BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Bayburt Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
POS113BMektup PostasıZorunlu115
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilere posta hizmetleri bölümünde görecekleri tüm alan derslerinin temelini oluşturmaktır. Bu derste posta hizmetleri bölümü terminolojisi, Genel hükümler, Mektup postası gönderileri, Mektup postasında özel hizmetler, Mektup postasında ücret ödeme yöntemleri, Ücret denetimi ve takse işlemleri, Reklamasyon (Haber isteme) konuları anlatılacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğretim Üyesi Faruk SEZER
Öğrenme Çıktıları
1Mektup Postası Gönderilerinin Tanınması ve sınıflandırılması
2Mektup Postası Gönderilerinin Ek Hizmetleri ve Ücretlendirilmesi
3PTT Özel Hizmetleri neler olduğu öğrenilir
4Reklamasyon ve Tazminat işlemleri
5PTT de ücret ödeme sistemleri nelerdir
6Takse işlemi nedemektir, hangi tür gönderilere takse uygulandığı
7Kayıtlı ve Kayıtsız gönderilerin ücret rejimi
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Bu derste posta hizmetleri bölümü terminolojisi, Genel hükümler, Mektup postası gönderileri, Mektup postasında özel hizmetler, Mektup postasında ücret ödeme yöntemleri, Ücret denetimi ve takse işlemleri, Reklamasyon
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Genel Hükümler, Postada Haberleşme Hizmeti, Posta Tekeli, Posta Gizliliği, PTT’nin Halka Karşı Sorumlulukları, Mektup Postası Gönderilerinin Ayrımı.
2Posta Yasakları , Şüpheli Mektup veya Paketlerin Tanınması
3Mektuplar, Mektup Boyutları ve Ağırlıkları, Mektupların Kabul İşlemleri, Posta Kartları ve Kabul İşlemleri, Posta Kartları ve Tebrik Kartları Karşılaştırması
4Basılmış Kağıtlar, Basılmış Kağıtların Boyut ve Ağırlıkları, Tebrik Kartları,
5Adressiz Basılmış Kağıtlar, Küçük Paketler, Gümrük İşlemleri, Körlere Özgü Yazılar,
6Davetiyeler, Mektup Postası Gönderilerinde İstenebilecek Özel Hizmetler, Uçak,
7Özel Ulak, Kayıtlı Taahhütlü, Postrestant, Alma Haberli, Alıcının kendisine Verilecek
8Değeri Konmuş Mektuplar, Ödeme Şartlı
9M.P.G. ücret ödeme Yöntemleri,
10M.P.G Uluslararası Cevap Kuponları
11M.P.G. ücret alma makineleri, P.P damgalı gönderiler, Ücret Başlığı
12Gidiş Dönüş Ücretli Gönderiler, Uluslar arası Ticaret Cevap Servisi, Toplu Posta Gönderilerin Ücretlendirilmesi,
13Gönderilerin Gemilerden Postaya Verilmesi,Ücret Denetimi Ve Takse İşlemleri, Reklamasyon,
14Geri Alma Adres Değiştirme, Ödeme Bedelinin İptali
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Mektup Postası Yönetmeliği, PTT Eğitim Merkezi Ders Notları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik14114
Gösterme414
Rapor Hazırlama133
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11414
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12828
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ14545555454545354
ÖÇ25354555554535554
ÖÇ34545454545354355
ÖÇ44445454445455534
ÖÇ54544554545555555
ÖÇ65555444445444454
ÖÇ75444454444454444
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek