BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Bayburt Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Adalet Meslek Yüksekokulu - Hukuk Bölümü - AdaletProgram Tanımları
Kuruluş
15/01/2016 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısı kararı ve 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d maddesi uyarınca Bayburt Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılmış olup 2017-2018 eğitim öğretim yılında eğitim vermeye başlamıştır.
Kazanılan Derece
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında bu alanda Ön Lisans derecesine sahip olunur.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adalet Meslek Yüksek Okulu öğrencisi olabilmek için Adalet Meslek Lisesi ya da herhangi bir lise türünden mezun olmak ve ÖSYM'nin yaptığı YGS-3 sınavından yeterli puan almak gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yüksek Öğretim Kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilmektedir. Öğrenci daha önce almış olduğu ve denklikleri kabul edilerek en az ders yüküne sayılan dersler için Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile muaf olabilirler. Yüksekokulumuz öğretim planında yer alan yabancı dil dersleri için akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Başarılı olan öğrenciler ilgili dersten muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programdan mezun olmak için öğrencilerimizin dört yarıyıllık ön lisans programında öngörülen dersleri 4.00 üzerinden 2.00 ortalama ile tamamlamaları gerekmektedir. Öğrenci her yarıyıl tüm zorunlu ve seçmeli dersler için bir ara sınav ve bir dönem sonu sınavına girerek başarılı olmak zorundadır.
Program Profili
Hukuki konularda temel bilgilere ve nosyona sahip; adliye sisteminin işleyişine hakim; hukuka saygılı, meslek etiğini önemseyen; adliye, avukatlık bürosu, noter gibi hukuk sistemi içinde faaliyet gösteren kurumlarda idari görev yapacak eleman yetiştirmek. Programda müstakil bir laboratuvarda klavye dersleri verilmektedir. Yabancı dilde okutulan ders yoktur.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız Adalet Bakanlığı'nca açılan ilgili sınavları kazanmak kaydıyla birçok pozisyonda (adalet dairelerinde yazı işleri müdürlüğü, icra dairesi müdürlüğü, zabıt kâtipliği, ceza infaz kurumu müdürlüğü,) görev alabilmektedir. Ayrıca banka, noter ve hukuk büroları ile özel şirketler gibi birçok alanda çalışma imkânı bulabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile ÖSYM tarafından ilan edilen alanlara (lisans programları) başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Önlisans programımız dört yarıyıl öğretim verir. Her yarıyılda bir ara sınav ve bir final sınavı yapılır.Gerekli olduğu takdirde bütünleme sınavı yapılır. Söz konusu değerlendirme sonucunda başarılı olan öğrenciler programdan mezun olma hakkı kazanırlar.
Mezuniyet Koşulları
Programdan mezun olmak için öğrencilerimizin iki yıllık ön lisans programında öngörülen dersleri 4.00 üzerinden 2.00, 100 üzerinden 60 puan alarak başarı ile tamamlamaları gerekmektedir. Öğrencinin alması gereken toplam ders kredisi ulusal kredi bazında 73, AKTS bazında 120 kredidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Burçin ÖZ
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilecek.
2Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olacak.
3Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilecek
4Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceleyebilecek ve değerlendirebilecek.
5Hukukun bir ilişkiler düzeni olduğunun bilinciyle, hukukun uygulanması ve hukuki uyuşmazlıkların teşhisi ve çözümünde insan odaklı bir hukuki iletişim bilgisi ve bilgi aktarım becerisine sahip olacak
6Hukuk sektöründe çalışmak için gerekli olan yönetim ve muhasebe bilgi ve becerisine sahip olacak.
7Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilecek
8Hukuk ve adelet uygulamalarının kolektif süreçlere sahip olduğunu kavrayarak buna uygun düşecek şekilde ekip çalışması yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olacak
9Hukukun bir ilişkiler düzeni olduğunun bilinciyle, hukukun uygulanması ve hukuki uyuşmazlıkların teşhisi ve çözümünde insan odaklı bir hukuki iletişim bilgisi ve bilgi aktarım becerisine sahip olacak
10Hukuk biliminin ve adalet uygulamalarının öğrenme sürecinin süreklilik gerektirdiği bilinciyle bu alandaki güncel gelişmeleri takip etme yetisi kazanacak
11Hukukun, ulusal ve uluslararası düzeyde oluşumu konusunda disiplinler arası bir bakışla eleştirel düşünme ve değerlendirme becerisine sahip olmak
12Hukuk biliminin ve adalet uygulamalarının öğrenme sürecinin süreklilik gerektirdiği bilinciyle bu alandaki güncel gelişmeleri takip etme yetisi kazanacak
13Mesleki ortamlarda sözlü ve yazılı biçimde kendini yetkin şekilde ifade edebilecek.
14Hukukun bir ilişkiler düzeni olduğunun bilinciyle, hukukun uygulanması ve hukuki uyuşmazlıkların teşhisi ve çözümünde insan odaklı bir hukuki iletişim bilgisi ve bilgi aktarım becerisine sahip olacak
15 İngilizce dilini en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki temel bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek.
16Hukuk ve adalet sektöründeki araştırma, yazışma, haberleşme, dava ve dosya takip etme gibi işlemleri bilişim tekniklerini kullanarak yapabilecek.
17 Adalet yönetimi ve hukuk uygulaması süreçleri içerisinde demokrasi, adalet, laiklik, sosyal devlet gibi Anayasal ilkelerin öneminin bilinciyle hareket edecek
18 Toplum bilimleri ve diğer düşünsel alanlarda genel kültür birikimi edinecek

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
112223333333333333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
T : Teorik U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ADL115.B Adli Muhasebe Zorunlu 2 0 0 2
2 ADL119.B2 Adli Muhasebe Zorunlu 2 0 0 2
3 ADL113 Anayasa Hukuku Zorunlu 2 0 0 4
4 ADL113.B Anayasa Hukuku Zorunlu 2 0 0 4
5 ADL111.B2 Anayasa Hukuku Zorunlu 2 0 0 4
6 ADL113.B3 Anayasa Hukuku Zorunlu 2 0 0 3
7 ADL103 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
8 ADL103 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
9 ADL103 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
10 ADL103 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
11 ADL117 Halkla İlişkiler ve İletişim Zorunlu 2 0 0 3
12 ADL117.B Halkla İlişkiler ve İletişim Zorunlu 2 0 0 3
13 ADL117.B2 Halkla İlişkiler ve İletişim Zorunlu 2 0 0 3
14 ADL117.B3 Halkla İlişkiler ve İletişim Zorunlu 2 0 0 3
15 ADL119.B3 Hukuk Dili ve Adli Yazışma Zorunlu 2 0 0 3
16 ADL111 Hukuka Giriş Zorunlu 2 0 0 4
17 ADL111.B Hukuka Giriş Zorunlu 2 0 0 4
18 ADL107.B2 Hukuka Giriş Zorunlu 2 0 0 4
19 ADL111.B3 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 2 0 0 3
20 ADL115.B3 İş Hukuku Zorunlu 2 0 0 4
21 ADL119.B İş Hukuku ve İş Güvenliği Zorunlu 2 0 0 2
22 ADL115.B2 İş Hukuku ve İş Güvenliği Zorunlu 2 0 0 2
23 ADL115 İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 0 0 2
24 ADL109 Klavye Kullanımı I Zorunlu 2 1 0 4
25 ADL113.B2 Klavye Kullanımı I Zorunlu 2 1 0 5
26 ADL109.B3 Klavye Kullanımı I Zorunlu 2 0 0 4
27 ADL109.B Klavye Kullanımı-I Zorunlu 2 1 0 5
28 ADL107 Medeni Hukuk I Zorunlu 2 0 0 4
29 ADL109.B2 Medeni Hukuk I Zorunlu 2 0 0 4
30 ADL107.B3 Medeni Hukuk I Zorunlu 2 0 0 4
31 ADL107.B Medeni Hukuk-I Zorunlu 2 0 0 4
32 ADL119 Siyaset Bilimine Giriş Zorunlu 2 0 0 3
33 ADL101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
34 ADL101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
35 ADL101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
36 ADL101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
37 ADL105 Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2
38 ADL105 Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2
39 ADL105 Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2
40 ADL105 Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 80 3 0 120
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ADL118 Adli Yazışma Zorunlu 3 0 0 4
2 ADL104 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 0
3 ADL104 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 0
4 ADL104 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 0
5 ADL104 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 0
6 ADL108.B2 Bilişim Teknolojileri Zorunlu 2 0 0 3
7 ADL112.B3 Bilişim Teknolojileri Zorunlu 2 0 0 3
8 ADL112 Büro Yönetimi Zorunlu 2 0 0 4
9 ADL114.B İdare Hukuku Zorunlu 2 0 0 4
10 ADL112.B2 İdare Hukuku Zorunlu 3 0 0 5
11 ADL114.B3 İdare Hukuku Zorunlu 3 0 0 5
12 ADL114 İdare Hukuku ve İdari Yargı Zorunlu 3 0 0 4
13 ADL110 Klavye Kullanımı II Zorunlu 2 1 0 4
14 ADL114.B2 Klavye Kullanımı II Zorunlu 2 1 0 5
15 ADL110.B3 Klavye Kullanımı II Zorunlu 2 0 0 4
16 ADL110.B Klavye Kullanımı-II Zorunlu 2 1 0 5
17 ADL108 Medeni Hukuk II Zorunlu 3 0 0 4
18 ADL110.B2 Medeni Hukuk II Zorunlu 2 0 0 4
19 ADL108.B3 Medeni Hukuk II Zorunlu 2 0 0 4
20 ADL108.B Medeni Hukuk-II Zorunlu 2 0 0 4
21 ADL116 Medeni Usul Hukuku Zorunlu 3 0 0 4
22 ADL116.B Medeni Usul Hukuku Zorunlu 3 0 0 4
23 ADL112.B Seçmeli Ders Grubu I Seçmeli - - - 3
24 ADL116.B2 Seçmeli Ders Grubu I Seçmeli - - - 3
25 ADL118.B3 Seçmeli Ders Grubu I Seçmeli - - - 0
26 ADL118.B Seçmeli Ders Grubu II Seçmeli - - - 4
27 ADL118.B2 Seçmeli Ders Grubu II Seçmeli - - - 4
28 ADL116.B3 Tebligat Hukuku Zorunlu 2 0 0 4
29 ADL102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2
30 ADL102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2
31 ADL102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2
32 ADL102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2
33 ADL106 Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2
34 ADL106 Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2
35 ADL106 Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2
36 ADL106 Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 79 3 0 108
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ADL211 Borçlar Hukuku Zorunlu 2 0 0 3
2 ADL201.B Borçlar Hukuku Zorunlu 2 0 0 4
3 ADL205.B2 Borçlar Hukuku Zorunlu 3 0 0 5
4 ADL205.B3 Borçlar Hukuku Zorunlu 2 0 0 3
5 ADL203 Ceza Hukuku Zorunlu 2 1 0 3
6 ADL203.B3 Ceza Hukuku Zorunlu 2 0 0 4
7 ADL209.B Ceza Özel Hukuku Zorunlu 2 0 0 4
8 ADL201.B2 Ceza Özel Hukuku Zorunlu 2 0 0 4
9 ADL205 İcra ve İflas Hukuku Zorunlu 3 0 0 3
10 ADL205.B İcra ve İflas Hukuku Zorunlu 2 0 0 4
11 ADL203.B2 İcra ve İflas Hukuku Zorunlu 2 0 0 4
12 ADL203.B İdari Yargılama Hukuku Zorunlu 2 0 0 4
13 ADL209.B2 İdari Yargılama Hukuku Zorunlu 3 0 0 4
14 ADL209.B3 İdari Yargılama Hukuku Zorunlu 3 0 0 4
15 ADL209 Mali Hukuk Zorunlu 2 0 0 3
16 ADL201.B3 Medeni Usul Hukuku Zorunlu 3 0 0 4
17 ADL213 Seçmeli Ders Grubu I Seçmeli - - - 2
18 ADL211.B3 Seçmeli Ders Grubu II Seçmeli - - - 0
19 ADL211.B Seçmeli Ders Grubu III Seçmeli - - - 5
20 ADL211.B2 Seçmeli Ders Grubu III Seçmeli - - - 2
21 ADL213.B Seçmeli Ders Grubu IV Seçmeli - - - 2
22 ADL201 Temel Bilgi Teknolojileri I Zorunlu 2 1 0 3
23 ADL207.B3 Ticaret Hukuku Zorunlu 3 0 0 4
24 ADL207 Ticaret Hukuku I Zorunlu 3 0 0 3
25 ADL207.B2 Ticaret Hukuku I Zorunlu 3 0 0 5
26 ADL207.B Ticaret Hukuku-I Zorunlu 3 0 0 5
27 ÜSD Üniversite Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 0
28 ÜSD Üniversite Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 0
29 ÜSD Üniversite Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 0
30 ÜSD Üniversite Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 0
Toplam 69 3 0 91
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ADL204 Ceza Usul Hukuku Zorunlu 2 0 0 3
2 ADL204.B Ceza Usul Hukuku Zorunlu 2 0 0 4
3 ADL202.B2 Ceza Usul Hukuku Zorunlu 2 0 0 4
4 ADL202.B3 Ceza Usul Hukuku Zorunlu 2 0 0 4
5 ADL210 Cezaevi İdaresi ve İnfaz Hukuku Zorunlu 2 0 0 2
6 ADL206.B2 Cezaevi İdaresi ve İnfaz Hukuku Zorunlu 2 0 0 4
7 ADL210.B Cezaevi İdaresi ve İnfaz Kurumu Zorunlu 2 0 0 4
8 ADL206.B Hukuk Dili ve Adli Yazışma Zorunlu 2 1 0 3
9 ADL204.B2 Hukuk Dili ve Adli Yazışma Zorunlu 2 1 0 4
10 ADL206.B3 İcra İflas Hukuku Zorunlu 2 0 0 4
11 ADL206 İş Hukuku Zorunlu 2 0 0 3
12 ADL204.B3 Mali Hukuk Zorunlu 2 0 0 3
13 AMYOSEÇ MYO Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 3
14 AMYOSEÇ MYO Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 3
15 AMYOSEÇ MYO Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 3
16 AMYOSEÇ MYO Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 0
17 ADL214 Seçmeli Ders Grubu II Seçmeli - - - 2
18 ADL212.B3 Seçmeli Ders Grubu III Seçmeli - - - 0
19 ADL212.B2 Seçmeli Ders Grubu IV Seçmeli - - - 5
20 ADL212.B Seçmeli Ders Grubu V Seçmeli - - - 5
21 ADL214.B2 Seçmeli Ders Grubu V Seçmeli - - - 2
22 ADL214.B Seçmeli Ders Grubu VI Seçmeli - - - 2
23 ADL210.B3 Staj Uygulaması Zorunlu 1 2 0 6
24 ADL202 Temel Bilgi Teknolojileri II Zorunlu 2 1 0 3
25 ADL208 Ticaret Hukuku II Zorunlu 2 0 0 3
26 ADL208.B2 Ticaret Hukuku II Zorunlu 2 0 0 4
27 ADL208.B Ticaret Hukuku-II Zorunlu 2 0 0 5
28 ADL212 Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) Zorunlu 2 0 0 3
29 ADL202.B Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) Zorunlu 2 0 0 4
30 ADL210.B2 Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) Zorunlu 2 0 0 4
31 ADL208.B3 Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 61 5 0 103
 
Seçmeli Ders Grubu I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ADL112.1B Büro Yönetimi Seçmeli 2 0 0 3
Seçmeli Ders Grubu I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ADL116.1B2 Büro Yönetimi Seçmeli 2 0 0 3
Seçmeli Ders Grubu I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ADL118.1B3 Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Seçmeli 2 0 0 4
2 ADL118.2B3 Avukatlık ve Noterlik Hukuku Seçmeli 2 0 0 4
3 ADL118.3B3 Kalem Mevzuatı Seçmeli 2 0 0 4
Seçmeli Ders Grubu II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ADL118.1B Ceza Genel Hukuku Seçmeli 2 0 0 4
Seçmeli Ders Grubu II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ADL118.1B2 Ceza Genel Hukuku Seçmeli 2 0 0 4
Seçmeli Ders Grubu I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ADL213.1 Kalem Mevzuatı ve İşlemleri Seçmeli 2 0 0 2
2 ADL213.2 Adalet Meslek Etiği Seçmeli 2 0 0 2
3 ADL213.3 İnsan Hakları Seçmeli 2 0 0 2
4 ADL213.4 İleri Klavye Kullanımı I Seçmeli 2 0 0 2
5 ADL213.5 Güzel Sanatlar I Seçmeli 2 0 0 2
6 ADL213.6 Bilim ve Kültür Tarihi Seçmeli 2 0 0 2
Seçmeli Ders Grubu II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ADL211.10B3 Temel Mantık Seçmeli 2 0 0 3
2 ADL211.11B3 Bilimsel Proje Hazırlama Teknikleri Seçmeli 2 0 0 3
3 ADL211.1B3 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku Seçmeli 2 0 0 3
4 ADL211.2B3 Sosyal Güvenlik Hukuku Seçmeli 2 0 0 3
5 ADL211.3B3 Girişimcilik Seçmeli 2 0 0 3
6 ADL211.4B3 Klavye Kullanımı III Seçmeli 2 0 0 3
7 ADL211.5B3 İnsan Hakları Seçmeli 2 0 0 3
8 ADL211.6B3 Tüketici Hukuku Seçmeli 2 0 0 3
9 ADL211.7B3 Uluslararası Kuruluşlar Seçmeli 2 0 0 3
10 ADL211.8B3 Dijital Okuryazarlık Seçmeli 2 0 0 3
11 ADL211.9B3 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Seçmeli 2 0 0 3
Seçmeli Ders Grubu III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ADL211.1B Temel Bilgi Teknolojileri-I Seçmeli 2 1 0 5
Seçmeli Ders Grubu III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ADL211.1B2 Kalem Mevzuatı ve İşlemleri Seçmeli 2 0 0 2
2 ADL211.2B2 Hızlı Okuma Teknikleri Seçmeli 2 0 0 2
3 ADL211.3B2 İleri Klavye Kullanımı I Seçmeli 2 0 0 2
4 ADL211.4B2 Adalet Meslek Etiği Seçmeli 2 0 0 2
5 ADL211.5B2 İnsan Hakları Seçmeli 2 0 0 2
6 ADL211.6B2 Bilim ve Kültür Tarihi Seçmeli 2 0 0 2
7 ADL211.7B2 Mukayeseli İslam Hukuku Seçmeli 2 0 0 2
Seçmeli Ders Grubu IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ADL213.1B Kalem Mevzuatı ve İşlemleri Seçmeli 2 0 0 2
2 ADL213.2B Hızlı Okuma Teknikleri Seçmeli 2 0 0 2
3 ADL213.3B İleri Klavye Kullanımı-I Seçmeli 2 0 0 2
4 ADL213.4B Adalet Meslek Etiği Seçmeli 2 0 0 2
5 ADL213.5B İnsan Hakları Seçmeli 2 0 0 2
6 ADL213.6B Bilim ve Kültür Tarihi Seçmeli 2 0 0 2
7 ADL213.7B Mukayeseli İslam Hukuku Seçmeli 2 0 0 2
Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ÜS0103.1B3 Tarihi Yapılar (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
2 ÜS0201.8 Temel Ekonomi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
3 ÜS0201.9 Güncel İktisadi Konular (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
4 ÜS0202.4 Bireysel Yatırımcılık (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
5 ÜS0202.5 Kariyer Planlama (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
6 ÜS0204.3 Vergiye Giriş (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
7 ÜS0206.1 Kent ve Çevre Hakları (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
8 ÜS0305.2 Akademik Türkçe (Eğitim Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
9 ÜS0401.21 Anadoluda Tasavvuf Seçmeli 2 0 0 2
10 ÜS0401.23 İslam İnanç Sistemi (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
11 ÜS0401.24 İki Temel Kaynak: Kur'an ve Hadis (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
12 ÜS0501.3 Osmanlı Türkçesine Giriş (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
13 ÜS0502.2 Metin İncelemesi/Roman ve Hikaye Teorisi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
14 ÜS0503.2 Sosyal Hareketler (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
15 ÜS0701.12 Herkes İçin Spor (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
16 ÜS0701.13 Basketbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
17 ÜS0701.14 Futbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
18 ÜS0701.15 Dart (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
19 ÜS0701.16 Bisiklet (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
20 ÜS0701.17 Gönüllülük Çalışması (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 1 2 0 2
21 ÜS0901.02 Organik Tarım Uygulamaları (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
22 ÜS0902.02 Liderlik ve Motivasyon (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
23 ÜS1001.1B Renklerin Dili (Sanat ve Tasarım Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
24 ÜS1202.2B2 Temel Halk Sağlığı (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
25 ÜS1202.3B2 İlk Yardımda Temel Uygulamalar (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
26 ÜS1207.2B Dijital Sağlık (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
27 ÜS1207.3B Dünden Bugüne Tedavide Alternatif Yaklaşımlar (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
28 ÜS1301.1B2 İletişim (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 0
29 ÜS1301.2B2 Girişimcilik (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
30 ÜS1401.1B2 Kişisel Gelişim ve Motivasyon (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
31 ÜS1402.1B3 Evcil Hayvan Yetiştiriciliği ve Hayvan Hakları (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
32 ÜS1404B Doğa Koruma (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
33 ÜS1405.B2 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
34 ÜS1501.1B2 İnsan Hakları Hukuku (Adalet MYO) Seçmeli 2 0 0 0
35 ÜS1603.2B2 Para ve Banka (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
36 ÜS1604.2B2 Ekonomi Okuryazarlığı (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
37 ÜS1608.2B2 Uygulamalı Dış Ticaret (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 0 0 0 0
38 ÜS1610.3B Reklamcılık (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
39 ÜS1612.1B Catering (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
40 ÜS1701.2B3 Algoritma ve Programlama Mantığı (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
41 ÜS1702.2B3 Elektrik Enerjisinin Tarihi (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
42 ÜS1704.1B2 Halkla İlişkiler (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
43 ÜS1713.2B Sosyal Medya Okumaları (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ÜS0103.1B3 Tarihi Yapılar (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
2 ÜS0201.8 Temel Ekonomi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
3 ÜS0201.9 Güncel İktisadi Konular (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
4 ÜS0202.4 Bireysel Yatırımcılık (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
5 ÜS0202.5 Kariyer Planlama (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
6 ÜS0204.3 Vergiye Giriş (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
7 ÜS0206.1 Kent ve Çevre Hakları (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
8 ÜS0305.2 Akademik Türkçe (Eğitim Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
9 ÜS0401.21 Anadoluda Tasavvuf Seçmeli 2 0 0 2
10 ÜS0401.23 İslam İnanç Sistemi (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
11 ÜS0401.24 İki Temel Kaynak: Kur'an ve Hadis (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
12 ÜS0501.3 Osmanlı Türkçesine Giriş (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
13 ÜS0502.2 Metin İncelemesi/Roman ve Hikaye Teorisi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
14 ÜS0503.2 Sosyal Hareketler (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
15 ÜS0701.12 Herkes İçin Spor (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
16 ÜS0701.13 Basketbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
17 ÜS0701.14 Futbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
18 ÜS0701.15 Dart (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
19 ÜS0701.16 Bisiklet (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
20 ÜS0701.17 Gönüllülük Çalışması (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 1 2 0 2
21 ÜS0901.02 Organik Tarım Uygulamaları (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
22 ÜS0902.02 Liderlik ve Motivasyon (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
23 ÜS1001.1B Renklerin Dili (Sanat ve Tasarım Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
24 ÜS1202.2B2 Temel Halk Sağlığı (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
25 ÜS1202.3B2 İlk Yardımda Temel Uygulamalar (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
26 ÜS1207.2B Dijital Sağlık (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
27 ÜS1207.3B Dünden Bugüne Tedavide Alternatif Yaklaşımlar (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
28 ÜS1301.1B2 İletişim (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 0
29 ÜS1301.2B2 Girişimcilik (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
30 ÜS1401.1B2 Kişisel Gelişim ve Motivasyon (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
31 ÜS1402.1B3 Evcil Hayvan Yetiştiriciliği ve Hayvan Hakları (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
32 ÜS1404B Doğa Koruma (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
33 ÜS1405.B2 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
34 ÜS1501.1B2 İnsan Hakları Hukuku (Adalet MYO) Seçmeli 2 0 0 0
35 ÜS1603.2B2 Para ve Banka (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
36 ÜS1604.2B2 Ekonomi Okuryazarlığı (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
37 ÜS1608.2B2 Uygulamalı Dış Ticaret (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 0 0 0 0
38 ÜS1610.3B Reklamcılık (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
39 ÜS1612.1B Catering (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
40 ÜS1701.2B3 Algoritma ve Programlama Mantığı (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
41 ÜS1702.2B3 Elektrik Enerjisinin Tarihi (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
42 ÜS1704.1B2 Halkla İlişkiler (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
43 ÜS1713.2B Sosyal Medya Okumaları (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ÜS0202.5 Kariyer Planlama (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
2 ÜS0305.2 Akademik Türkçe (Eğitim Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
3 ÜS0701.17 Gönüllülük Çalışması (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 1 2 0 2
4 ÜS1405.B2 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
5 ÜS1704.1B2 Halkla İlişkiler (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ÜS0101.3B2 Çevre ve Toplum (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
2 ÜS0103.1B3 Tarihi Yapılar (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
3 ÜS0103.2B3 Gıda Güvenliği (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
4 ÜS0103.3B3 Popüler Bilim (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
5 ÜS0104.2 Stratejik Yönetim Uygulamaları (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
6 ÜS0201.8 Temel Ekonomi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
7 ÜS0201.9 Güncel İktisadi Konular (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
8 ÜS0202.4 Bireysel Yatırımcılık (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
9 ÜS0202.5 Kariyer Planlama (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
10 ÜS0204.3 Vergiye Giriş (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
11 ÜS0206.1 Kent ve Çevre Hakları (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
12 ÜS0305.2 Akademik Türkçe (Eğitim Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
13 ÜS0401.21 Anadoluda Tasavvuf Seçmeli 2 0 0 0
14 ÜS0401.23 İslam İnanç Sistemi (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
15 ÜS0401.24 İki Temel Kaynak: Kur'an ve Hadis (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
16 ÜS0501.3 Osmanlı Türkçesine Giriş (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
17 ÜS0502.2 Metin İncelemesi/Roman ve Hikaye Teorisi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
18 ÜS0503.2 Sosyal Hareketler (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
19 ÜS0701.12 Herkes İçin Spor (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
20 ÜS0701.13 Basketbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
21 ÜS0701.14 Futbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
22 ÜS0701.15 Dart (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
23 ÜS0701.16 Bisiklet (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
24 ÜS0701.17 Gönüllülük Çalışması (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 1 2 0 0
25 ÜS0901.02 Organik Tarım Uygulamaları (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
26 ÜS0902.02 Liderlik ve Motivasyon (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
27 ÜS0903.1 Tehlikeli Atık Yönetimi (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
28 ÜS1001.1B Renklerin Dili (Sanat ve Tasarım Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
29 ÜS1202.2B2 Temel Halk Sağlığı (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
30 ÜS1202.3B2 İlk Yardımda Temel Uygulamalar (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
31 ÜS1207.2B Dijital Sağlık (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
32 ÜS1207.3B Dünden Bugüne Tedavide Alternatif Yaklaşımlar (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
33 ÜS1301.1B2 İletişim (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 0
34 ÜS1301.2B2 Girişimcilik (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 0
35 ÜS1302.2B İş Hukuku(Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 0
36 ÜS1401.1B2 Kişisel Gelişim ve Motivasyon (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
37 ÜS1402.1B3 Evcil Hayvan Yetiştiriciliği ve Hayvan Hakları (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
38 ÜS1404B Doğa Koruma (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
39 ÜS1405.B2 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 0
40 ÜS1501.1B2 İnsan Hakları Hukuku (Adalet MYO) Seçmeli 2 0 0 0
41 ÜS1603.2B2 Para ve Banka (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
42 ÜS1604.2B2 Ekonomi Okuryazarlığı (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
43 ÜS1608.2B2 Uygulamalı Dış Ticaret (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 0 0 0 0
44 ÜS1610.3B Reklamcılık (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
45 ÜS1612.1B Catering (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
46 ÜS1701.2B3 Algoritma ve Programlama Mantığı (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
47 ÜS1702.2B3 Elektrik Enerjisinin Tarihi (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
48 ÜS1702.3B3 Matematik ve Yaşam (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
49 ÜS1704.1B2 Halkla İlişkiler (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
50 ÜS1713.2B Sosyal Medya Okumaları (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 0
MYO Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 MS1501.01 Adalet ve Kültür Seçmeli 2 0 0 3
2 MS1501.1B2 Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
3 MS1501.B3.01 Eleştirel Düşünme Teknikleri Seçmeli 2 0 0 0
4 MS1501.B3.02 Hukuk Felsefesi Seçmeli 2 0 0 0
5 MS1501.B3.03 Sivil Toplum Seçmeli 2 0 0 0
6 MS1501.B3.04 Medya Okuryazarlığı Seçmeli 2 0 0 0
7 MS1502.1B Genel Muhasebe Seçmeli 3 0 0 0
8 MS1502.2 Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
9 MS1502.3 Tapu ve Kadastro İşlemleri Seçmeli 3 0 0 0
10 MS1503.1B Finansal Yönetim Seçmeli 2 0 0 0
11 MS1503.2B Çalışma Ekonomisi Seçmeli 2 0 0 0
MYO Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 MS1501.01 Adalet ve Kültür Seçmeli 2 0 0 3
2 MS1501.01B Adalet ve Kültür Seçmeli 2 0 0 3
3 MS1501.1B2 Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
4 MS1501.B3.01 Eleştirel Düşünme Teknikleri Seçmeli 2 0 0 0
5 MS1501.B3.02 Hukuk Felsefesi Seçmeli 2 0 0 0
6 MS1501.B3.03 Sivil Toplum Seçmeli 2 0 0 0
7 MS1501.B3.04 Medya Okuryazarlığı Seçmeli 2 0 0 0
8 MS1502.1B Genel Muhasebe Seçmeli 3 0 0 0
9 MS1502.2 Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
10 MS1502.3 Tapu ve Kadastro İşlemleri Seçmeli 3 0 0 0
11 MS1503.1B Finansal Yönetim Seçmeli 2 0 0 0
12 MS1503.2B Çalışma Ekonomisi Seçmeli 2 0 0 0
MYO Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 MS1501.01 Adalet ve Kültür Seçmeli 2 0 0 3
2 MS1501.01B Adalet ve Kültür Seçmeli 2 0 0 3
3 MS1501.1B2 Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 0 3
4 MS1501.B3.01 Eleştirel Düşünme Teknikleri Seçmeli 2 0 0 0
5 MS1501.B3.02 Hukuk Felsefesi Seçmeli 2 0 0 0
6 MS1501.B3.03 Sivil Toplum Seçmeli 2 0 0 0
7 MS1501.B3.04 Medya Okuryazarlığı Seçmeli 2 0 0 0
8 MS1502.1B Genel Muhasebe Seçmeli 3 0 0 3
9 MS1502.2 Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 0 3
10 MS1502.3 Tapu ve Kadastro İşlemleri Seçmeli 3 0 0 3
11 MS1503.1B Finansal Yönetim Seçmeli 2 0 0 0
12 MS1503.2B Çalışma Ekonomisi Seçmeli 2 0 0 0
MYO Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 MS1501.01 Adalet ve Kültür Seçmeli 2 0 0 3
2 MS1501.01B Adalet ve Kültür Seçmeli 2 0 0 3
3 MS1501.1B2 Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 0 3
4 MS1501.B3.01 Eleştirel Düşünme Teknikleri Seçmeli 2 0 0 3
5 MS1501.B3.02 Hukuk Felsefesi Seçmeli 2 0 0 3
6 MS1501.B3.03 Sivil Toplum Seçmeli 2 0 0 3
7 MS1501.B3.04 Medya Okuryazarlığı Seçmeli 2 0 0 3
8 MS1502.1B Genel Muhasebe Seçmeli 3 0 0 3
9 MS1502.2 Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 0 3
10 MS1502.3 Tapu ve Kadastro İşlemleri Seçmeli 3 0 0 3
11 MS1503.1B Finansal Yönetim Seçmeli 2 0 0 3
12 MS1503.2B Çalışma Ekonomisi Seçmeli 2 0 0 3
Seçmeli Ders Grubu II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ADL214.1 Avukatlık ve Noterlik Hukuku Seçmeli 2 0 0 2
2 ADL214.2 Tüketici Hukuku Seçmeli 2 0 0 2
3 ADL214.3 Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Seçmeli 2 0 0 2
4 ADL214.4 İleri Klavye Kullanımı II Seçmeli 2 0 0 2
5 ADL214.5 Güzel Sanatlar II Seçmeli 2 0 0 2
6 ADL214.6 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 2 0 0 2
Seçmeli Ders Grubu III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ADL212.1B3 Kıymetli Evrak Hukuku Seçmeli 2 0 0 3
2 ADL212.2B3 Klavye Kullanımı IV Seçmeli 2 0 0 3
3 ADL212.3B3 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 2 0 0 3
4 ADL212.4B3 Cezaevi İdaresi ve İnfaz Hukuku Seçmeli 2 0 0 3
5 ADL212.5B3 Denetimli Serbestlik Seçmeli 2 0 0 3
6 ADL212.6B3 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı Seçmeli 2 0 0 3
7 ADL212.7B3 Protokol Bilgisi Seçmeli 2 0 0 3
8 ADL212.8B3 Sosyolojiye Giriş Seçmeli 2 0 0 3
9 ADL212.9B3 Meslek Etiği Seçmeli 2 0 0 3
Seçmeli Ders Grubu IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ADL212.1B2 Eleştirel Düşünme Teknikleri Seçmeli 2 0 0 5
2 ADL212.2B2 Avukatlık ve Noterlik Hukuku Seçmeli 2 0 0 5
Seçmeli Ders Grubu V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ADL212.1B Eleştirel Düşünme Teknikleri Seçmeli 2 0 0 5
2 ADL212.2B Temel Bilgi Teknolojileri-II Seçmeli 2 1 0 5
3 ADL212.3B Avukatlık ve Noterlik Hukuku Seçmeli 2 0 0 5
Seçmeli Ders Grubu V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ADL214.1B2 İleri Klavye Kullanımı II Seçmeli 2 0 0 2
2 ADL214.2B2 Tüketici Hukuku Seçmeli 2 0 0 2
3 ADL214.3B2 Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Seçmeli 2 0 0 2
4 ADL214.4B2 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 2 0 0 2
Seçmeli Ders Grubu VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ADL214.1B İleri Klavye Kullanımı-II Seçmeli 2 0 0 2
2 ADL214.2B Tüketici Hukuku Seçmeli 2 0 0 2
3 ADL214.3B Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Seçmeli 2 0 0 2
4 ADL214.4B İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 2 0 0 2