BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Bayburt Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
POS115BGenel MuhasebeZorunlu115
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Organizasyonlarda yapılan mali işlemlerin nasıl kayıt edileceğini öğretmek amaçlanmıştır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. İbrahim Durmuş
Öğrenme Çıktıları
1Muhasebede kullanılan temel terimler kavramlar hakkında bilgi sahibi olma.
2Muhasebe sistemi içindeki temel denklikleri ve muhasebe sistemini kavrayabilme.
3Çift yanlı muhasebe sistemine göre temel mali işlemlerin kaydını manüel olarak yapabilme
4Genel muhasebe ile ilgili teorik bilgileri pratik bilgilerle ilişkilendirip analiz edebilme.
5Kayıtlardan yola çıkarak temel mali tabloları oluşturabilme ve bunları analiz edebilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Genel Muhasebe, Muhasebe Belgeleri, Kullanılan Kayıt Yöntemleri, Bilanço ile Gelir Tablosu, Hesap Hareketleri, Ticari Mallara ilişkin Yöntemler, Defter Kayıtlarını Tutma, Katma Değer Vergisi, Hesaplanan, Devreden KDV Hesapları, Aktif ve Pasif hesaplar, Kayıtlara İlişkin Hatalar ve Düzeltme Şekilleri, ortaya koyulmuştur.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
11.Muhasebenin tanımı, muhasebenin temel kavramları (işletme, borç, alacak, sermaye, bilanço denkliği v.b.). 2.Bilanço ve gelir tablosunun tanımı ve hazırlanmasına yönelik bilgiler. 3. Hesap kavramı, işleyişi, hesabın borç ve alacak taraflarının öğretilmesi ve hesapların işleyişi.
21.Ticari mal hareketlerinin devamlı ve aralıklı envanter yöntemine göre muhasebeleştirilmesi. 2. Muhasebede kayıt yaparken esas alınan defter ve belgelerle ilgili bilgiler. 3. KDV ve Muhasebe işlemleri. 4. Muhasebe döngüsünün örnek bir işletme üzerinde açıklanması.
310 Hazır değerler a) Kasa b) Alınan çekler c) Bankalar d) Verilen çekler e) Diğer hazır değerler
411- Menkul kıymetler
512- Ticari alacaklar 13- Diğer alaacaklar
615- Stoklar 19- Diğer dönen varlıklar
722- Ticari alacaklar 23- Diğer alacaklar
8Ara Sınav
924- Mali duran varlıklar 25- Maddi duran varlıklar 26- Maddi olmayan duran varlıklar
1027- Özel tükenmeye tabi varlıklar 29- Diğer duran varlıklar
1130- Mali borçlar 32- Ticari borçlar 33- Diğer borçlar
1234- Alınan avanslar 36- Ödenecek vergi ve diğer yüküm. 39- Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar
1340- Mali borçlar 42- Ticari borçlar 43- Diğer borçlar
1444- Alınan avanslar 49- Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar
1550-Ödenmiş sermaye 57-Geçmiş yıl karları 58-Geçmiş yıl zararları 59-Dönem net karı(zararı)
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Aydoğan, Z. Ferhan (2018). Pratik Uygulamalarla Meslek Yüksekokulları için Muhasebe Kitabı, Seçkin Yayıncılık, Ankara. ISBN:9789750274268
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Uygulama/Pratik14114
Gösterme616
Rapor Hazırlama313
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma2714
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma21428
Okuma14114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)152
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ12212234324
ÖÇ23124323323
ÖÇ32225211231
ÖÇ43332213112
ÖÇ54231122342
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek