BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Bayburt Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü - Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İ.Ö.Program Tanımları
Kuruluş
Bölümümüzde şu an aktif olarak Büro Yönetimi ve Sekreterlik programı açık bulunmaktadır. Bölümümüzde 3 Öğretim Görevlisi bulunmaktadır.
Kazanılan Derece
Bu programı başarı ile tamamlayanlara Büro Yönetimi ve Yönetici Sekreterliği önlisans diploması verilir. Mezunlarımız Yönetici Sekreteri unvanı alır.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul mezun olması ve ÖSYM tarafından yapılan sınavdan yeterli puanı almış olmaları gerekir
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitemizde bir önceki öğrenimde tanınması amacı ile yalnızca Yabancı Dil muafiyet sınavları yapılmaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda başarılı olabilmek için, mevcut olan 120 AKTS'lik dersleri tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 diploma notu elde etmek gerekir.
Program Profili
Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümünün amacı, hızlı değişen ve gelişen iş dünyasının gereksinimlerini karşılayabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, en az bir yabancı dil bilen, bilgisayar kullanımında uzman, büro yönetimi ilkelerini ve yöntemlerini profesyonelce kullanabilen, iyi insan ilişkileri kurabilen, yazıları on parmakla ve bakmadan, süratle yazabilen, her türlü büro teknolojisini kullanabilen, modern protokol bilgilerine sahip, yüksek düzeyde büro elemanları, büro yöneticileri ve yönetici asistanları yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Büro yönetimi ve sekreterlik bölümü mezunu olanların iş alanı oldukça geniş olup, kamu-özel sektöre ait pekçok kurum ve kuruluşta, üniversitelerde, vakıflarda, derneklerde çalışabilmektedirler. İşletmelerin çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi ihtiyacının giderek daha fazla hissedilmesi, bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinimi artırmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunlarımız ÖSYM tarafından yapılan DGS sınavında başarılı olmaları durumunda; Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İşletme Bilgi Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Yönetim Bilişim Sistemleri programlarına geçiş yapabilmektedirler
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ders öğretim planında ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Yeterlilik koşulları ve kuralları bölümündeki koşullar yeterlidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Öğr. Gör. Mehmet KAPUSIZOĞLU mkapusiz@bayburt.edu.tr Bayburt Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölüm Başkanı
Bölüm Olanakları
Bölümümüze ait Bilgisayar Laboratuarlarında öğrenciler aldıkları derslerin uygulamalarını yapabilmektedirler.

Program Çıktıları
1Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
2Karar, uygulama ve davranışlarında Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanında edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
3Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
4Öğrenci kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
5Değişime, yeniliğe ve takım çalışmasına açıktır.
6Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
7Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
10Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
11Öğrenci çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
12Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) Yabancı Dil bilgisine sahiptir.
13Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14Örgüt/Kurum, İş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır
15Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
122333333333333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
T : Teorik U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 Y103B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
2 BY111B Büro Yönetimi Zorunlu 2 1 0 5
3 BY117B Büro Yönetimi Seçmeli Ders Grubu I Seçmeli - - - 6
4 BY107B Genel Ekonomi Zorunlu 3 0 0 4
5 BY115B Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları Zorunlu 2 0 0 3
6 BY113B Temel Hukuk Zorunlu 2 0 0 3
7 BY109B Ticari Matematik Zorunlu 2 0 0 3
8 Y101B Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
9 Y105B Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 20 1 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 Y104B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
2 BY112B Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri Zorunlu 2 1 0 4
3 BY108B Genel İşletme Zorunlu 3 0 0 4
4 BY114B Kamu ve Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri Zorunlu 3 0 0 3
5 BY110B Klavye Teknikleri Zorunlu 2 2 0 5
6 BMYOSEÇ MYO Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 3
7 Y102B Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2
8 Y106B Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2
9 BY116B Yönetici Asistanlığı Zorunlu 2 2 0 5
Toplam 20 6 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 BY203B Bilgi Yönetimi Zorunlu 3 0 0 4
2 BY201B Bilgisayar Büro Programları Zorunlu 2 2 0 5
3 BY211B Büro Yönetimi Seçmeli Ders Grubu II Seçmeli - - - 3
4 BY213B Büro Yönetimi Seçmeli Ders Grubu III Seçmeli - - - 2
5 BY215B Büro Yönetimi Seçmeli Ders Grubu IV Seçmeli - - - 6
6 BY209B Etkili ve Güzel Konuşma Zorunlu 2 0 0 2
7 BY207B Genel Muhasebe Zorunlu 4 0 0 4
8 BY205B Örgütsel Davranış Zorunlu 2 0 0 2
9 ÜSD Üniversite Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 2
Toplam 20 8 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 BY212B Büro Yönetimi Seçmeli Ders Grubu V Seçmeli - - - 3
2 BY214B Büro Yönetimi Seçmeli Ders Grubu VI Seçmeli - - - 6
3 BY206B Halkla İlişkiler Zorunlu 2 0 0 2
4 BY208B İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 2 0 0 2
5 BY202B Mesleki Yazışmalar Zorunlu 2 2 0 4
6 STJ STAJ Zorunlu 0 2 0 8
7 BY204B Teknoloji Kullanımı Zorunlu 2 1 0 3
8 BY210B Toplantı Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 12 12 0 30
 
Büro Yönetimi Seçmeli Ders Grubu I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 BY1171B Araştırma Yöntem ve Teknikleri Seçmeli 2 0 0 3
2 BY1172B Müşteri İlişkileri Yönetimi Seçmeli 2 0 0 3
MYO Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 MS1401.1B İletişim Seçmeli 2 0 0 3
2 MS1403.1B Girişimcilik Seçmeli 2 0 0 3
3 MS1601.1B Bilgi ve İletişim Teknolojisi Seçmeli 2 1 0 3
4 MS1601.1B2 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Seçmeli 2 1 0 3
5 MS1601.2B2 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 2 1 0 3
6 MS1601.3B2 Kalite ve Güvence Standartları Seçmeli 2 1 0 3
7 MS1602.1B Bilgi ve İletişim Teknolojisi Seçmeli 2 1 0 3
8 MS1602.1B2 Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 3
9 MS1602.2B Kalite ve Güvence Standartları Seçmeli 3 0 0 3
10 MS1602.3B İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 0 0 3
11 MS1603.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 2 1 0 3
12 MS1603.1B2 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 2 1 0 3
13 MS1603.2B2 Halkla İlişkiler Seçmeli 2 1 0 3
14 MS1603.3B2 Proje Hazırlama Seçmeli 2 1 0 3
15 MS1604.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 3
16 MS1604.1B2 Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 3
17 MS1604.2B Vergi Denetimi Seçmeli 3 0 0 3
18 MS1604.2B2 Çalışma Ekonomisi Seçmeli 3 0 0 3
19 MS1604.3B2 E-Ticaret Seçmeli 3 0 0 3
20 MS1605.1B Muhasebe Problemleri ve Örnek Olay Çalışmları Seçmeli 2 1 0 3
21 MS1605.1B2 Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 3
22 MS1605.2B Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 3
23 MS1606.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 3
24 MS1606.1B2 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 3
25 MS1607.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 3
26 MS1608.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 2 1 0 3
27 MS1608.1B2 Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 3
28 MS1608.2B2 Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 0 3
29 MS1608.3B2 Kariyer Geliştirme ve Planlama Seçmeli 3 0 0 3
30 MS1610.1B Muhasebe problemleri ve Örnek Olay Çalışmaları Seçmeli 2 1 0 3
31 MS1610.1B2 Bilgi ve İletişim Tekolojileri Seçmeli 3 0 0 3
32 MS1610.2B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 3
33 MS1610.2B2 İletişim Seçmeli 3 0 0 3
34 MS1610.3B2 Bilgi Yönetimi Seçmeli 3 0 0 3
35 MS1610.4B2 Marka Yönetimi Seçmeli 3 0 0 3
36 MS1611.1B Bilgi ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 3
37 MS1611.2B Bilgisayarlı Muhasebe Seçmeli 3 0 0 3
38 MS1611.3B İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 3 0 0 3
39 MS1612.1B Beslenme ve Diyet Seçmeli 3 0 0 3
40 MS1612.2B Çevre Koruma Seçmeli 3 0 0 3
41 MS1612.3B Turizmde Etik Seçmeli 3 0 0 3
Büro Yönetimi Seçmeli Ders Grubu II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 BY2111B İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 0 0 3
Büro Yönetimi Seçmeli Ders Grubu III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 BY2131B Meslek Etiği Seçmeli 2 0 0 2
Büro Yönetimi Seçmeli Ders Grubu IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 BY2151B Sektör Uygulamaları I Seçmeli 0 6 0 6
Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ÜS0101.3B2 Çevre ve Toplum (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
