BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Bayburt Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ÜS0401.24İki Temel Kaynak: Kur'an ve Hadis (İlahiyat Fakültesi)Seçmeli232
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
İslâm’ın inanç alanındaki temel ilkeleri hakkında yeterli düzeyde bilgi edindirmek, bu ilkeler doğrultusunda inançla ilgili meseleleri doğru biçimde değerlendirebilecek bir bakış açısı kazanmak ve edinilen bilginin çağdaş koşullarda kullanılabilmesini sağlamak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Mehmet SEVER
Öğrenme Çıktıları
1İslam dininin temel iman esaslarını kavrar.
2İnançla yaşam arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
3İslam inanç esaslarının temellerini kavrar.
4Din kavramını ve genel özelliklerini kavrar.
5Dinin insan yaşamındaki yeri ve önemini kavrar.
6İslam ile diğer dinlerin ortak ve farklı yönlerini kavrar ve değerlendirme kabiliyeti kazanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Din ve Mahiyeti, İslam Dininin Temel Kaynakları, İslam İnanç Esasları ve bunların Kur’anî Temelleri, İman Kavramı, Allah’a, Meleklere, kitaplara, peygamberlere, Ahiret ve kaza-kadere iman.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dinin mahiyeti, kaynağı, gerekliliği ve dinin tanımlarıAnlatım, soru-cevap
2İmanın tanımı, imanın muhtevası ve çeşitleri,İman-İslam ve iman-amel ilişkisi.Anlatım, soru-cevap
3Küfür, şirk, irtidad, kavramları ve şirk çeşitleri.Anlatım, soru-cevap
4Allah´ın varlığı ve Allah´ın varlığının delilleri.Anlatım, soru-cevap
5Allah´ın isimleri ve zati sıfatları.Anlatım, soru-cevap
6Allah´ın subuti, fiili ve haberi sıfatları.Anlatım, soru-cevap
7Kaza ve Kadere iman ve İnsanın fiilleri ve irade hürriyeti.Anlatım, soru-cevap
8Ara sınavYazılı imtihan
9Kader inancının dünya hayatındaki önemi.Anlatım, soru-cevap
10Peygamberlere iman, mucize ve mucizenin özellikleri.Anlatım, soru-cevap
11Kitaplara iman ve ilahî Kitapların özellikleri.Anlatım, soru-cevap
12Meleklere iman, meleklerin özellikleri ve çeşitleri.Anlatım, soru-cevap
13Ahiret gününe iman ve ahiret gününün evreleri.Anlatım, soru-cevap
14Hesap, Amel defterlerinin dağıtılması, mizan, şefaat.Anlatım, soru-cevap
15Sırat, Havz, Araf, cennet, cehennem ve özellikleri.Anlatım, soru-cevap
16Final sınavıYazılı imtihan
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Diyanet İlmihali cilt: 1. İlyas Çelebi, İslam İnanç Esasları, İsam Yay., İstanbul 2010 İmam Azam: Fıkh-ı ekber; İmam Mâturîdî: Kitabu’t-tevhid; Bekir Topaloğlu: Mâturîdiyye akaidi; Süleyman Toprak-Şerafettin Gölcük: Kelam; Süleyman Uludağ: Şerh-i akâid tercümesi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav160
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma140
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav12020
Final Sınavı15050
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)70
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek