BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Bayburt Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ÜS1608.2B2Uygulamalı Dış Ticaret (Sosyal Bilimler MYO)Seçmeli232
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere dış ticaret işlemleri kapsamında kullanılan ödeme şekillerini örneklerle kavranmasına yardımcı olarak mesleğe hazırlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. İlyas Kays İMAMOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1Dış ticaretin tanımı, dünyadaki ve ülkemizdeki tarihçesinin öğrenilmesi
2Dış ticaret politikaları ve çeşitlerini kavrayabilmek
3Dış ticarette teslim ve ödeme şekillerini kavrayabilmek
4Dış ticarette kullanılan belgeleri öğrenebilmek
5Dış ticarette ihracat sürecini tanıyabilme ve ihracat işlemlerini öğrenebilmek
6Dış ticarette ithalat sürecini tanıyabilme ve ithalat işlemlerini öğrenebilmek
7Dış ticarette gümrük mevzuatını kavrayabilmek
8Dış ticarette kambiyo işlemlerini öğrenebilmek
9Dış ticaret yardımcı kuruluşları öğrenebilmek
10İhracatta pazarlama sürecinin kavranması
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Dış ticaret kapsamında peşin ödeme, mal mukabili ödeme, vesaik mukabili ödeme, kabul kredili ödeme, akreditif ve karşılıklı ticaret türlerinin örneklerle öğrenilmesini sağlamaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dış ticaret kapsamında ödeme yöntemleri, Peşin ödeme ( Tanımı, Tarafları, İşleniş şeması, uygulamada Peşin Ödeme Şekilleri, Riskleri ve Faydaları ), Örnek olayın irdelenmesi.
2Mal mukabili ödeme ( Tanımı, Tarafları, İşleniş şeması, riskleri ve faydaları ) Örnek olayın incelenmesi.
3Vesaik mukabili ödeme ( Tanımı, Tarafları, İşleniş şeması)
4Vesaik mukabili ödeme (riskleri ve faydaları ) Örnek olayın incelenmesi.
5Akreditifli ödeme ( Tanımı, Tarafları, İşleniş şeması, riskleri ve faydaları ) Örnek olayın irdelenmesi.
6Akreditif türleri (Temel akreditif türleri ve özellik arz eden akreditif türleri) örneklerlerle incelenmesi.
7Akreditif türleri (Temel akreditif türleri ve özellik arz eden akreditif türleri) örneklerlerle incelenmesi.
8Akreditifte ibrazı istenen belgeler ve şart koşulan belgelerin örneklerle incelenmesi,
9Kabul kredili mal mukabili ödeme işlemleri, Örnek olayın incelenmesi.
10Kabul kredili Vesaik mukabili ödeme işlemleri Örnek olayın incelenmesi
11Kabul Kredili akreditif ( Tanımı, Tarafları, İşleniş şeması, riskleri ve faydaları ) Örnek olayın incelenmesi
12Karşılıklı Ticaret (takas, kliring, karşı alım, geri satın alma, dengeleme) örneklerle incelenmesi,
13Karşılıklı Ticaret (takas, kliring, karşı alım, geri satın alma, dengeleme) örneklerle incelenmesi,
14Karşılıklı Ticaret (offset işlemleri, üçlü ticaret, ikili hesap bloke hesap) örneklerle incelenmesi,
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
TAKIM, Abdullah(2016), Uluslararası Ticarete Giriş, Ekin Yayınevi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14114
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11414
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11414
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)58
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
ÖÇ4          
ÖÇ5          
ÖÇ6          
ÖÇ7          
ÖÇ8          
ÖÇ9          
ÖÇ10          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek