BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Bayburt Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Yönetim ve Organizasyon Bölümü - Sağlık Kurumları İşletmeciliğiProgram Tanımları
Kuruluş
Eğitim-öğretim faaliyetlerine ilk olarak 2019–2020 öğretim yılında SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ adı altında başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ alanında ön lisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencileri bölümümüze, YÖK’ün belirlemiş olduğu kriterler çerçevesinde ve her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre kabul edilmektedir. Yatay ve dikey geçiş başvuruları ise YÖK’ün belirlemiş olduğu esaslar çerçevesinde değerlendirilip öğrenci kabulleri yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, BAYBURT ÜNİVERSİTESİ‘nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili Fakülte/Enstitü/Yüksekokul tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.
Program Profili
Sağlık Kurumları İşletmeciliği programından mezun olanlar; 1.Sağlık kurumları ve işletmecilik alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 2.Yönetim ilkelerin ve etkili yönetim metotlarının birey ve toplum için önemini tanımlar. 3. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 4.Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir. 5.Mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Çalışma Alanları: 1. Sağlık Bakanlığı ve diğer kurumların merkez ve taşra teşkilatları yönetim birimleri 2. Ülkemizde sağlık sorunlarıyla ilgili çalışma yapan gönüllü kuruluşlar 3. Kamu ve özel sektör kaynaklı sağlık sigortası kuruluşları 4. Kamu ve özel sektör hastaneleri 5. İlaç, tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşları 6. Üniversitelerin ilgili fakülte ve yüksekokulları Piyasanın bu mezunlara olan talebi: 1. Sağlık personeli ile birlikte sağlık kuruluşlarının idari ve mali islerini takip edecek personele olan ihtiyaçtan doğan talepler 2. Sağlık kavramlarını anlayıp, sağlık personelinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek idari kadro ihtiyacından doğan talepler 3. Yönetsel ve idari faaliyetleri yürütecek üst ve ara kademe, nitelikli insan kaynağı ihtiyacından doğan talepler 4. İşletmecilik bilgilerine sahip, etik değerleri olan ve sağlık sektörünü tanıyan ara kademe çalışan ihtiyacından doğan talepler
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, dikey geçiş kapsamında başvurabilecekleri lisans programlarını, bu programların koşullarını ve bu programlara alınacak öğrenci sayılarını gösteren 2022 Meslek Yüksekokulları İle Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzu’ndan detaylı bilgiye ulaşabilirler. Bu kılavuzda, adayların nasıl başvurabilecekleri, lisans programı tercihlerini nasıl yapacakları, sınav, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri, meslek yüksekokulu müdürlükleri ve açıköğretim önlisans programlarının bağlı olduğu birimlerce yürütülecek işlemlerle ilgili ilke ve kurallar yer almaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümündeki koşullar yeterlidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Kömür Dedekorkut Kampüsü, Bayburt Sağlık Hizmetleri MYO. gkomur@bayburt.edu.tr 04582111171 - (Dahili) 1982
Bölüm Olanakları
Bölümde 2 Dr. Öğretim Üyesi ve 1 Öğretim Görevlisi Dr. Görev yapmaktadır. Sınıflar Bayburt Üniversitesi Sınıf standartlarındadır.

Program Çıktıları


Müfredat
T : Teorik U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 SM103B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
2 SAK115B Davranış Bilimleri Zorunlu 3 0 0 5
3 SAK109B Genel İktisat Zorunlu 3 0 0 5
4 SAK111B Genel Muhasebe Zorunlu 3 0 0 5
5 SAK113B Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3 0 0 5
6 SAK107B İşletme Yönetimi I Zorunlu 2 0 0 4
7 SM101B Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
8 SM105B Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 20 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 SM104B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
2 SAK114B İstatistik Zorunlu 2 0 0 4
3 SAK108B İşletme Yönetimi II Zorunlu 2 0 0 4
4 SAK112B Sağlık Ekonomisi Zorunlu 2 0 0 4
5 SAK116B Seçmeli Ders Grubu I Seçmeli - - - 8
6 SAK110B Tıbbi Terminoloji Zorunlu 2 0 0 4
7 SM102B Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2
8 SM106B Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 16 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 SAK207B İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 0 6
2 SAK205B Sağlık Hizmetleri Pazarlaması Zorunlu 3 0 0 6
3 SAK201B Sağlık İşletmeleri Yönetim ve Organizasyonu I Zorunlu 3 0 0 6
4 SAK203B Sağlık İşletmelerinde Kalite Yönetimi Zorunlu 3 0 0 6
5 SAK209B Seçmeli Ders Grubu II Seçmeli - - - 4
6 ÜSD Üniversite Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 2
Toplam 16 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 SAK210B Halkla İlişkiler Yönetimi Zorunlu 2 0 0 4
2 SHMYOSEÇ MYO Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 3
3 SAK204B Sağlık Hizmetlerinde Finansal Yönetim Zorunlu 3 0 0 5
4 SAK206B Sağlık Hukuku ve Mevzuatı Zorunlu 2 0 0 4
5 SAK202B Sağlık İşletmeleri Yönetim ve Organizasyonu II Zorunlu 3 0 0 6
6 SAK212B Seçmeli Ders Grubu III Seçmeli - - - 4
7 SAK208B Tıbbi Dokümantasyon Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 16 0 0 30
 
Seçmeli Ders Grubu I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 SAK116.1B İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 2 0 0 4
2 SAK116.2B Yazışma ve Raporlama Teknikleri Seçmeli 2 0 0 4
3 SAK116.3B Temel Bilgisayar Bilgisi Seçmeli 2 0 0 4
Seçmeli Ders Grubu II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 SAK209.1B Meslek Etiği Seçmeli 2 0 0 4
2 SAK209.2B İletişim Becerileri Seçmeli 2 0 0 4
3 SAK209.3B Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim Seçmeli 2 0 0 4
4 SAK209.4B Sağlık Bilgisayar Sistemleri Seçmeli 2 0 0 4
Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ÜS0101.3B2 Çevre ve Toplum (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
2 ÜS0103.1B3 Tarihi Yapılar (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
3 ÜS0103.2B3 Gıda Güvenliği (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
4 ÜS0103.3B3 Popüler Bilim (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
5 ÜS0104.2 Stratejik Yönetim Uygulamaları (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
6 ÜS0201.8 Temel Ekonomi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
7 ÜS0201.9 Güncel İktisadi Konular (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
8 ÜS0202.4 Bireysel Yatırımcılık (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
9 ÜS0202.5 Kariyer Planlama (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
10 ÜS0204.3 Vergiye Giriş (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
11 ÜS0206.1 Kent ve Çevre Hakları (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
12 ÜS0305.2 Akademik Türkçe (Eğitim Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
13 ÜS0401.25 Hz. Peygamberin Evrensel Mesajları (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
14 ÜS0401.26 Kur'an'ın Temel Kavramları (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
15 ÜS0401.27 Fıkıh ve Toplum (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
16 ÜS0501.4 Türk Kültür Tarihi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
17 ÜS0502.2 Metin İncelemesi/Roman ve Hikaye Teorisi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
18 ÜS0503.2 Sosyal Hareketler (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
19 ÜS0701.12 Herkes İçin Spor (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
20 ÜS0701.13 Basketbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
21 ÜS0701.14 Futbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
22 ÜS0701.15 Dart (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
23 ÜS0701.16 Bisiklet (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
24 ÜS0701.17 Gönüllülük Çalışması (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 1 2 0 2
25 ÜS0901.02 Organik Tarım Uygulamaları (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
26 ÜS0902.02 Liderlik ve Motivasyon (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
27 ÜS0903.02 Temel Afet Bilinci (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
28 ÜS1001.1B Renklerin Dili (Sanat ve Tasarım Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
29 ÜS1202.2B2 Temel Halk Sağlığı (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 2
30 ÜS1202.3B2 İlk Yardımda Temel Uygulamalar (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 2
31 ÜS1207.2B Dijital Sağlık (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 2
32 ÜS1207.4B Çocuk Hakları (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
33 ÜS1301.1B2 İletişim (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
34 ÜS1301.2B2 Girişimcilik (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
35 ÜS1302.2B İş Hukuku(Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
36 ÜS1401.1B2 Kişisel Gelişim ve Motivasyon (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 2
37 ÜS1402.1B3 Evcil Hayvan Yetiştiriciliği ve Hayvan Hakları (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 2
38 ÜS1404B Doğa Koruma (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 2
39 ÜS1405.B2 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 2
40 ÜS1501.1B2 İnsan Hakları Hukuku (Adalet MYO) Seçmeli 2 0 0 2
41 ÜS1603.2B2 Para ve Banka (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
42 ÜS1604.2B2 Ekonomi Okuryazarlığı (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
43 ÜS1608.2B2 Uygulamalı Dış Ticaret (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 0 0 0 2
44 ÜS1610.3B Reklamcılık (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
45 ÜS1612.1B Catering (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
46 ÜS1701.2B3 Algoritma ve Programlama Mantığı (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
47 ÜS1702.2B3 Elektrik Enerjisinin Tarihi (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
48 ÜS1702.3B3 Matematik ve Yaşam (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
49 ÜS1704.1B2 Halkla İlişkiler (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
50 ÜS1713.2B Sosyal Medya Okumaları (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
MYO Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 MS1201.1 Yazışma Teknikleri Seçmeli 2 0 0 3
2 MS1201.1B2 Etkili ve Güzel Konuşma Seçmeli 2 0 0 3
3 MS1202.1 Tıbbi Biyoloji ve Genetik Seçmeli 2 0 0 5
4 MS1202.1B2 Halk Sağlığı Seçmeli 2 0 0 3
5 MS1203.1 Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 3
6 MS1203.1B2 Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 3
7 MS1204.1 Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 3
8 MS1204.1B2 Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 3
9 MS1205.1 Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 3
10 MS1205.1B2 Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 3
11 MS1206.1B Çocuk Beslenmesi Seçmeli 2 0 0 3
12 MS1206.2B Kaynaştırma Seçmeli 2 0 0 3
13 MS1206.3B Montessori II Seçmeli 2 0 0 3
14 MS1207.1B Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 3
15 MS1208.1B Yazışma Teknikleri Seçmeli 2 0 0 3
16 MS1208.2B Etkili ve Güzel Konuşma Seçmeli 2 0 0 3
17 MS1208.3B Halk Sağlığı Seçmeli 2 0 0 0
18 MS1209.1B Meslek Etiği Seçmeli 2 0 0 3
Seçmeli Ders Grubu III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 SAK212.1B Girişimcilik ve İş Planı Seçmeli 2 0 0 4
2 SAK212.2B Sağlık Psikolojisi Seçmeli 2 0 0 4
3 SAK212.3B Sağlık Sistemleri ve Politikası Seçmeli 2 0 0 4
4 SAK212.4B Sağlık Bilgi Sistemleri Seçmeli 2 0 0 4
5 SAK212.5B Araştırma Yöntem ve Teknikleri Seçmeli 2 0 0 4