BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Bayburt Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
POS108BTebligat İşlemleriZorunlu126
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Dağıtıcılık mesleği için tebligat ne demek, önemi, nasıl dağıtılması gerektiği, hatalı teslimlerde cezai işlemlerinin neler olduğu öğretilmeyi amaçlamıştır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğretim Üyesi Faruk SEZER
Öğrenme Çıktıları
1Tebligatın ne olduğunu öğrenir.
2Tebligat çeşitleri öğrenir.
3Tebligat tesliminin nasıl yapıldığını bilir.
4Tebligat dağıtımında dikkat edilecek hususlar bilir.
5Tebligat çıkartan mahkemeler hakkında bilgi sahibi olur.
6Tebligat yapılacak kişi ve kurumlarda aranacak şartları bilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kazai ve idari tebliğ evrakının Tanımı ve Önemi, Kamusal tebligat işlemleri, Resmi ve Adli tatil günlerinde tebliğ, Tebligat evrakının teslim yeri, Tebliğ evrakının kime tebliğ edileceği, Genel Olarak Kime tebliğ yapılacağı, Muhatap adına tebligat yapılacak kişilerde aranacak şartlar, İlanen tebliğ, Muhatabın bir tüzel kişi olması durumunda tebligat, Muhatabın asker bir kişi olması, Meslek ve sanat erbabına tebligat, Teslim yerinin kolay olması durumunda tebligat, Tutuklu ve hükümlülere tebligat, İmza Atamayan Şahıslara tebligat, Grev ve Lokavt ilan edilmesi halinde tebligat işlemleri Mali tebligat.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tebligat hakkında genel bilgi
2Kazai ve idari tebliğ evrakının Tanımı ve Önemi, Resmi ve Adli tatil günlerinde tebliğ, Tebligat evrakının teslim yeri, Genel Olarak Kime tebliğ yapılacağı
3Tebliğ evrakının kime tebliğ edileceği, Muhatap adına tebligat yapılacak kişilerde aranacak şartlar
4Muhatap adına tebligat yapılacak kişilerde aranacak şartlar, Tebliğ mazbatası,
5Muhatap adına tebligat yapılacak kişilerde aranacak şartlar
6Kamusal Tebligat İşlemleri, İlanen tebliğ
7E-Tebligat, Tebligat APS (Hızlı tebligat)
8Muhatabın asker bir kişi olması, Meslek ve sanat erbabına tebligat, Teslim yerinin kolay olması.
9Tutuklu ve hükümlülere tebligat, İmza Atamayan Şahıslara tebligat, Değiştirilen adresin bildirilmesi mecburiyeti,.
10Grev ve Lokavt ilan edilmesi halinde tebligat işlemleri, Tebliğ evrakının yabancı ülkelere yollanması, Muhatabın diplomatik ayrıcalıklardan yararlanan bşr yabancı olması
11İdari Tebligat, Tebliğ Evrakları için tayin edilen süreler, Cezai Hükümler
12Mali (vergi) tebligat.
13Tebligat çıkartan mahkemeler hakkında bilgi.
14Genel tekrar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14114
Bireysel Çalışma14684
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11818
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13333
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ15555554555555545
ÖÇ25555545555545555
ÖÇ35555555545555555
ÖÇ45555555545455555
ÖÇ55555545555455555
ÖÇ65454555555555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek