BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Bayburt Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
SAK209.3BSağlık Kurumlarında Stratejik YönetimSeçmeli234
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; işletmelerin uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirmek için izleyebilecekleri stratejileri açıklamak ve bu stratejilerin başarısını etkileyen unsurları incelemektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Stratejik yönetimle ilgili temel kavramları açıklar.
2Stratejik yönetim sürecini açıklar.
3Stratejik yönetimde kullanılan stratejileri bilir.
4Stratejik değerlendirme ve kontrolü tanımlar.
5SWOT analizi yapar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğini; stratejik yönetimin tanımı, stratejik yönetim sürecinin evreleri ve unsurları, dış çevre analizi, iç çevre analizi, stratejik yönlendirme, işletme stratejileri, kurumsal stratejiler, uluslararası stratejiler, stratejilerin uygulanmasında kullanılan teknikler, örgüt yapısı ve örgütsel sistemler, liderlik ve stratejik değişim, stratejik değerlendirme ve kontrol, bilgi-öğrenme ve yenilik oluşturmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Stratejik yönetime giriş
2Stratejik yönetim sürecinin evreleri ve unsurları
3Dış çevre analizi-1
4Dış çevre analizi-2
5İç çevre analizi
6Stratejik yönlendirme
7İş birimi (işletme) stratejisi
8Kurumsal stratejiler- ARA SINAV
9Uluslararası stratejiler
10Stratejilerin uygulanmasında kullanılan teknikler
11Strateji, örgüt yapısı ve örgütsel sistemler
12Strateji, liderlik ve stratejik değişim
13Stratejik değerlendirme ve kontrol
14Bilgi, öğrenme ve yenilik
15FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ülgen, H. Mirze, K. (2010). İşletmelerde Stratejik Yönetim, Beta Yayınevi. Dinçer, Ö. (2007). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Alfa Yayınları. Eren, E. (2010). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta Yayıncılık.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Soru-Yanıt14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)115
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek