BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Bayburt Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü - Optisyenlik İ.Ö.Program Tanımları
Kuruluş
Optisyenlik Programı, 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü bünyesinde eğitim ve öğretim vermeye başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programımızı başarı ile tamamlayan kişiler, Optisyenlik alanında Ön Lisans derecesi ile birlikte Optisyen unvanı almaya hak kazanırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lise ve dengi okul mezunu olmak ve ÖSYM tarafından başarılı bulunup ilgili Programa yerleştirilmiş olmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yüksek Öğretim kurumlarındaki önceki öğrenmenin tanınmasında “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Optisyenlik Programı mezunlarının, temel fizik ve matematik, göz anatomisi ve fizyolojisi, refraksiyon kusurları, işletme yönetimi, ürün pazarlama, iş sağlığı ve güvenliği, yüz şekillerine göre çerçeve seçimi, optik aletleri kullanma, standartlara uygun biçimde çerçeve-mercek montajı yapma, optisyenlik paket programlarını kullanma bilgi ve becerilerine sahip olması beklenmektedir. Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve yaz stajını (30 iş günü) başarılı bir şekilde tamamlamak gerekmektedir.
Program Profili
Optisyenlik Programının amacı uzman doktorlar tarafından tanısı konulan refraksiyon (kırma) kusurlarının giderilmesi için düzenlenen reçeteleri okuyabilen, optik gereçleri tedarik eden ve hastaya özel uygulamaları standartlara uygun biçimde yapabilen, girişimci, bilgilerini problemlerin çözümünde etkin bir biçimde kullanabilen, iletişim becerileri gelişmiş, etik değerlere sahip profesyonel optisyenler yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız; 5193 Sayılı Kanun esaslarına göre kendi optik mağazalarını açabilecekleri gibi özel veya tüzel kişilere ait optik mağazalarında mesul müdür veya optisyen olarak çalışabilirler. Bunun yanı sıra çerçeve ve/veya mercek üreten fabrikalarda ya da bunları ithal eden firmalarda görev yapabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunlarımız, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) başarılı oldukları takdirde; Optik ve Akustik Mühendisliği, Fizik ve Fizik Mühendisliği Lisans Bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen sınavlara ve not değerlendirmeye ilişkin esaslar dikkate alınır.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve yaz stajını (30 iş günü) başarılı bir şekilde tamamlamak gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres: Genç Osman Mah. 21 Şubat Cad. 21/G Dede Korkut Külliyesi 69000 BAYBURT Telefon: 04582111171/1952 E-posta:tht@bayburt.edu.tr Program Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Harun YÜCEL
Bölüm Olanakları
Derslerin yürütüldüğü tüm dersliklerde akıllı tahta, projeksiyon cihazı ve internet bağlantısı mevcuttur. Bilgisayar uygulaması gerektiren dersler içerisinde 60 adet bilgisayar bulunan Bilgisayar Laboratuvarında yürütülmektedir. Bu laboratuvarda kablolu-kablosuz ağlar aracılığıyla internet erişimi sınırsızdır. Öğrencilerin kendi kişisel bilgisayarlarını da kullanarak hizmet alabildikleri bu laboratuvar ders saatleri haricindeki zamanlarda da öğrencilere açıktır.

Program Çıktıları


Müfredat
T : Teorik U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 OP115B Anatomi Zorunlu 2 0 0 3
2 OP115B2 Anatomi Zorunlu 2 0 0 3
3 OP103B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
4 BSM103B2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
5 OP117B Fizyoloji Zorunlu 2 0 0 3
6 OP117B2 Fizyoloji Zorunlu 2 0 0 3
7 OP109B Geometrik Optik I Zorunlu 2 0 0 5
8 OP109B2 Geometrik Optik I Zorunlu 2 0 0 4
9 OP119B İletişim Becerileri Zorunlu 2 0 0 3
10 OP119B2 İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 0 0 3
11 OP111B Optisyenliğe Giriş Zorunlu 2 0 0 3
12 OP111B2 Optisyenliğe Giriş Zorunlu 2 0 0 3
13 OP107B Temel Fizik Zorunlu 4 0 0 4
14 OP107B2 Temel Fizik Zorunlu 4 0 0 5
15 OP113B Temel Matematik Zorunlu 2 0 0 3
16 OP113B2 Temel Matematik Zorunlu 2 0 0 3
17 OP101B Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
18 BSM101B2 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
19 OP105B Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2
20 BSM105B2 Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 44 0 0 60
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 OP104B Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
2 BSM104B2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
3 OP110B Geometrik Optik II Zorunlu 2 0 0 5
4 OP108B2 Geometrik Optik II Zorunlu 2 0 0 4
5 OP110B2 Optisyenlik Uygulamaları Zorunlu 2 4 0 8
6 OP108B Optisyenlik Uygulamaları I Zorunlu 2 0 4 9
7 OP112B Seçmeli Ders Grubu I Seçmeli - - - 2
8 OP112B2 Seçmeli Ders Grubu I Seçmeli - - - 4
9 OPSTAJB Staj Zorunlu 0 8 0 8
10 OPSTAJB2 Staj Zorunlu 0 8 0 8
11 OP102B Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2
12 BSM102B2 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2
13 OP106B Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2
14 BSM106B2 Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 24 20 4 60
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 OP203B Görme Optiği ve Refraksiyonu I Zorunlu 2 0 0 4
2 OP203B2 Görme Optiği ve Refraksiyonu I Zorunlu 2 0 0 4
3 OP205B Göz Hastalıkları ve Kontakt Lensler Zorunlu 4 0 0 4
4 OP205B2 Göz Hastalıkları ve Kontakt Lensler Zorunlu 2 0 0 4
5 OP201B Optisyenlik Uygulamaları II Zorunlu 2 0 4 12
6 OP201B2 Optisyenlik Uygulamaları II Zorunlu 2 4 0 12
7 OP207B Optisyenlikte Paket Program Uygulamaları Zorunlu 2 0 0 2
8 OP207B2 Optisyenlikte Paket Program Uygulamaları Zorunlu 2 0 0 2
9 OP209B2 Seçmeli Ders Grubu II Seçmeli - - - 2
10 OP211B Seçmeli Ders Grubu III Seçmeli - - - 2
11 OP211B2 Seçmeli Ders Grubu III Seçmeli - - - 2
12 OP213B Seçmeli Ders Grubu IV Seçmeli - - - 2
13 OP213B2 Seçmeli Ders Grubu IV Seçmeli - - - 2
14 OP209B Seçmeli Ders Gurubu II Seçmeli - - - 2
15 ÜSD Üniversite Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 2
16 ÜSD Üniversite Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 2
Toplam 34 4 4 60
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 OP204B Görme Optiği ve Refraksiyonu II Zorunlu 2 0 0 4
2 OP204B2 Görme Optiği ve Refraksiyonu II Zorunlu 2 0 0 4
3 SHMYOSEÇ MYO Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 3
4 SHMYOSEÇ MYO Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli - - - 3
5 OP202B Optisyenlik Uygulamaları III Zorunlu 2 0 4 12
6 OP202B2 Optisyenlik Uygulamaları III Zorunlu 2 4 0 12
7 OP206B Seçmeli Ders Grubu V Seçmeli - - - 2
8 OP206B2 Seçmeli Ders Grubu V Seçmeli - - - 2
9 OP208B Seçmeli Ders Grubu VI Seçmeli - - - 2
10 OP208B2 Seçmeli Ders Grubu VI Seçmeli - - - 2
11 OP210B Seçmeli Ders Grubu VII Seçmeli - - - 4
12 OP210B2 Seçmeli Ders Grubu VII Seçmeli - - - 4
13 OP212B Seçmeli Ders Grubu VIII Seçmeli - - - 3
14 OP212B2 Seçmeli Ders Grubu VIII Seçmeli - - - 3
Toplam 28 4 4 60
 
Seçmeli Ders Grubu I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 OP112.1B Göz Anatomisi ve Fizyolojisi Seçmeli 2 0 0 2
Seçmeli Ders Grubu I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 OP112.1B2 Göz Anatomisi ve Fizyolojisi Seçmeli 2 0 0 4
Seçmeli Ders Grubu II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 OP209.1B2 Genel Muhasebe Seçmeli 2 0 0 2
Seçmeli Ders Grubu III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 OP211.1B Pazarlama Seçmeli 2 0 0 2
Seçmeli Ders Grubu III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 OP211.1B2 Pazarlama Seçmeli 2 0 0 2
Seçmeli Ders Grubu IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 OP213.1B Davranış Bilimleri Seçmeli 2 0 0 2
Seçmeli Ders Grubu IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 OP213.1B2 Davranış Bilimleri Seçmeli 2 0 0 2
Seçmeli Ders Gurubu II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 OP209.1B Genel Muhasebe Seçmeli 2 0 0 2
Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ÜS0101.3B2 Çevre ve Toplum (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
2 ÜS0103.1B3 Tarihi Yapılar (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
3 ÜS0103.2B3 Gıda Güvenliği (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
4 ÜS0103.3B3 Popüler Bilim (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
5 ÜS0104.2 Stratejik Yönetim Uygulamaları (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
6 ÜS0201.8 Temel Ekonomi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
7 ÜS0201.9 Güncel İktisadi Konular (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
8 ÜS0202.4 Bireysel Yatırımcılık (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
9 ÜS0202.5 Kariyer Planlama (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
10 ÜS0204.3 Vergiye Giriş (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
11 ÜS0206.1 Kent ve Çevre Hakları (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
12 ÜS0305.2 Akademik Türkçe (Eğitim Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
13 ÜS0401.25 Hz. Peygamberin Evrensel Mesajları (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
14 ÜS0401.26 Kur'an'ın Temel Kavramları (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
15 ÜS0401.27 Fıkıh ve Toplum (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
16 ÜS0501.4 Türk Kültür Tarihi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
17 ÜS0502.2 Metin İncelemesi/Roman ve Hikaye Teorisi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
18 ÜS0503.2 Sosyal Hareketler (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
19 ÜS0701.12 Herkes İçin Spor (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
20 ÜS0701.13 Basketbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
21 ÜS0701.14 Futbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
22 ÜS0701.15 Dart (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
23 ÜS0701.16 Bisiklet (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
24 ÜS0701.17 Gönüllülük Çalışması (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 1 2 0 2
25 ÜS0901.02 Organik Tarım Uygulamaları (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
26 ÜS0902.02 Liderlik ve Motivasyon (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
27 ÜS0903.02 Temel Afet Bilinci (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
28 ÜS1001.1B Renklerin Dili (Sanat ve Tasarım Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
29 ÜS1202.2B2 Temel Halk Sağlığı (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 2
30 ÜS1202.3B2 İlk Yardımda Temel Uygulamalar (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 2
31 ÜS1207.2B Dijital Sağlık (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 2
32 ÜS1207.4B Çocuk Hakları (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
33 ÜS1301.1B2 İletişim (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
34 ÜS1301.2B2 Girişimcilik (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
35 ÜS1302.2B İş Hukuku(Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
36 ÜS1401.1B2 Kişisel Gelişim ve Motivasyon (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 2
37 ÜS1402.1B3 Evcil Hayvan Yetiştiriciliği ve Hayvan Hakları (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 2
38 ÜS1404B Doğa Koruma (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 2
39 ÜS1405.B2 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 2
40 ÜS1501.1B2 İnsan Hakları Hukuku (Adalet MYO) Seçmeli 2 0 0 2
41 ÜS1603.2B2 Para ve Banka (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
42 ÜS1604.2B2 Ekonomi Okuryazarlığı (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
43 ÜS1608.2B2 Uygulamalı Dış Ticaret (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 0 0 0 2
44 ÜS1610.3B Reklamcılık (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
45 ÜS1612.1B Catering (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
46 ÜS1701.2B3 Algoritma ve Programlama Mantığı (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
47 ÜS1702.2B3 Elektrik Enerjisinin Tarihi (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
48 ÜS1702.3B3 Matematik ve Yaşam (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
49 ÜS1704.1B2 Halkla İlişkiler (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
50 ÜS1713.2B Sosyal Medya Okumaları (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
Üniversite Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 ÜS0101.3B2 Çevre ve Toplum (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
2 ÜS0103.1B3 Tarihi Yapılar (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
3 ÜS0103.2B3 Gıda Güvenliği (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
4 ÜS0103.3B3 Popüler Bilim (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
5 ÜS0104.2 Stratejik Yönetim Uygulamaları (Mühendislik Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
6 ÜS0201.8 Temel Ekonomi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
7 ÜS0201.9 Güncel İktisadi Konular (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
8 ÜS0202.4 Bireysel Yatırımcılık (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
9 ÜS0202.5 Kariyer Planlama (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
10 ÜS0204.3 Vergiye Giriş (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
11 ÜS0206.1 Kent ve Çevre Hakları (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
12 ÜS0305.2 Akademik Türkçe (Eğitim Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
13 ÜS0401.25 Hz. Peygamberin Evrensel Mesajları (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
14 ÜS0401.26 Kur'an'ın Temel Kavramları (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
15 ÜS0401.27 Fıkıh ve Toplum (İlahiyat Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
16 ÜS0501.4 Türk Kültür Tarihi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
17 ÜS0502.2 Metin İncelemesi/Roman ve Hikaye Teorisi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
18 ÜS0503.2 Sosyal Hareketler (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
19 ÜS0701.12 Herkes İçin Spor (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
20 ÜS0701.13 Basketbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
21 ÜS0701.14 Futbol (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
22 ÜS0701.15 Dart (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
23 ÜS0701.16 Bisiklet (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
24 ÜS0701.17 Gönüllülük Çalışması (Spor Bilimleri Fakültesi) Seçmeli 1 2 0 2
25 ÜS0901.02 Organik Tarım Uygulamaları (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
26 ÜS0902.02 Liderlik ve Motivasyon (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
27 ÜS0903.02 Temel Afet Bilinci (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 0
28 ÜS1001.1B Renklerin Dili (Sanat ve Tasarım Fakültesi) Seçmeli 2 0 0 2
29 ÜS1202.2B2 Temel Halk Sağlığı (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 2
30 ÜS1202.3B2 İlk Yardımda Temel Uygulamalar (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 2
31 ÜS1207.2B Dijital Sağlık (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 2
32 ÜS1207.4B Çocuk Hakları (Sağlık Hizmetleri MYO) Seçmeli 2 0 0 0
33 ÜS1301.1B2 İletişim (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
34 ÜS1301.2B2 Girişimcilik (Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
35 ÜS1302.2B İş Hukuku(Aydıntepe MYO) Seçmeli 2 0 0 2
36 ÜS1401.1B2 Kişisel Gelişim ve Motivasyon (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 2
37 ÜS1402.1B3 Evcil Hayvan Yetiştiriciliği ve Hayvan Hakları (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 2
38 ÜS1404B Doğa Koruma (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 2
39 ÜS1405.B2 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Demirözü MYO) Seçmeli 2 0 0 2
40 ÜS1501.1B2 İnsan Hakları Hukuku (Adalet MYO) Seçmeli 2 0 0 2
41 ÜS1603.2B2 Para ve Banka (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
42 ÜS1604.2B2 Ekonomi Okuryazarlığı (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
43 ÜS1608.2B2 Uygulamalı Dış Ticaret (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 0 0 0 2
44 ÜS1610.3B Reklamcılık (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
45 ÜS1612.1B Catering (Sosyal Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
46 ÜS1701.2B3 Algoritma ve Programlama Mantığı (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
47 ÜS1702.2B3 Elektrik Enerjisinin Tarihi (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
48 ÜS1702.3B3 Matematik ve Yaşam (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
49 ÜS1704.1B2 Halkla İlişkiler (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
50 ÜS1713.2B Sosyal Medya Okumaları (Teknik Bilimler MYO) Seçmeli 2 0 0 2
MYO Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 MS1201.1 Yazışma Teknikleri Seçmeli 2 0 0 3
2 MS1201.1B2 Etkili ve Güzel Konuşma Seçmeli 2 0 0 3
3 MS1202.1 Tıbbi Biyoloji ve Genetik Seçmeli 2 0 0 5
4 MS1202.1B2 Halk Sağlığı Seçmeli 2 0 0 3
5 MS1203.1 Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 3
6 MS1203.1B2 Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 3
7 MS1204.1 Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 3
8 MS1204.1B2 Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 3
9 MS1205.1 Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 3
10 MS1205.1B2 Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 3
11 MS1206.1B Çocuk Beslenmesi Seçmeli 2 0 0 0
12 MS1206.2B Kaynaştırma Seçmeli 2 0 0 0
13 MS1206.3B Montessori II Seçmeli 2 0 0 0
14 MS1207.1B Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 3
15 MS1208.1B Yazışma Teknikleri Seçmeli 2 0 0 0
16 MS1208.2B Etkili ve Güzel Konuşma Seçmeli 2 0 0 0
17 MS1208.3B Halk Sağlığı Seçmeli 2 0 0 0
18 MS1209.1B Meslek Etiği Seçmeli 2 0 0 0
MYO Seçmeli Dersler Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 MS1201.1 Yazışma Teknikleri Seçmeli 2 0 0 3
2 MS1201.1B2 Etkili ve Güzel Konuşma Seçmeli 2 0 0 3
3 MS1202.1 Tıbbi Biyoloji ve Genetik Seçmeli 2 0 0 5
4 MS1202.1B2 Halk Sağlığı Seçmeli 2 0 0 3
5 MS1203.1 Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 3
6 MS1203.1B2 Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 3
7 MS1204.1 Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 3
8 MS1204.1B2 Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 3
9 MS1205.1 Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 3
10 MS1205.1B2 Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 3
11 MS1206.1B Çocuk Beslenmesi Seçmeli 2 0 0 0
12 MS1206.2B Kaynaştırma Seçmeli 2 0 0 0
13 MS1206.3B Montessori II Seçmeli 2 0 0 0
14 MS1207.1B Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 3
15 MS1208.1B Yazışma Teknikleri Seçmeli 2 0 0 0
16 MS1208.2B Etkili ve Güzel Konuşma Seçmeli 2 0 0 0
17 MS1208.3B Halk Sağlığı Seçmeli 2 0 0 0
18 MS1209.1B Meslek Etiği Seçmeli 2 0 0 0
Seçmeli Ders Grubu V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 OP206.1B İşletme Yönetimi Seçmeli 2 0 0 2
Seçmeli Ders Grubu V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 OP206.1B2 İşletme Yönetimi Seçmeli 2 0 0 2
Seçmeli Ders Grubu VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 OP208.1B İlkyardım Seçmeli 2 0 0 2
Seçmeli Ders Grubu VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 OP208.1B2 İlk Yardım Seçmeli 2 0 0 2
Seçmeli Ders Grubu VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 OP210.1B Meslek Etiği Seçmeli 2 0 0 4
Seçmeli Ders Grubu VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 OP210.1B2 Meslek Etiği Seçmeli 2 0 0 4
Seçmeli Ders Grubu VIII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 OP212.1B İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 2 0 0 3
Seçmeli Ders Grubu VIII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 OP212.1B2 İletişim Becerileri Seçmeli 2 0 0 3