BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Bayburt Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü - Çocuk Gelişimi İ.Ö.Program Tanımları
Kuruluş
Program 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul etmiştir.
Kazanılan Derece
Eğitimini başarıyla tamamlayanlara ön lisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek öğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınav sonucunda yeterli puanı almış ve özel şartları taşıyan öğrenciler alınmaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yüksek Öğretim kurumlarındaki önceki öğrenmenin tanınmasında “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrenciler bütün derslerden başarılı olmalıdırlar. Önlisans Programı’nda en az 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun sayılır.
Program Profili
Programın amacı; sektörün ihtiyaç duyduğu donanıma sahip, çağdaş, çocuk ve insan sevgisi ile bütünleşmiş nitelikli okul öncesi eğitim elemanları yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Programdan mezun olacak öğrenciler örgün öğretim önlisans programlarından mezun olan öğrencilerin kazanmış oldukları genel haklara sahip olacaklar, onlar gibi kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilme imkânı bulacaklardır. Özellikle bu alandan mezun öğrencilerin en büyük istihdam alanları programın özelliğinden dolayı ağırlıklı olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel anaokulları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı resmi ve özel çocuk yuvaları ve kreşlerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
DGS sınav sonuçlarına göre Üniversitelerin Okul öncesi Öğretmenliği ve Çocuk Gelişimi Lisans programlarına geçiş yapılmaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Programlarda verilen her bir ders için bir ara sınavı (kısa sınav, ödev) ve dönem sonu sınavı yapılır. Başarı notuna ara sınav, ( varsa kısa süreli sınav ve ödevlerin) etkisi %40, dönem sonu sınavının ise %60 oranındadır. Dönem sınavına girebilmesi için öğrencinin yönetmeliklerde yazılı devam şartlarını yerine getirmiş olması gerekmektedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında, bağıl değerlendirme sistemi uygulanır. Bu değerlendirmede; dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yılsonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır ve alınan notlar yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde 4’lü harf sistemine dönüştürülür. Öğrencinin aldığı notlardan oluşturulan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ardışık 2 dönem 2.00’ın altında olanlar bir sonraki dönemden ders alamazlar. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, öğrencinin mezuniyet AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’su başarı baraj notunun üzerinde ise bu dersler başarılı olarak tanımlanır. Yarıyıllarda/yıllarda ise, AGNO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile değerlendirilir. FF notu, ilgili dersten başarısız olan öğrencilere verilir. FF notu alan öğrenci, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır. Başarı notu M ve G ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin mezun olabilmeleri için öğretim programında belirtilen dersleri ve kredi saatlerini başarıyla tamamlamaları ve ağırlıklı genel not ortalamasını en az 2.00 düzeyine çıkarmış ve staj çalışmalarında başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Öğr. Gör. Tunahan FİLİZ
Bölüm Olanakları
Program mezunları, kamu kuruluşları ile özel sektöre ait kreş, anaokulu, gündüz bakım evleri ve rehabilitasyon merkezlerinde iş bulabilirler.

Program Çıktıları


Müfredat
T : Teorik U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 SM103B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
2 SÇG107B Çocuk Gelişimi I Zorunlu 3 0 0 6
3 SÇG113B Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Zorunlu 3 0 0 4
4 SÇG115B Eğitimde Materyal Geliştirme Zorunlu 2 0 0 5
5 SÇG111B İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 0 0 3
6 SÇG109B Özel Eğitim I Zorunlu 3 0 0 6
7 SM101B Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
8 SM105B Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 19 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 SM104B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
2 SÇG108B Çocuk Gelişimi II Zorunlu 3 0 0 5
3 SÇG112B Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3
4 SÇG110B Özel Eğitim II Zorunlu 3 0 0 5
5 SÇG114B Seçmeli Ders Grubu I Seçmeli - - - 6
6 SÇGSTJ1 Staj I Zorunlu 0 2 0 5
7 SM102B Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2
8 SM106B Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 17 2 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 SÇG205B Çocuk Edebiyatı Zorunlu 2 0 0 2
2 SÇG207B Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı Zorunlu 2 0 0 2
3 SÇG203B Okul Öncesi Eğitim Kurumları Uygulamaları I Zorunlu 1 4 0 8
4 SÇG209B Seçmeli Ders Grubu II Seçmeli - - - 8
5 SÇG201B Uygulama I Zorunlu 1 4 0 8
6 ÜSD Üniversite Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 2
Toplam 11 8 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 SÇG206B Anne Baba Eğitim Zorunlu 2 0 0 2
2 SHMYOSEÇ MYO Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 3
3 SÇG204B Okul Öncesi Eğitim Kurumları Uygulamaları II Zorunlu 2 4 0 8
4 SÇG208B Seçmeli Ders Grubu III Seçmeli - - - 6
5 SÇGSTJ2 Staj II Zorunlu 0 2 0 5
6 SÇG202B Uygulama II Zorunlu 2 4 0 6
Toplam 10 10 0 30
 
Seçmeli Ders Grubu I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 SÇG114B.1 Çocuk ve Drama Seçmeli 2 0 0 3
2 SÇG114B.2 İlk Yardım Seçmeli 2 0 0 3
3 SÇG114B.3 Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme Seçmeli 2 0 0 3
Seçmeli Ders Grubu II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 SÇG209B.1 Davranış Bilimleri Seçmeli 3 0 0 4
2 SÇG209B.2 Erken Çocukluk Döneminde Yeni Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 0 4
3 SÇG209B.3 Çocukta Bilim ve Teknoloji Seçmeli 3 0 0 4
Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ÜS0101.3B2 Çevre ve Toplum (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
2 ÜS0103.1B3 Tarihi Yapılar (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
3 ÜS0103.2B3 Gıda Güvenliği (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
4 ÜS0103.3B3 Popüler Bilim (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
5 ÜS0104.2 Stratejik Yönetim Uygulamaları (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
6 ÜS0201.8 Temel Ekonomi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
7 ÜS0201.9 Güncel İktisadi Konular (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
8 ÜS0202.4 Bireysel Yatırımcılık (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
9 ÜS0202.5 Kariyer Planlama (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
10 ÜS0204.3 Vergiye Giriş (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
11 ÜS0206.1 Kent ve Çevre Hakları (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
12 ÜS0305.2 Akademik Türkçe (Eğitim Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
13 ÜS0401.25 Hz. Peygamberin Evrensel Mesajları (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
14 ÜS0401.26 Kur'an'ın Temel Kavramları (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
15 ÜS0401.27 Fıkıh ve Toplum (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
16 ÜS0501.4 Türk Kültür Tarihi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
17 ÜS0502.2 Metin İncelemesi/Roman ve Hikaye Teorisi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
18 ÜS0503.2 Sosyal Hareketler (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
19 ÜS0701.12 Herkes İçin Spor (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
20 ÜS0701.13 Basketbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
21 ÜS0701.14 Futbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
22 ÜS0701.15 Dart (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
23 ÜS0701.16 Bisiklet (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
24 ÜS0701.17 Gönüllülük Çalışması (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 1 2 0 2
25 ÜS0901.02 Organik Tarım Uygulamaları (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
26 ÜS0902.02 Liderlik ve Motivasyon (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
27 ÜS0903.02 Temel Afet Bilinci (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
28 ÜS1001.1B Renklerin Dili (Sanat ve Tasarım Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
29 ÜS1202.2B2 Temel Halk Sağlığı (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 2
30 ÜS1202.3B2 İlk Yardımda Temel Uygulamalar (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 2
31 ÜS1207.2B Dijital Sağlık (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 2
32 ÜS1207.4B Çocuk Hakları (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 2
33 ÜS1301.1B2 İletişim (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
34 ÜS1301.2B2 Girişimcilik (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
35 ÜS1302.2B İş Hukuku(Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
36 ÜS1401.1B2 Kişisel Gelişim ve Motivasyon (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 2
37 ÜS1402.1B3 Evcil Hayvan Yetiştiriciliği ve Hayvan Hakları (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 2
38 ÜS1404B Doğa Koruma (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 2
39 ÜS1405.B2 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 2
40 ÜS1501.1B2 İnsan Hakları Hukuku (Adalet MYO) Seçmeli 2 0 0 2
41 ÜS1603.2B2 Para ve Banka (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
42 ÜS1604.2B2 Ekonomi Okuryazarlığı (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
43 ÜS1608.2B2 Uygulamalı Dış Ticaret (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 0 0 0 2
44 ÜS1610.3B Reklamcılık (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
45 ÜS1612.1B Catering (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
46 ÜS1701.2B3 Algoritma ve Programlama Mantığı (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
47 ÜS1702.2B3 Elektrik Enerjisinin Tarihi (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
48 ÜS1702.3B3 Matematik ve Yaşam (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
49 ÜS1704.1B2 Halkla İlişkiler (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
50 ÜS1713.2B Sosyal Medya Okumaları (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
MYO Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 MS1201.1 Yazışma Teknikleri Seçmeli 2 0 0 3
2 MS1201.1B2 Etkili ve Güzel Konuşma Seçmeli 2 0 0 3
3 MS1202.1 Tıbbi Biyoloji ve Genetik Seçmeli 2 0 0 5
4 MS1202.1B2 Halk Sağlığı Seçmeli 2 0 0 3
5 MS1203.1 Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 3
6 MS1203.1B2 Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 3
7 MS1204.1 Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 3
8 MS1204.1B2 Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 3
9 MS1205.1 Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 3
10 MS1205.1B2 Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 3
11 MS1206.1B Çocuk Beslenmesi Seçmeli 2 0 0 3
12 MS1206.2B Kaynaştırma Seçmeli 2 0 0 3
13 MS1206.3B Montessori II Seçmeli 2 0 0 3
14 MS1207.1B Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 3
15 MS1208.1B Yazışma Teknikleri Seçmeli 2 0 0 0
16 MS1208.2B Etkili ve Güzel Konuşma Seçmeli 2 0 0 0
17 MS1208.3B Halk Sağlığı Seçmeli 2 0 0 0
18 MS1209.1B Meslek Etiği Seçmeli 2 0 0 0
Seçmeli Ders Grubu III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 SÇG208B.1 Çocuk ve Çevre Seçmeli 2 0 0 3
2 SÇG208B.2 Çocukla İletişim Seçmeli 2 0 0 3
3 SÇG208B.3 Sanat ve Yaratıcılık Seçmeli 2 0 0 3