BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Bayburt Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Elektrik ve Enerji Bölümü - ElektrikProgram Tanımları
Kuruluş
Bölümümüzde şuan aktif olarak Elektrik programı açık bulunmaktadır. Bu program 2009 yılında açılmış olup ilk öğrencilerini 2010 güz döneminde almış bulunmaktadır. Şu an bölümümüzde 1 Profesör, 1 Doçent, 3 Doktor Öğr. Üyesi ve 3 öğretim görevlisi bulunmaktadır.
Kazanılan Derece
Bu programı başarı ile tamamlayanlara Elektrik Programı ön lisans diploması verilir. Mezunlarımız tekniker unvanı alır.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise veya dengi okul mezunu olduktan sonra ÖSYM'nin yapmış olduğu merkezi sınavdan yeterli puan almış olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek öğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Bayburt Üniversitesinin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Bu nedenle Üniversitemizde bir önceki öğrenimde tanınması amacıyla sadece Yabancı dil muafiyet sınavları yapılmaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan 120 AKTS'lik dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 diploma notu elde edilmelidir. Ayrıca 30 günlük endüstriye dayalı stajını tamamlamış olması gerekmektedir.
Program Profili
Elektrik Programı mezunların kamu kuruluşlarında veya kendi işyerlerinde Elektrik teknikeri yetiştirmek amacıyla eğitim programı takip etmektedir. Program mesleki derslerle birlikte diğer programlardan seçmeli derslerle donatılmıştır. Öğrencilerimiz derslerde aldığı teorik bilgileri, uygulamalarla da pekiştirmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız KPSS sınavından yeterli puanı aldıkları durumda kamu kurum ve kuruluşlarında tekniker olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda mezunlarımız, özel sektörde de ara eleman olarak çalışabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunlarımız ÖSYM tarafından yapılan DGS sınavında başarılı olmaları durumunda, Elektrik-Elektronik, Elektrik, Elektronik Haberleşme Mühendisliklerine geçiş yapabilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ders Öğretim planında ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Yeterlilik koşulları ve kuralları bölümündeki koşullar yeterlidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Külliyesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bünyamin ALIM e-mail: balim@bayburt.edu.tr Ofis : 90 458 211 11 53 / (Dahili: 1675)
Bölüm Olanakları
Bölümümüze ait Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Laboratuvarında öğrencilerimiz aldıkları derslerin uygulamalarını yapmaktadırlar.

Program Çıktıları
1Elektrik, elektronik, elektro-mekanik, hidrolik, pnömatik, sensörler ve transdüserler vb. sistemleri tanır.
2Matematik, fen bilimleri ve bu alanların mühendislik temel bilimine uygulanması konusunda yeterli bilgiye sahip olur.
3Enerji sistemlerinin tasarımı, üretimi ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olabilme.
4İşletme derslerinde edindiği bilgileri uygulayabilme ve iş hayatının çalışma koşullarını öğrenebilme.
5Elektrik ve alternatif enerji kaynaklarını tanır ve yenilenebilir enerjileri bilir. Bu sebeple alternatif enerji kaynakları ile elektrik enerjisi üretme becerisi ve elektrik devreleri kurabilme ve onarabilme bilgisine sahip olur.
6İletken, yalıtkan, yarı iletken malzemelerin karakteristiklerini tanımak.
7Mesleki sorumluluk bilinci ile birlikte bir tekniker vasfına sahip olabilme.
8Bilim ve teknolojinin gelişimi için önemli olan Elektrik ve Enerji temel biliminin önemini kavrayarak yenilikleri takip edip, kendini geliştirebilme.
9Uygun bir yöntem / teknik kullanarak bir araştırma alanı ile ilgili bir proje hazırlama ve ilgili projeye bağlı olarak bir sunum hazırlama becerisini kazanmak.
10Bireysel çalışma becerisini kullanarak laboratuvar çalışmaları gibi çeşitli iletişim ortamlarında çalışmalarını ve fikirlerini paylaşabilme.
11Mesleği alanında edinilen Elektrik Programının gerektirdiği teorik ve deneysel bilginin, sebep-sonuç ilişkisini kullanarak edinme becerisini kazanmak.
12Yabancı bir dili genel bir Avrupa Dil Portföyü A2 düzeyinde kullanma becerisine sahip olmak.
13Bilgi teknolojileri ile edindiği bilgi ve becerileri, sözlü / yazılı iletişim olanaklarını kullanarak mesleki çalışmalar yapabilme ve ilgili alandaki eğitim ve tanıtım programlarına katkıda bulunma becerisi kazanır.
14Disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmaları yapabilme.
15Temel elektrik kavramlarını anlamak, elektrik devreleriyle ilgili devre çözümlerini göstermek ve mikrodenetleyici teknolojisini kullanarak gerekli devre tasarımlarını yapma.
16Elektrik ve Enerji Sistemleri, proje yönetimi, enerji sektör uygulamaları, iş güvenliği, insan ve çevre güvenliği konularında bilinçlenme kabiliyetine sahip olma.
17MATLAB gibi gelişmiş program dillerinden en az biriyle program hazırlama becerisi kazanma.
18AutoCAD gibi 3 boyutlu tasarım programlarına dayalı proje ve planları gerçekleştirebilmek.
19Elektrik enerjisi iletimi ve dağıtımı, montajı ve bakımı için kullanılan elemanların özelliklerini bilme becerisi kazanır.
20Farklı enerji kaynakları arasında dönüşüm yapabilmek için fizik kurallarını ve birimlerinin temellerini bilme becerisi kazanma.
21Doğru ve alternatif akım devre çözümlemeleri ve bağlantılarını yapma, özel elektrik tesisatları tasarlayabilme, özel elektrik motor kurulumu yapma gibi üst düzey elektrik ve enerji uygulamaları yapabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
111111223333333333333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
T : Teorik U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 Y103B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
2 TE103B2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
3 TE103B3 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
4 E109B Doğru Akım Devreleri Zorunlu 3 1 0 5
5 E109B2 Doğru Akım Devreleri Zorunlu 3 1 0 5
6 E109B3 Doğru Akım Devreleri Zorunlu 3 1 0 5
7 E115B2 Elektriğin Temelleri Zorunlu 3 0 0 3
8 E115B3 Elektriğin Temelleri Zorunlu 3 0 0 3
9 E113B Elektrik Enerji Santralleri Zorunlu 2 0 0 2
10 E113B2 Elektrik Enerji Santralleri Zorunlu 2 0 0 2
11 E113B3 Elektrik Enerji Santralleri Zorunlu 2 0 0 2
12 E117B Elektrik Seçmeli Ders Grubu I Seçmeli - - - 5
13 E107B Matematik I Zorunlu 3 0 0 3
14 E107B2 Matematik I Zorunlu 2 1 0 5
15 E107B3 Matematik I Zorunlu 2 1 0 5
16 E111B Ölçme Tekniği Zorunlu 3 1 0 5
17 E111B2 Ölçme Tekniği Zorunlu 3 1 0 5
18 E111B3 Ölçme Tekniği Zorunlu 3 1 0 5
19 E115B Sayısal Elektronik Zorunlu 3 1 0 4
20 E117B2 Temel Elektronik Zorunlu 3 1 0 4
21 E117B3 Temel Elektronik Zorunlu 3 1 0 4
22 Y101B Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
23 TE101B2 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
24 TE101B3 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
25 Y105B Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2
26 TE105B2 Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2
27 TE105B3 Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 67 12 0 90
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 E110B Alternatif Akım Devreleri Zorunlu 3 1 0 4
2 E110B2 Alternatif Akım Devreleri Zorunlu 3 1 0 5
3 E112B3 Alternatif Akım Devreleri Zorunlu 3 1 0 4
4 Y104B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
5 TE104B2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
6 TE104B3 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
7 E108B3 Bilişim Teknolojileri Zorunlu 2 0 0 3
8 E114B Elektrik Enerjisi İletim Dağıtımı Zorunlu 2 0 0 2
9 E118B Elektrik Seçmeli Ders Grubu II Seçmeli - - - 4
10 E108B Matematik II Zorunlu 3 0 0 3
11 E108B2 Matematik II Zorunlu 2 1 0 5
12 E110B3 Matematik II Zorunlu 2 1 0 4
13 BMYOSEÇ MYO Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 3
14 TMYOSEÇ MYO Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 3
15 TMYOSEÇ MYO Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 3
16 E114B2 Seçmeli Ders Grubu I Seçmeli - - - 6
17 E116B3 Seçmeli Ders Grubu I Seçmeli - - - 6
18 E116B Temel Elektronik Zorunlu 3 1 0 4
19 E112B Trafo ve Doğru Akım Makinaları Zorunlu 3 1 0 4
20 E112B2 Trafo ve Doğru Akım Makineleri Zorunlu 3 1 0 4
21 E114B3 Trafo ve Doğru Akım Makineleri Zorunlu 3 1 0 4
22 Y102B Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2
23 TE102B2 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2
24 TE102B3 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2
25 Y106B Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2
26 TE106B2 Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2
27 TE106B3 Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 62 15 0 89
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 E207B Arıza Analizi Zorunlu 1 1 0 2
2 E205B Asenkron Senkron Makineler Zorunlu 3 1 0 4
3 E205B2 Asenkron ve Senkron Makineler Zorunlu 3 1 0 5
4 E205B3 Asenkron ve Senkron Makineler Zorunlu 3 1 0 5
5 E215B Elektrik Seçmeli Ders Grubu III Seçmeli - - - 3
6 E209B2 Endüstriyel Uygulamalar Zorunlu 2 1 0 5
7 E209B3 Endüstriyel Uygulamalar Zorunlu 2 1 0 5
8 E203B2 Güç Elektroniği Zorunlu 2 1 0 4
9 E203B3 Güç Elektroniği Zorunlu 2 1 0 4
10 E203B Güç Elektroniği I Zorunlu 2 1 0 3
11 E211B Hidrolik Pnömatik Zorunlu 3 1 0 4
12 E213B Kumanda Devreleri Zorunlu 2 1 0 4
13 E209B Programlanabilir Denetleyiciler Zorunlu 3 1 0 4
14 E207B2 Programlanabilir Denetleyiciler Zorunlu 3 1 0 5
15 E207B3 Programlanabilir Denetleyiciler Zorunlu 3 1 0 5
16 E211B2 Seçmeli Ders Grubu II Seçmeli - - - 4
17 E211B3 Seçmeli Ders Grubu II Seçmeli - - - 4
18 E201B Tesisata Giriş Zorunlu 3 1 0 4
19 E201B2 Tesisata Giriş Zorunlu 2 1 0 5
20 E201B3 Tesisata Giriş Zorunlu 2 1 0 5
21 ÜSD Üniversite Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 0
22 ÜSD Üniversite Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 0
23 ÜSD Üniversite Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 0
Toplam 53 18 0 84
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 E206B2 Elektrik Motorları ve Sürücüleri Zorunlu 3 1 0 5
2 E206B3 Elektrik Motorları ve Sürücüleri Zorunlu 3 1 0 5
3 E208B Elektrik Seçmeli Ders Grubu IV Seçmeli - - - 10
4 E210B Elektrik Seçmeli Ders Grubu IV Seçmeli - - - 3
5 E202B2 Elektromekanik Kumanda Sistemleri Zorunlu 3 1 0 5
6 E202B3 Elektromekanik Kumanda Sistemleri Zorunlu 3 1 0 5
7 E204B Özel Tesisat Zorunlu 2 1 0 3
8 E202B Sarım Tekniği Zorunlu 3 1 0 4
9 E208B2 Seçmeli Ders Grubu III Seçmeli - - - 9
10 E208B3 Seçmeli Ders Grubu III Seçmeli - - - 9
11 E204B2 Sistem Analizi ve Tasarımı Zorunlu 1 1 0 3
12 E204B3 Sistem Analizi ve Tasarımı Zorunlu 1 1 0 3
13 E206B Sistem Analizi ve Tasarımı I Zorunlu 1 1 0 2
14 STJ STAJ Zorunlu 0 2 0 8
15 ESTAJB2 Staj Zorunlu 0 2 0 8
16 ESTJB3 Staj Zorunlu 0 8 0 8
Toplam 31 23 0 90
 
Elektrik Seçmeli Ders Grubu I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 E1171B Ofis Yazılımları Seçmeli 3 1 0 5
Elektrik Seçmeli Ders Grubu II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 E1181B Mesleki Teknik Yöntemler Seçmeli 2 1 0 4
MYO Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 MS1701.1B3 Sistem Analizi ve Tasarımı I Seçmeli 2 1 0 3
2 MS1702.1B Bilgisayar Destekli Çizim Seçmeli 2 1 0 3
3 MS1702.1B3 Bilgisayar Destekli Çizim Seçmeli 2 1 0 3
4 MS1702.1B4 Proje Yazma Teknikleri Seçmeli 2 1 0 0
5 MS1704.1B Arama Kurtarma Bilgisi Seçmeli 2 0 0 0
6 MS1704.1B2 Ekip Çalışması ve Liderlik Seçmeli 2 0 0 0
7 MS1705.1B2 Ekip Çalışması ve Liderlik Seçmeli 3 0 0 0
8 MS1706.10B2 Mitoloji Seçmeli 2 0 0 0
9 MS1706.11B2 Boya Bilgisi ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 0
10 MS1706.12B2 Dekor Teknikleri Seçmeli 2 0 0 0
11 MS1706.13B2 Sanat Psikolojisi Seçmeli 2 0 0 0
12 MS1706.14B2 Türk Desenleri Seçmeli 2 0 0 0
13 MS1706.15B2 İkonoloji Seçmeli 2 0 0 0
14 MS1706.16B2 Heykel ve Çevre Seçmeli 2 0 0 0
15 MS1706.17B2 Artistik Anatomi Seçmeli 2 0 0 0
16 MS1706.1B2 Temel Grafik Tasarım Seçmeli 2 1 0 0
17 MS1706.2B2 Yöresel Sanatlar Seçmeli 2 0 0 0
18 MS1706.3B2 Dekoratif El Sanatları Seçmeli 2 0 0 0
19 MS1706.4B2 Geleneksel Türk El Sanatları Seçmeli 2 0 0 0
20 MS1706.5B2 Türk Dokuma Sanatlarımız Seçmeli 2 1 0 0
21 MS1706.6B2 Ebru Sanatı Seçmeli 2 1 0 0
22 MS1706.7B2 Renk Bilgisi Seçmeli 2 1 0 0
23 MS1706.8B2 Ahşap Boyama ve Oyma Sanatı Seçmeli 3 0 0 0
24 MS1706.9B2 Malzeme Atölyesi Seçmeli 2 1 0 0
25 MS1711.1B Enerji Kaynakları ve Dönüştürme Sistemler Seçmeli 3 0 0 0
26 MS1712.1B Laboratuvar Cihazları Seçmeli 3 0 0 0
27 MS1713.1B Kısa Film Yapımı Seçmeli 0 2 0 0
28 MS1714.1B Bilgisayar Destekli Çizim Seçmeli 2 1 0 0
MYO Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 MS1701.1B3 Sistem Analizi ve Tasarımı I Seçmeli 2 1 0 0
2 MS1702.1B2 Bilgisayar Destekli Çizim Seçmeli 2 1 0 3
3 MS1702.1B3 Bilgisayar Destekli Çizim Seçmeli 2 1 0 3
4 MS1702.1B4 Proje Yazma Teknikleri Seçmeli 2 1 0 0
5 MS1704.1B Arama Kurtarma Bilgisi Seçmeli 2 0 0 0
6 MS1704.1B2 Ekip Çalışması ve Liderlik Seçmeli 2 0 0 0
7 MS1705.1B2 Ekip Çalışması ve Liderlik Seçmeli 3 0 0 0
8 MS1706.10B2 Mitoloji Seçmeli 2 0 0 0
9 MS1706.11B2 Boya Bilgisi ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 0
10 MS1706.12B2 Dekor Teknikleri Seçmeli 2 0 0 0
11 MS1706.13B2 Sanat Psikolojisi Seçmeli 2 0 0 0
12 MS1706.14B2 Türk Desenleri Seçmeli 2 0 0 0
13 MS1706.15B2 İkonoloji Seçmeli 2 0 0 0
14 MS1706.16B2 Heykel ve Çevre Seçmeli 2 0 0 0
15 MS1706.17B2 Artistik Anatomi Seçmeli 2 0 0 0
16 MS1706.1B2 Temel Grafik Tasarım Seçmeli 2 1 0 0
17 MS1706.2B2 Yöresel Sanatlar Seçmeli 2 0 0 0
18 MS1706.3B2 Dekoratif El Sanatları Seçmeli 2 0 0 0
19 MS1706.4B2 Geleneksel Türk El Sanatları Seçmeli 2 0 0 0
20 MS1706.5B2 Türk Dokuma Sanatlarımız Seçmeli 2 1 0 0
21 MS1706.6B2 Ebru Sanatı Seçmeli 2 1 0 0
22 MS1706.7B2 Renk Bilgisi Seçmeli 2 1 0 0
23 MS1706.8B2 Ahşap Boyama ve Oyma Sanatı Seçmeli 3 0 0 0
24 MS1706.9B2 Malzeme Atölyesi Seçmeli 2 1 0 0
25 MS1711.1B Enerji Kaynakları ve Dönüştürme Sistemler Seçmeli 3 0 0 0
26 MS1712.1B Laboratuvar Cihazları Seçmeli 3 0 0 0
27 MS1713.1B Kısa Film Yapımı Seçmeli 0 2 0 0
28 MS1714.1B Bilgisayar Destekli Çizim Seçmeli 2 1 0 0
MYO Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 MS1301.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 2 1 0 0
2 MS1301.2B Kalite ve Güvence Standartları Seçmeli 2 1 0 0
3 MS1301.3B İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 2 1 0 0
4 MS1301.4B Girişimcilik Seçmeli 2 1 0 3
5 MS1301.5B İletişim Seçmeli 2 1 0 0
6 MS1302.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 0
7 MS1302.2B Kalite ve Güvence Standartları Seçmeli 3 0 0 0
8 MS1302.3B İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
9 MS1302.4B Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 0
10 MS1302.5B İletişim Seçmeli 3 0 0 0
11 MS1302.6B Sistem Analizi ve Tasarım Seçmeli 2 1 0 0
12 MS1402.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 3
13 MS1402.1B2 Girişimcilik Seçmeli 2 1 0 0
14 MS1701.1B Sistem Analizi ve Tasarımı Seçmeli 2 1 0 0
15 MS1701.1B2 Sistem Analizi ve Tasarımı I Seçmeli 2 1 0 0
16 MS1701.1B3 Sistem Analizi ve Tasarımı I Seçmeli 2 1 0 0
17 MS1702.1B Bilgisayar Destekli Çizim Seçmeli 2 1 0 3
18 MS1702.1B2 Bilgisayar Destekli Çizim Seçmeli 2 1 0 3
19 MS1702.1B3 Bilgisayar Destekli Çizim Seçmeli 2 1 0 3
20 MS1702.1B4 Proje Yazma Teknikleri Seçmeli 2 1 0 0
21 MS1704.1B Arama Kurtarma Bilgisi Seçmeli 2 0 0 0
22 MS1704.1B2 Ekip Çalışması ve Liderlik Seçmeli 2 0 0 0
23 MS1705.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 0
24 MS1705.1B2 Ekip Çalışması ve Liderlik Seçmeli 3 0 0 0
25 MS1706.10B2 Mitoloji Seçmeli 2 0 0 0
26 MS1706.11B2 Boya Bilgisi ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 0
27 MS1706.12B2 Dekor Teknikleri Seçmeli 2 0 0 0
28 MS1706.13B2 Sanat Psikolojisi Seçmeli 2 0 0 0
29 MS1706.14B2 Türk Desenleri Seçmeli 2 0 0 0
30 MS1706.15B2 İkonoloji Seçmeli 2 0 0 0
31 MS1706.16B2 Heykel ve Çevre Seçmeli 2 0 0 0
32 MS1706.17B2 Artistik Anatomi Seçmeli 2 0 0 0
33 MS1706.1B Temel Grafik Tasarım Seçmeli 2 1 0 0
34 MS1706.1B2 Temel Grafik Tasarım Seçmeli 2 1 0 0
35 MS1706.2B2 Yöresel Sanatlar Seçmeli 2 0 0 0
36 MS1706.3B2 Dekoratif El Sanatları Seçmeli 2 0 0 0
37 MS1706.4B2 Geleneksel Türk El Sanatları Seçmeli 2 0 0 0
38 MS1706.5B2 Türk Dokuma Sanatlarımız Seçmeli 2 1 0 0
39 MS1706.6B2 Ebru Sanatı Seçmeli 2 1 0 0
40 MS1706.7B2 Renk Bilgisi Seçmeli 2 1 0 0
41 MS1706.8B2 Ahşap Boyama ve Oyma Sanatı Seçmeli 3 0 0 0
42 MS1706.9B2 Malzeme Atölyesi Seçmeli 2 1 0 0
43 MS1709.1B İleri Mikro Denetleyiciler Seçmeli 2 1 0 0
44 MS1710.1B Kalite ve Güvence Standartları Seçmeli 2 1 0 0
45 MS1711.1B Enerji Kaynakları ve Dönüştürme Sistemler Seçmeli 3 0 0 0
46 MS1712.1B Laboratuvar Cihazları Seçmeli 3 0 0 0
47 MS1713.1B Kısa Film Yapımı Seçmeli 0 2 0 0
48 MS1714.1B Bilgisayar Destekli Çizim Seçmeli 2 1 0 0
Seçmeli Ders Grubu I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 E114.1B2 Sayısal Elektronik Seçmeli 2 1 0 3
2 E114.2B2 Temel Bilgi Teknolojileri Seçmeli 2 1 0 3
3 E114.3B2 Mesleki Teknik Yöntemler Seçmeli 2 1 0 3
4 E114.4B2 Sayısal Tasarım Seçmeli 2 1 0 3
Seçmeli Ders Grubu I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 E116.1B3 Sayısal Elektronik Seçmeli 2 1 0 3
2 E116.2B3 Temel Bilgi Teknolojileri Seçmeli 2 1 0 3
3 E116.3B3 Mesleki Teknik Yöntemler Seçmeli 2 1 0 3
4 E116.4B3 Sayısal Tasarım Seçmeli 2 1 0 3
Elektrik Seçmeli Ders Grubu III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 E2151B Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı Seçmeli 2 1 0 3
Seçmeli Ders Grubu II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 E211.1B2 Arıza Analizi Seçmeli 2 0 0 2
2 E211.2B2 Elektrik Enerjisi İletimi ve Dağıtımı Seçmeli 2 0 0 2
3 E211.3B2 Scada Sistemler Seçmeli 2 0 0 2
4 E211.4B2 Özel Tesisat Seçmeli 2 0 0 2
Seçmeli Ders Grubu II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 E211.1B3 Arıza Analizi Seçmeli 2 0 0 2
2 E211.2B3 Elektrik Enerjisi İletimi ve Dağıtımı Seçmeli 2 0 0 2
3 E211.3B3 Scada Sistemler Seçmeli 2 0 0 2
4 E211.4B3 Özel Tesisat Seçmeli 2 0 0 2
Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ÜS0103.1B3 Tarihi Yapılar (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
2 ÜS0201.8 Temel Ekonomi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
3 ÜS0201.9 Güncel İktisadi Konular (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
4 ÜS0202.4 Bireysel Yatırımcılık (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
5 ÜS0202.5 Kariyer Planlama (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
6 ÜS0204.3 Vergiye Giriş (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
7 ÜS0206.1 Kent ve Çevre Hakları (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
8 ÜS0305.2 Akademik Türkçe (Eğitim Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
9 ÜS0401.21 Anadoluda Tasavvuf Seçmeli 2 0 0 2
10 ÜS0401.23 İslam İnanç Sistemi (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
11 ÜS0401.24 İki Temel Kaynak: Kur'an ve Hadis (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
12 ÜS0501.3 Osmanlı Türkçesine Giriş (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
13 ÜS0502.2 Metin İncelemesi/Roman ve Hikaye Teorisi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
14 ÜS0503.2 Sosyal Hareketler (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
15 ÜS0701.12 Herkes İçin Spor (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
16 ÜS0701.13 Basketbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
17 ÜS0701.14 Futbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
18 ÜS0701.15 Dart (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
