BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Bayburt Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Demirözü Meslek Yüksekokulu - Ulaştırma Hizmetleri Bölümü - Sivil Havacılık ve Kabin HizmetleriProgram Tanımları
Kuruluş
Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı, 2020 – 2021 öğretim yılında örgün öğretime 40 öğrenci kapasitesi ile eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programı başarı ile bitiren öğrenciler Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri önlisans diploması almaya hak kazanacaktır.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda yeterli puanı almak, Boy-Kilo uygunluğu sağlamak Uçuşa elverişlidir Sağlık raporuna sahip olmak Adli sicil kaydı bulunmamaktır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı'na kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin ortaöğretim programını bitirmeleri gerekmektedir. Meslek lisesi çıkışlı öğrencilerin sınavsız geçiş yapabilmeleri için Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği ortaöğretim programından mezun olmaları gerekmektedir. Bu programlar dışında kalan öğrenciler programa üniversite seçme sınavı ile yerleştirilebilir.
Program Profili
Program, örgün öğretimde 40 öğrenci kontenjanına sahiptir. Programımızda eğitim süresi 2 yıldır. Bu programda mesleki eğitim yer almaktadır ve dersler Demirözü MYO'da işlenmektedir. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı’nın temel amacı, havacılık sektöründeki büyümeye paralel olarak artan kabin hizmetleri personeli talebini karşılamaya yönelik takım çalışmasına yatkın, müşteri ilişkileri kuvvetli, çözüm odaklı, etkin iletişim becerisine sahip, dinamik ve operasyonel düzeydeki faaliyetlere hakim personel yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezun öğrencilerimiz, Havayolu Şirketleri organizasyonlarında, Yurt içi ve Yurtdışı yolcu taşıyan Havayolu Şirketleri, Yabancı Havayolu Şirketleri, Sivil Havacılıkla ilgili her firma ve şirkette çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezun öğreciler, DGS sınavı ile Havacılık Yönetimi, Lojistik Yönertimi, Seyahat İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği, Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği programlarına geçiş yaparak lisans diploması almaya hak kazanabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Programda ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
E-Öğrenme
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bayburt Üniversitesi Demirözü Meslek Yüksekokulu
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri alanındaki genel kavramları tanımlayabilmek / açıklayabilmek
2Hava taşımacılığına ilişkin bilgi ve görüşlerini, çalışanlar ve ekip arkadaşlarına yazılı ve sözlü olarak aktarabilme becerisine sahip olabilmek
3Havacılıkta emniyeti sağlayıcı önlemler alabilme
4Bağımsız ve takım olarak çalışabilmek ve sorumluluk alabilmek
5Karar verme ve iletişim becerilerini kullanabilmek
6Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir anlayışla değerlendirebilmek
7Alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek
8Alanındaki temel bilgileri izleyebilecek ve meslek çevresiyle iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilmek
9Mesleki yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi
10Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi
11Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme yetkinliği
12Uçuş emniyetini sağlayabilme yetkinliği
13Havacılık usul ve esaslarına uygun eğitim yetkinliği
14İletişim tekniklerini kullanabilme yetkinliği
15Temel havacılık fonksiyonlarını ve aralarındaki ilişkileri bilmek

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
111111111123333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
T : Teorik U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 DE103B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
2 DE103B2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
3 SHK107B2 Dünya Kültür ve Destinasyonları Zorunlu 2 0 0 3
4 SHK115B2 Harekat Performans ve Ramp Zorunlu 2 1 0 5
5 SHK117B Havacılık Terminolojisi Zorunlu 2 0 0 3
6 SHK117B2 Havacılık Terminolojisi Zorunlu 2 0 0 3
7 SHK113B Kabin Görevliliğine Giriş Zorunlu 2 1 0 4
8 SHK113B2 Kabin Görevliliğine Giriş Zorunlu 2 1 0 4
9 SHK109B Sivil Havacılığa Giriş Zorunlu 2 1 0 5
10 SHK109B2 Sivil Havacılığa Giriş Zorunlu 2 1 0 5
11 SHK107B Temel İngilizce Zorunlu 2 0 0 3
12 DE101B Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
13 DE101B2 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
14 SHK111B Uçuş Teorisi Ve Temel Uçak Bilgisi Zorunlu 2 1 0 5
15 SHK111B2 Uçuş Teorisi ve Temel Uçak Bilgisi Zorunlu 2 1 0 4
16 DE105B Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2
17 DE105B2 Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2
18 SHK115B Yer Hizmetleri ve Ramp Zorunlu 2 1 0 4
Toplam 36 8 0 60
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 DE104B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
2 DE104B2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
3 SHK108B Bilişim Teknolojileri Zorunlu 2 0 0 3
4 SHK108B2 Bilişim Teknolojileri Zorunlu 2 0 0 3
5 SHK112B2 Hava Kargo ve Tehlikeli Maddeler Zorunlu 2 1 0 4
6 SHK114B2 İkram ve Servis Teknikleri Zorunlu 1 1 0 4
7 DEMYOSEÇ MYO Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 0
8 DEMYOSEÇ MYO Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 0
9 SHK114B Seçmeli Ders Grubu I Seçmeli - - - 0
10 SHK116B2 Seçmeli Ders Grubu I Seçmeli - - - 0
11 SHK116B Seçmeli Ders Grubu II Seçmeli - - - 0
12 SHK112B Tehlikeli Madde Zorunlu 2 1 0 4
13 DE102B Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2
14 DE102B2 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2
15 DE106B Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2
16 DE106B2 Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2
17 SHK110B Yolcu Hizmetleri Zorunlu 3 0 0 4
18 SHK110B2 Yolcu Hizmetleri Zorunlu 2 1 0 4
Toplam 35 6 0 38
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 SHK201B2 Acil Durum Prosedürleri Zorunlu 2 1 0 4
2 SHK203B2 Ekip Kaynak Yönetimi Zorunlu 2 1 0 4
3 SHK207B2 Havalimanı Donanım ve Faaliyetleri Zorunlu 2 1 0 4
4 SHK209B2 Kişisel Bakım ve Zerafet Zorunlu 2 1 0 3
5 SHK205B2 Müşteri İlişkileri Yönetimi Zorunlu 2 1 0 4
6 SHK211B2 Seçmeli Ders Grubu II Seçmeli - - - 0
7 SHK201B Seçmeli Ders Grubu III Seçmeli - - - 0
8 SHK203B Seçmeli Ders Grubu IV Seçmeli - - - 0
9 SHK205B Seçmeli Ders Grubu V Seçmeli - - - 0
10 ÜSD Üniversite Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 0
11 ÜSD Üniversite Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 0
Toplam 22 7 0 19
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 SHK202B2 Etkili İletişim Teknikleri Zorunlu 2 0 0 4
2 SHK204B2 Kabin Hizmetleri Uygulamaları Zorunlu 2 1 0 3
3 SHK206B2 Protokol ve Görgü Kuralları Zorunlu 2 1 0 3
4 SHK208B2 Seçmeli Ders Grubu III Seçmeli - - - 0
5 SHK202B Seçmeli Ders Grubu VI Seçmeli - - - 0
6 SHK204B Seçmeli Ders Grubu VII Seçmeli - - - 0
7 SHKSTJB Staj Zorunlu 0 0 0 8
8 SHKSTJB2 Staj Zorunlu 0 4 0 8
Toplam 12 9 0 26
 
MYO Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 MS1401.1B İletişim Seçmeli 2 0 0 3
2 MS1401.1B2 İletişim Seçmeli 2 0 0 3
3 MS1402.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 3
4 MS1402.1B2 Girişimcilik Seçmeli 2 1 0 3
5 MS1402.1B3 Girişimcilik Seçmeli 2 0 0 3
6 MS1402.2B Girişimcilik Seçmeli 2 1 0 3
7 MS1403.1B Girişimcilik Seçmeli 2 0 0 3
8 MS1403.2B Lojistik Yönetimi Seçmeli 2 0 0 3
9 MS1403.3B İdare Hukuku Seçmeli 2 0 0 3
10 MS1404.1B Acil Durum Yönetimi Seçmeli 2 0 0 3
11 MS1404.2B Kalite Güvence ve Standartları Seçmeli 2 0 0 3
12 MS1405.B2 Proje Hazırlama Teknikleri Seçmeli 2 0 0 3
13 MS1406.1B Girişimcilik Seçmeli 2 0 0 0
14 MS1406.1B2 Hizmet Pazarlaması Seçmeli 2 0 0 0
15 MS1406.2B Örgütsel Davranış Seçmeli 2 0 0 3
16 MS1406.2B2 İş Görüşmesi ve Mülakat Teknikleri Seçmeli 2 0 0 0
17 MS1407.1B Örğütsel Davranış Seçmeli 2 0 0 3
18 MS1407.1B2 Örgütsel Davranış Seçmeli 2 0 0 0
19 MS1407.2B Havacılıkİşletmelerinde Maliyet Muhasebesi Seçmeli 2 0 0 3
20 MS1407.2B2 Girişimcilik Seçmeli 2 0 0 0
21 MS1407.3B Girişimcilik Seçmeli 2 0 0 3
MYO Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 MS1401.1B İletişim Seçmeli 2 0 0 3
2 MS1401.1B2 İletişim Seçmeli 2 0 0 3
3 MS1402.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 3
4 MS1402.1B2 Girişimcilik Seçmeli 2 1 0 3
5 MS1402.1B3 Girişimcilik Seçmeli 2 0 0 3
6 MS1402.2B Girişimcilik Seçmeli 2 1 0 3
7 MS1403.1B Girişimcilik Seçmeli 2 0 0 3
8 MS1403.2B Lojistik Yönetimi Seçmeli 2 0 0 3
9 MS1403.3B İdare Hukuku Seçmeli 2 0 0 3
10 MS1404.1B Acil Durum Yönetimi Seçmeli 2 0 0 3
11 MS1404.2B Kalite Güvence ve Standartları Seçmeli 2 0 0 3
12 MS1405.B2 Proje Hazırlama Teknikleri Seçmeli 2 0 0 3
13 MS1406.1B Girişimcilik Seçmeli 2 0 0 0
14 MS1406.1B2 Hizmet Pazarlaması Seçmeli 2 0 0 3
15 MS1406.2B Örgütsel Davranış Seçmeli 2 0 0 3
16 MS1406.2B2 İş Görüşmesi ve Mülakat Teknikleri Seçmeli 2 0 0 3
17 MS1407.1B Örğütsel Davranış Seçmeli 2 0 0 3
18 MS1407.1B2 Örgütsel Davranış Seçmeli 2 0 0 3
19 MS1407.2B Havacılıkİşletmelerinde Maliyet Muhasebesi Seçmeli 2 0 0 3
20 MS1407.2B2 Girişimcilik Seçmeli 2 0 0 3
21 MS1407.3B Girişimcilik Seçmeli 2 0 0 3
Seçmeli Ders Grubu I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 SHK114.1B Havaalanı Yönetimi ve İşletmeciliği Seçmeli 1 1 0 2
2 SHK114.2B İkram ve Servis Teknikleri Seçmeli 1 1 0 2
3 SHK114.3B Hijyen ve Sanitasyon Seçmeli 1 1 0 2
4 SHK114.4B Organizasyon ve Sorumluluklar Seçmeli 1 1 0 2
Seçmeli Ders Grubu I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 SHK116.1B2 Genel İngilizce Seçmeli 2 0 0 3
2 SHK116.2B2 Havacılık Emniyeti Seçmeli 2 0 0 3
3 SHK116.3B2 Davranış Bilimleri Seçmeli 2 0 0 3
4 SHK116.4B2 Hijyen ve Sanitasyon Seçmeli 2 0 0 3
5 SHK116.5B2 Organizasyon ve Sorumluluklar Seçmeli 2 0 0 3
Seçmeli Ders Grubu II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 SHK116.1B Havacılık Emniyeti Seçmeli 2 1 0 4
2 SHK116.2B Havacılık İngilizcesi I Seçmeli 2 1 0 4
3 SHK116.3B Meslek Etiği Seçmeli 2 1 0 4
4 SHK116.4B Normal Durum Prosedürleri Seçmeli 2 1 0 4
5 SHK116.5B Hizmet Pazarlaması Seçmeli 2 1 0 4
Seçmeli Ders Grubu II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 SHK211.1B2 Hava Hukuku Seçmeli 2 0 0 3
2 SHK211.2B2 Havacılık İngilizcesi I Seçmeli 2 0 0 3
3 SHK211.3B2 İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 2 0 0 3
4 SHK211.4B2 Normal Durum Prosedürleri Seçmeli 2 0 0 3
5 SHK211.5B2 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 2 0 0 3
6 SHK211.6B2 Pazarlama Yönetimi Seçmeli 2 0 0 3
Seçmeli Ders Grubu III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 SHK201.1B Sağlık Bilgisi Ve İlk Yardım Seçmeli 2 1 0 4
2 SHK201.2B İngilizce Konusma I Seçmeli 2 1 0 4
3 SHK201.3B Acil Durum Prosedürleri Seçmeli 2 1 0 4
4 SHK201.4B Tüketici Davranışları Seçmeli 2 1 0 4
5 SHK201.5B Temel Hukuk Seçmeli 2 1 0 4
6 SHK201.6B Hava Trafik Kuralları Seçmeli 2 1 0 4
Seçmeli Ders Grubu IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 SHK203.1B Kritik Ve Analitik Düşünme Seçmeli 2 1 0 4
2 SHK203.2B Havacılık İngilizcesi II Seçmeli 2 1 0 4
3 SHK203.3B Ekip Kaynak Yönetimi Seçmeli 2 1 0 4
4 SHK203.4B Haberleşme ve Seyrüsefer Yardımcıları Seçmeli 2 1 0 4
5 SHK203.5B Meteoroloji Seçmeli 2 1 0 4
Seçmeli Ders Grubu V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 SHK205.1B İş Sağlığı Ve Güvenliği Seçmeli 2 0 0 2
2 SHK205.2B Dünya Kültürleri ve Destinasyonları Seçmeli 2 0 0 2
3 SHK205.3B Yüzme Seçmeli 2 0 0 2
4 SHK205.4B Kabinde Müşteri Hizmetleri Seçmeli 2 0 0 2
Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ÜS0101.3B2 Çevre ve Toplum (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
2 ÜS0103.1B3 Tarihi Yapılar (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
3 ÜS0103.2B3 Gıda Güvenliği (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
4 ÜS0103.3B3 Popüler Bilim (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
5 ÜS0104.2 Stratejik Yönetim Uygulamaları (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
6 ÜS0201.8 Temel Ekonomi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
7 ÜS0201.9 Güncel İktisadi Konular (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
8 ÜS0202.4 Bireysel Yatırımcılık (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
9 ÜS0202.5 Kariyer Planlama (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
10 ÜS0204.3 Vergiye Giriş (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
11 ÜS0206.1 Kent ve Çevre Hakları (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
12 ÜS0305.2 Akademik Türkçe (Eğitim Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
13 ÜS0401.21 Anadoluda Tasavvuf Seçmeli 2 0 0 2
14 ÜS0401.23 İslam İnanç Sistemi (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
15 ÜS0401.24 İki Temel Kaynak: Kur'an ve Hadis (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
16 ÜS0501.3 Osmanlı Türkçesine Giriş (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
17 ÜS0502.2 Metin İncelemesi/Roman ve Hikaye Teorisi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
18 ÜS0503.2 Sosyal Hareketler (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
19 ÜS0701.12 Herkes İçin Spor (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
20 ÜS0701.13 Basketbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
21 ÜS0701.14 Futbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
22 ÜS0701.15 Dart (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
23 ÜS0701.16 Bisiklet (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
24 ÜS0701.17 Gönüllülük Çalışması (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 1 2 0 2
25 ÜS0901.02 Organik Tarım Uygulamaları (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
26 ÜS0902.02 Liderlik ve Motivasyon (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
27 ÜS0903.1 Tehlikeli Atık Yönetimi (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
28 ÜS1001.1B Renklerin Dili (Sanat ve Tasarım Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
29 ÜS1202.2B2 Temel Halk Sağlığı (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
30 ÜS1202.3B2 İlk Yardımda Temel Uygulamalar (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
31 ÜS1207.2B Dijital Sağlık (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
32 ÜS1207.3B Dünden Bugüne Tedavide Alternatif Yaklaşımlar (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
33 ÜS1301.1B2 İletişim (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 0
34 ÜS1301.2B2 Girişimcilik (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
35 ÜS1302.2B İş Hukuku(Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
36 ÜS1401.1B2 Kişisel Gelişim ve Motivasyon (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
37 ÜS1402.1B3 Evcil Hayvan Yetiştiriciliği ve Hayvan Hakları (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
38 ÜS1404B Doğa Koruma (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
39 ÜS1405.B2 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
40 ÜS1501.1B2 İnsan Hakları Hukuku (Adalet MYO) Seçmeli 2 0 0 0
41 ÜS1603.2B2 Para ve Banka (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
42 ÜS1604.2B2 Ekonomi Okuryazarlığı (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
43 ÜS1608.2B2 Uygulamalı Dış Ticaret (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 0 0 0 0
44 ÜS1610.3B Reklamcılık (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
45 ÜS1612.1B Catering (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
46 ÜS1701.2B3 Algoritma ve Programlama Mantığı (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
47 ÜS1702.2B3 Elektrik Enerjisinin Tarihi (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
48 ÜS1702.3B3 Matematik ve Yaşam (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
49 ÜS1704.1B2 Halkla İlişkiler (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
50 ÜS1713.2B Sosyal Medya Okumaları (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ÜS0101.3B2 Çevre ve Toplum (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
2 ÜS0103.1B3 Tarihi Yapılar (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
3 ÜS0103.2B3 Gıda Güvenliği (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
4 ÜS0103.3B3 Popüler Bilim (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
5 ÜS0104.2 Stratejik Yönetim Uygulamaları (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
6 ÜS0201.8 Temel Ekonomi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
7 ÜS0201.9 Güncel İktisadi Konular (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
8 ÜS0202.4 Bireysel Yatırımcılık (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
9 ÜS0202.5 Kariyer Planlama (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
10 ÜS0204.3 Vergiye Giriş (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
11 ÜS0206.1 Kent ve Çevre Hakları (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
12 ÜS0305.2 Akademik Türkçe (Eğitim Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
13 ÜS0401.21 Anadoluda Tasavvuf Seçmeli 2 0 0 2
14 ÜS0401.23 İslam İnanç Sistemi (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
15 ÜS0401.24 İki Temel Kaynak: Kur'an ve Hadis (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
16 ÜS0501.3 Osmanlı Türkçesine Giriş (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
17 ÜS0502.2 Metin İncelemesi/Roman ve Hikaye Teorisi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
18 ÜS0503.2 Sosyal Hareketler (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
19 ÜS0701.12 Herkes İçin Spor (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
20 ÜS0701.13 Basketbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
21 ÜS0701.14 Futbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
22 ÜS0701.15 Dart (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
23 ÜS0701.16 Bisiklet (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
24 ÜS0701.17 Gönüllülük Çalışması (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 1 2 0 2
25 ÜS0901.02 Organik Tarım Uygulamaları (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
26 ÜS0902.02 Liderlik ve Motivasyon (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
27 ÜS0903.1 Tehlikeli Atık Yönetimi (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
28 ÜS1001.1B Renklerin Dili (Sanat ve Tasarım Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
29 ÜS1202.2B2 Temel Halk Sağlığı (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
30 ÜS1202.3B2 İlk Yardımda Temel Uygulamalar (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
31 ÜS1207.2B Dijital Sağlık (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
32 ÜS1207.3B Dünden Bugüne Tedavide Alternatif Yaklaşımlar (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
33 ÜS1301.1B2 İletişim (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 0
34 ÜS1301.2B2 Girişimcilik (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
35 ÜS1302.2B İş Hukuku(Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
36 ÜS1401.1B2 Kişisel Gelişim ve Motivasyon (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
37 ÜS1402.1B3 Evcil Hayvan Yetiştiriciliği ve Hayvan Hakları (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
38 ÜS1404B Doğa Koruma (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
39 ÜS1405.B2 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 2
40 ÜS1501.1B2 İnsan Hakları Hukuku (Adalet MYO) Seçmeli 2 0 0 0
41 ÜS1603.2B2 Para ve Banka (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
42 ÜS1604.2B2 Ekonomi Okuryazarlığı (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
43 ÜS1608.2B2 Uygulamalı Dış Ticaret (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 0 0 0 0
44 ÜS1610.3B Reklamcılık (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
45 ÜS1612.1B Catering (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
46 ÜS1701.2B3 Algoritma ve Programlama Mantığı (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
47 ÜS1702.2B3 Elektrik Enerjisinin Tarihi (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
48 ÜS1702.3B3 Matematik ve Yaşam (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
49 ÜS1704.1B2 Halkla İlişkiler (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
50 ÜS1713.2B Sosyal Medya Okumaları (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
Seçmeli Ders Grubu III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 SHK208.1B2 Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım Seçmeli 2 1 0 3
2 SHK208.2B2 Havacılık İngilizcesi II Seçmeli 2 1 0 3
3 SHK208.3B2 Model Uçak Seçmeli 2 1 0 3
4 SHK208.4B2 Diksiyon ve Anons Seçmeli 2 1 0 3
5 SHK208.5B2 Yüzme Seçmeli 2 1 0 3
6 SHK208.6B2 Yönetim ve Organizasyon Seçmeli 2 1 0 3
7 SHK208.7B2 Pazarlama İlkeleri Seçmeli 2 1 0 3
8 SHK208.8B2 Satış Yönetimi Seçmeli 2 1 0 3
Seçmeli Ders Grubu VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 SHK202.10B Uçuş Fizyolojisi Seçmeli 2 1 0 3
2 SHK202.11B Kişisel Bakım ve Zerafet Seçmeli 2 1 0 3
3 SHK202.12B Hava Taşımacılığı Seçmeli 2 1 0 3
4 SHK202.1B Hava Aracı Bakım Yönetimi Seçmeli 2 1 0 3
5 SHK202.2B Havayolu Filo Planlaması Seçmeli 2 1 0 3
6 SHK202.3B Protokol ve Görgü Kuralları Seçmeli 2 1 0 3
7 SHK202.4B Hava Hukuku Seçmeli 2 1 0 3
8 SHK202.5B İngilizce Konusma II Seçmeli 2 1 0 3
9 SHK202.6B HavaalanıDonanım Ve Faaliyetleri Seçmeli 2 1 0 3
10 SHK202.7B Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Uygulamaları Seçmeli 2 1 0 3
11 SHK202.8B Havacılık Kuralları Seçmeli 2 1 0 3
12 SHK202.9B Kabin Kaynak Yönetimi Seçmeli 2 1 0 3
Seçmeli Ders Grubu VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 SHK204.1B Model Uçak Yapımı Seçmeli 2 1 0 4
2 SHK204.2B Havacılık İngilizcesi III Seçmeli 2 1 0 4
3 SHK204.3B Lojistik Seçmeli 2 1 0 4