BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Bayburt Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
POS209.1BMesleki YazışmalarSeçmeli232
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
-Öğrenciyi resmi ve iş yazılarını, raporlama tekniklerini tanıtarak iş yaşamına hazırlamak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Mustafa KARAMAN
Öğrenme Çıktıları
1Dil bilgisi ve imla kurallarını yerinde kullanabilir
2Resmi iş mektuplarını hazırlayabilir
3Gizlilik dereceleri mektupların işlem sürecini bilir
4Çeşitli ticari iş yazılarını hazırlayabilir
5Özel mektupları ve kısa bilgi notlarını hazırlayabilir.
6Kısa ve uzun şekilli iş raporlarını hazırlayabilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
- Dil bilgisi ve imla kurallarını yerinde kullanabilir - Resmi iş mektuplarını hazırlayabilir - Gizlilik dereceli mektupların işlem sürecini bilir - Çeşitli ticari iş yazılarını hazırlayabilir - Özel mektuplar, kısa ve uzun şekilli iş raporlarını hazırlayabilir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1• İletişimin Tanımı, Amacı ve Önemi • İletişimin İşlevleri • İletişim Sürecinin Unsurları • İletişim Sürecinin Koşulları ve Engelleri • İletişimin Sınıflandırılması • Yazılı İletişimin Tanımı, Amacı ve Önemi • Yazılı İletişimde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar • Yazılı İletişimin Olumlu ve Olumsuz Yönleri
2•Yazışmalar, Yazışma İlkeleri •Yazışmalarda Dil Bilgisi Kuralları •Bazı Kelime ve Eklerin Yazılışı •Düzeltme İşareti, Sayıların Yazılışı •Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler •Birleşik Kelimelerin, Deyimlerin, İkilemelerin Yazılışı •Alıntı Kelimelerin, Kısaltmaların, Simgelerin Yazılışı •Türkçede Hece Yapısı ve Satır Sonunda Kelimelerin Bölünmesi •Ses Olaylarına Bağlı Yazım Kuralları
3• Noktalama İşaretleri • Nokta, Virgül, Noktalı Virgül • İki Nokta, Üç Nokta • Soru İşareti, Ünlem İşareti • Kısa Çizgi, Eğik Çizgi, Ters Eğik Çizgi • Tırnak İşareti, Tek Tırnak İşareti Denden İşareti • Yay Ayraç, Köşeli Ayraç • Kesme İşareti
4• Resmî Yazılar • Resmî Yazı Türleri • Kurum yazıları • Dilekçe • Rapor • Tutanak • Olur yazıları • Form yazıları • Diğer resmî yazılar
5• Özel Yazılar • Özel Yazı Türleri • Elektronik Posta (E-posta) Yazısı • Tebrik Yazısı • Teşekkür Yazısı • Özür Yazısı • İstifa Yazısı • Veda Yazısı • Başsağlığı Ve Teselli Yazısı • Diğer Yazı Türleri
6• Elektronik Belge • Elektronik Belge Format Türleri • Elektronik Belgelerde Aranan Özellikler • Elektronik Belge Yönetimi • Elektronik Belgelerin Kayıt İşlemleri • Elektronik Belge Yönetim Sistemi • Mevzuat ve Standartlar
7• Evrak: Kavramsal İçerik • Evrak Türleri • Evrak Hizmetleri ve Evrak Kayıt • Kupür ve Kupürleme Faaliyetleri • Evrak Yönetimi • Evrak Yönetimi ve Yazışma Türleri
8Ara Sınav
9• Bilgi: Kavramsal İçerik • Bilginin Önemi • Bilgi Türleri • Bilgi Yönetimi • Belge: Kavramsal İçerik • Belge Türleri • Belge Üretimi • Belge Yönetimi • Belge Yönetimi Programı
10• Dosya ve Dosyalama Kavramları • Dosyalamanın Amacı • Dosyalamanın Kurum Açısından Önemi • Dosyalama İşlemleri • Dosyalama Araçları • Dosyalama Sistemleri ve Dosyalama Sistemlerinin Özellikleri • Dosyalama Sistemlerinin Temel Unsurları
11• Alfabetik Dosya Düzenleme Yöntemi • Nümerik/Sayısal Dosya Düzenleme Yöntemi • Konularına Göre Dosya Düzenleme Yöntemi • Coğrafik Dosya Düzenleme Yöntemi • Kronolojik Dosya Düzenleme Yöntemi • Karma Dosya Düzenleme Yöntemi • Elektronik Dosya Düzenleme Yöntemi
12• E-Devlet Kavramı • E-Devletin Özellikleri • E-Devletin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi • E-Devletin Temel Unsurları • E-Devletin Olgunluk Ölçütleri • E-Devletin Alt Yapı Gereksinimleri • Türkiye’de E-Devletin Gelişimi • E-imza • E-imza Sertifikası • Türkiye’de Gerçekleştirilen Önemli EDevlet Projeleri • Dünyada E-Devlet Uygulamaları • E-Devlete Yönelik Sorunlar ve Eleştiriler
13• Büro Kavramı • Büronun Tanımı • Büro Türleri • Büroların Amacı ve Fonksiyonları • Büro Çalışanları ve İşlevleri • Büro Yöneticisi • Büro Yönetimi Kavramı • Büro Yönetiminin Kapsamı, Amacı ve Önemi • Büro Yönetiminin Fonksiyonları • Büro Yönetiminin Teknikleri • Büro Yönetiminde Verimlilik
14• Teknoloji • Veri, Bilgi ve Bilgi Sistemleri • Bilgi Sistemleri Türleri • Büro Otomasyonu • Büro Makineleri • Donanım ve Yazılım Teknolojileri • Donanım Teknolojileri • Yazılım Teknolojileri • Bilgisayar Ağları • Veri Kaynakları Yönetimi • Bilgi Sistemlerini Etkileyen Güvenlik Sorunları
15• Arşiv • Birim ve Kurum Arşivi • Arşivin Önemi ve Değeri • Arşivlerin İşlevleri • Arşiv Malzemesi ve Türleri • Arşiv Tasnif Sistemleri • Arşiv İşlemleri ve Koruma • Arşiv İşlemleri- Genel Uygulamalar • Birim Arşiv İşlemleri • Ayıklama ve İmha • Kurum Arşiv İşlemleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yazışma Teknikleri, Prof. Dr. FATMA GEÇİKLİ, Prof. Dr. SÜLEYMAN EFENDİOĞLU, Prof. Dr. SEDAT ADIGÜZEL, Prof. Dr. FUNDA KARA, Dr. Öğr. Üyesi HÜSNA KOTAN, Doç. Dr. MALİK YILMAZ, Doç. Dr. HALİT BULUTHAN ÇETİNTAŞ, Prof. Dr. DÜNDAR ALİKILIÇ
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Uygulama/Pratik11222
Örnek Vaka İncelemesi4312
Bireysel Çalışma4312
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma4312
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)71
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ15555555555
ÖÇ25555545455
ÖÇ34555555555
ÖÇ45555554555
ÖÇ54555555555
ÖÇ65555555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek