BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Bayburt Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Aydıntepe Meslek Yüksekokulu - İnşaat Bölümü - İnşaat TeknolojisiProgram Tanımları
Kuruluş
Aydıntepe Meslek Yüksekokulunun ilk kurulan bölümleri arasında olan İnşaat Bölümüne bağlı İnşaat Teknolojisi Programı 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır. Örgün öğretimde 30 adet öğrenci kontenjanı bulunmaktadır. Eğitim-öğretim faaliyetleri; 4 öğretim görevlisi ile yürütülmektedir.
Kazanılan Derece
İnşaat Teknolojisi Programı mezunları İnşaat Teknikeri unvanı alırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lise veya dengi okul diploması -Yurt genelinde düzenlenen yükseköğretim kurumları sınavı (YKS)
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Öğrencilerin daha önceki öğrenim görmüş olduğu yükseköğretim kurumunda aldığı derslerden AKTS/Kredi ve ders içerikleri tutan derslere muafiyet verilmektedir. Yine bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan İngilizce ve Bilişim Teknolojileri dersleri için güz dönemi başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayarak 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve 30 iş günü stajını başarı ile tamamlamış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
İnşaat Teknolojisi Programı, insanların günlük yaşantısında kullandığı her türlü yapının yapımı ve işletimi üzerine ön eğitim-öğretim veren bir programdır. İnşaat Teknolojisi, temeli matematik ve fizik eğitimine dayanan ve ardından yapı, mekanik, hidrolik, yapı malzemeleri, ulaştırma, geoteknik ve yapı yönetimi gibi başlıca mühendislik bilimlerinde genel bilgilerin verildiği teknik bir disiplindir. Programın ana hedefi; bilim ve teknolojiyi takip eden, gelişen teknolojiye paralel olarak gerekli bilgi ve bu bilgileri pratiğe aktarabilecek becerilerle donatılmış teknik elemanlar yetiştirmektir. İnşaat Teknolojisi Programından mezun olan öğrenciler, inşaat sektörünün; özel mühendislik, mimarlık büroları, inşaat şirketleri, yapı denetim firmaları ve kamu sektörünün ihtiyaç duyduğu konularda yeterli bilgi birikimi ve iş becerisine sahip gerekli ara eleman (meslek elemanı) olarak yetişmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Program mezunları ülkemizin en önemli sektörü olan inşaat sektöründe İnşaat Teknikeri olarak; gerek kamu sektöründe gerekse özel sektörde istihdam olanaklarına sahiptirler. Program mezunlarının sayısız çalışma alanlarından bazıları şunlardır: Karayolu, demiryolu, köprü gibi ulaştırma yapıları inşaatları - İçme suyu, kanalizasyon, arıtma tesisi gibi altyapı inşaatları - Liman, dalgakıran, iskele gibi kıyı liman yapıları- Beton üreten tesislerde ve yapı malzemesi laboratuvarlarında kalite kontrol elemanı olarak - Tüm yapı imalatları - Çelik yapı imalatı ve montajı - Zemin iyileştirme - Yapı denetim - Statik, mimari, betonarme, geoteknik proje büroları - Bilgisayarlı uygulamalar - Yapı maliyet hesapları - Arazi ölçme uygulamaları - İnşaat proje tasarımı - Şantiye organizasyonu - İhale ve sözleşmeler - Yapı onarım ve güçlendirme - Su temini - Su arıtma
Üst Derece Programlarına Geçiş
İnşaat Teknolojisi Ön Lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, “Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında (DGS)” başarılı oldukları takdirde; ÖSYM kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler. Dikey Geçiş Kılavuzuna göre İnşaat Teknolojisi ön lisans mezuniyet alanı tercih yapılabilecek lisans programları: İnşaat Mühendisliği - Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım - Mimarlık
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu final sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu final sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten başarısız olan bir öğrenci, dersten başarılı olabilmesi için final sınavı yerine ikinci kez sınava girebilmesi için bütünleme sınavına tabi tutulur. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılırlar. DC notu şartlı başarılı notudur. Öğrencinin DC aldığı bir dersten başarılı olması için yarıyıl not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
İnşaat Teknolojisi Programından ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Öğr. Gör. Ediz BOZ (Bölüm Başkanı) TLF: 458 311 4426 (3021) e-mail: edizboz@bayburt.edu.tr
Bölüm Olanakları
İnşaat Bölümünde, öğrencilerin eğitim gördükleri sınıfların dışında, yüksekokul bünyesinde bulunan diğer laboratuvar ve teknoloji sınıflarını yeteri kadar kullanarak; temel bilgisayar uygulamaları, CAD uygulamaları ve her türlü sunum izleme imkânı mevcuttur.

Program Çıktıları
1Temel mühendislik, fen bilimleri ve matematik alanlarında ilgili temel düzeydeki teorik ve pratik bilgiyi kullanarak; verileri değerlendirme, çözüm önerileri geliştirme ve sorunları tanımlama ve yeteneğine sahip olur.
2Bilişim teknolojileri, araçları ve güncel teknikleri etkin bir şekilde kullanarak alanına özgü uygulamaları kullanır
3Temel mühendislik konularında deneylerin tasarlanması, gerçekleştirilmesi, sonuçların analiz edilmesi ve yorumlanarak sonuca ulaşma yeteneği vardır.
4İnşaat sektöründe yapılan uygulamaları inceleyerek uygulama becerisi kazanır.
5Mimari ve statik projeleri okuma, anlama, bilgisayar ortamında çizme ve projeler ile ilgili raporlar hazırlayıp sunabilme becerisine sahiptir.
6Kültürel değerler, kalite, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli farkındalığa sahiptir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
222222
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
T : Teorik U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 AY103B2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
2 İNŞ107B2 Matematik I Zorunlu 3 1 0 5
3 İNŞ111B2 Mekanik ve Statik Zorunlu 2 1 0 5
4 İNŞ113B2 Teknik Resim Zorunlu 2 1 0 4
5 AY101B2 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
6 AY105B2 Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2
7 İNŞ109B2 Yapı Malzemeleri Zorunlu 3 1 0 6
8 İNŞ115B2 Yapı Teknolojisi I Zorunlu 3 1 0 4
Toplam 19 5 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 AY104B2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
2 İNŞ112B2 Beton Teknolojisi Zorunlu 2 2 0 5
3 İNŞ108B2 Bilişim Teknolojileri Zorunlu 2 0 0 3
4 İNŞ110B2 Matematik II Zorunlu 3 1 0 5
5 İNŞ116B2 Mukavemet Zorunlu 2 0 0 3
6 AYMYOSEÇ MYO Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 3
7 AY102B2 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2
8 AY106B2 Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2
9 İNŞ114B2 Yapı Statiği Zorunlu 2 1 0 5
Toplam 19 4 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 İNŞ203B2 Betonarme Zorunlu 3 1 0 5
2 İNŞ205B2 Bilgisayar Destekli Çizim Zorunlu 2 1 0 5
3 İNŞ207B2 Karayolu İnşaatı Zorunlu 2 1 0 4
4 İNŞ209B2 Seçmeli Ders Grubu I Seçmeli - - - 9
5 ÜSD Üniversite Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 2
6 İNŞ201B2 Zemin Mekaniği I Zorunlu 3 1 0 5
Toplam 14 5 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 İNŞ202B2 Arazi Ölçmeleri Zorunlu 2 2 0 4
2 İNŞSTAJB2 Meslek Staji Zorunlu 0 4 0 8
3 İNŞ208B2 Seçmeli Ders Grubu II Seçmeli - - - 12
4 İNŞ206B2 Şantiye Organizasyonu Zorunlu 2 0 0 3
5 İNŞ204B2 Yapı Metrajı ve Maliyeti Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 8 7 0 30