BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Bayburt Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - Ulaştırma Hizmetleri Bölümü - Posta HizmetleriProgram Tanımları
Kuruluş
Posta Hizmetleri Programı 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenci alarak 2 öğretim elemanı ile öğretim faaliyetlerine başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Posta Hizmetleri dalında önlisans diploması verilir ve mezunlar "Posta Hizmetleri Meslek Elemanı" ünvanına sahip olurlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise veya dengi okul mezun olması ve ÖSYM’nin yapmış olduğu sınavdan yeterli puan almış olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitemizde bir önceki öğrenimde tanınması amacıyla yalnızca Yabancı Dil muafiyet sınavları yapılmaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan 120 AKTS lik dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 diploma notu elde edilmelidir. Ayrıca 30 günlük toplam endüstriye dayalı stajını tamamlamış olması gerekmektedir.
Program Profili
Posta Hizmetleri programının amacı: eğitimli dağıtıcı yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız KPSS B grubu ataması ile posta dağıtıcısı olarak görev almaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı’ndan yeterli puan almaları durumunda Uluslararası lojistik, Uluslararası Ticaret ve Taşımacılık, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Taşımacılık gibi bölümlere geçiş yapabilmektedirler
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Programda yer alan dersler için genel olarak bir ara sınav ve bir de final sınavı yapılır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli ders öğretim planında ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan 120 AKTS lik dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 diploma notu elde edilmelidir. Ayrıca 30 günlük toplam endüstriye dayalı stajını tamamlamış olması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Öğr. Gör. Muhammed Enes KAN Bayburt Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölüm Başkanı meneskan@bayburt.edu.tr Bayburt Üniversitesi, Bâbertî Külliyesi , Tuzcuzade Mahallesi, Demirözü Yolu 5. km
Bölüm Olanakları
Yüksekokulumuza ait bilgisayar laboratuvarında öğrencilerimiz aldıkları derslerin uygulamalarını yapmaktadırlar.

Program Çıktıları
1Posta hizmetleri alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
2Karar, uyglama ve davranışlarda Posta Hizmetleri alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
3Posta hizmetleri alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
4Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
5Uygulamada karşılaşılan yada öngörülmeyen olay, olgu ve problemlerin çözümünde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
7Posta Hizmetleri alanıyla ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
8Posta Hizmetleri alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde Bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
10Posta Hizmetlerine ilişkin kavramlarını kavrayıp, yetkinliğe sahip olup bu işlemleri kendi adına gerçekleştirebilir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1223333333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
T : Teorik U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 SO103B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
2 POS111B Genel İşletme Zorunlu 3 0 0 4
3 POS115B Genel Muhasebe Zorunlu 3 1 0 5
4 POS113B Mektup Postası Zorunlu 3 0 0 5
5 POS107B Posta Hizmetleri Tarihi ve Organizasyonu Zorunlu 3 0 0 5
6 POS109B Temel Hukuk Zorunlu 2 0 0 2
7 POS117B Ticari Matematik Zorunlu 2 0 0 3
8 SO101B Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
9 SO105B Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 22 1 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 SO104B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
2 POS112B Genel Ekonomi Zorunlu 3 0 0 5
3 SMYOSEÇ MYO Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 3
4 POS110B Posta Hizmetleri Mevzuatı Zorunlu 2 0 0 4
5 POS114B Seçmeli Ders Grubu I Seçmeli - - - 6
6 POS108B Tebligat İşlemleri Zorunlu 3 1 0 6
7 SO102B Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2
8 SO106B Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 19 1 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 POS203B Ayrım Sevk ve Dağıtım I Zorunlu 2 1 0 5
2 POS201B Kayıtlı Posta Gönderileri Zorunlu 2 1 0 5
3 POS205B Parasal Posta Hizmetleri Zorunlu 3 0 0 4
4 POS207B Posta Taşımacılığı Zorunlu 3 0 0 4
5 POS209B Seçmeli Ders Grubu II Seçmeli - - - 4
6 POS211B Seçmeli Ders Grubu III Seçmeli - - - 6
7 ÜSD Üniversite Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 2
Toplam 16 2 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 POS204B Ayrım ve Sevk Dağıtım II Zorunlu 2 1 0 5
2 POS206B Filateli Zorunlu 2 0 0 2
3 POS202B Kargo Hizmetleri Zorunlu 3 0 0 3
4 POS210B Seçmeli Ders Grubu IV Seçmeli - - - 6
5 POS212B Seçmeli Ders Grubu V Seçmeli - - - 4
6 POSSTJB Staj Zorunlu 0 2 0 8
7 POS208B Telgraf ve Acele Posta Hizmetleri Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 14 3 0 30
 
MYO Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 MS1401.1B İletişim Seçmeli 2 0 0 0
2 MS1403.1B Girişimcilik Seçmeli 2 0 0 0
3 MS1601.1B Bilgi ve İletişim Teknolojisi Seçmeli 2 1 0 0
4 MS1601.1B2 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Seçmeli 2 1 0 0
5 MS1601.2B2 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 2 1 0 0
6 MS1601.3B2 Kalite ve Güvence Standartları Seçmeli 2 1 0 0
7 MS1602.1B Bilgi ve İletişim Teknolojisi Seçmeli 2 1 0 0
8 MS1602.1B2 Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 0
9 MS1602.2B Kalite ve Güvence Standartları Seçmeli 3 0 0 3
10 MS1602.3B İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
11 MS1603.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 2 1 0 0
12 MS1603.1B2 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 2 1 0 0
13 MS1603.2B2 Halkla İlişkiler Seçmeli 2 1 0 0
14 MS1603.3B2 Proje Hazırlama Seçmeli 2 1 0 0
15 MS1604.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 0
16 MS1604.1B2 Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 0
17 MS1604.2B Vergi Denetimi Seçmeli 3 0 0 0
18 MS1604.2B2 Çalışma Ekonomisi Seçmeli 3 0 0 0
19 MS1604.3B2 E-Ticaret Seçmeli 3 0 0 0
20 MS1605.1B Muhasebe Problemleri ve Örnek Olay Çalışmları Seçmeli 2 1 0 0
21 MS1605.1B2 Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 0
22 MS1605.2B Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 0
23 MS1606.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 0
24 MS1606.1B2 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 0
25 MS1607.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 0
26 MS1608.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 2 1 0 0
27 MS1608.1B2 Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 0
28 MS1608.2B2 Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
29 MS1608.3B2 Kariyer Geliştirme ve Planlama Seçmeli 3 0 0 0
30 MS1610.1B Muhasebe problemleri ve Örnek Olay Çalışmaları Seçmeli 2 1 0 0
31 MS1610.1B2 Bilgi ve İletişim Tekolojileri Seçmeli 3 0 0 0
32 MS1610.2B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 0
33 MS1610.2B2 İletişim Seçmeli 3 0 0 0
34 MS1610.3B2 Bilgi Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
35 MS1610.4B2 Marka Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
36 MS1611.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 3
37 MS1611.2B Bilgisayarlı Muhasebe Seçmeli 3 0 0 3
38 MS1611.3B İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 3 0 0 3
39 MS1612.1B Beslenme ve Diyet Seçmeli 3 0 0 0
40 MS1612.2B Çevre Koruma Seçmeli 3 0 0 0
41 MS1612.3B Turizmde Etik Seçmeli 3 0 0 0
Seçmeli Ders Grubu I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 POS114.1B Ticaret Hukuku Seçmeli 2 0 0 3
2 POS114.2B İstatistik Seçmeli 2 0 0 3
3 POS114.3B Kalite Güvence ve Standartları Seçmeli 2 0 0 3
Seçmeli Ders Grubu II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 POS209.1B Mesleki Yazışmalar Seçmeli 2 0 0 2
2 POS209.2B Pazarlama ve Tanıtım Seçmeli 2 0 0 2
3 POS209.3B İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 2 0 0 2
Seçmeli Ders Grubu III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 POS211.1B AB ve Türkiye Posta Sektörü Seçmeli 2 0 0 3
2 POS211.2B Kıymetli Evrak Hukuku Seçmeli 2 0 0 3
3 POS211.3B Yönetim ve Organizasyon Seçmeli 2 0 0 3
Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ÜS0101.3B2 Çevre ve Toplum (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
2 ÜS0103.1B3 Tarihi Yapılar (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
3 ÜS0103.2B3 Gıda Güvenliği (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
4 ÜS0103.3B3 Popüler Bilim (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
5 ÜS0104.2 Stratejik Yönetim Uygulamaları (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
6 ÜS0201.8 Temel Ekonomi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
7 ÜS0201.9 Güncel İktisadi Konular (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
8 ÜS0202.4 Bireysel Yatırımcılık (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
9 ÜS0202.5 Kariyer Planlama (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
10 ÜS0204.3 Vergiye Giriş (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
11 ÜS0206.1 Kent ve Çevre Hakları (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
12 ÜS0305.2 Akademik Türkçe (Eğitim Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
13 ÜS0401.25 Hz. Peygamberin Evrensel Mesajları (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
14 ÜS0401.26 Kur'an'ın Temel Kavramları (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
15 ÜS0401.27 Fıkıh ve Toplum (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
16 ÜS0501.4 Türk Kültür Tarihi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
17 ÜS0502.2 Metin İncelemesi/Roman ve Hikaye Teorisi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
18 ÜS0503.2 Sosyal Hareketler (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
19 ÜS0701.12 Herkes İçin Spor (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
20 ÜS0701.13 Basketbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
21 ÜS0701.14 Futbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
22 ÜS0701.15 Dart (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
23 ÜS0701.16 Bisiklet (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
24 ÜS0701.17 Gönüllülük Çalışması (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 1 2 0 2
25 ÜS0901.02 Organik Tarım Uygulamaları (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
26 ÜS0902.02 Liderlik ve Motivasyon (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
27 ÜS0903.02 Temel Afet Bilinci (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
28 ÜS1001.1B Renklerin Dili (Sanat ve Tasarım Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
29 ÜS1202.2B2 Temel Halk Sağlığı (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 2
30 ÜS1202.3B2 İlk Yardımda Temel Uygulamalar (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 2
31 ÜS1207.2B Dijital Sağlık (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 2
32 ÜS1207.4B Çocuk Hakları (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
33 ÜS1301.1B2 İletişim (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
34 ÜS1301.2B2 Girişimcilik (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
35 ÜS1302.2B İş Hukuku(Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
36 ÜS1401.1B2 Kişisel Gelişim ve Motivasyon (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 2
37 ÜS1402.1B3 Evcil Hayvan Yetiştiriciliği ve Hayvan Hakları (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 2
38 ÜS1404B Doğa Koruma (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 2
39 ÜS1405.B2 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 2
40 ÜS1501.1B2 İnsan Hakları Hukuku (Adalet MYO) Seçmeli 2 0 0 2
41 ÜS1603.2B2 Para ve Banka (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
42 ÜS1604.2B2 Ekonomi Okuryazarlığı (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
43 ÜS1608.2B2 Uygulamalı Dış Ticaret (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 0 0 0 2
44 ÜS1610.3B Reklamcılık (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
45 ÜS1612.1B Catering (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
46 ÜS1701.2B3 Algoritma ve Programlama Mantığı (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
47 ÜS1702.2B3 Elektrik Enerjisinin Tarihi (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
48 ÜS1702.3B3 Matematik ve Yaşam (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
49 ÜS1704.1B2 Halkla İlişkiler (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
50 ÜS1713.2B Sosyal Medya Okumaları (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
Seçmeli Ders Grubu IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 POS210.1B Lojistik Seçmeli 3 0 0 3
2 POS210.2B Hizmet Pazarlaması Seçmeli 3 0 0 3
3 POS210.3B Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 3
Seçmeli Ders Grubu V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 POS212.1B Müşteri İlişkileri Yönetimi Seçmeli 2 0 0 2
2 POS212.2B Halkla İlişkiler Seçmeli 2 0 0 2
3 POS212.3B Protokol ve Görgü Kuralları Seçmeli 2 0 0 2