2 ÜS0103.1B3 Tarihi Yapılar (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
3 ÜS0103.2B3 Gıda Güvenliği (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
4 ÜS0103.3B3 Popüler Bilim (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
5 ÜS0104.2 Stratejik Yönetim Uygulamaları (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
6 ÜS0201.8 Temel Ekonomi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
7 ÜS0201.9 Güncel İktisadi Konular (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
8 ÜS0202.4 Bireysel Yatırımcılık (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
9 ÜS0202.5 Kariyer Planlama (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
10 ÜS0204.3 Vergiye Giriş (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
11 ÜS0206.1 Kent ve Çevre Hakları (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
12 ÜS0305.2 Akademik Türkçe (Eğitim Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
13 ÜS0401.21 Anadoluda Tasavvuf Seçmeli 2 0 0 2
14 ÜS0401.23 İslam İnanç Sistemi (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
15 ÜS0401.24 İki Temel Kaynak: Kur'an ve Hadis (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
16 ÜS0501.3 Osmanlı Türkçesine Giriş (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
17 ÜS0502.2 Metin İncelemesi/Roman ve Hikaye Teorisi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
18 ÜS0503.2 Sosyal Hareketler (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
19 ÜS0701.12 Herkes İçin Spor (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
20 ÜS0701.13 Basketbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
21 ÜS0701.14 Futbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
22 ÜS0701.15 Dart (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
23 ÜS0701.16 Bisiklet (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
24 ÜS0701.17 Gönüllülük Çalışması (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 1 2 0 2
25 ÜS0901.02 Organik Tarım Uygulamaları (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
26 ÜS0902.02 Liderlik ve Motivasyon (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
27 ÜS0903.1 Tehlikeli Atık Yönetimi (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
28 ÜS1001.1B Renklerin Dili (Sanat ve Tasarım Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
29 ÜS1202.2B2 Temel Halk Sağlığı (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
30 ÜS1202.3B2 İlk Yardımda Temel Uygulamalar (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
31 ÜS1207.2B Dijital Sağlık (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
32 ÜS1207.3B Dünden Bugüne Tedavide Alternatif Yaklaşımlar (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
33 ÜS1301.1B2 İletişim (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 0
34 ÜS1301.2B2 Girişimcilik (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
35 ÜS1302.2B İş Hukuku(Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
36 ÜS1401.1B2 Kişisel Gelişim ve Motivasyon (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
37 ÜS1402.1B3 Evcil Hayvan Yetiştiriciliği ve Hayvan Hakları (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
38 ÜS1404B Doğa Koruma (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
39 ÜS1405.B2 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
40 ÜS1501.1B2 İnsan Hakları Hukuku (Adalet MYO) Seçmeli 2 0 0 0
41 ÜS1603.2B2 Para ve Banka (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
42 ÜS1604.2B2 Ekonomi Okuryazarlığı (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
43 ÜS1608.2B2 Uygulamalı Dış Ticaret (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 0 0 0 0
44 ÜS1610.3B Reklamcılık (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
45 ÜS1612.1B Catering (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
46 ÜS1701.2B3 Algoritma ve Programlama Mantığı (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
47 ÜS1702.2B3 Elektrik Enerjisinin Tarihi (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
48 ÜS1702.3B3 Matematik ve Yaşam (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
49 ÜS1704.1B2 Halkla İlişkiler (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
50 ÜS1713.2B Sosyal Medya Okumaları (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
Büro Yönetimi Seçmeli Ders Grubu V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 BY2121B Kalite Yönetim Sistemleri Seçmeli 2 1 0 3
Büro Yönetimi Seçmeli Ders Grubu VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 BY2141B Sektör Uygulamaları II Seçmeli 0 6 0 6