BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Bayburt Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - Yönetim ve Organizasyon Bölümü - LojistikProgram Tanımları
Kuruluş
2015-2016 Eğitim öğretim yılında aktif olarak eğitim öğretime başlanmıştır.
Kazanılan Derece
Öğrenciler , müfredat programındaki tüm şartları ve mezuniyet gerekliliklerini başarıyla tamamladıktan sonra, “Lojistik” alanında Önlisans derecesi ile mezun olurlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Öğrenciler Yükseköğretime YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı)’ye dayalı bir sınav aracılığı ile kabul edilmektedir. Sınav Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce(ÖSYM) düzenlenmektedir. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, YGS sınavından aldıkları puan ve Ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan bir puanla girebilmektedirler.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Programımıza kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
1. Lojistik alanında bir problemi anlamalı ve yorumlayabilmeli 2. Bir işletmenin lojistikle ilgili belirli bir alanında çalışabilmek ve kısmen uzmanlaşabilmek 3. Kendi yeterliklerinin farkında olabilmek 4. Önerilen çözümü savunabilmeli 5. Problemin çözümü için ortaya atılacak çözüm yollarını bilmek.
Program Profili
Programın amacı, lojistik alanında ara eleman yetiştirmektir. Öğrencilere öğrenim süreleri boyunca lojistik alanında bilgi ve beceri kazandırılmaktadır. Programı bitiren öğrencilere Önlisans diploması verilmektedir. Bu bölümün temel amacı, öğrencilerin eğitimsel, psikolojik ve iletişimsel becerilerini oluşturarak ilgili alanlarda uzmanlar yetiştirmektir. Eğitim dönemi süresince edinilen bilgi, beceri ve davranış, alanında çalışma yapabilmek için temel becerileri oluşturur.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Lojistik programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Kamu kurumlarının ve özel firmaların Lojistik departmanlarında istihdam edilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Önlisans öğrenimi sonrasında, öğrencilerin DGS sınavı ile ilgili Üniversitelerin Lisans böümlerine devam etmeleri mümkündür. DGS ile devam edilebilecek lisans bölümleri: İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, Lojistik Yönetim, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim Sistemleri
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrencinin başarı notunun hesaplanmasında dersin niteliğine göre sınavlar yazılı, sözlü, ödev, proje ya da laboratuar çalışması olarak değerlendirilmektedir. Sınavları değerlendirmede; ders başına bir ara sınav % 40 ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavından alınan (final sınavı) notunun başarı notuna katkısı % 60’dır. Öğrencilere kendi gelişimleri için, eğitim almakta oldukları alanla ilgili araştırmaya yönelik projeler öğretim elemanları danışmanlığında yürütülmektedir. Mazeret sınavı, mazeretlerle ilgili belgelerini, bir dilekçeyle birlikte sınavların bitimini takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar birimine ulaştırmaları gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Lojistik programından mezuniyet şartları aşağıdaki koşullara dayalıdır: İlgili yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak, aldığı derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalaması ile tamamlamak ve 30 iş günü staj yapmak zorunludur. Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur. Mezun olan öğrenciye Lojistik programında ön lisans diploması verilir. 1. Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir. 2. Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresince kazandığı yeterlikleri, dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir. 3. Programda kazandırılan mesleki yeterlikler, iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları
Lojistik programında yer alan öğrencilerimiz, iki yıllık öğrenimleri süresince İşletme ve Yönetim alanındaki güncel gelişmeleri inceler. Bu çalışmalarda Bilgisayar laboratuarlarından yararlanabilirler.

Program Çıktıları
1Lojistik alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
2Karar, uygulama ve davranışlarda lojistik alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
3Lojistik alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
4Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
5Lojistik alanıyla ilgili kavramları kavrayıp çalışma hayatında kullanır.
6Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülmeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
7Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
10Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
11Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
12Lojistik alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde Bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
13Lojistik alanıyla ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
14Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
15Değişime ve yeniliğe açıktır.
16Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1223333333333333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
T : Teorik U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 Y103B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
2 SO103B2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
3 LOJ113B Genel Ekonomi Zorunlu 3 0 0 4
4 LOJ113B2 Genel Ekonomi Zorunlu 3 0 0 4
5 LOJ111B2 Genel İşletme Zorunlu 3 0 0 4
6 LOJ115B2 Genel Muhasebe Zorunlu 3 1 0 5
7 LOJ115B Genel Muhasebe I Zorunlu 3 0 0 5
8 LOJ107B Lojistiğe Giriş Zorunlu 3 0 0 4
9 LOJ107B2 Lojistiğe Giriş Zorunlu 3 0 0 5
10 LOJ117B Lojistik Seçmeli Ders Grubu I Seçmeli - - - 3
11 LOJ111B Pazarlama İlkeleri Zorunlu 3 0 0 4
12 LOJ109B Temel Hukuk Zorunlu 2 0 0 4
13 LOJ109B2 Temel Hukuk Zorunlu 2 0 0 3
14 LOJ117B2 Ticari Matematik Zorunlu 2 0 0 3
15 Y101B Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
16 SO101B2 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
17 Y105B Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2
18 SO105B2 Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 45 1 0 60
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 Y104B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
2 SO104B2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
3 LOJ112B2 İstatistik Zorunlu 2 0 0 3
4 LOJ112B Lojistik Yönetim ve Organizasyonu Zorunlu 3 1 0 6
5 LOJ108B2 Lojistik Yönetimi ve Organizasyonu Zorunlu 3 0 0 5
6 BMYOSEÇ MYO Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 3
7 SMYOSEÇ MYO Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 3
8 LOJ114B2 Seçmeli Ders Grubu I Seçmeli - - - 10
9 LOJ108B Tedarik Zincir Yönetimi Zorunlu 3 0 0 5
10 LOJ110B Ticaret Hukuku Zorunlu 2 0 0 4
11 LOJ110B2 Ticaret Hukuku Zorunlu 2 0 0 3
12 Y102B Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2
13 SO102B2 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2
14 LOJ114B Ulaştırma Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 6
15 Y106B Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2
16 SO106B2 Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 38 2 0 60
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 LOJ207B Dış Ticaret İşlemleri Zorunlu 3 0 0 4
2 LOJ201B Entegre Lojistik Yönetimi Zorunlu 3 0 0 5
3 LOJ201B2 Entegre Lojistik Yönetimi Zorunlu 3 0 0 5
4 LOJ209B Hizmet Pazarlaması Zorunlu 3 0 0 4
5 LOJ205B Lojistik Planlama ve Modelleme Zorunlu 2 1 0 4
6 LOJ205B2 Lojistik Planlama ve Modelleme Zorunlu 2 1 0 4
7 LOJ211B Lojistik Seçmeli Ders Grubu II Seçmeli - - - 6
8 LOJ209B2 Seçmeli Ders Grubu II Seçmeli - - - 2
9 LOJ211B2 Seçmeli Ders Grubu III Seçmeli - - - 8
10 LOJ203B2 Ulaştırma Mevzuatı Zorunlu 3 0 0 5
11 LOJ203B Ulaştırma Mevzuatı I Zorunlu 3 0 0 5
12 ÜSD Üniversite Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 0
13 ÜSD Üniversite Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 0
Toplam 34 2 0 52
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 LOJ202B Depolama ve Envanter Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3
2 LOJ202B2 Depolama ve Envanter Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3
3 LOJ208B Küresel Lojistik Zorunlu 3 0 0 3
4 LOJ210B Lojistik Seçmeli Ders Grubu III Seçmeli - - - 6
5 LOJ212B Lojistik Seçmeli Ders Grubu IV Seçmeli - - - 4
6 LOJ206B2 Lojistikte Risk ve Sigorta Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3
7 LOJ206B Perakende Lojistiği Zorunlu 2 1 0 3
8 LOJ210B2 Seçmeli Ders Grubu IV Seçmeli - - - 6
9 LOJ212B2 Seçmeli Ders Grubu V Seçmeli - - - 4
10 STJ STAJ Zorunlu 0 2 0 8
11 LOJSTAJB2 Staj Zorunlu 0 2 0 8
12 LOJ204B Ulaştırma Mevzuatı II Zorunlu 3 0 0 3
13 LOJ208B2 Uluslararası Lojistik Zorunlu 3 0 0 3
14 LOJ204B2 Üretim Yönetimi Zorunlu 2 1 0 3
Toplam 32 6 0 60
 
Lojistik Seçmeli Ders Grubu I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 LOJ117.1B Genel İşletme Seçmeli 3 0 0 3
MYO Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 MS1401.1B İletişim Seçmeli 2 0 0 0
2 MS1403.1B Girişimcilik Seçmeli 2 0 0 0
3 MS1601.1B Bilgi ve İletişim Teknolojisi Seçmeli 2 1 0 0
4 MS1601.1B2 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Seçmeli 2 1 0 0
5 MS1601.2B2 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 2 1 0 0
6 MS1601.3B2 Kalite ve Güvence Standartları Seçmeli 2 1 0 0
7 MS1602.1B Bilgi ve İletişim Teknolojisi Seçmeli 2 1 0 0
8 MS1602.1B2 Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 0
9 MS1602.2B Kalite ve Güvence Standartları Seçmeli 3 0 0 0
10 MS1602.3B İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
11 MS1603.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 2 1 0 0
12 MS1603.1B2 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 2 1 0 0
13 MS1603.2B2 Halkla İlişkiler Seçmeli 2 1 0 0
14 MS1603.3B2 Proje Hazırlama Seçmeli 2 1 0 0
15 MS1604.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 0
16 MS1604.1B2 Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 0
17 MS1604.2B Vergi Denetimi Seçmeli 3 0 0 0
18 MS1604.2B2 Çalışma Ekonomisi Seçmeli 3 0 0 0
19 MS1604.3B2 E-Ticaret Seçmeli 3 0 0 0
20 MS1605.1B Muhasebe Problemleri ve Örnek Olay Çalışmları Seçmeli 2 1 0 0
21 MS1605.1B2 Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 0
22 MS1605.2B Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 0
23 MS1606.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 0
24 MS1606.1B2 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 0
25 MS1607.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 0
26 MS1608.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 2 1 0 3
27 MS1608.1B2 Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 3
28 MS1608.2B2 Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 0 3
29 MS1608.3B2 Kariyer Geliştirme ve Planlama Seçmeli 3 0 0 3
30 MS1610.1B Muhasebe problemleri ve Örnek Olay Çalışmaları Seçmeli 2 1 0 0
31 MS1610.1B2 Bilgi ve İletişim Tekolojileri Seçmeli 3 0 0 0
32 MS1610.2B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 0
33 MS1610.2B2 İletişim Seçmeli 3 0 0 0
34 MS1610.3B2 Bilgi Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
35 MS1610.4B2 Marka Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
36 MS1611.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 0
37 MS1611.2B Bilgisayarlı Muhasebe Seçmeli 3 0 0 0
38 MS1611.3B İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 3 0 0 0
39 MS1612.1B Beslenme ve Diyet Seçmeli 3 0 0 0
40 MS1612.2B Çevre Koruma Seçmeli 3 0 0 0
41 MS1612.3B Turizmde Etik Seçmeli 3 0 0 0
MYO Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 MS1401.1B İletişim Seçmeli 2 0 0 0
2 MS1403.1B Girişimcilik Seçmeli 2 0 0 0
3 MS1601.1B Bilgi ve İletişim Teknolojisi Seçmeli 2 1 0 0
4 MS1601.1B2 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Seçmeli 2 1 0 0
5 MS1601.2B2 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 2 1 0 0
6 MS1601.3B2 Kalite ve Güvence Standartları Seçmeli 2 1 0 0
7 MS1602.1B Bilgi ve İletişim Teknolojisi Seçmeli 2 1 0 0
8 MS1602.1B2 Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 0
9 MS1602.2B Kalite ve Güvence Standartları Seçmeli 3 0 0 0
10 MS1602.3B İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
11 MS1603.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 2 1 0 0
12 MS1603.1B2 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 2 1 0 0
13 MS1603.2B2 Halkla İlişkiler Seçmeli 2 1 0 0
14 MS1603.3B2 Proje Hazırlama Seçmeli 2 1 0 0
15 MS1604.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 0
16 MS1604.1B2 Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 0
17 MS1604.2B Vergi Denetimi Seçmeli 3 0 0 0
18 MS1604.2B2 Çalışma Ekonomisi Seçmeli 3 0 0 0
19 MS1604.3B2 E-Ticaret Seçmeli 3 0 0 0
20 MS1605.1B Muhasebe Problemleri ve Örnek Olay Çalışmları Seçmeli 2 1 0 0
21 MS1605.1B2 Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 0
22 MS1605.2B Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 0
23 MS1606.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 0
24 MS1606.1B2 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 0
25 MS1607.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 0
26 MS1608.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 2 1 0 3
27 MS1608.1B2 Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 3
28 MS1608.2B2 Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 0 3
29 MS1608.3B2 Kariyer Geliştirme ve Planlama Seçmeli 3 0 0 3
30 MS1610.1B Muhasebe problemleri ve Örnek Olay Çalışmaları Seçmeli 2 1 0 0
31 MS1610.1B2 Bilgi ve İletişim Tekolojileri Seçmeli 3 0 0 0
32 MS1610.2B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 0
33 MS1610.2B2 İletişim Seçmeli 3 0 0 0
34 MS1610.3B2 Bilgi Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
35 MS1610.4B2 Marka Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
36 MS1611.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 0
37 MS1611.2B Bilgisayarlı Muhasebe Seçmeli 3 0 0 0
38 MS1611.3B İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 3 0 0 0
39 MS1612.1B Beslenme ve Diyet Seçmeli 3 0 0 0
40 MS1612.2B Çevre Koruma Seçmeli 3 0 0 0
41 MS1612.3B Turizmde Etik Seçmeli 3 0 0 0
Seçmeli Ders Grubu I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 LOJ114.1B2 Dış Ticaret İşlemleri Seçmeli 3 0 0 5
2 LOJ114.2B2 Pazarlama İlkeleri Seçmeli 3 0 0 5
3 LOJ114.3B2 Kalite Güvence Standartları Seçmeli 3 0 0 5
Lojistik Seçmeli Ders Grubu II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 LOJ211.1B Karayolu Taşımacılığı Seçmeli 3 0 0 3
2 LOJ211.2B Havayolu Taşımacılığı Seçmeli 3 0 0 3
Seçmeli Ders Grubu II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 LOJ209.1B2 Taşımacılık Ekonomisi Seçmeli 2 0 0 2
2 LOJ209.2B2 Meslek Etiği Seçmeli 2 0 0 2
Seçmeli Ders Grubu III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 LOJ211.1B2 Uluslararası Pazarlama Seçmeli 3 0 0 4
2 LOJ211.2B2 Taşımacılık Sistemleri Seçmeli 3 0 0 4
3 LOJ211.3B2 Uluslararası İktisat Seçmeli 3 0 0 4
Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ÜS0101.3B2 Çevre ve Toplum (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
2 ÜS0103.1B3 Tarihi Yapılar (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
3 ÜS0103.2B3 Gıda Güvenliği (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
4 ÜS0103.3B3 Popüler Bilim (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
5 ÜS0104.2 Stratejik Yönetim Uygulamaları (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
6 ÜS0201.8 Temel Ekonomi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
7 ÜS0201.9 Güncel İktisadi Konular (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
8 ÜS0202.4 Bireysel Yatırımcılık (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
9 ÜS0202.5 Kariyer Planlama (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
10 ÜS0204.3 Vergiye Giriş (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
11 ÜS0206.1 Kent ve Çevre Hakları (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
12 ÜS0305.2 Akademik Türkçe (Eğitim Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
13 ÜS0401.21 Anadoluda Tasavvuf Seçmeli 2 0 0 2
14 ÜS0401.23 İslam İnanç Sistemi (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
15 ÜS0401.24 İki Temel Kaynak: Kur'an ve Hadis (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
16 ÜS0501.3 Osmanlı Türkçesine Giriş (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
17 ÜS0502.2 Metin İncelemesi/Roman ve Hikaye Teorisi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
18 ÜS0503.2 Sosyal Hareketler (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
19 ÜS0701.12 Herkes İçin Spor (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
20 ÜS0701.13 Basketbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
21 ÜS0701.14 Futbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
22 ÜS0701.15 Dart (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
23 ÜS0701.16 Bisiklet (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
24 ÜS0701.17 Gönüllülük Çalışması (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 1 2 0 2
25 ÜS0901.02 Organik Tarım Uygulamaları (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
26 ÜS0902.02 Liderlik ve Motivasyon (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
27 ÜS0903.1 Tehlikeli Atık Yönetimi (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
28 ÜS1001.1B Renklerin Dili (Sanat ve Tasarım Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
29 ÜS1202.2B2 Temel Halk Sağlığı (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
30 ÜS1202.3B2 İlk Yardımda Temel Uygulamalar (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
31 ÜS1207.2B Dijital Sağlık (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
32 ÜS1207.3B Dünden Bugüne Tedavide Alternatif Yaklaşımlar (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
33 ÜS1301.1B2 İletişim (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 0
34 ÜS1301.2B2 Girişimcilik (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
35 ÜS1302.2B İş Hukuku(Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
36 ÜS1401.1B2 Kişisel Gelişim ve Motivasyon (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
37 ÜS1402.1B3 Evcil Hayvan Yetiştiriciliği ve Hayvan Hakları (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
38 ÜS1404B Doğa Koruma (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
39 ÜS1405.B2 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
40 ÜS1501.1B2 İnsan Hakları Hukuku (Adalet MYO) Seçmeli 2 0 0 0
41 ÜS1603.2B2 Para ve Banka (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
42 ÜS1604.2B2 Ekonomi Okuryazarlığı (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
43 ÜS1608.2B2 Uygulamalı Dış Ticaret (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 0 0 0 2
44 ÜS1610.3B Reklamcılık (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
45 ÜS1612.1B Catering (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
46 ÜS1701.2B3 Algoritma ve Programlama Mantığı (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
47 ÜS1702.2B3 Elektrik Enerjisinin Tarihi (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
48 ÜS1702.3B3 Matematik ve Yaşam (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
49 ÜS1704.1B2 Halkla İlişkiler (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
50 ÜS1713.2B Sosyal Medya Okumaları (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ÜS0101.3B2 Çevre ve Toplum (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
2 ÜS0103.1B3 Tarihi Yapılar (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
3 ÜS0103.2B3 Gıda Güvenliği (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
4 ÜS0103.3B3 Popüler Bilim (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
5 ÜS0104.2 Stratejik Yönetim Uygulamaları (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
6 ÜS0201.8 Temel Ekonomi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
7 ÜS0201.9 Güncel İktisadi Konular (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
8 ÜS0202.4 Bireysel Yatırımcılık (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
9 ÜS0202.5 Kariyer Planlama (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
10 ÜS0204.3 Vergiye Giriş (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
11 ÜS0206.1 Kent ve Çevre Hakları (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
12 ÜS0305.2 Akademik Türkçe (Eğitim Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
13 ÜS0401.21 Anadoluda Tasavvuf Seçmeli 2 0 0 2
14 ÜS0401.23 İslam İnanç Sistemi (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
15 ÜS0401.24 İki Temel Kaynak: Kur'an ve Hadis (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
16 ÜS0501.3 Osmanlı Türkçesine Giriş (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
17 ÜS0502.2 Metin İncelemesi/Roman ve Hikaye Teorisi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
18 ÜS0503.2 Sosyal Hareketler (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
19 ÜS0701.12 Herkes İçin Spor (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
20 ÜS0701.13 Basketbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
21 ÜS0701.14 Futbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
22 ÜS0701.15 Dart (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
23 ÜS0701.16 Bisiklet (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
24 ÜS0701.17 Gönüllülük Çalışması (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 1 2 0 2
25 ÜS0901.02 Organik Tarım Uygulamaları (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
26 ÜS0902.02 Liderlik ve Motivasyon (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
27 ÜS0903.1 Tehlikeli Atık Yönetimi (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
28 ÜS1001.1B Renklerin Dili (Sanat ve Tasarım Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
29 ÜS1202.2B2 Temel Halk Sağlığı (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
30 ÜS1202.3B2 İlk Yardımda Temel Uygulamalar (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
31 ÜS1207.2B Dijital Sağlık (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
32 ÜS1207.3B Dünden Bugüne Tedavide Alternatif Yaklaşımlar (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
33 ÜS1301.1B2 İletişim (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 0
34 ÜS1301.2B2 Girişimcilik (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
35 ÜS1302.2B İş Hukuku(Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
36 ÜS1401.1B2 Kişisel Gelişim ve Motivasyon (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
37 ÜS1402.1B3 Evcil Hayvan Yetiştiriciliği ve Hayvan Hakları (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
38 ÜS1404B Doğa Koruma (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
39 ÜS1405.B2 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
40 ÜS1501.1B2 İnsan Hakları Hukuku (Adalet MYO) Seçmeli 2 0 0 0
41 ÜS1603.2B2 Para ve Banka (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
42 ÜS1604.2B2 Ekonomi Okuryazarlığı (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
43 ÜS1608.2B2 Uygulamalı Dış Ticaret (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 0 0 0 2
44 ÜS1610.3B Reklamcılık (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
45 ÜS1612.1B Catering (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
46 ÜS1701.2B3 Algoritma ve Programlama Mantığı (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
47 ÜS1702.2B3 Elektrik Enerjisinin Tarihi (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
48 ÜS1702.3B3 Matematik ve Yaşam (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
49 ÜS1704.1B2 Halkla İlişkiler (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
50 ÜS1713.2B Sosyal Medya Okumaları (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
Lojistik Seçmeli Ders Grubu III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 LOJ210.1B Demiryolu Taşımacılığı Seçmeli 3 0 0 3
2 LOJ210.2B Denizyolu Taşımacılığı Seçmeli 3 0 0 3
Lojistik Seçmeli Ders Grubu IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 LOJ212.1B İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Seçmeli 2 0 0 2
2 LOJ212.2B Meslek Etiği Seçmeli 2 0 0 2
Seçmeli Ders Grubu IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 LOJ210.1B2 Perakende Lojistiği Seçmeli 3 0 0 3
2 LOJ210.2B2 Hizmet Pazarlaması Seçmeli 3 0 0 3
3 LOJ210.3B2 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 3
Seçmeli Ders Grubu V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 LOJ212.1B2 Müşteri İlişkileri Yönetimi Seçmeli 2 0 0 2
2 LOJ212.2B2 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Seçmeli 2 0 0 2
3 LOJ212.3B2 E-Ticaret Seçmeli 2 0 0 2