BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Bayburt Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Aydıntepe Meslek Yüksekokulu - İnşaat Bölümü - İnşaat TeknolojisiProgram Tanımları
Kuruluş
Aydıntepe Meslek Yüksekokulunun ilk kurulan bölümleri arasında olan İnşaat Bölümüne bağlı İnşaat Teknolojisi Programı 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır. Örgün öğretimde 30 adet öğrenci kontenjanı bulunmaktadır. Eğitim-öğretim faaliyetleri; 4 öğretim görevlisi ile yürütülmektedir.
Kazanılan Derece
İnşaat Teknolojisi Programı mezunları İnşaat Teknikeri unvanı alırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lise veya dengi okul diploması -Yurt genelinde düzenlenen yükseköğretim kurumları sınavı (YKS)
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Öğrencilerin daha önceki öğrenim görmüş olduğu yükseköğretim kurumunda aldığı derslerden AKTS/Kredi ve ders içerikleri tutan derslere muafiyet verilmektedir. Yine bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan İngilizce ve Bilişim Teknolojileri dersleri için güz dönemi başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayarak 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve 30 iş günü stajını başarı ile tamamlamış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
İnşaat Teknolojisi Programı, insanların günlük yaşantısında kullandığı her türlü yapının yapımı ve işletimi üzerine ön eğitim-öğretim veren bir programdır. İnşaat Teknolojisi, temeli matematik ve fizik eğitimine dayanan ve ardından yapı, mekanik, hidrolik, yapı malzemeleri, ulaştırma, geoteknik ve yapı yönetimi gibi başlıca mühendislik bilimlerinde genel bilgilerin verildiği teknik bir disiplindir. Programın ana hedefi; bilim ve teknolojiyi takip eden, gelişen teknolojiye paralel olarak gerekli bilgi ve bu bilgileri pratiğe aktarabilecek becerilerle donatılmış teknik elemanlar yetiştirmektir. İnşaat Teknolojisi Programından mezun olan öğrenciler, inşaat sektörünün; özel mühendislik, mimarlık büroları, inşaat şirketleri, yapı denetim firmaları ve kamu sektörünün ihtiyaç duyduğu konularda yeterli bilgi birikimi ve iş becerisine sahip gerekli ara eleman (meslek elemanı) olarak yetişmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Program mezunları ülkemizin en önemli sektörü olan inşaat sektöründe İnşaat Teknikeri olarak; gerek kamu sektöründe gerekse özel sektörde istihdam olanaklarına sahiptirler. Program mezunlarının sayısız çalışma alanlarından bazıları şunlardır: Karayolu, demiryolu, köprü gibi ulaştırma yapıları inşaatları - İçme suyu, kanalizasyon, arıtma tesisi gibi altyapı inşaatları - Liman, dalgakıran, iskele gibi kıyı liman yapıları- Beton üreten tesislerde ve yapı malzemesi laboratuvarlarında kalite kontrol elemanı olarak - Tüm yapı imalatları - Çelik yapı imalatı ve montajı - Zemin iyileştirme - Yapı denetim - Statik, mimari, betonarme, geoteknik proje büroları - Bilgisayarlı uygulamalar - Yapı maliyet hesapları - Arazi ölçme uygulamaları - İnşaat proje tasarımı - Şantiye organizasyonu - İhale ve sözleşmeler - Yapı onarım ve güçlendirme - Su temini - Su arıtma
Üst Derece Programlarına Geçiş
İnşaat Teknolojisi Ön Lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, “Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında (DGS)” başarılı oldukları takdirde; ÖSYM kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler. 2022 Dikey Geçiş Kılavuzu Tablo-2’ye göre İnşaat Teknolojisi ön lisans mezuniyet alanı tercih yapılabilecek lisans programları: İnşaat Mühendisliği - Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım - Mimarlık
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu final sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu final sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten başarısız olan bir öğrenci, dersten başarılı olabilmesi için final sınavı yerine ikinci kez sınava girebilmesi için bütünleme sınavına tabi tutulur. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılırlar. DC notu şartlı başarılı notudur. Öğrencinin DC aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
İnşaat Teknolojisi Programından ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Dr. Öğretim Üyesi Ruşen SINIR (Bölüm Başkanı) TLF: 458 311 4426 (3029) e-mail: rusensnr@bayburt.edu.tr
Bölüm Olanakları
İnşaat Bölümünde, öğrencilerin eğitim gördükleri sınıfların dışında, yüksekokul bünyesinde bulunan diğer laboratuvar ve teknoloji sınıflarını yeteri kadar kullanarak; temel bilgisayar uygulamaları, CAD uygulamaları ve her türlü sunum izleme imkânı mevcuttur.

Program Çıktıları
1Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.
2Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
3Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini etkin kullanabilmek.
4Bilgiye erişebilme amacıyla kaynak araştırması yaparak bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olmak.
5Mesleki ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takım çalışmalarında sorumluluk alabilmek ve bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
6Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
7Temel mühendislik konularında deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlayarak sonuca varma becerisine sahip olmak.
8Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.
9Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.
10Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim olmak.
11Yaşam boyu öğrenme ve kendini sürekli yenileme bilincine sahip olmak.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
22222222222
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
T : Teorik U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 Y103B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
2 AY103B2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
3 İNŞ107B Matematik I Zorunlu 3 1 0 6
4 İNŞ107B2 Matematik I Zorunlu 3 1 0 5
5 İNŞ111B Mekanik ve Statik Zorunlu 2 1 0 5
6 İNŞ111B2 Mekanik ve Statik Zorunlu 2 1 0 5
7 İNŞ115B Meslek Etiği Zorunlu 2 0 0 3
8 İNŞ113B Teknik Resim Zorunlu 2 1 0 4
9 İNŞ113B2 Teknik Resim Zorunlu 2 1 0 4
10 Y101B Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
11 AY101B2 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
12 Y105B Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2
13 AY105B2 Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2
14 İNŞ109B Yapı Malzemeleri Zorunlu 3 1 0 6
15 İNŞ109B2 Yapı Malzemeleri Zorunlu 3 1 0 6
16 İNŞ115B2 Yapı Teknolojisi I Zorunlu 3 1 0 4
Toplam 37 9 0 60
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 Y104B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
2 AY104B2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
3 İNŞ110B Beton Teknolojisi Zorunlu 2 2 0 5
4 İNŞ112B2 Beton Teknolojisi Zorunlu 2 2 0 5
5 İNŞ108B2 Bilişim Teknolojileri Zorunlu 2 0 0 3
6 İNŞ108B Matematik II Zorunlu 3 1 0 5
7 İNŞ110B2 Matematik II Zorunlu 3 1 0 5
8 İNŞ114B Mukavemet Zorunlu 2 0 0 3
9 İNŞ116B2 Mukavemet Zorunlu 2 0 0 3
10 BMYOSEÇ MYO Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 3
11 AYMYOSEÇ MYO Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 3
12 Y102B Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2
13 AY102B2 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2
14 Y106B Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2
15 AY106B2 Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2
16 İNŞ112B Yapı Statiği Zorunlu 2 1 0 4
17 İNŞ114B2 Yapı Statiği Zorunlu 2 1 0 5
18 İNŞ116B Yapı Teknolojisi I Zorunlu 3 1 0 4
Toplam 39 10 0 60
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 İNŞ201B Zemin Mekaniği I Zorunlu 3 1 0 5
2 İNŞ203B Betonarme Zorunlu 3 1 0 5
3 İNŞ203B2 Betonarme Zorunlu 3 1 0 5
4 İNŞ205B Bilgisayar Destekli Çizim Zorunlu 2 1 0 5
5 İNŞ205B2 Bilgisayar Destekli Çizim Zorunlu 2 1 0 5
6 İNŞ207B Karayolu İnşaatı Zorunlu 2 1 0 4
7 İNŞ207B2 Karayolu İnşaatı Zorunlu 2 1 0 4
8 İNŞ209B Seçmeli Ders Grubu I Seçmeli - - - 9
9 İNŞ209B2 Seçmeli Ders Grubu I Seçmeli - - - 9
10 ÜSD Üniversite Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 2
11 ÜSD Üniversite Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 2
12 İNŞ201B2 Zemin Mekaniği I Zorunlu 3 1 0 5
Toplam 28 10 0 60
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 İNŞ202B Arazi Ölçmeleri Zorunlu 2 2 0 4
2 İNŞ202B2 Arazi Ölçmeleri Zorunlu 2 2 0 4
3 İNŞSTAJ Meslek Stajı Zorunlu 0 2 0 8
4 İNŞSTAJB2 Meslek Staji Zorunlu 0 4 0 8
5 İNŞ208B Seçmeli Ders Grubu II Seçmeli - - - 12
6 İNŞ208B2 Seçmeli Ders Grubu II Seçmeli - - - 12
7 İNŞ206B Şantiye Organizasyonu Zorunlu 2 0 0 3
8 İNŞ206B2 Şantiye Organizasyonu Zorunlu 2 0 0 3
9 İNŞ204B Yapı Metrajı ve Maliyeti Zorunlu 2 0 0 3
10 İNŞ204B2 Yapı Metrajı ve Maliyeti Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 16 12 0 60
 
MYO Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 MS1301.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 2 1 0 3
2 MS1301.1B2 Meslek Etiği Seçmeli 2 0 0 3
3 MS1301.2B Kalite ve Güvence Standartları Seçmeli 2 1 0 0
4 MS1301.2B2 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 2 0 0 3
5 MS1301.3B İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 2 1 0 0
6 MS1301.3B2 Bilimsel Proje Hazırlama Teknikleri Seçmeli 2 0 0 3
7 MS1301.4B Girişimcilik Seçmeli 2 1 0 3
8 MS1301.5B İletişim Seçmeli 2 1 0 3
9 MS1302.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 3
10 MS1302.1B2 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 2 0 0 3
11 MS1302.2B Kalite ve Güvence Standartları Seçmeli 3 0 0 0
12 MS1302.2B2 Kalite ve Güvence Standartları Seçmeli 2 0 0 0
13 MS1302.3B İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
14 MS1302.3B2 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 2 0 0 0
15 MS1302.4B Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 3
16 MS1302.4B2 Girişimcilik Seçmeli 2 0 0 3
17 MS1302.5B İletişim Seçmeli 3 0 0 2
18 MS1302.5B2 İletişim Seçmeli 2 0 0 2
19 MS1302.6B Sistem Analizi ve Tasarım Seçmeli 2 1 0 0
20 MS1302.6B2 Sistem Analizi ve Tasarımı Seçmeli 2 0 0 0
21 MS1302.7B2 Meslek Etiği Seçmeli 2 0 0 3
22 MS1303.1B Yükseklik Ölçmeleri Seçmeli 2 0 0 0
23 MS1303.1B2 Yükseklik Ölçmeleri Seçmeli 2 0 0 0
24 MS1303.2B Hidrografik Ölçmeleri Seçmeli 2 0 0 0
25 MS1303.2B2 Hidrografik Ölçmeleri Seçmeli 2 0 0 0
26 MS1303.3B Mühendislik Ölçmeleri Uygulamaları Seçmeli 2 0 0 0
27 MS1303.3B2 Mühendislik Ölçmeleri Uygulamaları Seçmeli 2 0 0 0
28 MS1303.4B2 Meslek Etiği Seçmeli 2 0 0 3
29 MS1304.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 2 0 0 3
30 MS1304.1B2 Meslek Etiği Seçmeli 2 0 0 3
31 MS1304.2B İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 2 0 0 0
32 MS1304.2B2 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 2 0 0 3
33 MS1304.3B Girişimcilik Seçmeli 2 0 0 3
34 MS1304.3B2 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 2 0 0 0
35 MS1304.4B2 Girişimcilik Seçmeli 2 0 0 3
36 MS1305.1B Meslek Etiği Seçmeli 2 0 0 3
37 MS1305.2B İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 2 0 0 0
38 MS1305.3B Girişimcilik Seçmeli 2 0 0 3
MYO Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 MS1301.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 2 1 0 3
2 MS1301.1B2 Meslek Etiği Seçmeli 2 0 0 3
3 MS1301.2B Kalite ve Güvence Standartları Seçmeli 2 1 0 0
4 MS1301.2B2 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 2 0 0 3
5 MS1301.3B İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 2 1 0 3
6 MS1301.3B2 Bilimsel Proje Hazırlama Teknikleri Seçmeli 2 0 0 3
7 MS1301.4B Girişimcilik Seçmeli 2 1 0 3
8 MS1301.5B İletişim Seçmeli 2 1 0 3
9 MS1302.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 3
10 MS1302.1B2 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 2 0 0 3
11 MS1302.2B Kalite ve Güvence Standartları Seçmeli 3 0 0 0
12 MS1302.2B2 Kalite ve Güvence Standartları Seçmeli 2 0 0 0
13 MS1302.3B İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 0 0 3
14 MS1302.3B2 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 2 0 0 3
15 MS1302.4B Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 3
16 MS1302.4B2 Girişimcilik Seçmeli 2 0 0 3
17 MS1302.5B İletişim Seçmeli 3 0 0 3
18 MS1302.5B2 İletişim Seçmeli 2 0 0 3
19 MS1302.6B Sistem Analizi ve Tasarım Seçmeli 2 1 0 0
20 MS1302.6B2 Sistem Analizi ve Tasarımı Seçmeli 2 0 0 0
21 MS1302.7B2 Meslek Etiği Seçmeli 2 0 0 3
22 MS1303.1B Yükseklik Ölçmeleri Seçmeli 2 0 0 0
23 MS1303.1B2 Yükseklik Ölçmeleri Seçmeli 2 0 0 0
24 MS1303.2B Hidrografik Ölçmeleri Seçmeli 2 0 0 0
25 MS1303.2B2 Hidrografik Ölçmeleri Seçmeli 2 0 0 0
26 MS1303.3B Mühendislik Ölçmeleri Uygulamaları Seçmeli 2 0 0 0
27 MS1303.3B2 Mühendislik Ölçmeleri Uygulamaları Seçmeli 2 0 0 0
28 MS1303.4B2 Meslek Etiği Seçmeli 2 0 0 3
29 MS1304.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 2 0 0 3
30 MS1304.1B2 Meslek Etiği Seçmeli 2 0 0 3
31 MS1304.2B İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 2 0 0 3
32 MS1304.2B2 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 2 0 0 3
33 MS1304.3B Girişimcilik Seçmeli 2 0 0 3
34 MS1304.3B2 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 2 0 0 3
35 MS1304.4B2 Girişimcilik Seçmeli 2 0 0 3
36 MS1305.1B Meslek Etiği Seçmeli 2 0 0 3
37 MS1305.2B İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 2 0 0 3
38 MS1305.3B Girişimcilik Seçmeli 2 0 0 3
Seçmeli Ders Grubu I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 İNŞ209.10B Gayrimenkul Değerleme Seçmeli 2 1 0 3
2 İNŞ209.11B İnşaat Makinaları Seçmeli 2 1 0 3
3 İNŞ209.12B Toprak İşleri Seçmeli 2 1 0 3
4 İNŞ209.1B Yapı Teknolojisi II Seçmeli 2 1 0 3
5 İNŞ209.2B Mesleki Matematik Seçmeli 2 1 0 3
6 İNŞ209.3B Bina Bilgisi Seçmeli 2 1 0 3
7 İNŞ209.4B Yapı Tesisatları Seçmeli 2 1 0 3
8 İNŞ209.5B Mesleki Uygulamalar Seçmeli 2 1 0 3
9 İNŞ209.6B Ahşap Yapılar Seçmeli 2 1 0 3
10 İNŞ209.7B Bilgisayar Destekli Tasarım Seçmeli 2 1 0 3
11 İNŞ209.8B Su Temini ve İletimi Seçmeli 2 1 0 3
12 İNŞ209.9B Kalite Yönetimi Sistemleri Seçmeli 2 1 0 3
Seçmeli Ders Grubu I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 İNŞ209.10B2 Bilgisayar Destekli Tasarım Seçmeli 2 1 0 3
2 İNŞ209.11B2 Su Temini ve İletimi Seçmeli 2 1 0 3
3 İNŞ209.12B2 Kalite Yönetim Sistemleri Seçmeli 2 1 0 3
4 İNŞ209.1B2 Gayrimenkul Değerleme Seçmeli 2 1 0 3
5 İNŞ209.2B2 İnşaat Makinaları Seçmeli 2 1 0 3
6 İNŞ209.3B2 Toprak İşleri Seçmeli 2 1 0 3
7 İNŞ209.4B2 Yapı Teknolojisi II Seçmeli 2 1 0 3
8 İNŞ209.5B2 Mesleki Matematik Seçmeli 2 1 0 3
9 İNŞ209.6B2 Bina Bilgisi Seçmeli 2 1 0 3
10 İNŞ209.7B2 Yapı Tesisatları Seçmeli 2 1 0 3
11 İNŞ209.8B2 Mesleki Uygulamalar Seçmeli 2 1 0 3
12 İNŞ209.9B2 Ahşap Yapılar Seçmeli 2 1 0 3
Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ÜS0101.3B2 Çevre ve Toplum (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
2 ÜS0103.1B3 Tarihi Yapılar (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
3 ÜS0103.2B3 Gıda Güvenliği (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
4 ÜS0103.3B3 Popüler Bilim (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
5 ÜS0104.2 Stratejik Yönetim Uygulamaları (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
6 ÜS0201.8 Temel Ekonomi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
7 ÜS0201.9 Güncel İktisadi Konular (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
8 ÜS0202.4 Bireysel Yatırımcılık (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
9 ÜS0202.5 Kariyer Planlama (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
10 ÜS0204.3 Vergiye Giriş (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
11 ÜS0206.1 Kent ve Çevre Hakları (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
12 ÜS0305.2 Akademik Türkçe (Eğitim Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
13 ÜS0401.21 Anadoluda Tasavvuf Seçmeli 2 0 0 2
14 ÜS0401.23 İslam İnanç Sistemi (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
15 ÜS0401.24 İki Temel Kaynak: Kur'an ve Hadis (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
16 ÜS0501.3 Osmanlı Türkçesine Giriş (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
17 ÜS0502.2 Metin İncelemesi/Roman ve Hikaye Teorisi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
18 ÜS0503.2 Sosyal Hareketler (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
19 ÜS0701.12 Herkes İçin Spor (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
20 ÜS0701.13 Basketbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
21 ÜS0701.14 Futbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
22 ÜS0701.15 Dart (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
23 ÜS0701.16 Bisiklet (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
24 ÜS0701.17 Gönüllülük Çalışması (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 1 2 0 2
25 ÜS0901.02 Organik Tarım Uygulamaları (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
26 ÜS0902.02 Liderlik ve Motivasyon (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
27 ÜS0903.1 Tehlikeli Atık Yönetimi (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
28 ÜS1001.1B Renklerin Dili (Sanat ve Tasarım Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
29 ÜS1202.2B2 Temel Halk Sağlığı (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
30 ÜS1202.3B2 İlk Yardımda Temel Uygulamalar (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
31 ÜS1207.2B Dijital Sağlık (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
32 ÜS1207.3B Dünden Bugüne Tedavide Alternatif Yaklaşımlar (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
33 ÜS1301.1B2 İletişim (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
34 ÜS1301.2B2 Girişimcilik (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
35 ÜS1302.2B İş Hukuku(Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
36 ÜS1401.1B2 Kişisel Gelişim ve Motivasyon (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
37 ÜS1402.1B3 Evcil Hayvan Yetiştiriciliği ve Hayvan Hakları (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
38 ÜS1404B Doğa Koruma (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
39 ÜS1405.B2 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
40 ÜS1501.1B2 İnsan Hakları Hukuku (Adalet MYO) Seçmeli 2 0 0 0
41 ÜS1603.2B2 Para ve Banka (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
42 ÜS1604.2B2 Ekonomi Okuryazarlığı (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
43 ÜS1608.2B2 Uygulamalı Dış Ticaret (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 0 0 0 0
44 ÜS1610.3B Reklamcılık (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
45 ÜS1612.1B Catering (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
46 ÜS1701.2B3 Algoritma ve Programlama Mantığı (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
47 ÜS1702.2B3 Elektrik Enerjisinin Tarihi (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
48 ÜS1702.3B3 Matematik ve Yaşam (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
49 ÜS1704.1B2 Halkla İlişkiler (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
50 ÜS1713.2B Sosyal Medya Okumaları (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ÜS0101.3B2 Çevre ve Toplum (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
2 ÜS0103.1B3 Tarihi Yapılar (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
3 ÜS0103.2B3 Gıda Güvenliği (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
4 ÜS0103.3B3 Popüler Bilim (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
5 ÜS0104.2 Stratejik Yönetim Uygulamaları (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
6 ÜS0201.8 Temel Ekonomi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
7 ÜS0201.9 Güncel İktisadi Konular (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
8 ÜS0202.4 Bireysel Yatırımcılık (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
9 ÜS0202.5 Kariyer Planlama (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
10 ÜS0204.3 Vergiye Giriş (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
11 ÜS0206.1 Kent ve Çevre Hakları (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
12 ÜS0305.2 Akademik Türkçe (Eğitim Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
13 ÜS0401.21 Anadoluda Tasavvuf Seçmeli 2 0 0 2
14 ÜS0401.23 İslam İnanç Sistemi (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
15 ÜS0401.24 İki Temel Kaynak: Kur'an ve Hadis (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
16 ÜS0501.3 Osmanlı Türkçesine Giriş (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
17 ÜS0502.2 Metin İncelemesi/Roman ve Hikaye Teorisi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
18 ÜS0503.2 Sosyal Hareketler (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
19 ÜS0701.12 Herkes İçin Spor (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
20 ÜS0701.13 Basketbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
21 ÜS0701.14 Futbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
22 ÜS0701.15 Dart (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
23 ÜS0701.16 Bisiklet (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
24 ÜS0701.17 Gönüllülük Çalışması (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 1 2 0 2
25 ÜS0901.02 Organik Tarım Uygulamaları (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
26 ÜS0902.02 Liderlik ve Motivasyon (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
27 ÜS0903.1 Tehlikeli Atık Yönetimi (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
28 ÜS1001.1B Renklerin Dili (Sanat ve Tasarım Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
29 ÜS1202.2B2 Temel Halk Sağlığı (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
30 ÜS1202.3B2 İlk Yardımda Temel Uygulamalar (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
31 ÜS1207.2B Dijital Sağlık (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
32 ÜS1207.3B Dünden Bugüne Tedavide Alternatif Yaklaşımlar (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
33 ÜS1301.1B2 İletişim (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
34 ÜS1301.2B2 Girişimcilik (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
35 ÜS1302.2B İş Hukuku(Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
36 ÜS1401.1B2 Kişisel Gelişim ve Motivasyon (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
37 ÜS1402.1B3 Evcil Hayvan Yetiştiriciliği ve Hayvan Hakları (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
38 ÜS1404B Doğa Koruma (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
39 ÜS1405.B2 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
40 ÜS1501.1B2 İnsan Hakları Hukuku (Adalet MYO) Seçmeli 2 0 0 0
41 ÜS1603.2B2 Para ve Banka (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
42 ÜS1604.2B2 Ekonomi Okuryazarlığı (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
43 ÜS1608.2B2 Uygulamalı Dış Ticaret (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 0 0 0 0
44 ÜS1610.3B Reklamcılık (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
45 ÜS1612.1B Catering (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
46 ÜS1701.2B3 Algoritma ve Programlama Mantığı (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
47 ÜS1702.2B3 Elektrik Enerjisinin Tarihi (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
48 ÜS1702.3B3 Matematik ve Yaşam (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
49 ÜS1704.1B2 Halkla İlişkiler (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
50 ÜS1713.2B Sosyal Medya Okumaları (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
Seçmeli Ders Grubu II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 İNŞ208.10B Demir Yolu Mühendisliği Seçmeli 2 1 0 3
2 İNŞ208.11B Esnek Üst Yapılar Seçmeli 2 1 0 3
3 İNŞ208.12B İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 2 1 0 3
4 İNŞ208.13B Trafik Mühendisliği Seçmeli 2 1 0 3
5 İNŞ208.1B Çelik Yapılar Seçmeli 2 1 0 3
6 İNŞ208.2B Proje Etüdü ve Uygulaması Seçmeli 2 1 0 3
7 İNŞ208.3B Atık Sular Seçmeli 2 1 0 3
8 İNŞ208.4B Yapı Onarımı ve Güçlendirme Seçmeli 2 1 0 3
9 İNŞ208.5B Prefabrik Yapılar Seçmeli 2 1 0 3
10 İNŞ208.6B Kalite Güvence ve Standartları Seçmeli 2 1 0 3
11 İNŞ208.7B Deprem Bilimi Seçmeli 2 1 0 3
12 İNŞ208.8B Maket Yapımı Seçmeli 2 1 0 3
13 İNŞ208.9B Zemin Mekaniği II Seçmeli 2 1 0 3
Seçmeli Ders Grubu II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 İNŞ208.10B2 Kalite Güvence ve Standartları Seçmeli 2 1 0 3
2 İNŞ208.11B2 Deprem Bilimi Seçmeli 2 1 0 3
3 İNŞ208.12B2 Maket Yapımı Seçmeli 2 1 0 3
4 İNŞ208.13B2 Zemin Mekaniği II Seçmeli 2 1 0 3
5 İNŞ208.1B2 Demir Yolu Mühendisliği Seçmeli 2 1 0 3
6 İNŞ208.2B2 Esnek Üst Yapılar Seçmeli 2 1 0 3
7 İNŞ208.3B2 İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 2 1 0 3
8 İNŞ208.4B2 Trafik Mühendisliği Seçmeli 2 1 0 3
9 İNŞ208.5B2 Çelik Yapılar Seçmeli 2 1 0 3
10 İNŞ208.6B2 Proje Etütü ve Uygulaması Seçmeli 2 1 0 3
11 İNŞ208.7B2 Atık Sular Seçmeli 2 1 0 3
12 İNŞ208.8B2 Yapı Onarımı ve Güçlendirme Seçmeli 2 1 0 3
13 İNŞ208.9B2 Prefabrik Yapılar Seçmeli 2 1 0 3