BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Bayburt Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
POS209.1BMesleki YazışmalarSeçmeli232
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
-Öğrenciyi resmi ve iş yazılarını, raporlama tekniklerini tanıtarak iş yaşamına hazırlamak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Mustafa KARAMAN
Öğrenme Çıktıları
1Dil bilgisi ve imla kurallarını yerinde kullanabilir
2Resmi iş mektuplarını hazırlayabilir
3Gizlilik dereceleri mektupların işlem sürecini bilir
4Çeşitli ticari iş yazılarını hazırlayabilir
5Özel mektupları ve kısa bilgi notlarını hazırlayabilir.
6Kısa ve uzun şekilli iş raporlarını hazırlayabilir
7
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
- Dil bilgisi ve imla kurallarını yerinde kullanabilir - Resmi iş mektuplarını hazırlayabilir - Gizlilik dereceli mektupların işlem sürecini bilir - Çeşitli ticari iş yazılarını hazırlayabilir - Özel mektuplar, kısa ve uzun şekilli iş raporlarını hazırlayabilir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Genel olarak iletişim - İletişim kavramı - İletişim süreci - İletişim kanalları
2İletişim biçimleri - Dikey iletişim - Yatay iletişim - Çaprak iletişim - Iletişim araçları
3Yazışma ilkeleri - Yazışma kavrama - Yazışmaları içerik yönünden düzenleme - Yazışmaları anlatım yönünden düzenleme
4Yazışma ilkeleri - Yazışmalarda dil bilgisi ve imla kuralları - Yazışmalarda anlatım bozuklukları
5Resmi yazılar - Resmi yazılarda şekli kurallar - Kağıt boyutları - Başlık - Sayı - Konu - Ilgi - Metin
6Resmi yazılar - Resmi yazı çeşitleri - Dilekçe - Rapor - Tutanak - Form - Sözleşme - Mazbata - Genelge
7Resmi yazılar - Şartname - Tezkere - Müzekkere - Mazbata - Vekaletname - Diğer resmi yazılar
8Iş yazıları - Iş yazılarında şekli kurallar - Başlık - Sayı - Tarih - Adres - Hitap - Paragraf - Metin
9Iş yazıları - Mektup çeşitleri - Sirküler - Basılı reklam mektupları - Satış mektupları - Istek mektupları - Iş başvuru mektupları - Sipariş mektupları
10Iş yazıları - Teşekkür mektupları - Tekit mektupları - Teyit mektupları - Kredi mektupları - Tahsilat mektupları - Ret/Kabul mektupları
11Özel yazılar - Özel mektuplar - Tebrik mektupları - Teşekkür mektupları - Başsağlığı mektupları - Davetiyeler
12Özel yazılar - Resmi olmayan notlar - Memorandumlar - İlanlar - Özgeçmiş - Tavsiye mektupları
13Evrak hizmetleri - Evrak hizmetlerinin önemi - Evrak hizmetlerinin örgütlenmesi - Evrak türleri - Gelen ve giden evraklar
14Evrak hizmetleri - Postalama - Normal - Taahhütlü - İadeli - Özel ulak - Postrestant - Acele - Basılı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yazışma Teknikleri, Hakan KOÇ, Menekşe Tarhan ÖZTOPRAK
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Uygulama/Pratik11222
Örnek Vaka İncelemesi4312
Bireysel Çalışma4312
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma4312
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)71
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ15555555555555555
ÖÇ25555555455545555
ÖÇ34555555555555555
ÖÇ45555555545455555
ÖÇ54555555555555555
ÖÇ65555555555455555
ÖÇ75555555555555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek