BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Bayburt Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ÜS0101.3B2Çevre ve Toplum (Mühendislik Fakültesi)Seçmeli232
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrenciye işletmelerin çevresel sorumluluklarını anlatmak ve kavratmak, çevreye duyarlı işletme yönetimi modellerinin temel bileşenlerini tanıtmak ve bu alandaki uygulamaları öğrenciye sunmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1İşletmelerde Çevre Yönetim Sistemi standartlarının uygulanması konusunda bilgi edinme.
2Çevreye duyarlı işletmecilik kavramını öğrenme ve uygulamalarını tanıma.
3İşletmelerdeki üretim aşamasında, kaynak verimliliği, enerji tasarrufu, atık minimizasyonu gibi önlemlerin önemini kavrama ve gerekli kurumsal dönüşümü sağlayabilme.
4İşletme yönetiminin temel unsurları hakkında bilgi sahibi olma.
5Çevre sorunları ile ekonomik faaliyetler arasındaki iliskiler hakkinda bilgi sahibi olma.
6Kalite standartları ve çevre yönetim standartlarını hakkında görüşe sahip olma.
7Çevre sorunları ve etkileri konusunu kavrama, sorunun çözümüne yönelik politikaların etkinliğini analiz edebilme.
8İşletmelerde sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının uygulanmasına ilişkin temel şartlar konusunda bilgi sahibi olma.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Çevre sorunlarının ve çevrenin korunmasının bilincinin aşılanması. İşletmelerin çevreye olan etkileri ve zaralı etkilerinin minimize edilmesi. Sürdürülebilirlik kavramı hakkında bilgiler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Çevre Sorunlarınin Nedenleri ve Topluma Etkileri
2Çevre Bilincinin Tarihsel Sureci: Küresel, Bölgesel ve Ulusal Ölçekte, Güncel Gelişmelerin Değerlendirilmesi
3Yönetim Düşüncesinde Çevrenin Yeri: Klasik, Modern ve Postmodern İşletme Yönetimi Yaklaşımları ve Çevre
4Çevre ve Kalkınma ilişkisi: Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımı ve İşletmelerin Rolü
5Çevre ve Ticaret İlişkisi: Dünya Ticaret Örgütü ve Çevre
6İşletmelerin Çevreye Etkileri ve Sosyal Sorumlulukları
7Çevresel Sorumluluğun Hukuksal Boyutu
8Arasınav İşletmecilikte Çevre Duyarlılığı
9Ekolojik Çevre Odaklı Stratejik Yönetim Modelleri I
10Ekolojik Çevre Odaklı Stratejik Yönetim Modelleri II
11Çevreye Duyarlı Üretim ve Pazarlama Stratejileri
12İşletmelerin Çevresel Maliyetleri ve Çevre Muhasebesi
13Kalite Standartları ve Çevre Yönetim Sistemi Standartları
14ISO 14000 ÇYS Standartları ve Uygulamaları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1 Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Bahar Cerioğlu, Yalın Yayıncılık, 2011. 2 Çevreye Duyarlı İşletmecilik ,Esra Nemli, İstanbul Sanayi Odası Yayınları, 2000. 3 Preeta M. Banerjee – Vanita Shastri, Social Responsibility and Environmental Sustainability in Business , Sage publications, 2010.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)69
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek