BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Bayburt Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Bilgisayar Teknolojileri Bölümü - Bilgisayar ProgramcılığıProgram Tanımları
Kuruluş
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, 2002 yılı eğitim ve öğretim döneminde Üniversite Senatosunun kararı ile Bayburt Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulmuş ve eğitim-öğretime başlamıştır. 2010-2011 güz döneminde birinci öğretim programı açılmış olup 2017 itibari ile bölümde 132 öğrenci bulunmaktadır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri alanında Ön Lisans Diploması" derecesi ile Tekniker ünvanı alırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bu programa 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurulu ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde öğrenci alınır. Programa öğrenci kabulü “Bayburt Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü ve Kayıt” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Bu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 30 iş günü zorunlu stajı tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Önlisans düzeyinde eğitim-öğretim veren programımız sektörün teknik eleman gereksinimini karşılamak ve Bilgisayar Programcılığı konusunda nitelikli elemanlar yetiştirmek amacıyla eğitim vermektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu bölümden mezun olan öğrenciler aldıkları eğitim göz önünde bulundurulduğunda veritabanı yöneticiliği, web tasarım, programlama, 2B/3B tasarımcı ve internet programcılığı alanlarında kendilerini gösterebilecekleri görülmektedir. Buna göre Bilgisayar Programcılığı Programı mezunu öğrenciler; Özel sektörde; firmalarda web tasarım ve programcısı, veri tabanı ile alakalı işlemlerde görev alacak ara eleman, reklam ajansı ve firmalarda tasarımcı ve animatör, yazılım firmalarının belirli sektörlerinde çalışabilecek programcı olabilirler. Fotoğraf stüdyolarında grafikçi olarak da iş bulabilecekleri gibi aldıkları temel bilgisayar çözümleri ve yöntemleri düşünülürse kendilerine ait iş yeri açabilir, eleman çalıştırabilir veya başka bir bilgisayar firmasında servis, bakım bölümlerinde iş bulabilirler. Bilgisayar ofis işlemlerinde donanımlı oldukları için bilgisayar operatörlüğü işlerinde muhtemel tüm iş sektöründe çalışma imkânları bulunmaktadır. Bilgisayar Programcılığı mezunu öğrenciler kamu kuruluşlarında; alabilecekleri KPSS puanı ile kalifiye memur olarak iş bulabilirler. Özellikle belediyelere ait veri girişleri, ofis işlemleri, alt yapı ve teknik destek, web bilişim bölümleri veya sekreterlik gibi işlemlerde ara veya ana eleman olarak görev alabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS sınavından geçerli not almaları ve yeterli not ortalamasına sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisans programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Dersler dönemlik olarak verilmekte olup, verilen eğitim %40 ağırlıklı vize ve %60 ağırlıklı final sınavları ile değerlendirilmektedir. Bayburt Üniversitesi “Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uyarınca not değerlendirme sistemi uygulanmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Bu programın ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini “Bayburt Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) en az 2,00 olması ve en az 120 AKTS kredisini tamamlaması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres: Bayburt Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü 69000/Merkez/BAYBURT Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Murat KARAKUŞ E-mail: muratkarakus@bayburt.edu.tr
Bölüm Olanakları
Ağırlıklı olarak Bilgisayar Teknolojileri Bölümü tarafından kullanılan, günümüz şartlarına uygun 30’ar bilgisayar barındıran iki bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.Teorik dersler için 2 adet derslik ile eğitim-öğretim sürdürülmektedir. 1 adet elektrik-elektronik laboratuvarı dersler için kullanılmaktadır.

Program Çıktıları
1Problem çözümü algoritma ve akış şemaları oluşturup, programlar yazabilme
2Görsel, nesne tabanlı programlama dillerini kullanarak görsel programlar yazabilme
3Bilgisayarda karşılaşılan yazılım ve donanım arızalarını tespit ve çözüm becerisi kazanabilme
4Program yazımında kullanılan editör ve derleyicileri kurup, yönetebilme
5Kullanıcı ve sunucu taraflı dinamik web sayfaları yapabilme
6Kullanıcı ve sunucu taraflı veri tabanı tasarlayıp ve yönetebilme
7Ağlar hakkında genel bilgiye sahip olur, her türlü bilgisayar ağını kurup, yönetebilme
8Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
9Problem tanımlama, uygun araştırma teknik ve yöntemlerini uygulama, veri toplama ve analiz edebilme
10Programlama dilleri ile bilgisayara bağlı cihazları kontrol edebilme
11Kişisel bilgisayar işletim sistemlerini ve ağ işletim sistemlerini kurabilme, yönetebilme
12Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyebilme, tasarlayabilme ve uygulayabilme
13Temel ofis yazılımlarını ve bilgisayar yardımıyla tasarım yazılımlarını kullanabilme
14Yazılı ve sözlü genel ve teknik iletişim kurallarını ve etkin iletişim becerilerini kullanabilme
15Bilgisayar kontrollü cihaz kontrolleri için gerekli temel elemanları tanıyabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
112222233333333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
T : Teorik U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 BT117B2 Ağ Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
2 BT117B3 Ağ Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
3 Y103B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
4 TE103B2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
5 TE103B3 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
6 BT113B2 Bilgisayar Donanımı Zorunlu 2 0 0 3
7 BT113B3 Bilgisayar Donanımı Zorunlu 2 0 0 3
8 BT113B Bilgisayar Teknolojisi Seçmeli Ders Grubu I Seçmeli - - - 6
9 BT115B Bilgisayar Teknolojisi Seçmeli Ders Grubu II Seçmeli - - - 4
10 BT111B2 Grafik Animasyon I Zorunlu 2 1 0 4
11 BT111B3 Grafik ve Animasyon I Zorunlu 2 1 0 4
12 BT107B Matematik I Zorunlu 3 0 0 3
13 BT107B2 Matematik I Zorunlu 2 1 0 5
14 BT107B3 Matematik I Zorunlu 2 1 0 5
15 BT115B2 Ofis Yazılımları Zorunlu 2 0 0 3
16 BT109B Programlama Temelleri Zorunlu 2 2 0 6
17 BT109B2 Programlama Temelleri Zorunlu 3 1 0 6
18 BT109B3 Programlama Temelleri Zorunlu 3 1 0 6
19 BT119B3 Siber Güvenliğin Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
20 Y101B Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
21 TE101B2 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
22 TE101B3 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
23 BT111B Veri Tabanı ve Yönetimi Zorunlu 2 2 0 5
24 Y105B Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2
25 TE105B2 Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2
26 TE105B3 Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 55 14 0 90
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 BT114B Ağ Temelleri Zorunlu 2 0 0 2
2 Y104B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
3 TE104B2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
4 TE104B3 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
5 BT118B Bilgisayar Teknolojisi Seçmeli Ders Grubu II Seçmeli - - - 4
6 BT108B3 Bilişim Teknolojileri Zorunlu 2 0 0 3
7 BT112B2 Görsel Programlama I Zorunlu 3 1 0 5
8 BT114B3 Görsel Programlama I Zorunlu 3 1 0 5
9 BT112B Grafik ve Animasyon I Zorunlu 2 1 0 3
10 BT108B Matematik II Zorunlu 3 0 0 3
11 BT108B2 Matematik II Zorunlu 2 1 0 5
12 BT110B3 Matematik II Zorunlu 2 1 0 3
13 BMYOSEÇ MYO Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 3
14 TMYOSEÇ MYO Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 3
15 TMYOSEÇ MYO Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 3
16 BT116B Nesne Tabanlı Programlama I Zorunlu 2 2 0 5
17 BT114B2 Seçmeli Ders Grubu I Seçmeli - - - 5
18 BT116B3 Seçmeli Ders Grubu I Seçmeli - - - 5
19 Y102B Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2
20 TE102B2 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2
