BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Bayburt Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ÜS0501.3Osmanlı Türkçesine Giriş (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)Seçmeli232
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere Osmanlıca bilgi ve becerisi kazandırarak Osmanlı Türkçesiyle yazılmış metinleri okuyup anlayabilmelerini sağlamak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğretim Görevlisi Cihat TAŞKESENLİOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1Arap alfabesini öğrenir.
2Harflerin birleşme kurallarını, Türkçe eklerin yazılışını bilir.
3Vokaller, okunuşlar ve işaretleri öğrenir.
4Türkçe kelimelerin Arap harfleriyle nasıl yazıldığını bilir.
5Osmanlı Türkçesi metinlerini okuyabilir.
6Türkçe bir metni Osmanlı harfleriyle yazabilir.
7Osmanlıcadaki Arapça ve Farsça unsurları öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Osmanlı Türkçesi ve Arap alfabesi hakkında genel bilgilerin verilmesi. Osmanlı Türkçesi alfabesinin yazılış ve okunuşlarıyla, Türkçe ünlüler ve eklerin yazılışı, Türkçe kelimelerin yapıları, Arapça ve Farsça kelime yapıları ile mastarlar gibi Osmanlı Türkçesi temel dil bilgisi kurallarının öğretilerek öğrencilerin Osmanlıca metinler üzerinde okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Osmanlı Türkçesi hakkında genel bilgiler, Arap alfabesi ve özellikleri
2Harflerin telaffuzu, birleşen ve birleşmeyen harfler ve yazılışları
3Türkçe kelimelerin yapısı, Türkçe ünlülerin yazılışı
4Okuma ve yazma çalışmaları
5Türkçe kelimelerin yapısı, eklerin yazılışı
6Türkçe kelimelerin yapısı, Türkçe kiplerin ve edatların yazılışı
7Okuma ve yazma çalışmaları
8Arasınav
9Arapça ve Farsça kelimelerin yapısı, ünlüler ve ünsüzlerin yazılışları
10Arapça kelimelerin yapısı, müennes ve müzekkerlik
11Okuma ve yazma çalışmaları
12Arapça kelimelerin yapısı, çokluk ekleri
13Arapça mastarlar, mücerred, mimli mastarlar
14Arapça mastarlar, ism-i fail, ism-i meful
15Okuma ve yazma çalışmaları
16Yarıyıl Sonu Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Osmanlı Türkçesi I, Ed. Nihat ÖZTOPRAK, Anadolu Üniversitesi Yay., Eskişehir 2018 2.Osmanlıca Dersleri, Yılmaz Kurt, C. I, Akçağ Yayınları, Ankara 2011 3.Osmanlıca Dersleri, Muharrem Ergin, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 2006 4.Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ferit Devellioğlu, Aydın Kitabevi, Ankara 2016
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav12020
Final Sınavı12020
Bütünleme Sınavı12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek