BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Bayburt Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ÜS1604.2B2Ekonomi Okuryazarlığı (Sosyal Bilimler MYO)Seçmeli232
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere ekonomi ve finans alanlarında temel düzeyde bir bilgi birikimi ve anlayış kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi İlyas Kays İMAMOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1Ekonominin nasıl işlediğini genel olarak açıklayabilir. a. Finansal piyasaların işleyişini anlatabilir. b. Milli gelir ve istihdam düzeyi üzerinden ekonomiyi değerlendirebilir. c. Finansal piyasalar ve reel ekonomi arasındaki etkileşimi açıklayabilir.
22. Güncel ekonomik olayları analiz edebilir. a. Ekonomik büyüme ve istihdam düzeyi gibi reel büyüklüklerde yaşanan değişimleri yorumlayabilir. b. Döviz kuru ve faiz oranı gibi finansal büyüklüklerde yaşanan değişimlerin ekonomi üzerindeki etkisini tartışabilir. c. Türkiye ekonomisinin genel durumunu yaşanan değişimler ışığında analiz edebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Temel Ekonomik Kavramlar, Üretim ve Üretim İlişkileri, Ekonomik Sistemler, Arz ve Talep, Üretici Dengesi Analizi, Tüketici Dengesi Analizi, Piyasa Dengesi, Sektör Kavramı, İşsizlik ve Enflasyon, Para Banka, Büyüme, Kalkınma ve Yoksullukla Mücadele, Uluslararası Ekonomik İlişkiler, Ekonomide Medya Okur Yazarlığı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ekonomiye Giriş
2Küresel Ekonominin Kısa Tarihi
3Kapitalizm Nedir?
4Makro Ekonomik Göstergelerin Okunması ve Analizi (1)
5Türkiye Dış Ticareti ve Dünya Ticaretindeki Yeri
6Makro Ekonomik Göstergelerin Okunması ve Analizi (2)
7Finansal Piyasalar ve Kurumlar
8Milli Gelir
9Faiz ve Enflasyon
10İşgücü Piyasası
11Sanayileşme Nasıl Sağlanır?
12Uluslararası Ticaret ve Geleceği
13Kriz ortamında Sermaye Piyasaları ve Türk Finansal Sistemine Etkileri
14Küresel Ekonomik Krizler ve Etkileri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-Ha-Joon Chang, "Ekonomi Rehberi", Say Yayınları, 2016. -Ha-Joon Chang, "Kapitalizm Hakkında Size Söylenmeyen 23 Şey", Say Yayınları, 2015. - Ha-Joon Chang, "Sanayileşmenin Gizli Tarihi", Efil Yayınları, 2015. - İlhan Uludağ ve Erişah Arıcan, "Finansal Hizmetler Ekonomisi", Beta Yayınları, 2001
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım12828
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma177
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11414
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)52
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek