BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Bayburt Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
SAK116.2BYazışma ve Raporlama TeknikleriSeçmeli124
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Yazılı iletişim türlerini tanıtmak, yazıların standart yazım kurallarını ve içerikle ilgili kavramları açıklamak ve örnek hazırlatmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
11) Yazışma çeşit ve kurallarının öğrenilmesi
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Resmi yazılar, iş yazıları ve özel yazılar, yazı hazırlamak kullanılan standartlar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1 Sözlü ve yazılı iletişimin incelenmesi
2Örgütsel iletişimin tanımı. Gelen giden evrak, evrak türleri, kayıt işlemleri
3Anlatımın unsurları, yazım-imla kuralları.
4Yazışma türlerinin tanımı ve örnek yazımı. Sirkü, ilan, tanıtma ve reklam mektubu
5Yazışma türleri, ticari ve resmi yazıların tanımı, özellikleri
6 İstek mektupları,alındı mektupları ve örnek yazımı
7 Satış mektupları, sipariş ve örnek yazımı
8 Tekit mektupları, tahsilat ve ödemeleri takip mektubunun incelenmesi ve örnek yazımı
9 TSE?nin iş yazılarını düzenleme standardı ve Başbakanlığın resmi yazıları düzenleme esaslarının incelenmesi
10Standartların yazıya uygulanması . Teyit mektuplarının incelenmesi ve örnek yazımı
11 Dilekçe yazım kurallarının incelenmesi ve örnek yazımı
12İş isteme mektupları, özgeçmiş hazırlama kurallarının incelenmesi ve örnek yazımı
13 Örgütsel iletişimde özel yazıların tanımı ve türlerinin incelenmesi ve örnek yazımı
14Raporun tanımı, raporların şekil ve içerik yönünden incelenmesi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Altınöz,M;Parıldar,C; Yazışma Teknikleri,Nobel Yayın Dağıtım,Ankara,2007. 2.Koç,H;Öztoprak,M; Yazışma Teknikleri,Seçkin Yayıncılık,Ankara,2003. 3.Topaloğlu,M;Koç,H; Büro Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara,2002. 4.Yazışma Standartları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14456
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma4520
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)109
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek