BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Bayburt Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Eczane Hizmetleri Bölümü - Eczane Hizmetleri İ.Ö.Program Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
3Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
4Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışmak
5Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek
6Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
7Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme
8Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
9Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
10Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma
11Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12333333333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
T : Teorik U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 EC109B Anatomi Zorunlu 2 0 0 3
2 SM103B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
3 EC117B Eczane Teknikerliğine Giriş Zorunlu 2 0 0 4
4 EC111B Fizyoloji Zorunlu 2 0 0 3
5 EC119B İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 0 0 3
6 EC107B Temel Kimya Zorunlu 2 0 0 4
7 EC115B Tıbbi Mikrobiyoloji Zorunlu 2 0 0 3
8 EC113B Tıbbi Terminoloji Zorunlu 2 0 0 4
9 SM101B Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
10 SM105B Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 20 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 SM104B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
2 EC112B Eczane Hizmetleri Uygulama Laboratuvarı Zorunlu 0 3 0 4
3 EC110B Halk Sağlığı Zorunlu 2 0 0 2
4 EC114B Seçmeli Ders Grubu I Seçmeli - - - 3
5 ECSTJB Staj Zorunlu 0 2 0 8
6 EC108B Temel ve Klinik Biyokimya Zorunlu 3 0 0 4
7 SM102B Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2
8 SM106B Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 13 5 0 27
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 EC211B Eczane Hizmetleri İlke ve Etik Kurul Zorunlu 2 0 0 3
2 EC205B Hastalıklar Bilgisi Zorunlu 2 0 0 3
3 EC207B İlaç Kimyası Zorunlu 2 0 0 4
4 EC209B İlaç Şekilleri Teknolojisi Zorunlu 3 0 0 3
5 EC203B İlaç Toksikolojisi ve Zehir Bilgisi Zorunlu 2 0 0 4
6 EC201B Pratik İlaç Bilgisi I Zorunlu 2 0 0 5
7 EC213B Seçmeli Ders Grubu II Seçmeli - - - 3
8 ÜSD Üniversite Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 0
Toplam 17 0 0 25
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 EC208B Eczane Hizmetleri Yönetimi Zorunlu 2 0 0 3
2 EC204B Eczane Kayıtları ve Stok Yönetimi Zorunlu 2 0 0 4
3 EC206B Hasta Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 3
4 SHMYOSEÇ MYO Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 3
5 EC202B Pratik İlaç Bilgisi II Zorunlu 2 0 0 5
6 EC210B Seçmeli Ders Grubu III Seçmeli - - - 3
Toplam 12 0 0 21
 
Seçmeli Ders Grubu I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 EC114.1B Genel Muhasebe Seçmeli 2 0 0 3
2 EC114.2B İletişim Becerileri Seçmeli 2 0 0 3
Seçmeli Ders Grubu II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 EC213.1B Kozmetik Ürünler Seçmeli 2 0 0 3
2 EC213.2B Nutrasötikler ve Besin Destekleri Seçmeli 2 0 0 3
Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ÜS0101.3B2 Çevre ve Toplum (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
2 ÜS0103.1B3 Tarihi Yapılar (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
3 ÜS0103.2B3 Gıda Güvenliği (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
4 ÜS0103.3B3 Popüler Bilim (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
5 ÜS0104.2 Stratejik Yönetim Uygulamaları (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
6 ÜS0201.8 Temel Ekonomi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
7 ÜS0201.9 Güncel İktisadi Konular (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
8 ÜS0202.4 Bireysel Yatırımcılık (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
9 ÜS0202.5 Kariyer Planlama (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
10 ÜS0204.3 Vergiye Giriş (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
11 ÜS0206.1 Kent ve Çevre Hakları (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
12 ÜS0305.2 Akademik Türkçe (Eğitim Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
13 ÜS0401.21 Anadoluda Tasavvuf Seçmeli 2 0 0 2
14 ÜS0401.23 İslam İnanç Sistemi (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
15 ÜS0401.24 İki Temel Kaynak: Kur'an ve Hadis (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
16 ÜS0501.3 Osmanlı Türkçesine Giriş (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
17 ÜS0502.2 Metin İncelemesi/Roman ve Hikaye Teorisi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
18 ÜS0503.2 Sosyal Hareketler (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
19 ÜS0701.12 Herkes İçin Spor (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
20 ÜS0701.13 Basketbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
21 ÜS0701.14 Futbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
22 ÜS0701.15 Dart (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
23 ÜS0701.16 Bisiklet (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
24 ÜS0701.17 Gönüllülük Çalışması (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 1 2 0 2
25 ÜS0901.02 Organik Tarım Uygulamaları (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
26 ÜS0902.02 Liderlik ve Motivasyon (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
27 ÜS0903.1 Tehlikeli Atık Yönetimi (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
28 ÜS1001.1B Renklerin Dili (Sanat ve Tasarım Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
29 ÜS1202.2B2 Temel Halk Sağlığı (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
30 ÜS1202.3B2 İlk Yardımda Temel Uygulamalar (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
31 ÜS1207.2B Dijital Sağlık (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
32 ÜS1207.3B Dünden Bugüne Tedavide Alternatif Yaklaşımlar (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
33 ÜS1301.1B2 İletişim (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 0
34 ÜS1301.2B2 Girişimcilik (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
35 ÜS1302.2B İş Hukuku(Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
36 ÜS1401.1B2 Kişisel Gelişim ve Motivasyon (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
37 ÜS1402.1B3 Evcil Hayvan Yetiştiriciliği ve Hayvan Hakları (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
38 ÜS1404B Doğa Koruma (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
39 ÜS1405.B2 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
40 ÜS1501.1B2 İnsan Hakları Hukuku (Adalet MYO) Seçmeli 2 0 0 0
41 ÜS1603.2B2 Para ve Banka (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
42 ÜS1604.2B2 Ekonomi Okuryazarlığı (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
43 ÜS1608.2B2 Uygulamalı Dış Ticaret (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 0 0 0 0
44 ÜS1610.3B Reklamcılık (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
45 ÜS1612.1B Catering (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
46 ÜS1701.2B3 Algoritma ve Programlama Mantığı (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
47 ÜS1702.2B3 Elektrik Enerjisinin Tarihi (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
48 ÜS1702.3B3 Matematik ve Yaşam (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
49 ÜS1704.1B2 Halkla İlişkiler (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
50 ÜS1713.2B Sosyal Medya Okumaları (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
MYO Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 MS1201.1 Yazışma Teknikleri Seçmeli 2 0 0 3
2 MS1201.1B2 Etkili ve Güzel Konuşma Seçmeli 2 0 0 3
3 MS1202.1 Tıbbi Biyoloji ve Genetik Seçmeli 2 0 0 5
4 MS1202.1B2 Halk Sağlığı Seçmeli 2 0 0 0
5 MS1203.1 Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 3
6 MS1203.1B2 Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 0
7 MS1204.1 Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 0
8 MS1204.1B2 Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 0
9 MS1205.1 Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 0
10 MS1205.1B2 Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 0
11 MS1206.1B Çocuk Beslenmesi Seçmeli 2 0 0 0
12 MS1206.2B Kaynaştırma Seçmeli 2 0 0 0
13 MS1206.3B Montessori II Seçmeli 2 0 0 0
14 MS1207.1B Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 3
15 MS1208.1B Yazışma Teknikleri Seçmeli 2 0 0 0
16 MS1208.2B Etkili ve Güzel Konuşma Seçmeli 2 0 0 0
17 MS1208.3B Halk Sağlığı Seçmeli 2 0 0 0
18 MS1209.1B Meslek Etiği Seçmeli 2 0 0 0
19 MS1209.1B2 Sağlık Hizmetlerinde Proje Yazma Teknikleri Seçmeli 2 0 0 3
Seçmeli Ders Grubu III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 EC210.1B Pazarlama Seçmeli 2 0 0 3
2 EC210.2B İlk Yardım Seçmeli 2 0 0 3
3 EC210.3B Türkiye'de Sağlık Sistemi Seçmeli 2 0 0 3
4 EC210.4B Tıbbi Bitkisel Ürünler Seçmeli 2 0 0 3