19 ÜS0701.16 Bisiklet (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
20 ÜS0701.17 Gönüllülük Çalışması (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 1 2 0 2
21 ÜS0901.02 Organik Tarım Uygulamaları (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
22 ÜS0902.02 Liderlik ve Motivasyon (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
23 ÜS1001.1B Renklerin Dili (Sanat ve Tasarım Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
24 ÜS1202.2B2 Temel Halk Sağlığı (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
25 ÜS1202.3B2 İlk Yardımda Temel Uygulamalar (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
26 ÜS1207.2B Dijital Sağlık (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
27 ÜS1207.3B Dünden Bugüne Tedavide Alternatif Yaklaşımlar (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
28 ÜS1301.1B2 İletişim (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 0
29 ÜS1301.2B2 Girişimcilik (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
30 ÜS1401.1B2 Kişisel Gelişim ve Motivasyon (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
31 ÜS1402.1B3 Evcil Hayvan Yetiştiriciliği ve Hayvan Hakları (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
32 ÜS1404B Doğa Koruma (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
33 ÜS1405.B2 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
34 ÜS1501.1B2 İnsan Hakları Hukuku (Adalet MYO) Seçmeli 2 0 0 0
35 ÜS1603.2B2 Para ve Banka (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
36 ÜS1604.2B2 Ekonomi Okuryazarlığı (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
37 ÜS1608.2B2 Uygulamalı Dış Ticaret (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 0 0 0 0
38 ÜS1610.3B Reklamcılık (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
39 ÜS1612.1B Catering (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
40 ÜS1701.2B3 Algoritma ve Programlama Mantığı (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
41 ÜS1702.2B3 Elektrik Enerjisinin Tarihi (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
42 ÜS1704.1B2 Halkla İlişkiler (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
43 ÜS1713.2B Sosyal Medya Okumaları (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ÜS0103.1B3 Tarihi Yapılar (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
2 ÜS0201.8 Temel Ekonomi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
3 ÜS0201.9 Güncel İktisadi Konular (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
4 ÜS0202.4 Bireysel Yatırımcılık (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
5 ÜS0202.5 Kariyer Planlama (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
6 ÜS0204.3 Vergiye Giriş (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
7 ÜS0206.1 Kent ve Çevre Hakları (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
8 ÜS0305.2 Akademik Türkçe (Eğitim Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
9 ÜS0401.21 Anadoluda Tasavvuf Seçmeli 2 0 0 2
10 ÜS0401.23 İslam İnanç Sistemi (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
11 ÜS0401.24 İki Temel Kaynak: Kur'an ve Hadis (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
12 ÜS0501.3 Osmanlı Türkçesine Giriş (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
13 ÜS0502.2 Metin İncelemesi/Roman ve Hikaye Teorisi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
14 ÜS0503.2 Sosyal Hareketler (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
15 ÜS0701.12 Herkes İçin Spor (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
16 ÜS0701.13 Basketbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
17 ÜS0701.14 Futbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
18 ÜS0701.15 Dart (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
19 ÜS0701.16 Bisiklet (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
20 ÜS0701.17 Gönüllülük Çalışması (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 1 2 0 2
21 ÜS0901.02 Organik Tarım Uygulamaları (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
22 ÜS0902.02 Liderlik ve Motivasyon (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
23 ÜS1001.1B Renklerin Dili (Sanat ve Tasarım Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
24 ÜS1202.2B2 Temel Halk Sağlığı (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
25 ÜS1202.3B2 İlk Yardımda Temel Uygulamalar (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
26 ÜS1207.2B Dijital Sağlık (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
27 ÜS1207.3B Dünden Bugüne Tedavide Alternatif Yaklaşımlar (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
28 ÜS1301.1B2 İletişim (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 0
29 ÜS1301.2B2 Girişimcilik (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
30 ÜS1401.1B2 Kişisel Gelişim ve Motivasyon (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
31 ÜS1402.1B3 Evcil Hayvan Yetiştiriciliği ve Hayvan Hakları (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
32 ÜS1404B Doğa Koruma (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
33 ÜS1405.B2 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
34 ÜS1501.1B2 İnsan Hakları Hukuku (Adalet MYO) Seçmeli 2 0 0 0
35 ÜS1603.2B2 Para ve Banka (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
36 ÜS1604.2B2 Ekonomi Okuryazarlığı (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
37 ÜS1608.2B2 Uygulamalı Dış Ticaret (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 0 0 0 0
38 ÜS1610.3B Reklamcılık (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
39 ÜS1612.1B Catering (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
40 ÜS1701.2B3 Algoritma ve Programlama Mantığı (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
41 ÜS1702.2B3 Elektrik Enerjisinin Tarihi (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
42 ÜS1704.1B2 Halkla İlişkiler (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
43 ÜS1713.2B Sosyal Medya Okumaları (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ÜS0101.3B2 Çevre ve Toplum (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
2 ÜS0103.1B3 Tarihi Yapılar (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
3 ÜS0103.2B3 Gıda Güvenliği (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
4 ÜS0103.3B3 Popüler Bilim (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
5 ÜS0104.2 Stratejik Yönetim Uygulamaları (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
6 ÜS0201.8 Temel Ekonomi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
7 ÜS0201.9 Güncel İktisadi Konular (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
8 ÜS0202.4 Bireysel Yatırımcılık (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
9 ÜS0202.5 Kariyer Planlama (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
10 ÜS0204.3 Vergiye Giriş (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
11 ÜS0206.1 Kent ve Çevre Hakları (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
12 ÜS0305.2 Akademik Türkçe (Eğitim Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
13 ÜS0401.21 Anadoluda Tasavvuf Seçmeli 2 0 0 2
14 ÜS0401.23 İslam İnanç Sistemi (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
15 ÜS0401.24 İki Temel Kaynak: Kur'an ve Hadis (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
16 ÜS0501.3 Osmanlı Türkçesine Giriş (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
17 ÜS0502.2 Metin İncelemesi/Roman ve Hikaye Teorisi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
18 ÜS0503.2 Sosyal Hareketler (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
19 ÜS0701.12 Herkes İçin Spor (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
20 ÜS0701.13 Basketbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
21 ÜS0701.14 Futbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
22 ÜS0701.15 Dart (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
23 ÜS0701.16 Bisiklet (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
24 ÜS0701.17 Gönüllülük Çalışması (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 1 2 0 2
25 ÜS0901.02 Organik Tarım Uygulamaları (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
26 ÜS0902.02 Liderlik ve Motivasyon (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
27 ÜS0903.1 Tehlikeli Atık Yönetimi (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
28 ÜS1001.1B Renklerin Dili (Sanat ve Tasarım Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
29 ÜS1202.2B2 Temel Halk Sağlığı (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
30 ÜS1202.3B2 İlk Yardımda Temel Uygulamalar (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
31 ÜS1207.2B Dijital Sağlık (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
32 ÜS1207.3B Dünden Bugüne Tedavide Alternatif Yaklaşımlar (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
33 ÜS1301.1B2 İletişim (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 0
34 ÜS1301.2B2 Girişimcilik (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
35 ÜS1302.2B İş Hukuku(Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
36 ÜS1401.1B2 Kişisel Gelişim ve Motivasyon (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
37 ÜS1402.1B3 Evcil Hayvan Yetiştiriciliği ve Hayvan Hakları (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
38 ÜS1404B Doğa Koruma (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
39 ÜS1405.B2 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
40 ÜS1501.1B2 İnsan Hakları Hukuku (Adalet MYO) Seçmeli 2 0 0 0
41 ÜS1603.2B2 Para ve Banka (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
42 ÜS1604.2B2 Ekonomi Okuryazarlığı (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
43 ÜS1608.2B2 Uygulamalı Dış Ticaret (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 0 0 0 0
44 ÜS1610.3B Reklamcılık (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
45 ÜS1612.1B Catering (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
46 ÜS1701.2B3 Algoritma ve Programlama Mantığı (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
47 ÜS1702.2B3 Elektrik Enerjisinin Tarihi (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
48 ÜS1702.3B3 Matematik ve Yaşam (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
49 ÜS1704.1B2 Halkla İlişkiler (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
50 ÜS1713.2B Sosyal Medya Okumaları (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
Elektrik Seçmeli Ders Grubu IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 E208.1B Elektrik Motorları ve Sürücüleri Seçmeli 3 1 0 5
2 E208.2B Mikrodenetleyiciler Seçmeli 3 1 0 5
Elektrik Seçmeli Ders Grubu IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 E210.1B Sensörler ve Transdüserler Seçmeli 2 1 0 3
Seçmeli Ders Grubu III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 E208.1B2 Elektrikte İş Güvenliği Seçmeli 3 0 0 3
2 E208.2B2 Mikrodenetleyiciler Seçmeli 3 0 0 3
3 E208.3B2 Yüksek Gerilim Tekniği Seçmeli 3 0 0 3
4 E208.4B2 Kontrol Sistemleri Seçmeli 3 0 0 3
5 E208.5B2 Sözleşme Keşif ve Planlama Seçmeli 3 0 0 3
6 E208.6B2 Sensörler ve Trandüserler Seçmeli 3 0 0 3
Seçmeli Ders Grubu III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 E208.1B3 Elektrikte İş Güvenliği Seçmeli 3 0 0 3
2 E208.2B3 Mikrodenetleyiciler Seçmeli 3 0 0 3
3 E208.3B3 Yüksek Gerilim Tekniği Seçmeli 3 0 0 3
4 E208.4B3 Kontrol Sistemleri Seçmeli 3 0 0 3
5 E208.5B3 Sözleşme Keşif ve Planlama Seçmeli 3 0 0 3
6 E208.6B3 Sensörler ve Transdüserler Seçmeli 3 0 0 3