BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Bayburt Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü - Muhasebe ve Vergi UygulamalarıProgram Tanımları
Kuruluş
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü, Atatürk Üniversitesi senatosunca alınan kararla 12.12.1990 kurulan Bayburt Meslek Yüksekokulu bünyesinde, 1992-1993 Eğitim-öğretim yılında Muhasebe bölümü adı altında öğretime başlamıştır. 2008 yılında Bayburt Üniversitesinin kurulmasıyla beraber 2009-2010 yılından itibaren eğitim- öğretim faaliyetlerini Bayburt Üniversitesi bünyesinde devam ettirmektedir.
Kazanılan Derece
Öğrenciler müfredat programındaki tüm şartları ve mezuniyet gerekliliklerini başarıyla tamamladıktan sonra, “Muhasebe ve Vergi Uygulamaları” alanında Önlisans derecesi ile mezun olurlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Öğrenciler Yükseköğretime YGS (Yükeseköğretime Geçiş Sınavı)’ye dayalı bir sınav aracılığı ile kabul edilmektedir. Sınav yılda bir kez yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce(ÖSYM) düzenlenmektedir. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, YGS sınavından aldıkları puan ve Ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan bir puanla girebilmektedirler
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birime teslim etmeleri gerekir
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Muhasebe ve vergi uygulamaları alanında çalışmak isteyen kimselerin matematik ve mantık konularında başarılı, belleği güçlü, ayrıntılar üzerinde uzun süre dikkatli çalışabilen, sorumluluk duygusu güçlü kimseler olması gereklidir. İdarecilik bilgileri kazandırılarak bu programdan mezun olacak elemanların özel işletme ve kuruluşlarda bu sıfatla da faaliyet göstermelerine temel oluşturmaktadır.
Program Profili
Programın amacı, muhasebe alanında ara eleman yetiştirmektir. Öğrencilere öğrenim süreleri boyunca muhasebecilik ve vergi alanında bilgi ve beceri kazandırılmaktadır. Programı bitiren öğrencilere Önlisans diploması verilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Kamu kurumlarının ve özel firmaların muhasebe ve finans departmanlarında istihdam edilirler. Yine Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin ve Yeminli Müşavirlerin ofislerinde çalışabilirler. Diğer taraftan, Lisans eğitimi tamamlandıktan sonra üç yıl staj yaptıkları takdirde Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasının sınavlarına girebilecek ve başarılı olanlar "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” olabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön lisans öğrenimi bitiminde, öğrenciler DGS sınavı kazanırlarsa lisans eğitimi veren fakültelerde öğrenim hayatlarına devam edebilirler. İsteyen öğrenciler AÖF'ne sınavsız olarak geçiş yapabilirler. DGS ile geçiş yapılabilecek lisans bölümleri: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İşletme İşletme Bilgi Yönetimi İşletme Enformatiği İşletme-Ekonomi Lojistik Yönetimi Muhasebe Muhasebe Bilgi Sistemleri Muhasebe ve Finansal Yönetim Muhasebe ve Finansman Öğr. Uluslararası Finans Uluslararası İşletmecilik Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret ve Finansman Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrencinin başarı notunun hesaplanmasında dersin niteliğine göre sınavlar yazılı, sözlü, ödev, proje ya da laboratuar çalışması olarak değerlendirilmektedir. Sınavları değerlendirmede; ders başına bir ara sınav % 40 ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavından alınan (final sınavı) notunun başarı notuna katkısı % 60’dır. Öğrencilere kendi gelişimleri için, eğitim almakta oldukları alanla ilgili araştırmaya yönelik projeler öğretim elemanları danışmanlığında yürütülmektedir.Mazeret sınavı, mazeretlerle ilgili belgelerini, bir dilekçeyle birlikte sınavların bitimini takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar birimine ulaştırmaları gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Muhasebe ve Vergi Bölümünden mezuniyet şartları aşağıdaki koşullara dayalıdır: İlgili yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak, aldığı derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalaması ile tamamlamak ve 40 iş günü staj yapmak zorunludur. Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.Mezun olan öğrenciye Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programında ön lisans diploması verilir. 1.Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir. 2.Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresince kazandığı yeterlikleri, dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir. 3.Programda kazandırılan mesleki yeterlikler, iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Öğr.Gör.Aydoğan DURSUN Öğr.Gör.Kahraman ARAL Öğr.Gör.Bahar KANDEMİR
Bölüm Olanakları
Muhasebe ve vergi uygulamaları programında yer alan öğrencilerimiz, iki yıllık öğrenimleri süresince muhasebe alanındaki güncel gelişmeleri inceler ve büro ortamında kullanımı zorunlu olan muhasebe programlarına hakimiyet kazanırlar. Ayrıca işletmelerin muhasebe bölümlerinde karşılaşılan hukuki sorunlara çözüm üretme yeteneğini elde ederler.

Program Çıktıları
1Muhasebe ve Vergi alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
2Karar, uygulama ve davranışlarında, Muhasebe ve Vergi alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
3Muhasebe ve Vergi alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
4Öğrenci kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
5Değişime ve yeniliğe açıktır.
6Öğrenci uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
7Öğrenci öğrenim hayatında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8Öğrenci Muhasebe ve Vergi alanında öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9Öğrenci Muhasebe ve Vergi alanında öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
10Öğrenci Muhasebe ve Vergi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
11Öğrenci çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
12Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
13Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
15Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
122333333333333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
T : Teorik U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 Y103B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
2 SO103B2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
3 MP117B2 Bilgisayar Büro Programları Zorunlu 3 0 0 5
4 MP109B Genel İşletme Zorunlu 3 0 0 4
5 MP113B2 Genel İşletme Zorunlu 3 0 0 4
6 MP115B Genel Muhasebe I Zorunlu 4 0 0 6
7 MP107B2 Genel Muhasebe I Zorunlu 4 0 0 6
8 MP107B Mikro Ekonomi Zorunlu 3 0 0 4
9 MP109B2 Mikro Ekonomi Zorunlu 3 0 0 4
10 MP117B Muhasebe Seçmeli Ders Grubu I Seçmeli - - - 5
11 MP111B Temel Hukuk Zorunlu 2 0 0 2
12 MP115B2 Temel Hukuk Zorunlu 2 0 0 2
13 MP113B Ticari Matematik Zorunlu 2 0 0 3
14 MP111B2 Ticari Matematik Zorunlu 2 0 0 3
15 Y101B Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
16 SO101B2 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
17 Y105B Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2
18 SO105B2 Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 43 0 0 60
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 Y104B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
2 SO104B2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
3 MP108B2 Genel Muhasebe 2 Zorunlu 4 0 0 6
4 MP112B Genel Muhasebe II Zorunlu 4 0 0 6
5 MP114B İstatistik Zorunlu 2 0 0 3
6 MP108B Makro Ekonomi Zorunlu 3 0 0 4
7 MP110B2 Makro Ekonomi Zorunlu 3 0 0 4
8 MP116B Muhasebe Seçmeli Ders Grubu II Seçmeli - - - 5
9 BMYOSEÇ MYO Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 3
10 SMYOSEÇ MYO Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 3
11 MP114B2 Seçmeli Ders Grubu I Seçmeli - - - 5
12 MP116B2 Seçmeli Ders Grubu II Seçmeli - - - 3
13 MP110B Ticaret Hukuku Zorunlu 2 0 0 3
14 MP112B2 Ticaret Hukuku Zorunlu 2 0 0 3
15 Y102B Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2
16 SO102B2 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2
17 Y106B Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2
18 SO106B2 Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 45 1 0 60
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 MP201B Finansal Yönetim Zorunlu 3 0 0 4
2 MP203B2 Finansal Yönetim Zorunlu 3 0 0 4
3 MP203B Maliyet Muhasebesi Zorunlu 3 0 0 4
4 MP205B2 Maliyet Muhasebesi Zorunlu 3 0 0 4
5 MP211B Muhasebe Seçmeli Ders Grubu III Seçmeli - - - 6
6 MP213B Muhasebe Seçmeli Ders Grubu IV Seçmeli - - - 2
7 MP201B2 Paket Programlar 1 Zorunlu 3 0 0 4
8 MP205B Paket Programlar I Zorunlu 3 0 0 4
9 MP211B2 Seçmeli Ders Grubu III Seçmeli - - - 2
10 MP213B2 Seçmeli Ders Grubu IV Seçmeli - - - 6
11 MP209B Şirketler Muhasebesi Zorunlu 3 0 0 4
12 MP209B2 Şirketler Muhasebesi Zorunlu 3 0 0 4
13 ÜSD Üniversite Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 0
14 ÜSD Üniversite Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 0
15 MP207B Vergi Hukuku Zorunlu 3 0 0 4
16 MP207B2 Vergi Hukuku Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 50 0 0 56
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 MP210B Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi Zorunlu 2 0 0 2
2 MP210B2 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi Zorunlu 2 0 0 2
3 MP202B Mali Tablolar Analizi Zorunlu 3 0 0 3
4 MP204B2 Mali Tablolar Analizi Zorunlu 3 0 0 3
5 MP204B Muhasebe Denetimi Zorunlu 3 0 0 3
6 MP206B2 Muhasebe Denetimi Zorunlu 3 0 0 3
7 MP212B Muhasebe Seçmeli Ders Grubu V Seçmeli - - - 6
8 MP214B Muhasebe Seçmeli Ders Grubu VI Seçmeli - - - 2
9 MP202B2 Paket Programlar 2 Zorunlu 3 0 0 3
10 MP206B Paket Programlar II Zorunlu 3 0 0 3
11 MP212B2 Seçmeli Ders Grubu V Seçmeli - - - 2
12 MP214B2 Seçmeli Ders Grubu VI Seçmeli - - - 6
13 STJ STAJ Zorunlu 0 2 0 8
14 MPSTAJB2 Staj Zorunlu 0 2 0 8
15 MP208B Türk Vergi Sistemi Zorunlu 3 0 0 3
16 MP208B2 Türk Vergi Sistemi Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 44 4 0 60
 
Muhasebe Seçmeli Ders Grubu I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 MP1171B Bilgisayar Büro Programları Seçmeli 3 0 0 5
Muhasebe Seçmeli Ders Grubu II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 MP1161B Muhasebe Uygulamaları ve Ticari Belgeler Seçmeli 3 0 0 5
MYO Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 MS1401.1B İletişim Seçmeli 2 0 0 0
2 MS1403.1B Girişimcilik Seçmeli 2 0 0 0
3 MS1601.1B Bilgi ve İletişim Teknolojisi Seçmeli 2 1 0 0
4 MS1601.1B2 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Seçmeli 2 1 0 0
5 MS1601.2B2 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 2 1 0 0
6 MS1601.3B2 Kalite ve Güvence Standartları Seçmeli 2 1 0 0
7 MS1602.1B Bilgi ve İletişim Teknolojisi Seçmeli 2 1 0 0
8 MS1602.1B2 Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 0
9 MS1602.2B Kalite ve Güvence Standartları Seçmeli 3 0 0 0
10 MS1602.3B İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
11 MS1603.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 2 1 0 0
12 MS1603.1B2 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 2 1 0 0
13 MS1603.2B2 Halkla İlişkiler Seçmeli 2 1 0 0
14 MS1603.3B2 Proje Hazırlama Seçmeli 2 1 0 0
15 MS1604.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 0
16 MS1604.1B2 Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 3
17 MS1604.2B Vergi Denetimi Seçmeli 3 0 0 0
18 MS1604.2B2 Çalışma Ekonomisi Seçmeli 3 0 0 0
19 MS1604.3B2 E-Ticaret Seçmeli 3 0 0 0
20 MS1605.1B Muhasebe Problemleri ve Örnek Olay Çalışmları Seçmeli 2 1 0 3
21 MS1605.1B2 Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 0
22 MS1605.2B Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 3
23 MS1606.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 0
24 MS1606.1B2 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 0
25 MS1607.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 0
26 MS1608.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 2 1 0 0
27 MS1608.1B2 Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 0
28 MS1608.2B2 Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
29 MS1608.3B2 Kariyer Geliştirme ve Planlama Seçmeli 3 0 0 0
30 MS1610.1B Muhasebe problemleri ve Örnek Olay Çalışmaları Seçmeli 2 1 0 0
31 MS1610.1B2 Bilgi ve İletişim Tekolojileri Seçmeli 3 0 0 0
32 MS1610.2B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 0
33 MS1610.2B2 İletişim Seçmeli 3 0 0 0
34 MS1610.3B2 Bilgi Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
35 MS1610.4B2 Marka Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
36 MS1611.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 0
37 MS1611.2B Bilgisayarlı Muhasebe Seçmeli 3 0 0 0
38 MS1611.3B İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 3 0 0 0
39 MS1612.1B Beslenme ve Diyet Seçmeli 3 0 0 0
40 MS1612.2B Çevre Koruma Seçmeli 3 0 0 0
41 MS1612.3B Turizmde Etik Seçmeli 3 0 0 0
MYO Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 MS1401.1B İletişim Seçmeli 2 0 0 0
2 MS1403.1B Girişimcilik Seçmeli 2 0 0 0
3 MS1601.1B Bilgi ve İletişim Teknolojisi Seçmeli 2 1 0 0
4 MS1601.1B2 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Seçmeli 2 1 0 0
5 MS1601.2B2 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 2 1 0 0
6 MS1601.3B2 Kalite ve Güvence Standartları Seçmeli 2 1 0 0
7 MS1602.1B Bilgi ve İletişim Teknolojisi Seçmeli 2 1 0 0
8 MS1602.1B2 Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 0
9 MS1602.2B Kalite ve Güvence Standartları Seçmeli 3 0 0 0
10 MS1602.3B İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
11 MS1603.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 2 1 0 0
12 MS1603.1B2 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 2 1 0 0
13 MS1603.2B2 Halkla İlişkiler Seçmeli 2 1 0 0
14 MS1603.3B2 Proje Hazırlama Seçmeli 2 1 0 0
15 MS1604.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 0
16 MS1604.1B2 Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 0
17 MS1604.2B Vergi Denetimi Seçmeli 3 0 0 0
18 MS1604.2B2 Çalışma Ekonomisi Seçmeli 3 0 0 0
19 MS1604.3B2 E-Ticaret Seçmeli 3 0 0 0
20 MS1605.1B Muhasebe Problemleri ve Örnek Olay Çalışmları Seçmeli 2 1 0 3
21 MS1605.1B2 Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 3
22 MS1605.2B Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 3
23 MS1606.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 0
24 MS1606.1B2 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 0
25 MS1607.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 0
26 MS1608.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 2 1 0 0
27 MS1608.1B2 Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 0
28 MS1608.2B2 Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
29 MS1608.3B2 Kariyer Geliştirme ve Planlama Seçmeli 3 0 0 0
30 MS1610.1B Muhasebe problemleri ve Örnek Olay Çalışmaları Seçmeli 2 1 0 0
31 MS1610.1B2 Bilgi ve İletişim Tekolojileri Seçmeli 3 0 0 0
32 MS1610.2B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 0
33 MS1610.2B2 İletişim Seçmeli 3 0 0 0
34 MS1610.3B2 Bilgi Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
35 MS1610.4B2 Marka Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
36 MS1611.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 0
37 MS1611.2B Bilgisayarlı Muhasebe Seçmeli 3 0 0 0
38 MS1611.3B İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 3 0 0 0
39 MS1612.1B Beslenme ve Diyet Seçmeli 3 0 0 0
40 MS1612.2B Çevre Koruma Seçmeli 3 0 0 0
41 MS1612.3B Turizmde Etik Seçmeli 3 0 0 0
Seçmeli Ders Grubu I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 MP114.1B2 Muhasebe Uygulamaları ve Ticari Belgeler Seçmeli 3 0 0 5
2 MP114.2B2 Uluslararası Mali Kuruluşlar Seçmeli 3 0 0 5
Seçmeli Ders Grubu II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 MP116.1B2 İstatistik Seçmeli 2 0 0 3
2 MP116.2B2 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Seçmeli 2 0 0 3
Muhasebe Seçmeli Ders Grubu III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 MP2111B Muhasebe Uygulamaları Seçmeli 6 0 0 6
Muhasebe Seçmeli Ders Grubu IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 MP2131B Kamu Maliyesi Seçmeli 2 0 0 2
Seçmeli Ders Grubu III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 MP211.1B2 Kamu Maliyesi Seçmeli 2 0 0 2
2 MP211.2B2 E-Ticaret Seçmeli 2 0 0 2
Seçmeli Ders Grubu IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 MP213.1B2 Muhasebe Uygulamaları 1 Seçmeli 6 0 0 6
2 MP213.2B2 Sektör Uygulamaları 1 Seçmeli 6 0 0 6
Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ÜS0101.3B2 Çevre ve Toplum (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
2 ÜS0103.1B3 Tarihi Yapılar (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
3 ÜS0103.2B3 Gıda Güvenliği (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
4 ÜS0103.3B3 Popüler Bilim (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
5 ÜS0104.2 Stratejik Yönetim Uygulamaları (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
6 ÜS0201.8 Temel Ekonomi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
7 ÜS0201.9 Güncel İktisadi Konular (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
8 ÜS0202.4 Bireysel Yatırımcılık (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
9 ÜS0202.5 Kariyer Planlama (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
10 ÜS0204.3 Vergiye Giriş (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
11 ÜS0206.1 Kent ve Çevre Hakları (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
12 ÜS0305.2 Akademik Türkçe (Eğitim Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
13 ÜS0401.21 Anadoluda Tasavvuf Seçmeli 2 0 0 2
14 ÜS0401.23 İslam İnanç Sistemi (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
15 ÜS0401.24 İki Temel Kaynak: Kur'an ve Hadis (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
16 ÜS0501.3 Osmanlı Türkçesine Giriş (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
17 ÜS0502.2 Metin İncelemesi/Roman ve Hikaye Teorisi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
18 ÜS0503.2 Sosyal Hareketler (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
19 ÜS0701.12 Herkes İçin Spor (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
20 ÜS0701.13 Basketbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
21 ÜS0701.14 Futbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
22 ÜS0701.15 Dart (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
23 ÜS0701.16 Bisiklet (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
24 ÜS0701.17 Gönüllülük Çalışması (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 1 2 0 2
25 ÜS0901.02 Organik Tarım Uygulamaları (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
26 ÜS0902.02 Liderlik ve Motivasyon (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
27 ÜS0903.1 Tehlikeli Atık Yönetimi (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
28 ÜS1001.1B Renklerin Dili (Sanat ve Tasarım Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
29 ÜS1202.2B2 Temel Halk Sağlığı (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
30 ÜS1202.3B2 İlk Yardımda Temel Uygulamalar (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
31 ÜS1207.2B Dijital Sağlık (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
32 ÜS1207.3B Dünden Bugüne Tedavide Alternatif Yaklaşımlar (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
33 ÜS1301.1B2 İletişim (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 0
34 ÜS1301.2B2 Girişimcilik (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
35 ÜS1302.2B İş Hukuku(Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
36 ÜS1401.1B2 Kişisel Gelişim ve Motivasyon (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
37 ÜS1402.1B3 Evcil Hayvan Yetiştiriciliği ve Hayvan Hakları (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
38 ÜS1404B Doğa Koruma (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
39 ÜS1405.B2 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
40 ÜS1501.1B2 İnsan Hakları Hukuku (Adalet MYO) Seçmeli 2 0 0 0
41 ÜS1603.2B2 Para ve Banka (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
42 ÜS1604.2B2 Ekonomi Okuryazarlığı (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
43 ÜS1608.2B2 Uygulamalı Dış Ticaret (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 0 0 0 0
44 ÜS1610.3B Reklamcılık (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
45 ÜS1612.1B Catering (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
46 ÜS1701.2B3 Algoritma ve Programlama Mantığı (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
47 ÜS1702.2B3 Elektrik Enerjisinin Tarihi (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
48 ÜS1702.3B3 Matematik ve Yaşam (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
49 ÜS1704.1B2 Halkla İlişkiler (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
50 ÜS1713.2B Sosyal Medya Okumaları (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ÜS0101.3B2 Çevre ve Toplum (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
2 ÜS0103.1B3 Tarihi Yapılar (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
3 ÜS0103.2B3 Gıda Güvenliği (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
4 ÜS0103.3B3 Popüler Bilim (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
5 ÜS0104.2 Stratejik Yönetim Uygulamaları (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
6 ÜS0201.8 Temel Ekonomi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
7 ÜS0201.9 Güncel İktisadi Konular (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
8 ÜS0202.4 Bireysel Yatırımcılık (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
9 ÜS0202.5 Kariyer Planlama (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
10 ÜS0204.3 Vergiye Giriş (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
11 ÜS0206.1 Kent ve Çevre Hakları (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
12 ÜS0305.2 Akademik Türkçe (Eğitim Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
13 ÜS0401.21 Anadoluda Tasavvuf Seçmeli 2 0 0 2
14 ÜS0401.23 İslam İnanç Sistemi (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
15 ÜS0401.24 İki Temel Kaynak: Kur'an ve Hadis (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
16 ÜS0501.3 Osmanlı Türkçesine Giriş (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
17 ÜS0502.2 Metin İncelemesi/Roman ve Hikaye Teorisi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
18 ÜS0503.2 Sosyal Hareketler (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
19 ÜS0701.12 Herkes İçin Spor (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
20 ÜS0701.13 Basketbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
21 ÜS0701.14 Futbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
22 ÜS0701.15 Dart (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
23 ÜS0701.16 Bisiklet (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
24 ÜS0701.17 Gönüllülük Çalışması (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 1 2 0 2
25 ÜS0901.02 Organik Tarım Uygulamaları (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
26 ÜS0902.02 Liderlik ve Motivasyon (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
27 ÜS0903.1 Tehlikeli Atık Yönetimi (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
28 ÜS1001.1B Renklerin Dili (Sanat ve Tasarım Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
29 ÜS1202.2B2 Temel Halk Sağlığı (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
30 ÜS1202.3B2 İlk Yardımda Temel Uygulamalar (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
31 ÜS1207.2B Dijital Sağlık (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
32 ÜS1207.3B Dünden Bugüne Tedavide Alternatif Yaklaşımlar (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
33 ÜS1301.1B2 İletişim (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 0
34 ÜS1301.2B2 Girişimcilik (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
35 ÜS1302.2B İş Hukuku(Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
36 ÜS1401.1B2 Kişisel Gelişim ve Motivasyon (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
37 ÜS1402.1B3 Evcil Hayvan Yetiştiriciliği ve Hayvan Hakları (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
38 ÜS1404B Doğa Koruma (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
39 ÜS1405.B2 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
40 ÜS1501.1B2 İnsan Hakları Hukuku (Adalet MYO) Seçmeli 2 0 0 0
41 ÜS1603.2B2 Para ve Banka (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
42 ÜS1604.2B2 Ekonomi Okuryazarlığı (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
43 ÜS1608.2B2 Uygulamalı Dış Ticaret (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 0 0 0 0
44 ÜS1610.3B Reklamcılık (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
45 ÜS1612.1B Catering (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
46 ÜS1701.2B3 Algoritma ve Programlama Mantığı (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
47 ÜS1702.2B3 Elektrik Enerjisinin Tarihi (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
48 ÜS1702.3B3 Matematik ve Yaşam (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
49 ÜS1704.1B2 Halkla İlişkiler (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
50 ÜS1713.2B Sosyal Medya Okumaları (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
Muhasebe Seçmeli Ders Grubu V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 MP2121B Muhasebe Uygulamaları II Seçmeli 6 0 0 6
Muhasebe Seçmeli Ders Grubu VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 MP2141B İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Seçmeli 2 0 0 2
Seçmeli Ders Grubu V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 MP212.1B2 Meslek Etiği Seçmeli 2 0 0 2
2 MP212.2B2 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Seçmeli 2 0 0 2
Seçmeli Ders Grubu VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 MP214.1B2 Muhasebe Uygulamları 2 Seçmeli 6 0 0 6
2 MP214.2B2 Sektör Uygulamaları 2 Seçmeli 6 0 0 6