BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Bayburt Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü - Maliye İ.Ö.Program Tanımları
Kuruluş
Maliye Programı 24.05.2011 YÖK Genel Kurul Kararı ile 19.09.2011 tarihinde Bayburt Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitime başlamıştır. 2017-2018 eğitim öğretim akademik yılından itibaren Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitime devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Maliye Programı diploması alarak mezun olacaklardır.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Maliye programına, lise mezunu olup Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)’nin ilgili türde belirlenen YGS Puanını alıp ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler kabul edilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Programımıza kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Maliye Programından önlisans derecesi alabilmek için, bölüm eğitim programında belirtilen biçimde 120 AKTS karşılığı zorunlu ve seçmeli derslerin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Bu koşula ek olarak genel akademik not ortalamasının en az 2.00 olması şarttır.
Program Profili
Dört yarıyılı kapsayan Maliye Programı müfredatında; kamu maliyesi, muhasebe, devlet bütçesi, vergi hukuku gibi mesleki beceri ve nitelik kazandırmaya yönelik dersler bulunmaktadır. Öğrencilere meslek için gerekli olan teorik bilgiler öğretilirken aynı zamanda mesleki uygulamalar da yaptırılmakta ve meslek ile ilgili beceriler kazandırılmaktadır. Diğer yandan, Maliye Programı öğrencilerinin, toplam 30 günlük de zorunlu stajları bulunmaktadır. Staj süresince mesleki uygulamalar yapmak suretiyle kendilerini geliştirme imkanı bulabilen Maliye Programı öğrencilerinin, mezun olabilmeleri için yapmış oldukları stajların Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi gerekmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe-finansman, mali-idari işler ve stratejik planlama-proje bölümlerinde ve bunun yanında özel sektör kurum ve kuruluşlarında muhasebe ve finansman departmanında çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Programdan mezun olan öğrenciler, Meslek Elemanı Unvanı ile direkt olarak iş hayatına başlayabilecekleri gibi, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili fakültelerin; Maliye, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Sigortacılık, Ekonomi, Gümrük İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi , Sermaye Piyasası, Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Finans, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümlerine geçiş yaparak lisans derecesi ile öğrenimlerini tamamlayabilmektedirler. Ayrıca Açıköğretim Fakültesi’nin ilgili bölümlerine sınavsız olarak kayıt yaparak bu bölümlerden 3. sınıftan itibaren öğrenim görebilmekte ve lisans derecesi ile mezun olabilmektedirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
ARA SINAV'ın %40'ı FİNAL SINAVI'nın %60'ı değerlendirmeye alınır. Öğrencilerin bir dersten başarılı olabilmeleri için, o dersin yarıyıl ortalamasının en az 50 olması gerekir. 100 puan üzerinden verilen notun harf notuna dönüştürülmesinde; ara sınav, yarıyıl içi çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavının ağırlıkları dikkate alınır.
Mezuniyet Koşulları
Programdan mezun olmak için; 4 dönem boyunca alınacak toplam 120 AKTS karşılığı zorunlu ve seçmeli derslerden başarılı olmuş olmanın yanında 30 günlük zorunlu stajı tamamlamak gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Adem IRMAK
Bölüm Olanakları
Bölümde mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere, bağlı oldukları programın türüne göre alanlarında ön lisans diploması verilir.

Program Çıktıları
1Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, maliye ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
2Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
3Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
4Maliye alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
5Değişime, yeniliğe ve takım çalışmasına açıktır.
6Maliye alanına İlişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
7Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
8Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler İle çevre koruma, iş sağlığı vegüvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
9Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletjşim kurabilecek kadar) Yabancı Dil bilgisine sahiptir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
122333333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
T : Teorik U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 MA119B2 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 2 0 0 3
2 Y103B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
3 SO103B2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
4 MA117B2 Genel İşletme Zorunlu 3 0 0 4
5 M109B Genel Muhasebe I Zorunlu 4 0 0 6
6 MA107B2 Genel Muhasebe I Zorunlu 4 0 0 4
7 MA115B2 Kamu Maliyesi Zorunlu 3 0 0 4
8 M115B Maliye Seçmeli Ders Grubu I Seçmeli - - - 9
9 M107B Mikro Ekonomi Zorunlu 3 0 0 4
10 MA109B2 Mikro Ekonomi Zorunlu 3 0 0 4
11 M113B Temel Hukuk Zorunlu 2 0 0 2
12 MA113B2 Temel Hukuk Zorunlu 2 0 0 2
13 M111B Ticari Matematik Zorunlu 2 0 0 3
14 MA111B2 Ticari Matematik Zorunlu 2 0 0 3
15 Y101B Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
16 SO101B2 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
17 Y105B Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2
18 SO105B2 Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 42 0 0 60
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 Y104B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
2 SO104B2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
3 M114B Devlet Borçları Zorunlu 3 0 0 3
4 MA114B2 Devlet Borçları Zorunlu 3 0 0 4
5 M110B Genel Muhasebe II Zorunlu 4 0 0 6
6 MA108B2 Genel Muhasebe II Zorunlu 4 0 0 4
7 M108B Makro Ekonomi Zorunlu 3 0 0 4
8 MA112B2 Makro Ekonomi Zorunlu 3 0 0 4
9 M116B Maliye Seçmeli Ders Grubu II Seçmeli - - - 6
10 BMYOSEÇ MYO Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 3
11 SMYOSEÇ MYO Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 3
12 MA116B2 Seçmeli Ders Grubu I Seçmeli - - - 6
13 M112B Ticaret Hukuku Zorunlu 2 0 0 2
14 MA110B2 Ticaret Hukuku Zorunlu 2 0 0 3
15 Y102B Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2
16 SO102B2 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2
17 Y106B Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2
18 SO106B2 Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 45 1 0 60
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 M211B Borçlar Hukuku Zorunlu 3 0 0 4
2 MA207B2 Borçlar Hukuku Zorunlu 3 0 0 4
3 M205B Devlet Bütçesi Zorunlu 3 0 0 5
4 MA205B2 Devlet Bütçesi Zorunlu 3 0 0 4
5 M203B Maliye Politikası Zorunlu 3 0 0 5
6 MA203B2 Maliye Politikası Zorunlu 3 0 0 5
7 M213B Maliye Seçmeli Ders Grubu III Seçmeli - - - 4
8 M207B Paket Programlar I Zorunlu 3 0 0 3
9 MA209B2 Seçmeli Ders Grubu II Seçmeli - - - 2
10 MA211B2 Seçmeli Ders Grubu III Seçmeli - - - 9
11 M209B Şirketler Muhasebesi Zorunlu 3 0 0 3
12 ÜSD Üniversite Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 2
13 ÜSD Üniversite Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 2
14 M201B Vergi Hukuku Zorunlu 3 0 0 5
15 MA201B2 Vergi Hukuku Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 41 0 0 62
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 M206B Mali Tablolar Analizi Zorunlu 3 0 0 3
2 MA204B2 Mali Tablolar Analizi Zorunlu 2 1 0 3
3 M212B Maliye Seçmeli Ders Grubu IV Seçmeli - - - 6
4 M204B Paket Programlar II Zorunlu 3 0 0 3
5 MA210B2 Seçmeli Ders Grubu IV Seçmeli - - - 6
6 MA212B2 Seçmeli Ders Grubu V Seçmeli - - - 3
7 STJ STAJ Zorunlu 0 2 0 8
8 MASTAJB2 Staj Zorunlu 0 2 0 8
9 M202B Türk Vergi Sistemi Zorunlu 2 1 0 4
10 MA202B2 Türk Vergi Sistemi Zorunlu 2 1 0 4
11 M210B Uluslararası Mali Kuruluşlar Zorunlu 3 0 0 3
12 MA208B2 Uluslararası Mali Kuruluşlar Zorunlu 3 0 0 3
13 M208B Yerel Yönetimler Maliyesi Zorunlu 2 0 0 3
14 MA206B2 Yerel Yönetimler Maliyesi Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 29 7 0 60
 
Maliye Seçmeli Ders Grubu I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 M1151B Kamu Maliyesi Seçmeli 3 0 0 3
2 M1152B Genel İşletme Seçmeli 3 0 0 3
3 M1153B Araştırma Yöntem ve Teknikleri Seçmeli 3 0 0 3
Maliye Seçmeli Ders Grubu II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 M1161B İstatistik Seçmeli 2 0 0 3
2 M1162B Ticari Belgeler Seçmeli 2 1 0 3
3 M1163B Sermaye Piyasası Seçmeli 2 0 0 3
4 M1164B Devlet Borçları Seçmeli 3 0 0 3
MYO Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 MS1401.1B İletişim Seçmeli 2 0 0 3
2 MS1403.1B Girişimcilik Seçmeli 2 0 0 0
3 MS1601.1B Bilgi ve İletişim Teknolojisi Seçmeli 2 1 0 0
4 MS1601.1B2 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Seçmeli 2 1 0 0
5 MS1601.2B2 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 2 1 0 0
6 MS1601.3B2 Kalite ve Güvence Standartları Seçmeli 2 1 0 0
7 MS1602.1B Bilgi ve İletişim Teknolojisi Seçmeli 2 1 0 0
8 MS1602.1B2 Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 0
9 MS1602.2B Kalite ve Güvence Standartları Seçmeli 3 0 0 0
10 MS1602.3B İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
11 MS1603.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 2 1 0 0
12 MS1603.1B2 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 2 1 0 0
13 MS1603.2B2 Halkla İlişkiler Seçmeli 2 1 0 0
14 MS1603.3B2 Proje Hazırlama Seçmeli 2 1 0 0
15 MS1604.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 3
16 MS1604.1B2 Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 3
17 MS1604.2B Vergi Denetimi Seçmeli 3 0 0 3
18 MS1604.2B2 Çalışma Ekonomisi Seçmeli 3 0 0 0
19 MS1604.3B2 E-Ticaret Seçmeli 3 0 0 0
20 MS1605.1B Muhasebe Problemleri ve Örnek Olay Çalışmları Seçmeli 2 1 0 0
21 MS1605.1B2 Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 0
22 MS1605.2B Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 0
23 MS1606.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 0
24 MS1606.1B2 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 0
25 MS1607.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 0
26 MS1608.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 2 1 0 0
27 MS1608.1B2 Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 0
28 MS1608.2B2 Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
29 MS1608.3B2 Kariyer Geliştirme ve Planlama Seçmeli 3 0 0 0
30 MS1610.1B Muhasebe problemleri ve Örnek Olay Çalışmaları Seçmeli 2 1 0 0
31 MS1610.1B2 Bilgi ve İletişim Tekolojileri Seçmeli 3 0 0 0
32 MS1610.2B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 0
33 MS1610.2B2 İletişim Seçmeli 3 0 0 0
34 MS1610.3B2 Bilgi Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
35 MS1610.4B2 Marka Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
36 MS1611.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 0
37 MS1611.2B Bilgisayarlı Muhasebe Seçmeli 3 0 0 0
38 MS1611.3B İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 3 0 0 0
39 MS1612.1B Beslenme ve Diyet Seçmeli 3 0 0 0
40 MS1612.2B Çevre Koruma Seçmeli 3 0 0 0
41 MS1612.3B Turizmde Etik Seçmeli 3 0 0 0
MYO Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 MS1401.1B İletişim Seçmeli 2 0 0 3
2 MS1403.1B Girişimcilik Seçmeli 2 0 0 0
3 MS1601.1B Bilgi ve İletişim Teknolojisi Seçmeli 2 1 0 0
4 MS1601.1B2 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Seçmeli 2 1 0 0
5 MS1601.2B2 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 2 1 0 0
6 MS1601.3B2 Kalite ve Güvence Standartları Seçmeli 2 1 0 0
7 MS1602.1B Bilgi ve İletişim Teknolojisi Seçmeli 2 1 0 0
8 MS1602.1B2 Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 0
9 MS1602.2B Kalite ve Güvence Standartları Seçmeli 3 0 0 3
10 MS1602.3B İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
11 MS1603.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 2 1 0 0
12 MS1603.1B2 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 2 1 0 0
13 MS1603.2B2 Halkla İlişkiler Seçmeli 2 1 0 0
14 MS1603.3B2 Proje Hazırlama Seçmeli 2 1 0 0
15 MS1604.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 0
16 MS1604.1B2 Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 3
17 MS1604.2B Vergi Denetimi Seçmeli 3 0 0 0
18 MS1604.2B2 Çalışma Ekonomisi Seçmeli 3 0 0 0
19 MS1604.3B2 E-Ticaret Seçmeli 3 0 0 0
20 MS1605.1B Muhasebe Problemleri ve Örnek Olay Çalışmları Seçmeli 2 1 0 0
21 MS1605.1B2 Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 0
22 MS1605.2B Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 0
23 MS1606.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 0
24 MS1606.1B2 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 0
25 MS1607.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 0
26 MS1608.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 2 1 0 0
27 MS1608.1B2 Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 0
28 MS1608.2B2 Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
29 MS1608.3B2 Kariyer Geliştirme ve Planlama Seçmeli 3 0 0 0
30 MS1610.1B Muhasebe problemleri ve Örnek Olay Çalışmaları Seçmeli 2 1 0 0
31 MS1610.1B2 Bilgi ve İletişim Tekolojileri Seçmeli 3 0 0 0
32 MS1610.2B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 0
33 MS1610.2B2 İletişim Seçmeli 3 0 0 0
34 MS1610.3B2 Bilgi Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
35 MS1610.4B2 Marka Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
36 MS1611.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 0
37 MS1611.2B Bilgisayarlı Muhasebe Seçmeli 3 0 0 0
38 MS1611.3B İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 3 0 0 0
39 MS1612.1B Beslenme ve Diyet Seçmeli 3 0 0 0
40 MS1612.2B Çevre Koruma Seçmeli 3 0 0 0
41 MS1612.3B Turizmde Etik Seçmeli 3 0 0 0
Seçmeli Ders Grubu I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 MA116.1B2 İstatistik Seçmeli 2 0 0 3
2 MA116.2B2 Ticari Belgeler Seçmeli 2 0 0 3
3 MA116.3B2 Kalite Güvence Standartları Seçmeli 2 0 0 3
Maliye Seçmeli Ders Grubu III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 M2131B Anayasa Hukuku Seçmeli 2 0 0 2
2 M2132B Türkiye Ekonomisi ve AB Seçmeli 2 0 0 2
3 M2133B Maliyet Muhasebesi Seçmeli 2 0 0 2
4 M2134B Sağlık Ekonomisi Seçmeli 3 0 0 2
5 M2135B İktisadi Düşünceler Tarihi Seçmeli 2 0 0 2
6 M2136B Kitler ve Özelleştirme Seçmeli 2 0 0 2
Seçmeli Ders Grubu II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 MA209.1B2 Anayasa Hukuku Seçmeli 2 0 0 2
2 MA209.2B2 Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği Seçmeli 2 0 0 2
Seçmeli Ders Grubu III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 MA211.1B2 Maliyet Muhasebesi Seçmeli 3 0 0 3
2 MA211.2B2 Şirketler Muhasebesi Seçmeli 3 0 0 3
3 MA211.3B2 Paket Programlar I Seçmeli 3 0 0 3
4 MA211.4B2 Gümrük Mevzuatı Seçmeli 3 0 0 3
Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ÜS0101.3B2 Çevre ve Toplum (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
2 ÜS0103.1B3 Tarihi Yapılar (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
3 ÜS0103.2B3 Gıda Güvenliği (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
4 ÜS0103.3B3 Popüler Bilim (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
5 ÜS0104.2 Stratejik Yönetim Uygulamaları (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
6 ÜS0201.8 Temel Ekonomi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
7 ÜS0201.9 Güncel İktisadi Konular (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
8 ÜS0202.4 Bireysel Yatırımcılık (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
9 ÜS0202.5 Kariyer Planlama (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
10 ÜS0204.3 Vergiye Giriş (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
11 ÜS0206.1 Kent ve Çevre Hakları (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
12 ÜS0305.2 Akademik Türkçe (Eğitim Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
13 ÜS0401.25 Hz. Peygamberin Evrensel Mesajları (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
14 ÜS0401.26 Kur'an'ın Temel Kavramları (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
15 ÜS0401.27 Fıkıh ve Toplum (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
16 ÜS0501.4 Türk Kültür Tarihi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
17 ÜS0502.2 Metin İncelemesi/Roman ve Hikaye Teorisi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
18 ÜS0503.2 Sosyal Hareketler (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
19 ÜS0701.12 Herkes İçin Spor (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
20 ÜS0701.13 Basketbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
21 ÜS0701.14 Futbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
22 ÜS0701.15 Dart (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
23 ÜS0701.16 Bisiklet (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
24 ÜS0701.17 Gönüllülük Çalışması (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 1 2 0 2
25 ÜS0901.02 Organik Tarım Uygulamaları (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
26 ÜS0902.02 Liderlik ve Motivasyon (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
27 ÜS0903.02 Temel Afet Bilinci (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
28 ÜS1001.1B Renklerin Dili (Sanat ve Tasarım Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
29 ÜS1202.2B2 Temel Halk Sağlığı (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 2
30 ÜS1202.3B2 İlk Yardımda Temel Uygulamalar (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 2
31 ÜS1207.2B Dijital Sağlık (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 2
32 ÜS1207.4B Çocuk Hakları (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
33 ÜS1301.1B2 İletişim (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
34 ÜS1301.2B2 Girişimcilik (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
35 ÜS1302.2B İş Hukuku(Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
36 ÜS1401.1B2 Kişisel Gelişim ve Motivasyon (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 2
37 ÜS1402.1B3 Evcil Hayvan Yetiştiriciliği ve Hayvan Hakları (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 2
38 ÜS1404B Doğa Koruma (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 2
39 ÜS1405.B2 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 2
40 ÜS1501.1B2 İnsan Hakları Hukuku (Adalet MYO) Seçmeli 2 0 0 2
41 ÜS1603.2B2 Para ve Banka (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
42 ÜS1604.2B2 Ekonomi Okuryazarlığı (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
43 ÜS1608.2B2 Uygulamalı Dış Ticaret (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 0 0 0 2
44 ÜS1610.3B Reklamcılık (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
45 ÜS1612.1B Catering (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
46 ÜS1701.2B3 Algoritma ve Programlama Mantığı (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
47 ÜS1702.2B3 Elektrik Enerjisinin Tarihi (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
48 ÜS1702.3B3 Matematik ve Yaşam (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
49 ÜS1704.1B2 Halkla İlişkiler (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
50 ÜS1713.2B Sosyal Medya Okumaları (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ÜS0101.3B2 Çevre ve Toplum (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
2 ÜS0103.1B3 Tarihi Yapılar (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
3 ÜS0103.2B3 Gıda Güvenliği (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
4 ÜS0103.3B3 Popüler Bilim (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
5 ÜS0104.2 Stratejik Yönetim Uygulamaları (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
6 ÜS0201.8 Temel Ekonomi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
7 ÜS0201.9 Güncel İktisadi Konular (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
8 ÜS0202.4 Bireysel Yatırımcılık (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
9 ÜS0202.5 Kariyer Planlama (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
10 ÜS0204.3 Vergiye Giriş (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
11 ÜS0206.1 Kent ve Çevre Hakları (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
12 ÜS0305.2 Akademik Türkçe (Eğitim Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
13 ÜS0401.25 Hz. Peygamberin Evrensel Mesajları (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
14 ÜS0401.26 Kur'an'ın Temel Kavramları (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
15 ÜS0401.27 Fıkıh ve Toplum (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
16 ÜS0501.4 Türk Kültür Tarihi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
17 ÜS0502.2 Metin İncelemesi/Roman ve Hikaye Teorisi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
18 ÜS0503.2 Sosyal Hareketler (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
19 ÜS0701.12 Herkes İçin Spor (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
20 ÜS0701.13 Basketbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
21 ÜS0701.14 Futbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
22 ÜS0701.15 Dart (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
23 ÜS0701.16 Bisiklet (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
24 ÜS0701.17 Gönüllülük Çalışması (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 1 2 0 2
25 ÜS0901.02 Organik Tarım Uygulamaları (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
26 ÜS0902.02 Liderlik ve Motivasyon (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
27 ÜS0903.02 Temel Afet Bilinci (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
28 ÜS1001.1B Renklerin Dili (Sanat ve Tasarım Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
29 ÜS1202.2B2 Temel Halk Sağlığı (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 2
30 ÜS1202.3B2 İlk Yardımda Temel Uygulamalar (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 2
31 ÜS1207.2B Dijital Sağlık (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 2
32 ÜS1207.4B Çocuk Hakları (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
33 ÜS1301.1B2 İletişim (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
34 ÜS1301.2B2 Girişimcilik (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
35 ÜS1302.2B İş Hukuku(Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
36 ÜS1401.1B2 Kişisel Gelişim ve Motivasyon (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 2
37 ÜS1402.1B3 Evcil Hayvan Yetiştiriciliği ve Hayvan Hakları (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 2
38 ÜS1404B Doğa Koruma (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 2
39 ÜS1405.B2 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 2
40 ÜS1501.1B2 İnsan Hakları Hukuku (Adalet MYO) Seçmeli 2 0 0 2
41 ÜS1603.2B2 Para ve Banka (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
42 ÜS1604.2B2 Ekonomi Okuryazarlığı (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
43 ÜS1608.2B2 Uygulamalı Dış Ticaret (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 0 0 0 2
44 ÜS1610.3B Reklamcılık (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
45 ÜS1612.1B Catering (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
46 ÜS1701.2B3 Algoritma ve Programlama Mantığı (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
47 ÜS1702.2B3 Elektrik Enerjisinin Tarihi (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
48 ÜS1702.3B3 Matematik ve Yaşam (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
49 ÜS1704.1B2 Halkla İlişkiler (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
50 ÜS1713.2B Sosyal Medya Okumaları (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
Maliye Seçmeli Ders Grubu IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 M2121B İdare Hukuku Seçmeli 2 0 0 3
2 M2122B İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Seçmeli 2 0 0 3
3 M2123B Eğitim Ekonomisi Seçmeli 2 0 0 3
4 M2124B Parafiskal Gelirler ve Kurumlar Seçmeli 2 0 0 3
Seçmeli Ders Grubu IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 MA210.1B2 İdare Hukuku Seçmeli 2 0 0 3
2 MA210.2B2 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Seçmeli 2 0 0 3
3 MA210.3B2 Vergi Teorisi ve Politikası Seçmeli 2 0 0 3
Seçmeli Ders Grubu V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 MA212.1B2 Paket Programlar II Seçmeli 3 0 0 3
2 MA212.2B2 Vergi Denetimi Seçmeli 3 0 0 3
3 MA212.3B2 Vergi Yargısı Seçmeli 3 0 0 3