21 TE102B3 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2
22 BT110B Veri Tabanı I Zorunlu 2 2 0 4
23 BT110B2 Veri Tabanı I Zorunlu 3 1 0 6
24 BT112B3 Veri Tabanı I Zorunlu 3 1 0 5
25 Y106B Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2
26 TE106B2 Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2
27 TE106B3 Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 61 16 0 90
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 BT213B Bilgisayar Teknolojisi Seçmeli Ders Grubu III Seçmeli - - - 3
2 BT207B Görsel Programlama I Zorunlu 2 2 0 4
3 BT207B2 Görsel Programlama II Zorunlu 3 1 0 5
4 BT207B3 Görsel Programlama II Zorunlu 3 1 0 5
5 BT203B2 İçerik Yönetim Sistemi Zorunlu 2 0 0 2
6 BT203B3 İçerik Yönetim Sistemi Zorunlu 2 0 0 3
7 BT201B İnternet Programcılığı I Zorunlu 2 2 0 6
8 BT201B2 İnternet Programcılığı I Zorunlu 3 1 0 5
9 BT201B3 İnternet Programcılığı I Zorunlu 3 1 0 5
10 BT211B Nesne Tabanlı Programlama II Zorunlu 2 2 0 5
11 BT209B2 Seçmeli Ders Grubu II Seçmeli - - - 10
12 BT209B3 Seçmeli Ders Grubu II Seçmeli - - - 10
13 BT209B Sunucu İşletim Sistemi Zorunlu 2 1 0 3
14 ÜSD Üniversite Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 0
15 ÜSD Üniversite Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 0
16 ÜSD Üniversite Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 0
17 BT205B Veri Tabanı II Zorunlu 2 2 0 4
18 BT205B2 Veri Tabanı II Zorunlu 3 1 0 6
19 BT205B3 Veri Tabanı II Zorunlu 3 1 0 5
20 BT203B Web Tasarımının Temelleri Zorunlu 2 1 0 3
Toplam 48 19 0 84
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 BT212B Bilgisayar Seçmeli Ders Grubu IV (2. Grup) Seçmeli - - - 2
2 BT210B Bilgisayar Teknolojisi Seçmeli Ders Grubu IV Seçmeli - - - 6
3 BT202B Görsel Programlama II Zorunlu 2 2 0 4
4 BT206B İçerik Yönetim Sistemi Zorunlu 1 1 0 2
5 BT204B İnternet Programcılığı II Zorunlu 2 2 0 6
6 BT202B2 İnternet Programcılığı II Zorunlu 3 1 0 5
7 BT202B3 İnternet Programcılığı II Zorunlu 3 1 0 5
8 BT206B2 Mobil Programlama Zorunlu 3 1 0 6
9 BT206B3 Mobil Programlama Zorunlu 3 1 0 6
10 BT208B2 Seçmeli Ders Grubu III Seçmeli - - - 8
11 BT208B3 Seçmeli Ders Grubu III Seçmeli - - - 8
12 STJ STAJ Zorunlu 0 2 0 8
13 BTSTAJB2 Staj Zorunlu 0 2 0 8
14 BTSTJB3 Staj Zorunlu 0 8 0 8
15 BT208B Web Projesi Yönetimi Zorunlu 1 1 0 2
16 BT204B2 Web Projesi Yönetimi Zorunlu 2 1 0 3
17 BT204B3 Web Projesi Yönetimi Zorunlu 2 1 0 3
Toplam 29 29 0 90
 
Bilgisayar Teknolojisi Seçmeli Ders Grubu I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 BT1131B Ofis Yazılımları Seçmeli 2 2 0 6
Bilgisayar Teknolojisi Seçmeli Ders Grubu II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 BT1151B Bilgisayar Donanımı Seçmeli 1 1 0 4
Bilgisayar Teknolojisi Seçmeli Ders Grubu II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 BT1181B Kalite Güvencesi ve Standartları Seçmeli 2 0 0 2
2 BT1182B Yazılım Mimarileri Seçmeli 2 0 0 2
MYO Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 MS1701.1B3 Sistem Analizi ve Tasarımı I Seçmeli 2 1 0 3
2 MS1702.1B4 Proje Yazma Teknikleri Seçmeli 2 1 0 0
3 MS1704.1B2 Ekip Çalışması ve Liderlik Seçmeli 2 0 0 0
4 MS1706.10B2 Mitoloji Seçmeli 2 0 0 0
5 MS1706.11B2 Boya Bilgisi ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 0
6 MS1706.12B2 Dekor Teknikleri Seçmeli 2 0 0 0
7 MS1706.13B2 Sanat Psikolojisi Seçmeli 2 0 0 0
8 MS1706.14B2 Türk Desenleri Seçmeli 2 0 0 0
9 MS1706.15B2 İkonoloji Seçmeli 2 0 0 0
10 MS1706.16B2 Heykel ve Çevre Seçmeli 2 0 0 0
11 MS1706.17B2 Artistik Anatomi Seçmeli 2 0 0 0
12 MS1706.2B2 Yöresel Sanatlar Seçmeli 2 0 0 0
13 MS1706.3B2 Dekoratif El Sanatları Seçmeli 2 0 0 0
14 MS1706.4B2 Geleneksel Türk El Sanatları Seçmeli 2 0 0 0
15 MS1706.5B2 Türk Dokuma Sanatlarımız Seçmeli 2 1 0 0
16 MS1706.6B2 Ebru Sanatı Seçmeli 2 1 0 0
17 MS1706.7B2 Renk Bilgisi Seçmeli 2 1 0 0
18 MS1706.8B2 Ahşap Boyama ve Oyma Sanatı Seçmeli 3 0 0 0
19 MS1706.9B2 Malzeme Atölyesi Seçmeli 2 1 0 0
MYO Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 MS1701.1B2 Sistem Analizi ve Tasarımı I Seçmeli 2 1 0 3
2 MS1702.1B4 Proje Yazma Teknikleri Seçmeli 2 1 0 0
3 MS1704.1B2 Ekip Çalışması ve Liderlik Seçmeli 2 0 0 0
4 MS1706.10B2 Mitoloji Seçmeli 2 0 0 0
5 MS1706.11B2 Boya Bilgisi ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 0
6 MS1706.12B2 Dekor Teknikleri Seçmeli 2 0 0 0
7 MS1706.13B2 Sanat Psikolojisi Seçmeli 2 0 0 0
8 MS1706.14B2 Türk Desenleri Seçmeli 2 0 0 0
9 MS1706.15B2 İkonoloji Seçmeli 2 0 0 0
10 MS1706.16B2 Heykel ve Çevre Seçmeli 2 0 0 0
11 MS1706.17B2 Artistik Anatomi Seçmeli 2 0 0 0
12 MS1706.2B2 Yöresel Sanatlar Seçmeli 2 0 0 0
13 MS1706.3B2 Dekoratif El Sanatları Seçmeli 2 0 0 0
14 MS1706.4B2 Geleneksel Türk El Sanatları Seçmeli 2 0 0 0
15 MS1706.5B2 Türk Dokuma Sanatlarımız Seçmeli 2 1 0 0
16 MS1706.6B2 Ebru Sanatı Seçmeli 2 1 0 0
17 MS1706.7B2 Renk Bilgisi Seçmeli 2 1 0 0
18 MS1706.8B2 Ahşap Boyama ve Oyma Sanatı Seçmeli 3 0 0 0
19 MS1706.9B2 Malzeme Atölyesi Seçmeli 2 1 0 0
MYO Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 MS1701.1B3 Sistem Analizi ve Tasarımı I Seçmeli 2 1 0 3
2 MS1702.1B4 Proje Yazma Teknikleri Seçmeli 2 1 0 0
3 MS1704.1B2 Ekip Çalışması ve Liderlik Seçmeli 2 0 0 0
4 MS1706.10B2 Mitoloji Seçmeli 2 0 0 0
5 MS1706.11B2 Boya Bilgisi ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 0
6 MS1706.12B2 Dekor Teknikleri Seçmeli 2 0 0 0
7 MS1706.13B2 Sanat Psikolojisi Seçmeli 2 0 0 0
8 MS1706.14B2 Türk Desenleri Seçmeli 2 0 0 0
9 MS1706.15B2 İkonoloji Seçmeli 2 0 0 0
10 MS1706.16B2 Heykel ve Çevre Seçmeli 2 0 0 0
11 MS1706.17B2 Artistik Anatomi Seçmeli 2 0 0 0
12 MS1706.2B2 Yöresel Sanatlar Seçmeli 2 0 0 0
13 MS1706.3B2 Dekoratif El Sanatları Seçmeli 2 0 0 0
14 MS1706.4B2 Geleneksel Türk El Sanatları Seçmeli 2 0 0 0
15 MS1706.5B2 Türk Dokuma Sanatlarımız Seçmeli 2 1 0 0
16 MS1706.6B2 Ebru Sanatı Seçmeli 2 1 0 0
17 MS1706.7B2 Renk Bilgisi Seçmeli 2 1 0 0
18 MS1706.8B2 Ahşap Boyama ve Oyma Sanatı Seçmeli 3 0 0 0
19 MS1706.9B2 Malzeme Atölyesi Seçmeli 2 1 0 0
Seçmeli Ders Grubu I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 BT114.1B2 Web Tasarımının Temelleri Seçmeli 3 1 0 5
2 BT114.2B2 Grafik ve Animasyon II Seçmeli 3 1 0 5
3 BT114.3B2 Yazılım Kurulumu ve Yönetimi Seçmeli 3 1 0 5
Seçmeli Ders Grubu I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 BT116.1B3 Web Tasarımının Temelleri Seçmeli 3 1 0 5
2 BT116.2B3 Grafik ve Animasyon II Seçmeli 3 1 0 5
3 BT116.3B3 Yazılım Kurulumu ve Yönetimi Seçmeli 3 1 0 5
4 BT116.5B3 Nesnelerin İnterneti Seçmeli 3 1 0 5
Bilgisayar Teknolojisi Seçmeli Ders Grubu III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 BT2131B Sensörler Seçmeli 2 1 0 3
Seçmeli Ders Grubu II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 BT209.1B2 Nesne Temelli Programlama Seçmeli 3 1 0 5
2 BT209.2B2 Arduino Programlama Seçmeli 3 1 0 5
3 BT209.3B2 Mobil Uygulamalar ve Teknolojiler Seçmeli 3 1 0 5
4 BT209.4B2 Yazılım Mimarları Seçmeli 3 1 0 5
Seçmeli Ders Grubu II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 BT209.1B3 Nesne Temelli Programlama Seçmeli 3 1 0 5
2 BT209.2B3 Arduino Programlama Seçmeli 3 1 0 5
3 BT209.3B3 Mobil Uygulamalar ve Teknolojiler Seçmeli 3 1 0 5
4 BT209.4B3 Yazılım Mimarileri Seçmeli 3 1 0 5
5 BT209.5B3 Mesleki Yabancı I Seçmeli 3 1 0 5
6 BT209.6B3 Python Programlama Seçmeli 3 1 0 5
Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ÜS0103.1B3 Tarihi Yapılar (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
2 ÜS0201.8 Temel Ekonomi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
3 ÜS0201.9 Güncel İktisadi Konular (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
4 ÜS0202.4 Bireysel Yatırımcılık (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
5 ÜS0202.5 Kariyer Planlama (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
6 ÜS0204.3 Vergiye Giriş (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
7 ÜS0206.1 Kent ve Çevre Hakları (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
8 ÜS0305.2 Akademik Türkçe (Eğitim Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
9 ÜS0401.21 Anadoluda Tasavvuf Seçmeli 2 0 0 2
10 ÜS0401.23 İslam İnanç Sistemi (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
11 ÜS0401.24 İki Temel Kaynak: Kur'an ve Hadis (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
12 ÜS0501.3 Osmanlı Türkçesine Giriş (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
13 ÜS0502.2 Metin İncelemesi/Roman ve Hikaye Teorisi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
14 ÜS0503.2 Sosyal Hareketler (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
15 ÜS0701.12 Herkes İçin Spor (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
16 ÜS0701.13 Basketbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
17 ÜS0701.14 Futbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
18 ÜS0701.15 Dart (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
19 ÜS0701.16 Bisiklet (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
20 ÜS0701.17 Gönüllülük Çalışması (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 1 2 0 2
21 ÜS0901.02 Organik Tarım Uygulamaları (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
22 ÜS0902.02 Liderlik ve Motivasyon (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
23 ÜS1001.1B Renklerin Dili (Sanat ve Tasarım Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
24 ÜS1202.2B2 Temel Halk Sağlığı (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
25 ÜS1202.3B2 İlk Yardımda Temel Uygulamalar (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
26 ÜS1207.2B Dijital Sağlık (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
27 ÜS1207.3B Dünden Bugüne Tedavide Alternatif Yaklaşımlar (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
28 ÜS1301.1B2 İletişim (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 0
29 ÜS1301.2B2 Girişimcilik (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
30 ÜS1401.1B2 Kişisel Gelişim ve Motivasyon (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
31 ÜS1402.1B3 Evcil Hayvan Yetiştiriciliği ve Hayvan Hakları (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
32 ÜS1404B Doğa Koruma (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
33 ÜS1405.B2 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
34 ÜS1501.1B2 İnsan Hakları Hukuku (Adalet MYO) Seçmeli 2 0 0 0
35 ÜS1603.2B2 Para ve Banka (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
36 ÜS1604.2B2 Ekonomi Okuryazarlığı (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
37 ÜS1608.2B2 Uygulamalı Dış Ticaret (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 0 0 0 0
38 ÜS1610.3B Reklamcılık (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
39 ÜS1612.1B Catering (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
40 ÜS1701.2B3 Algoritma ve Programlama Mantığı (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
41 ÜS1702.2B3 Elektrik Enerjisinin Tarihi (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
42 ÜS1704.1B2 Halkla İlişkiler (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
43 ÜS1713.2B Sosyal Medya Okumaları (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ÜS0103.1B3 Tarihi Yapılar (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
2 ÜS0201.8 Temel Ekonomi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
3 ÜS0201.9 Güncel İktisadi Konular (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
4 ÜS0202.4 Bireysel Yatırımcılık (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
5 ÜS0202.5 Kariyer Planlama (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
6 ÜS0204.3 Vergiye Giriş (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
7 ÜS0206.1 Kent ve Çevre Hakları (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
8 ÜS0305.2 Akademik Türkçe (Eğitim Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
9 ÜS0401.21 Anadoluda Tasavvuf Seçmeli 2 0 0 2
10 ÜS0401.23 İslam İnanç Sistemi (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
11 ÜS0401.24 İki Temel Kaynak: Kur'an ve Hadis (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
12 ÜS0501.3 Osmanlı Türkçesine Giriş (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
13 ÜS0502.2 Metin İncelemesi/Roman ve Hikaye Teorisi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
14 ÜS0503.2 Sosyal Hareketler (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
15 ÜS0701.12 Herkes İçin Spor (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
16 ÜS0701.13 Basketbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
17 ÜS0701.14 Futbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
18 ÜS0701.15 Dart (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
19 ÜS0701.16 Bisiklet (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
20 ÜS0701.17 Gönüllülük Çalışması (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 1 2 0 2
21 ÜS0901.02 Organik Tarım Uygulamaları (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
22 ÜS0902.02 Liderlik ve Motivasyon (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
23 ÜS1001.1B Renklerin Dili (Sanat ve Tasarım Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
24 ÜS1202.2B2 Temel Halk Sağlığı (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
25 ÜS1202.3B2 İlk Yardımda Temel Uygulamalar (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
26 ÜS1207.2B Dijital Sağlık (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
27 ÜS1207.3B Dünden Bugüne Tedavide Alternatif Yaklaşımlar (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
28 ÜS1301.1B2 İletişim (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 0
29 ÜS1301.2B2 Girişimcilik (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
30 ÜS1401.1B2 Kişisel Gelişim ve Motivasyon (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
31 ÜS1402.1B3 Evcil Hayvan Yetiştiriciliği ve Hayvan Hakları (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
32 ÜS1404B Doğa Koruma (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
33 ÜS1405.B2 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
34 ÜS1501.1B2 İnsan Hakları Hukuku (Adalet MYO) Seçmeli 2 0 0 0
35 ÜS1603.2B2 Para ve Banka (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
36 ÜS1604.2B2 Ekonomi Okuryazarlığı (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
37 ÜS1608.2B2 Uygulamalı Dış Ticaret (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 0 0 0 0
38 ÜS1610.3B Reklamcılık (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
39 ÜS1612.1B Catering (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
40 ÜS1701.2B3 Algoritma ve Programlama Mantığı (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
41 ÜS1702.2B3 Elektrik Enerjisinin Tarihi (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
42 ÜS1704.1B2 Halkla İlişkiler (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
43 ÜS1713.2B Sosyal Medya Okumaları (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ÜS0101.3B2 Çevre ve Toplum (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
2 ÜS0103.1B3 Tarihi Yapılar (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
3 ÜS0103.2B3 Gıda Güvenliği (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
4 ÜS0103.3B3 Popüler Bilim (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
5 ÜS0104.2 Stratejik Yönetim Uygulamaları (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
6 ÜS0201.8 Temel Ekonomi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
7 ÜS0201.9 Güncel İktisadi Konular (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
8 ÜS0202.4 Bireysel Yatırımcılık (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
9 ÜS0202.5 Kariyer Planlama (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
10 ÜS0204.3 Vergiye Giriş (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
11 ÜS0206.1 Kent ve Çevre Hakları (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
12 ÜS0305.2 Akademik Türkçe (Eğitim Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
13 ÜS0401.21 Anadoluda Tasavvuf Seçmeli 2 0 0 2
14 ÜS0401.23 İslam İnanç Sistemi (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
15 ÜS0401.24 İki Temel Kaynak: Kur'an ve Hadis (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
16 ÜS0501.3 Osmanlı Türkçesine Giriş (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
17 ÜS0502.2 Metin İncelemesi/Roman ve Hikaye Teorisi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
18 ÜS0503.2 Sosyal Hareketler (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
19 ÜS0701.12 Herkes İçin Spor (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
20 ÜS0701.13 Basketbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
21 ÜS0701.14 Futbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
22 ÜS0701.15 Dart (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
23 ÜS0701.16 Bisiklet (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
24 ÜS0701.17 Gönüllülük Çalışması (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 1 2 0 2
25 ÜS0901.02 Organik Tarım Uygulamaları (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
26 ÜS0902.02 Liderlik ve Motivasyon (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
27 ÜS0903.1 Tehlikeli Atık Yönetimi (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
28 ÜS1001.1B Renklerin Dili (Sanat ve Tasarım Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
29 ÜS1202.2B2 Temel Halk Sağlığı (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
30 ÜS1202.3B2 İlk Yardımda Temel Uygulamalar (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
31 ÜS1207.2B Dijital Sağlık (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
32 ÜS1207.3B Dünden Bugüne Tedavide Alternatif Yaklaşımlar (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
33 ÜS1301.2B2 Girişimcilik (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
34 ÜS1302.2B İş Hukuku(Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
35 ÜS1401.1B2 Kişisel Gelişim ve Motivasyon (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
36 ÜS1402.1B3 Evcil Hayvan Yetiştiriciliği ve Hayvan Hakları (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
37 ÜS1404B Doğa Koruma (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
38 ÜS1405.B2 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
39 ÜS1501.1B2 İnsan Hakları Hukuku (Adalet MYO) Seçmeli 2 0 0 0
40 ÜS1603.2B2 Para ve Banka (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
41 ÜS1604.2B2 Ekonomi Okuryazarlığı (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
42 ÜS1608.2B2 Uygulamalı Dış Ticaret (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 0 0 0 0
43 ÜS1610.3B Reklamcılık (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
44 ÜS1612.1B Catering (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
45 ÜS1701.2B3 Algoritma ve Programlama Mantığı (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
46 ÜS1702.2B3 Elektrik Enerjisinin Tarihi (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
47 ÜS1702.3B3 Matematik ve Yaşam (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
48 ÜS1704.1B2 Halkla İlişkiler (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
49 ÜS1713.2B Sosyal Medya Okumaları (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
Bilgisayar Seçmeli Ders Grubu IV (2. Grup)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 BT2121B Meslek Etiği Seçmeli 1 1 0 2
Bilgisayar Teknolojisi Seçmeli Ders Grubu IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 BT2101B Robotik Seçmeli 2 2 0 6
Seçmeli Ders Grubu III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 BT208.1B2 Bilişim Projesi Seçmeli 2 1 0 4
2 BT208.2B2 Sistem Analizi ve Tasarımı II Seçmeli 2 1 0 4
3 BT208.3B2 E-Ticaret Seçmeli 2 1 0 4
4 BT208.4B2 Sunucu İşletim Sistemi Seçmeli 2 1 0 4
5 BT208.5B2 İnternet Güvenliği Seçmeli 2 1 0 4
6 BT208.6B2 Nesneye Yönelik Sistem Geliştirme ve Tasarım Seçmeli 2 1 0 4
Seçmeli Ders Grubu III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 BT208.1B3 Bilişim Projesi Seçmeli 2 1 0 4
2 BT208.2B3 Sistem Analizi ve Tasarımı II Seçmeli 2 1 0 4
3 BT208.3B3 Elektronik Ticaret Seçmeli 2 1 0 4
4 BT208.4B3 Sunucu İşletim Sistemi Seçmeli 2 1 0 4
5 BT208.5B3 İnternet Güvenliği Seçmeli 2 1 0 4
6 BT208.6B3 Nesneye Yönelik Sistem Geliştirme ve Tasarım Seçmeli 2 1 0 4
7 BT208.7B3 Mesleki Yabancı II Seçmeli 2 1 0 4
8 BT208.8B3 Bilgisayar Bilimlerinde Son Trendler Seçmeli 2 1 0 4