BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Bayburt Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ÜS1202.3B2İlk Yardımda Temel Uygulamalar (Sağlık Hizmetleri MYO)Seçmeli232
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Acil durumlarda yapılması gereken ilk yardım yöntemlerini öğretmeyi amaçlar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1ilk yardımın anlamını ve önemini kavrar.
2ilk yardımda kullanılacak malzemeleri ve haberleşilecek telefon numaralarını sıralayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanımı ve hedefleri, temel kavramlar, İlkyardımın tarihsel gelişimi
2İlkyardımın tanımı, amaçları, ilkyardımın kuralları
3CPR – Kardiyo Pumoner Resusitasyon
4CPR – Kardiyo Pumoner Resusitasyon
5Kanamalarda ilkyardım, ekstremite kopmalarında ilkyardım
6Şokta ilkyardım, bilinci kapalı hastanın pozisyonu
7ara sınav
8Yaralanma çeşitleri, organ yaralanması, yaralanmalarda ilkyardım
9Yanıklar ve güneş çarpmasında ilkyardım, Donmalarda ilkyardım Suda boğulmalarda ilkyardım
10Kemik kırıkları, çıkıklar ve burkulmalarda ilk yardım, bandaj ve atel uygulamaları
11Yabancı cisim tıkanmalarında ilkyardım
12Isırıklarda ilkyardım, zehirlenmelerde ilkyardım, böcek zehirlenmelerinde çevresel aciller
13Hasta transportu, yaralı ve hasta taşıma metodları
14final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Beyin Fırtınası188
Bireysel Çalışma248
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Ev Ödevi2816
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek