BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Bayburt Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
MS1208.2BEtkili ve Güzel KonuşmaSeçmeli243
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrenci; etkili ve güzel konuşma yeterlikleri kazandırılacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Doğru nefes tekniklerini kullanmak
2Konuşma organlarını kullanmak
3Ortama ve kişiye uygun konuşmalar yapmak
4Beden Dili, mimik ve jest açısından kişisel gelişimi sağlamak
5Konuşma sırasında oluşabilecek sorunlar karşısında çözüm üretmek, Sunum yaparken özgüven kazanımı
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Türkçe ve Türk edebiyatı başta olmak üzere Türk kültür ve sanatını geliştirmek için Türkçenin ve bu dille yaratılmış olan edebiyat eserlerinin özelliklerini öğrenip öğrendiği bu özellikleri yapılacak çalışmalara aktarabilme.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tanışma... Diksiyon Sanatı hakkında bilgi verme… Kaynakça kitap ve yazılı metinlerin önerilmesi… Diksiyon dersinin içeriği ve önemi hakkı öğrenciye bilgi verilmesi
2Dil ve Diksiyon başlığı altında; Dilin tanımı… Diksiyonun tanımı… Diksiyonun amacı… Konuşmanın tanımı… Üslup çeşitleri; Sade üslup, yüksek üslup, karışık üslup
3Üslup çeşitleri hakkında örnekleme yöntemiyle sınıf içi tartışma ve yorumlama…Fonotik nedir? Tanımı… Artikülâsyon nedir? Tanımı…
4Ses nedir? Tanımı… Sesin ortaya çıkışı… Ses yolu… Konuşma aygıtı… Ses kirişleri… Sesin nitelikleri; Sesin şiddeti, sesin yüksekliği, sesin tınısı, tiz ses, pes ses
5Diksiyon açısından ses başlığı altında; Dilin durumuna göre ünlüler, dudakların durumuna göre ünlüler, çenenin durumuna göre ünlüler
6Çıkış yerlerine göre ünsüzler; Dudak ünsüzleri, diş ünsüzleri, damak ünsüzleri, gırtlak ünsüzleri, diş-damak ünsüzleri… Ses yolundan çıkışlarına göre ünsüzler; sert ünsüzler, yumuşak ünsüzler…
7Solunum nedir? Tanımı ve tartışılması… Solunum yöntemleri hakkında bilgi verilmesi… Soluk alma çeşitleri; Göğüs solunumu, diyafram solunumu… Doğru soluk alma ve soluma teknikleri hakkında bilgi verilmesi ve uygulamalı gösterilmesi
8Ara Sınav
9Solunumun önemi hakkında bilgi verilmesi… Sınıf içi tartışılması…
10Solunum ve solunum teknikleri hakkında video izletilmesi… Örnekleme yoluyla değerlendirilmesi
11Ses Bükümü nedir? Tanımlama ve örneklemeleri…
12Ses kusurları hakkında bilgi verilmesi… Sınıf içinde tartışılması, örnekleme yöntemiyle değerlendirilmesi… Sesin kuvvetsizliği… Sesin titrekliği… Tiz ve keskin ses sorunu…
13Durak nedir? Konuşma sanatında duraklamanın önemi hakkında bilgi verilmesi ve tartışılması… Örnek metinlerle duraklama hataları üzerinde çalışılması…
14Ton nedir? Tanımlanması ve tartışılması… Pes ses tonu, orta ses tonu, tiz ses tonu hakkında bilgi ve yorumlama
15Beden dili… Önemi ve tanımlaması… Büro ve sigortacılık mesleği alanında beden dili ve diksiyon sanatının önemi hakkında yorum ve değerlendirme
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav12020
Final Sınavı12020
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma10330
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)98
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek