 3 0 0 0
6 SP114.06 Geleneksel Türk Sporları Seçmeli 3 0 0 0
7 SP114.07 Sporda Halkla İlişkiler Seçmeli 3 0 0 0
Seçmeli Ders Grubu II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 SP116.01 Fiziksel Uygunluk Seçmeli 3 0 0 0
2 SP116.02 Sporda Pazarlama ve Sponsorluk Seçmeli 3 0 0 0
3 SP116.03 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
4 SP116.04 Spor Kulüpleri Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
5 SP116.05 Uluslararası Spor Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
6 SP116.06 Psikomotor Gelişim Seçmeli 3 0 0 0
Seçmeli Ders Grubu III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 SP211.01 Spor İşletmeciliği Seçmeli 3 0 0 0
2 SP211.02 Çatışma ve Stres Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
3 SP211.03 Spor Yönetiminde Güncel Konular Seçmeli 3 0 0 0
4 SP211.04 Sporda Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
5 SP211.05 Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım Seçmeli 3 0 0 0
6 SP211.06 Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Seçmeli 3 0 0 0
7 SP211.07 Spor Tesisi Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
8 SP211.08 Ergojenik Yardımcılar ve Dopingle Mücadele Seçmeli 3 0 0 0
Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ÜS0101.1 İş Hukuku Seçmeli 2 0 0 0
2 ÜS0101.10B2 Meslek Etiği Seçmeli 2 0 0 0
3 ÜS0101.11B2 İş Hukuku Seçmeli 2 0 0 0
4 ÜS0101.1B2 Bilgi, Dil, Mantık Seçmeli 2 0 0 0
5 ÜS0101.2 Pazarlama Seçmeli 2 0 0 0
6 ÜS0101.2B2 Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler Seçmeli 2 0 0 0
7 ÜS0101.3 İşletme Yönetimi Seçmeli 2 0 0 0
8 ÜS0101.3B2 Çevre ve Toplum (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
9 ÜS0101.4B2 Girişimcilik Seçmeli 2 0 0 0
10 ÜS0101.5B2 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 2 0 0 0
11 ÜS0101.6B2 Halkla İlişkiler Seçmeli 2 0 0 0
12 ÜS0101.7B2 İşletme Yönetimi Seçmeli 2 0 0 0
13 ÜS0101.8B2 Yönetim ve Organizasyon Seçmeli 2 0 0 0
14 ÜS0101.9B2 Kalite Yönetim Sistemleri Seçmeli 2 0 0 0
15 ÜS0102.1 Gıda Güvenliği Seçmeli 2 0 0 0
16 ÜS0102.1B2 Gıda Güvenliği Seçmeli 2 0 0 0
17 ÜS0102.2B2 İşaret Dili ve Eğitimi Seçmeli 2 0 0 0
18 ÜS0103.1 İş Hukuku Seçmeli 2 0 0 0
19 ÜS0103.1B2 İşaret Dili ve Eğitimi Seçmeli 2 0 0 0
20 ÜS0103.2B3 Gıda Güvenliği (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
Seçmeli Ders Grubu IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 SP210.01 Spor Yönetiminde Örnek Analizi Seçmeli 2 0 0 0
2 SP210.02 Küreselleşme ve Spor Seçmeli 2 0 0 0
3 SP210.03 Karşılaştırmalı Spor Yönetimi Seçmeli 2 0 0 0
4 SP210.04 Sporda Maliyet ve Verimlilik Seçmeli 2 0 0 0
5 SP210.05 Bağımlılık Seçmeli 2 0 0 0
6 SP210.06 Beden Eğitimi ve Öğretim Modelleri Seçmeli 2 0 0 0
7 SP210.07 Yerel Yönetimler Seçmeli 2 0 0 0
8 SP210.08 Fair-Play ve Spor Etiği Seçmeli 2 0 0 0
9 SP210.09 Sporda Çocuk Koruma Seçmeli 2 0 0 0