BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Bayburt Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Demirözü Meslek Yüksekokulu - Yönetim ve Organizasyon Bölümü - Yerel YönetimlerProgram Tanımları
Kuruluş
2015-2016 Eğitim öğretim yılında aktif olarak eğitim öğretime başlanmıştır.
Kazanılan Derece
120 AKTS kredilik program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Yerel Yönetimler Ön Lisans derecesine sahip olunur.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Öğrenci, önceki öğrenme sürecindeki adımları tamamlamış olmalıdır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrencinin, alması gereken tüm zorunlu ve seçmeli dersleri (toplam 120 AKTS) başarmış ve Genel Not Ortalamasının (CGPA) en az 2.00/4.00 olması gerekmektedir.
Program Profili
Yerel Yönetimler Programı olarak temel amacı; Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köy Tüzel Kişilikleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının etkin ve verimli çalışabilmesi için yetenekli, bilgi birikimine sahip, edindiği bilgileri iş hayatına aktarabilen, analiz yeteneği olan, yaratıcı fikirler üretebilen, etkin ve kaliteli ara eleman yetiştirmektir. Yerel Yönetimler Programı, lise öğrenimi sonrasında iki yıllık eğitim vermektedir. Programın I. öğretime yaklaşık, 25 öğrenci alınmaktadır. Öğrencilerin mesleği ile ilgili alanlarda 30 iş gününü kapsayan bir stajı tamamlaması da zorunludur. Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu dersleri almak ve geçmek zorundadır. Zorunlu derslerin yanı sıra II., III. ve IV. Yarıyılda seçimlilik dersler de almaları gerekmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmesi için, en az 2.00 ortalamaya sahip olması şartı aranmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Yerel Yönetimler Programından mezun olan öğrenciler, yerel ve merkezi kamu kurum ve kuruluşlarının genel idare hizmetleri sınıfında çalıştırılmak üzere kadrolu veya sözleşmeli olarak iş olanağı bulmaktadırlar. Özellikle iki dönem yapılan mesleki uygulama kapsamındaki İşyeri Eğitimleri I-II ile zorunlu stajın sonucunda birçok öğrenci bu kurumlarda sözleşmeli personel olarak istihdam edilmektedir. Mahalli idareler, merkez ve taşra teşkilatı birimleri dışında çeşitli kamu kurumlarının personel işleri, yazı işleri, halkla ilişkiler, insan kaynakları gibi bölümleri ile başta büro elemanı olarak özel sektörde de öğrencilerimiz istihdam olanağına sahiptirler. Ayrıca mezun öğrencilerimizden, belediyelerde memur ve sözleşmeli personel olarak çalışanların yanında, Belediye Başkanlarına Danışmanlık yapan, Ticaret ve Sanayi Odalarında, İl Özel İdaresi ve Kaymakamlıklarda ilgili birimlerde ve birçok kamu kurum ve kuruluşlarında kamu görevlisi olarak çalışanlar bulunmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş sınavından yeterli not almaları koşuluyla ilgili alanlarda lisans programlarına başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`i, uygulamaların ise en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, hiçbir dersten FF ve FD notu almamış olmak ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Telefon: 0458 411 65 10 Faks: 0458 411 65 50 Adres: Esentepe Mahallesi No:1 PK:69400 Demirözü/BAYBURT
Bölüm Olanakları
Yerel Yönetimler Programında kadrolu üç öğretim görevlisi bulunmaktadır. Teorik ve uygulamalı tüm dersler yüksekokul ve fakültedeki ilgili alanda ihtisaslaşmış öğretim elemanları tarafından yürütülmektedir. Yüksekokulda bulunan konferans salonu, kütüphane, internet bağlantılı bilgisayar laboratuarı ve teknolojik donanıma sahip (projeksiyon, , internet bağlantısı) sınıflarda eğitim verilmektedir. yapılmış olan protokoller gereğince mesleki uygulama kapsamında gerçekleştirilen işyeri eğitimlerinin dışında; çeşitli teknik-kültürel gezi ve etkinlikler de yapılmaktadır.

Program Çıktıları
1Yerel Yönetimler alanında temel düzeyde bilgi edinilir.
2Karar, uygulama ve davranışlarda yerel yönetimler alanına ilişkin edinilen bilgiler kullanılabilir.
3Yerel Yönetimler alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisi kazanılır.
4 Görev ve sorumluluk bilinci oluşur.
5Yerel Yönetimler alanıyla ilgili kavramları kavrayıp çalışma hayatında kullanır.
6Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülmeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alınır.
7Edinilen bilgi ve beceriler eleştirel olarak değerlendirilir.
8Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavranabilir ve gösterilebilir.
9Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olunur.
10Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkınlık artar.
11Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
12Yerel yönetim alanının gerektirdiği temel düzeyinde bilgisayar kullanımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojileri yetkinliği sağlanır.
13Yerel yönetimler alanıyla ilgili edinilen bilgi ve beceriler ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarılabilir.
14Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranılır.
15Değişime ve yeniliğe açıklık kazanılır.
16Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince kavuşulur.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1223333333333333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
T : Teorik U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 YRL115B Anayasa Hukuku Zorunlu 3 0 0 4
2 YRL107B2 Anayasa Hukuku Zorunlu 3 0 0 4
3 YRL117B2 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 3 0 0 4
4 Y103B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
5 DE103B2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
6 YRL107B Genel İşletme Zorunlu 2 0 0 3
7 YRL109B2 Genel İşletme Zorunlu 2 0 0 3
8 YRL111B Genel Muhasebe I Zorunlu 2 1 0 4
9 YRL111B2 Genel Muhasebe I Zorunlu 2 1 0 4
10 YRL113B Hukukun Temel Kavramaları Zorunlu 2 0 0 3
11 YRL113B2 Hukukun Temel Kavramaları Zorunlu 2 0 0 3
12 YRL109B Mikro İktisat Zorunlu 2 0 0 3
13 YRL119B2 Mikro İktisat Zorunlu 2 0 0 3
14 Y101B Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
15 DE101B2 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
16 Y105B Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2
17 DE105B2 Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2
18 YRL117B Yerel Yönetimler Zorunlu 3 0 0 4
19 YRL115B2 Yerel Yönetimler Zorunlu 2 0 0 3
20 YRL119B Yerel Yönetimler Seçmeli Ders Grubu I Seçmeli - - - 3
Toplam 44 2 0 60
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 Y104B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
2 DE104B2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
3 YRL114B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3
4 YRL108B2 Bilişim Teknolojileri Zorunlu 2 0 0 3
5 YRL112B Genel Muhasebe II Zorunlu 3 0 0 4
6 YRL112B2 Genel Muhasebe II Zorunlu 3 0 0 4
7 YRL116B İdare Hukuku Zorunlu 3 0 0 4
8 YRL110B2 İdare Hukuku Zorunlu 3 0 0 4
9 YRL110B Makro İktisat Zorunlu 2 0 0 3
10 YRL114B2 Makro İktisat Zorunlu 2 0 0 3
11 YRL108B Medeni Hukuk Zorunlu 2 0 0 3
12 YRL116B2 Medeni Hukuk Zorunlu 2 0 0 3
13 BMYOSEÇ MYO Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 3
14 DEMYOSEÇ MYO Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 0
15 Y102B Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2
16 DE102B2 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2
17 Y106B Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2
18 DE106B2 Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2
19 YRL118B Yerel Yönetimler Maliyesi Zorunlu 3 0 0 4
20 YRL118B2 Yerel Yönetimler Maliyesi Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 47 1 0 57
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 YRL207B Kamu Maliyesi Zorunlu 3 0 0 4
2 YRL201B2 Kamu Maliyesi Zorunlu 3 0 0 4
3 YRL203B2 Kentleşme ve Çevre Sorunlar Zorunlu 2 1 0 4
4 YRL203B Kentleşme ve Çevre Sorunları Zorunlu 2 1 0 4
5 YRL211B2 Seçmeli Ders Grubu I Seçmeli - - - 0
6 YRL213B2 Seçmeli Ders Grubu II Seçmeli - - - 0
7 ÜSD Üniversite Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 0
8 ÜSD Üniversite Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 0
9 YRL205B Vergi Hukuku Zorunlu 3 0 0 4
10 YRL205B2 Vergi Hukuku Zorunlu 3 0 0 4
11 YRL209B Yerel Kamu Hizmetleri Zorunlu 3 0 0 4
12 YRL207B2 Yerel Kamu Hizmetleri Zorunlu 3 0 0 4
13 YRL211B Yerel Yönetimler Seçmeli Ders Grubu II Seçmeli - - - 3
14 YRL213B Yerel Yönetimler Seçmeli Ders Grubu III Seçmeli - - - 4
15 YRL201B Yönetim Bilim Zorunlu 3 0 0 5
16 YRL209B2 Yönetim Bilim Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 40 2 0 49
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 YRL204B Çağdaş Siyasal Akımlar Zorunlu 3 0 0 3
2 YRL202B2 Çağdaş Siyasal Akımlar Zorunlu 3 0 0 3
3 YRL208B İmar Mevzuatı ve Uygulamalar Zorunlu 2 1 0 3
4 YRL204B2 İmar Mevzuatı ve Uygulamalar Zorunlu 2 1 0 3
5 YRL206B İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 3 0 0 2
6 YRL206B2 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 2 0 0 2
7 YRL212B2 Seçmeli Ders Grubu III Seçmeli - - - 0
8 YRL202B Siyaset Bilimi Zorunlu 3 0 0 3
9 YRL208B2 Siyaset Bilimi Zorunlu 3 0 0 3
10 STJ STAJ Zorunlu 0 2 0 8
11 YRLSTAJB2 Staj Zorunlu 0 4 0 8
12 YRL210B Türkiyenin Toplumsal Yapısı Zorunlu 3 0 0 2
13 YRL210B2 Türkiyenin Toplumsal Yapısı Zorunlu 2 0 0 2
14 YRL212B Yerel Yönetimler Seçmeli Ders Grubu IV Seçmeli - - - 3
Toplam 30 8 0 45
 
Yerel Yönetimler Seçmeli Ders Grubu I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 YRL119.1B Araştırma Yöntem ve Teknikleri Seçmeli 2 0 0 3
MYO Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 MS1401.1B İletişim Seçmeli 2 0 0 3
2 MS1401.1B2 İletişim Seçmeli 2 0 0 3
3 MS1402.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 3
4 MS1402.1B2 Girişimcilik Seçmeli 2 1 0 3
5 MS1402.1B3 Girişimcilik Seçmeli 2 0 0 3
6 MS1402.2B Girişimcilik Seçmeli 2 1 0 3
7 MS1403.1B Girişimcilik Seçmeli 2 0 0 3
8 MS1403.2B Lojistik Yönetimi Seçmeli 2 0 0 0
9 MS1403.3B İdare Hukuku Seçmeli 2 0 0 4
10 MS1404.1B Acil Durum Yönetimi Seçmeli 2 0 0 0
11 MS1404.2B Kalite Güvence ve Standartları Seçmeli 2 0 0 3
12 MS1405.B2 Proje Hazırlama Teknikleri Seçmeli 2 0 0 3
13 MS1406.1B Girişimcilik Seçmeli 2 0 0 0
14 MS1406.1B2 Hizmet Pazarlaması Seçmeli 2 0 0 0
15 MS1406.2B Örgütsel Davranış Seçmeli 2 0 0 0
16 MS1406.2B2 İş Görüşmesi ve Mülakat Teknikleri Seçmeli 2 0 0 0
17 MS1407.1B Örğütsel Davranış Seçmeli 2 0 0 0
18 MS1407.1B2 Örgütsel Davranış Seçmeli 2 0 0 0
19 MS1407.2B Havacılıkİşletmelerinde Maliyet Muhasebesi Seçmeli 2 0 0 0
20 MS1407.2B2 Girişimcilik Seçmeli 2 0 0 3
21 MS1407.3B Girişimcilik Seçmeli 2 0 0 3
MYO Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 MS1401.1B İletişim Seçmeli 2 0 0 3
2 MS1401.1B2 İletişim Seçmeli 2 0 0 3
3 MS1402.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 3
4 MS1402.1B2 Girişimcilik Seçmeli 2 1 0 3
5 MS1402.1B3 Girişimcilik Seçmeli 2 0 0 3
6 MS1402.2B Girişimcilik Seçmeli 2 1 0 3
7 MS1403.1B Girişimcilik Seçmeli 2 0 0 3
8 MS1403.2B Lojistik Yönetimi Seçmeli 2 0 0 0
9 MS1403.3B İdare Hukuku Seçmeli 2 0 0 3
10 MS1404.1B Acil Durum Yönetimi Seçmeli 2 0 0 0
11 MS1404.2B Kalite Güvence ve Standartları Seçmeli 2 0 0 3
12 MS1405.B2 Proje Hazırlama Teknikleri Seçmeli 2 0 0 3
13 MS1406.1B Girişimcilik Seçmeli 2 0 0 0
14 MS1406.1B2 Hizmet Pazarlaması Seçmeli 2 0 0 0
15 MS1406.2B Örgütsel Davranış Seçmeli 2 0 0 0
16 MS1406.2B2 İş Görüşmesi ve Mülakat Teknikleri Seçmeli 2 0 0 0
17 MS1407.1B Örğütsel Davranış Seçmeli 2 0 0 0
18 MS1407.1B2 Örgütsel Davranış Seçmeli 2 0 0 0
19 MS1407.2B Havacılıkİşletmelerinde Maliyet Muhasebesi Seçmeli 2 0 0 0
20 MS1407.2B2 Girişimcilik Seçmeli 2 0 0 3
21 MS1407.3B Girişimcilik Seçmeli 2 0 0 3
Seçmeli Ders Grubu I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 YRL211.1B2 Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği Seçmeli 2 0 0 3
2 YRL211.2B2 Kentsel ve Çevre Koruma Seçmeli 2 0 0 3
3 YRL211.3B2 Şehircilik Teorisi Seçmeli 2 0 0 3
4 YRL211.4B2 Müşteri ilişkileri Yönetimi Seçmeli 2 0 0 3
5 YRL211.5B2 Kurumsal İletişim ve Yazışma Teknikleri Seçmeli 2 0 0 3
6 YRL211.6B2 Halkla İlişkiler Seçmeli 2 0 0 3
Seçmeli Ders Grubu II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 YRL213.1B2 Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler Seçmeli 2 0 0 4
2 YRL213.2B2 Yerel Yönetimlerde Güncel Sorunlar Seçmeli 2 0 0 4
3 YRL213.3B2 Yönetim ve Sosyal Medya Seçmeli 2 0 0 4
Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ÜS0101.3B2 Çevre ve Toplum (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
2 ÜS0103.1B3 Tarihi Yapılar (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
3 ÜS0103.2B3 Gıda Güvenliği (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
4 ÜS0103.3B3 Popüler Bilim (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
5 ÜS0104.2 Stratejik Yönetim Uygulamaları (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
6 ÜS0201.8 Temel Ekonomi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
7 ÜS0201.9 Güncel İktisadi Konular (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
8 ÜS0202.4 Bireysel Yatırımcılık (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
9 ÜS0202.5 Kariyer Planlama (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
10 ÜS0204.3 Vergiye Giriş (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
11 ÜS0206.1 Kent ve Çevre Hakları (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
12 ÜS0305.2 Akademik Türkçe (Eğitim Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
13 ÜS0401.21 Anadoluda Tasavvuf Seçmeli 2 0 0 2
14 ÜS0401.23 İslam İnanç Sistemi (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
15 ÜS0401.24 İki Temel Kaynak: Kur'an ve Hadis (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
16 ÜS0501.3 Osmanlı Türkçesine Giriş (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
17 ÜS0502.2 Metin İncelemesi/Roman ve Hikaye Teorisi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
18 ÜS0503.2 Sosyal Hareketler (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
19 ÜS0701.12 Herkes İçin Spor (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
20 ÜS0701.13 Basketbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
21 ÜS0701.14 Futbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
22 ÜS0701.15 Dart (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
23 ÜS0701.16 Bisiklet (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
24 ÜS0701.17 Gönüllülük Çalışması (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 1 2 0 2
25 ÜS0901.02 Organik Tarım Uygulamaları (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
26 ÜS0902.02 Liderlik ve Motivasyon (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
27 ÜS0903.1 Tehlikeli Atık Yönetimi (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
28 ÜS1001.1B Renklerin Dili (Sanat ve Tasarım Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
29 ÜS1202.2B2 Temel Halk Sağlığı (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
30 ÜS1202.3B2 İlk Yardımda Temel Uygulamalar (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
31 ÜS1207.2B Dijital Sağlık (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
32 ÜS1207.3B Dünden Bugüne Tedavide Alternatif Yaklaşımlar (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
33 ÜS1301.1B2 İletişim (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 0
34 ÜS1301.2B2 Girişimcilik (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
35 ÜS1302.2B İş Hukuku(Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
36 ÜS1401.1B2 Kişisel Gelişim ve Motivasyon (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 2
37 ÜS1402.1B3 Evcil Hayvan Yetiştiriciliği ve Hayvan Hakları (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
38 ÜS1404B Doğa Koruma (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
39 ÜS1405.B2 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
40 ÜS1501.1B2 İnsan Hakları Hukuku (Adalet MYO) Seçmeli 2 0 0 0
41 ÜS1603.2B2 Para ve Banka (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
42 ÜS1604.2B2 Ekonomi Okuryazarlığı (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
43 ÜS1608.2B2 Uygulamalı Dış Ticaret (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 0 0 0 0
44 ÜS1610.3B Reklamcılık (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
45 ÜS1612.1B Catering (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
46 ÜS1701.2B3 Algoritma ve Programlama Mantığı (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
47 ÜS1702.2B3 Elektrik Enerjisinin Tarihi (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
48 ÜS1702.3B3 Matematik ve Yaşam (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
49 ÜS1704.1B2 Halkla İlişkiler (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
50 ÜS1713.2B Sosyal Medya Okumaları (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ÜS0101.3B2 Çevre ve Toplum (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
2 ÜS0103.1B3 Tarihi Yapılar (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
3 ÜS0103.2B3 Gıda Güvenliği (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
4 ÜS0103.3B3 Popüler Bilim (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
5 ÜS0104.2 Stratejik Yönetim Uygulamaları (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
6 ÜS0201.8 Temel Ekonomi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
7 ÜS0201.9 Güncel İktisadi Konular (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
8 ÜS0202.4 Bireysel Yatırımcılık (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
9 ÜS0202.5 Kariyer Planlama (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
10 ÜS0204.3 Vergiye Giriş (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
11 ÜS0206.1 Kent ve Çevre Hakları (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
12 ÜS0305.2 Akademik Türkçe (Eğitim Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
13 ÜS0401.21 Anadoluda Tasavvuf Seçmeli 2 0 0 2
14 ÜS0401.23 İslam İnanç Sistemi (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
15 ÜS0401.24 İki Temel Kaynak: Kur'an ve Hadis (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
16 ÜS0501.3 Osmanlı Türkçesine Giriş (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
17 ÜS0502.2 Metin İncelemesi/Roman ve Hikaye Teorisi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
18 ÜS0503.2 Sosyal Hareketler (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
19 ÜS0701.12 Herkes İçin Spor (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
20 ÜS0701.13 Basketbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
21 ÜS0701.14 Futbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
22 ÜS0701.15 Dart (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
23 ÜS0701.16 Bisiklet (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
24 ÜS0701.17 Gönüllülük Çalışması (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 1 2 0 2
25 ÜS0901.02 Organik Tarım Uygulamaları (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
26 ÜS0902.02 Liderlik ve Motivasyon (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
27 ÜS0903.1 Tehlikeli Atık Yönetimi (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
28 ÜS1001.1B Renklerin Dili (Sanat ve Tasarım Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
29 ÜS1202.2B2 Temel Halk Sağlığı (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
30 ÜS1202.3B2 İlk Yardımda Temel Uygulamalar (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
31 ÜS1207.2B Dijital Sağlık (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
32 ÜS1207.3B Dünden Bugüne Tedavide Alternatif Yaklaşımlar (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
33 ÜS1301.1B2 İletişim (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 0
34 ÜS1301.2B2 Girişimcilik (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
35 ÜS1302.2B İş Hukuku(Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
36 ÜS1401.1B2 Kişisel Gelişim ve Motivasyon (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 2
37 ÜS1402.1B3 Evcil Hayvan Yetiştiriciliği ve Hayvan Hakları (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
38 ÜS1404B Doğa Koruma (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
39 ÜS1405.B2 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
40 ÜS1501.1B2 İnsan Hakları Hukuku (Adalet MYO) Seçmeli 2 0 0 0
41 ÜS1603.2B2 Para ve Banka (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
42 ÜS1604.2B2 Ekonomi Okuryazarlığı (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
43 ÜS1608.2B2 Uygulamalı Dış Ticaret (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 0 0 0 0
44 ÜS1610.3B Reklamcılık (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
45 ÜS1612.1B Catering (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
46 ÜS1701.2B3 Algoritma ve Programlama Mantığı (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
47 ÜS1702.2B3 Elektrik Enerjisinin Tarihi (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
48 ÜS1702.3B3 Matematik ve Yaşam (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
49 ÜS1704.1B2 Halkla İlişkiler (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
50 ÜS1713.2B Sosyal Medya Okumaları (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
Yerel Yönetimler Seçmeli Ders Grubu II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 YRL211.1B Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği Seçmeli 2 0 0 3
Yerel Yönetimler Seçmeli Ders Grubu III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 YRL213.1B İdari Yargı Seçmeli 2 0 0 4
Seçmeli Ders Grubu III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 YRL212.1B2 Ticaret Hukuku Seçmeli 2 0 0 3
2 YRL212.2B2 Kamu Personeli Yönetimi Seçmeli 2 0 0 3
3 YRL212.3B2 Borçlar Hukuku Seçmeli 2 0 0 3
4 YRL212.4B2 Davranış Bilimleri Seçmeli 2 0 0 3
5 YRL212.5B2 Meslek Etiği Seçmeli 2 0 0 3
6 YRL212.6B2 Yönetimlerde Sosyal Medya Seçmeli 2 0 0 3
7 YRL212.7B2 İş Hukuku Seçmeli 2 0 0 3
8 YRL212.8B2 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 2 0 0 3
Yerel Yönetimler Seçmeli Ders Grubu IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 YRL212.1B Ticaret Hukuku Seçmeli 2 0 0 3
2 YRL212.2B Kamu Personeli Yönetimi Seçmeli 2 0 0 3
3 YRL212.3B Borçlar Hukuku Seçmeli 2 0 0 3