BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Bayburt Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
MS1201.1Yazışma TeknikleriSeçmeli243
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Kurumlarda yapılan her türlü yazışmaları etkin bir şekilde yapabilme bilgi ve becerisi kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör.Merve ÇARKIT
Öğrenme Çıktıları
11) Kamu ve özel kuruluşlarda kullanılan belge türlerini tanır.
22) Resmi yazışma kurallarını bilir ve uygular.
33) Değişik resmi yazışmaları ve iş yazılarını etkin bir şekilde yapar.
44) Yazılı iletişimin kurumsal önemini açıklar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İletişim ve iletişimin unsurları, yazılı iletişim, Resmi yazıların yasal dayanağı ve yazışmada uyulacak temel kurallar, Resmi yazının bölümleri, Özel yazılar, Elektronik Belge ve Elektronik Belge Yönetimi, Resmi yazı-Uygulama, Özel yazı-Uygulama, Elektronik Belge Yönetimi-Uygulama
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
11- İletişim ve Yazılı iletişimin önemi, Yazışmaların niteliksel özellikleri.
22- Yazı dilinin etkileyici olarak kullanımı. Noktalama işaretleri ve büyük küçük harf kullanımı.
33- Yazı yazma süreci, Yöntem bilgisi. Yazıda Kullanılan Anlatım Biçimleri.
44- Yazışma Türleri, Resmi yazışma Kuralları Resmi Yazışma Yönetmeliğinin Tanıtımı
55- Resmi yazılarda 1. derece bölümler Başlık, Sayı, Tarih, Konu
66- Resmi yazıların 1. Derece bölümlerinin anlatılması ve örnek uygulamalar.
77- Resmi yazıların 2. Derece bölümlerinin anlatılması ve örnek uygulamalar.
88- Elektronik belge yönetim sistemleri üzerinde yazışmaların nasıl yapılacağı.
99- Resmi yazışma türleri.
1010- Resmi yazışmalarla ilgili örnek uygulamaların yapılması.
1111- Resmi yazışmalarla ilgili örneklerin elektronik belge yönetim sistemi üzerinde yapılması.
1212- İş yazılarının bölümleri ve örnek uygulamalar.
1313- İş yazışmaları türleri ve örnek uygulamalar.
1414- Özel yazışmalar ve örnek uygulamalar. CV hazırlama teknikleri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Gökdere H., Yazışma Teknikleri, Ankara 2001 . GÖRAL G., Yazışma kuralları ve hızlı yazma tekniği , 2003. RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. TUTAR H., Mesleki Yazışma ve Rapor Hazırlama Teknikleri , ANKARA , 2012
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Quiz11010
Uygulama/Pratik11414
Tartışma11414
Soru-Yanıt11414
Beyin Fırtınası155
Bireysel Çalışma11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Ev Ödevi11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)85
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek