BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Bayburt Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
POS211.3BYönetim ve OrganizasyonSeçmeli233
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
İşletme eğitimi alan öğrencilere işletme ve işletmecilikle ilgili temel kavramları tanıtmak, işletme bilimi ve işletmeye geniş ve bütüncül bir bakış açısı ile bakmalarını sağlamak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Rüveyde PABUÇCU
Öğrenme Çıktıları
1Temel işletme kavramları ile birlikte işletme çeşitlerini sınıflandırmak
2Kuruluş çalışmalarını kavramak ve işletme büyüklüklerini ayırd etmek
3İşletmenin hayatını devam ettirebilmesi için yönetici ve lider kavramlarını ayırt ederek işletme içindeki pozisyonlarını kavramak
4İşletmenin yönetim fonksiyonları içinde üretim, pazarlama ve satış süreçlerini tanıyarak; planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim aşamalarını analiz etmek
5Girişimciliği ve girişimciliğin ekonomik gelişmedeki rolünü analiz etmek
6İşletmelerde ortaya çıkacak olası problemlere çözüm yönetimini ve bu problem ortamında başarılı olmanın yollarını analiz etmek
7Markalaşma kavramı ve marka çeşitlerini analiz etmek
8Globalleşen dünyada insan kaynakları yönetimini tanımak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İşletme, işletmecilik, girişimci ve yönetici, işletmelerin sınıflandırması, işletmenin masrafları, işletmenin gelirleri, işletme büyüklüğü, işletme kapasitesi, işletmenin kuruluş çalışmaları, kuruluş yeri seçimi, yatırım projeleri, yönetim fonksiyonu, üretim fonksiyonu, pazarlama fonksiyonu, finans fonksiyonu, insan kaynakları yönetimi fonksiyonu, muhasebe fonksiyonu, halkla ilişkiler fonksiyonu, araştırma-geliştirme fonksiyonu.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İşletmenin tanımlanması, İşletme Bilimi ile ilgili temel kavramlar
2İşletmelerin kuruluş çalışmalarının fizibilite çalışmalarının ve işletmelerin kurulma nedenlerinin açıklanması.
3İşletmelerin Rasyonellik İlkelerinin (İktisadilik, Verimlilik, Karlılık) anlatılması.
4İşletmelerin genel ve özel amaçlarının, sosyal sorumluluklarının anlatılması. İşletmelerin çevre ile ilişkilerinin anlatılması.
5İşletmelerin büyüklüğü, büyük ve küçük işletmelerin tanımlaması ve temel özelliklerinin açıklanması, işletme kapasitesi kavramlarının anlatılması ve Kapasite Kullanım Oranının hesaplanması.
6İşletmelerin ekonomik yapıları, çalışma konuları, sermaye sahipliği, dünya ekonomisi, ekonomik birleşmeler açısından sınıflandırılması
7İşletmelerin hukuki yapıları bakımından sınıflandırılması.
8Ara sınav
9İşletmelerin fonksiyonlarının açıklanması. Yönetim fonksiyonunun, yönetici kavramının ve yönetimin temel özelliklerinin açıklanması.
10Tedarik ve Üretim fonksiyonlarının, kavramın ve özelliklerinin anlatılması.
11Pazarlama ve Finansman fonksiyonlarının ve temel özelliklerinin anlatılması.
12Personel Yönetimi fonksiyonunun ve temel özelliklerinin anlatılması.
13Personel Yönetimi fonksiyonunun ve temel özelliklerinin anlatılması
14Araştırma Geliştirme ve Halkla İlişkiler fonksiyonunun ve temel özelliklerinin anlatılması.
15Genel Tekrar
16Dönem sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Taslak, Soner. Kara, Mehmet. 2009; İşletme Bilimine Giriş, Trabzon.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14114
Soru-Yanıt11111
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma11515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)86
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ15555525555
ÖÇ22543255555
ÖÇ34545554555
ÖÇ45554554455
ÖÇ55155445255
ÖÇ64545454545
ÖÇ75455344444
ÖÇ83445444455
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek