BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Bayburt Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü - Muhasebe ve Vergi UygulamalarıProgram Tanımları
Kuruluş
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü, Atatürk Üniversitesi senatosunca alınan kararla 12.12.1990 kurulan Bayburt Meslek Yüksekokulu bünyesinde, 1992-1993 Eğitim-öğretim yılında Muhasebe bölümü adı altında öğretime başlamıştır. 2008 yılında Bayburt Üniversitesinin kurulmasıyla beraber 2009-2010 yılından itibaren eğitim- öğretim faaliyetlerini Bayburt Üniversitesi bünyesinde devam ettirmektedir.
Kazanılan Derece
Öğrenciler müfredat programındaki tüm şartları ve mezuniyet gerekliliklerini başarıyla tamamladıktan sonra, “Muhasebe ve Vergi Uygulamaları” alanında Önlisans derecesi ile mezun olurlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Öğrenciler Yükseköğretime YGS (Yükeseköğretime Geçiş Sınavı)’ye dayalı bir sınav aracılığı ile kabul edilmektedir. Sınav yılda bir kez yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce(ÖSYM) düzenlenmektedir. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, YGS sınavından aldıkları puan ve Ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan bir puanla girebilmektedirler
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birime teslim etmeleri gerekir
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Muhasebe ve vergi uygulamaları alanında çalışmak isteyen kimselerin matematik ve mantık konularında başarılı, belleği güçlü, ayrıntılar üzerinde uzun süre dikkatli çalışabilen, sorumluluk duygusu güçlü kimseler olması gereklidir. İdarecilik bilgileri kazandırılarak bu programdan mezun olacak elemanların özel işletme ve kuruluşlarda bu sıfatla da faaliyet göstermelerine temel oluşturmaktadır.
Program Profili
Programın amacı, muhasebe alanında ara eleman yetiştirmektir. Öğrencilere öğrenim süreleri boyunca muhasebecilik ve vergi alanında bilgi ve beceri kazandırılmaktadır. Programı bitiren öğrencilere Önlisans diploması verilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Kamu kurumlarının ve özel firmaların muhasebe ve finans departmanlarında istihdam edilirler. Yine Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin ve Yeminli Müşavirlerin ofislerinde çalışabilirler. Diğer taraftan, Lisans eğitimi tamamlandıktan sonra üç yıl staj yaptıkları takdirde Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasının sınavlarına girebilecek ve başarılı olanlar "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” olabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön lisans öğrenimi bitiminde, öğrenciler DGS sınavı kazanırlarsa lisans eğitimi veren fakültelerde öğrenim hayatlarına devam edebilirler. İsteyen öğrenciler AÖF'ne sınavsız olarak geçiş yapabilirler. DGS ile geçiş yapılabilecek lisans bölümleri: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İşletme İşletme Bilgi Yönetimi İşletme Enformatiği İşletme-Ekonomi Lojistik Yönetimi Muhasebe Muhasebe Bilgi Sistemleri Muhasebe ve Finansal Yönetim Muhasebe ve Finansman Öğr. Uluslararası Finans Uluslararası İşletmecilik Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret ve Finansman Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrencinin başarı notunun hesaplanmasında dersin niteliğine göre sınavlar yazılı, sözlü, ödev, proje ya da laboratuar çalışması olarak değerlendirilmektedir. Sınavları değerlendirmede; ders başına bir ara sınav % 40 ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavından alınan (final sınavı) notunun başarı notuna katkısı % 60’dır. Öğrencilere kendi gelişimleri için, eğitim almakta oldukları alanla ilgili araştırmaya yönelik projeler öğretim elemanları danışmanlığında yürütülmektedir.Mazeret sınavı, mazeretlerle ilgili belgelerini, bir dilekçeyle birlikte sınavların bitimini takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar birimine ulaştırmaları gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Muhasebe ve Vergi Bölümünden mezuniyet şartları aşağıdaki koşullara dayalıdır: İlgili yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak, aldığı derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalaması ile tamamlamak ve 40 iş günü staj yapmak zorunludur. Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.Mezun olan öğrenciye Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programında ön lisans diploması verilir. 1.Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir. 2.Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresince kazandığı yeterlikleri, dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir. 3.Programda kazandırılan mesleki yeterlikler, iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Öğr.Gör.Aydoğan DURSUN Öğr.Gör.Kahraman ARAL Öğr.Gör.Bahar KANDEMİR
Bölüm Olanakları
Muhasebe ve vergi uygulamaları programında yer alan öğrencilerimiz, iki yıllık öğrenimleri süresince muhasebe alanındaki güncel gelişmeleri inceler ve büro ortamında kullanımı zorunlu olan muhasebe programlarına hakimiyet kazanırlar. Ayrıca işletmelerin muhasebe bölümlerinde karşılaşılan hukuki sorunlara çözüm üretme yeteneğini elde ederler.

Program Çıktıları
1Muhasebe ve Vergi alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
2Karar, uygulama ve davranışlarında, Muhasebe ve Vergi alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
3Muhasebe ve Vergi alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
4Öğrenci kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
5Değişime ve yeniliğe açıktır.
6Öğrenci uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
7Öğrenci öğrenim hayatında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8Öğrenci Muhasebe ve Vergi alanında öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9Öğrenci Muhasebe ve Vergi alanında öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
10Öğrenci Muhasebe ve Vergi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
11Öğrenci çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
12Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
13Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
15Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
122333333333333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
T : Teorik U: Uygulama L: Laboratuvar