BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Bayburt Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ÜS1702.3B3Matematik ve Yaşam (Teknik Bilimler MYO)Seçmeli232
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı temel matematiksel konseptleri farklı altyapıya sahip öğrencilere belletmek, bu konseptlerin günlük hayattaki gerekliliğini kavratmaktır. Öğrenciler günlük problemlere matematiksel çözüm stratejileri geliştirebilecek ve bu bağlamda gerekli matematiksel kavramları tespit edebileceklerdir. Temel matematiksel konseptler deney yoluyla keşfedilip/öğretilecek bu sayede öğrenci matematiğe olan gereksinimi birinci elden gözlemleyebilecektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Dr. Ramazan ŞİMŞEK
Öğrenme Çıktıları
1Gercek hayatta karşılaşılan problemlere karşı farkındalık geliştirme, uygun matematik modeller tasarlayabilme ve çözüm stratejilerini anlayabilme yetisi geliştirebilme.
2Gercek hayat problemlerinin dilini anlama ve bunu matematiksel dile tercüme edebilme becerisi kazanma
3Hayatımızın içindeki matematiksel modellemelerin farkına varır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sayılarla Eğlence (Giriş Modülü) -Hayatın belirsizliği (1. Modül) -Günlük hayattaki trendleri keşfetme (2. Modül) -Değişimin hızı (3. Modül) -Alanlar ve hacimler (4. Modül) -Soyut Düşünmek (5. Modül)
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sayılarla Eğlenceyokyok
2Sayılarla EğlenceYokYok
3Hayatın BelirsizliğiYokYok
4Hayatın BelirsizliğiYokYok
5Günlük Hayattaki Trendleri KeşfetmeYokYok
6Günlük Hayattaki Trendleri KeşfetmeYokYok
7PROJE HAFTASIYokYok
8ARA SINAVYokYok
9Modül 3: Değişim HızıYokYok
10Modül 3: Değişim HızıYokYok
11Modül 4: Alanlar ve HacimlerYokYok
12Modül 4: Alanlar ve HacimlerYokYok
13Modül 5: Soyut DüşünmekYokYok
14Modül 5: Soyut DüşünmekYokYok
15PROJE SUNUMUYokYok
16Final SınavıYokYok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Matematik ve Yaşam, Doç Dr. Alattin Ural, Nobel Akademik Yayıncılık, Şubat, 2020
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Gözlem12112
Bireysel Çalışma12224
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma236
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek