BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Bayburt Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ÜS0103.2B3Gıda Güvenliği (Mühendislik Fakültesi)Seçmeli232
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Gıda endüstrisinde gıda işletme hijyeninin temel prensiplerini değerlendirmek. Gıda işleme tesislerinde gıda güvenliğini sağlamak. Hijyenik pratikler, Engeller Teknolojisi, HACCP ve ISO 9000 ve ISO 22000 üzerinde bilgi vermek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. Enes DERTLİ
Öğrenme Çıktıları
1Gıda kaynaklı toksik maddelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri ile bunların bulaşma ve oluşum nedenlerini kavrayabilme
2Gıda kaynaklı zararlılardan korunma yöntemlerini uygulayabilmek
3Bir gıda maddesinin üretimi sırasındaki potansiyel riskleri belirleyip risk analizlerini yapabilme
4Kalitenin temel kavramlarını, toplam kaliteyi, gıda kalitesi ve güvenliği yönetim sistemlerini kavrayabilme ve kontrol kartı hazırlayabilme
5Gıda Güvence ve Kalite Programlarının Gelişimi; HACCP, ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Sistemlerini tanımlamayabilme ve karşılaştırabilme
6ISO 9001:2000 (Kalite yönetim sistemi), GHP(İyi Hijyen Uygulamaları), GMP(İyi Üretim Uygulamaları) ve diğer standartlar hakkında bilgi sahibi olma ve uygulayabilme
7Yeni üretilecek üründe HACCP sistemini uygulayabilme
8Bir gıda işletmesinde uygun temizlik ve sanitasyon sistemini tasarlayabilme ve kurabilme
9Türkiye’de uygulanan gıda güvenliği sistemini dünyada uygulanan gıda güvenliği sistemleri ile karşılaştırabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Hijyen ve sanitasyonun tanımı, önemi. Bir işletmede sanitasyona etkili faktörler, personel hijyeni, sanitasyon eğitimi, işletme yerinin seçiminin önemi, işletmenin yapısı ve planlanması, depolamada hava, su atık materyal sorunu, temizleme yöntemleri (elle, CİP, COP), dezenfeksiyonun önemi ve dezenfektanlar, temizleme maddeleri ve yapıları, gıda zehirlenmeleri ve korunma yollarını, HACCP, GMP, SSOP, engeller teknolojisi, belirleyici mikrobiyoloji konularını kapsamaktadır
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Hijyen ve sanitasyonun tanımı, önemi
2Bir işletmede sanitasyona etkili faktörler
3personel hijyeni, sanitasyon eğitimi
4İşletme yerinin seçiminin önemi, işletmenin yapısı ve planlanması
5Dezenfeksiyonun önemi ve dezenfektanlar, Atık materyal sorunu
6Temizleme yöntemleri (elle, CİP, COP), Pest kontrol (Haşerelerle mücadele)
7Mikroorganizmalar ve sanitasyon ilişkisi, gıda zehirlenmeleri ve korunma yolları,
8Ara Sınav
9Gıda Güvence ve Kalite Programlarının Gelişimi; HACCP, ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Sistemleri
10GHP, GMP, ISO 9001:2000 (Kalite yönetim sistemi) SSOP ve diğer standartlar
11HT (Engeller teknolojisi) ve PM (Belirleyici Mikrobiyoloji)
12Depo, Su ve Hava hijyeni
13İşletme hijyeninde mikrobiyolojik analiz metodları
14Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Gıda Güvenliği Ders notu 1-) Yücel, A. 1998. İşletme Hijyeni. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları. No: 36, Bursa.2-) Metin, M., Öztürk, G. 1995. Süt İşletmelerinde sanitasyon. E.Ü. Ege Meslek Yüksek Okulu Yayınları No: 17, Bornova, İzmir.3-) Hui, Y.H., Brinsma, B.L., Grham, S.R., Nip, W.K. and Tong, P.S. 2003. Food Plant Sanitation. Mercel Dekleer, 270 Madison Avenue, New York.4-)Kayaardi S. Gıda Hijyeni ve Sanitasyonu, Sidaş yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma10220
Okuma14114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)65
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
ÖÇ9
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek