BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Bayburt Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
SAK209.1BMeslek EtiğiSeçmeli234
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Etik ve mesleki etik kurallarının öğretilmesi, bilinçlendirilmesi ve etik duyarlılığın kazandırılması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Savaş Keskin
Öğrenme Çıktıları
1Etikle ilgili temel kavramları ve yaklaşımları bilmek.
2Mesleki ve yönetsel etiğin temel ilkelerini bilmek.
3Yönetimde etik dışı davranışları ayırt edebilmek.
4Sağlık hizmetlerinde etik problemleri ve ikilemleri bilmek.
5Sağlık kurumlarının ve sağlık personelinin etik sorumluluklarını bilmek.
6 Hasta haklarını bilmek.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Meslek etiği nedir? Meslek etik ilkeleri nelerdir? İş hayatında uyulması gereken kurallar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1etik tanımı
2ahlaki gelişim süreci
3 etik kuralları
4etik sistemi
5etik toplum ilişkisi
6etik değerlere uygun davranışın sonuçları
7etik sorgulama
8Vize sınavı
9toplumsal yozlaşma
10meslek etiği
11meslek etik kavramı
12Mesleki etik ilkeleri
13iş hayatında etik dışı konular derse hazırlık
14final sınavı
15
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Meslek Etiği, Nuran Öztürk Başpınar ve Demet Çakıroğlu, Nobel Akademik Yayıncılık, 2014. İş Hayatında Etik, Suna Tevruz (Ed.), Beta Yayıncılık, 2007. İş Ahlakının Temelleri, Ş. Özgener, Nobel Yayın, Ankara, 2004. Bilim Ahlakı, A. Bayet, Yorum Yayınları, 1993. Etiğe Giriş, A. Pieper, Çev. Atayman, V., Sezer, G., Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1999. “Mimarlıkta Meslek Etiği ve Mimarların İnsanlığa Karşı Sorumlulukları”, H. Sadri, İş Ahlakı Dergisi, sayı 9, Mayıs 2012, İstanbul. Meslek Etiği, Emel Bahar, Detay Yayıncılık, İstanbul, 2014.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Soru-Yanıt14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14114
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)129
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek