BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Bayburt Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ÜS0902.02Liderlik ve Motivasyon (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)Seçmeli232
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, organizasyonlarda yaşanan değişim türlerinin belirlenmesi ve bunun başarıyla yönetilmesi, değişimi kolaylaştırıcı örgütsel yapı ve yönetsel yaklaşımların tartışılması, konuya ilişkin uygulamalar ve teknikler, örnek olay çalışması yapılmasıdır. Değişimi uygulamanın farklı yollarını gören ve uygun yaklaşıma yönelerek kendini değiştiren firmalardaki yönetici ve çalışan davranışlarını ele alıp inceleyerek, lider kavramı, liderin özellikleri, liderlik tipleri, değişime direnç, değişim süreci gibi konularda katılımcıların görüşlerini artırmak ve genişletmektir
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Liderlik ve yöneticilik kavramlarını tanımlayabilir
2Liderlik teorileri ve tarzları hakkında bilgi sahibi olur
3Değişim ve değişim yönetimi kavramlarını tanımlayabilir
4Değişime karşı direnç ve önleme konularında bilgi sahibi olur.
5Liderlik ve değişim yönetimi arasındaki ilişkiyi kavrayabilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Lider, liderlik ve yöneticilik kavramları, etkileme ve güç kavramları, Lider ve yönetici arasındaki farklar
2Liderlerin temel özellikleri ve rolleri, Liderlerin etkinliği
3Liderlik teorileri: özellikler teorisi, davranışsal liderlik teorisi
4Liderlik ile ilgili çalışmalar ve liderlik tarzları
5Liderlikte durumsallık yaklaşımı
6Liderlikte yeni yaklaşımlar: etkileşimci liderlik
7Dönüşümcü liderlik
8Ara Sınav
9Değişim ve örgütsel değişim kavramı: tanımı, özellikleri, çeşitleri
10Değişimin içsel ve dışsal nedenleri
11Değişime direnç, direncin nedenleri ve önleme yolları
12Değişim yönetimi kavramı: ilkeleri ve süreci, modelleri
13Liderlik ve değişim yönetimi
14Dünyada ve Türkiye’de örnek değişim yönetimi çalışmaları
15Genel değerlendirme
16Dönem Sonu Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ÜNAL, Mesud, 21. Yüzyılda Değişim, Yönetim ve Liderlik, Beta Yayınları, 2011 EREN, Erol, Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikoloji, Beta Yayınları, 12. Baskı, 2010 KOÇEL, Tamer, İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınları, 13. Baskı, 2011. ROBBINS, Stephen ve JUDGE Timothy A., Organizational Behavior, Prentice Hall, 2013 ÜNAL, Mesud, Pusula Tipi Liderlik Modeli, Beta Yayınları, 2011 GÜNEY, Salih, Liderlik, Nobel Yayınları, 2012 AKOĞLAN KOZAK, Meryem, Değişim Yönetimi, Detay Yayıncılık, 2004
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma1560
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı160
Final Sınavı için Bireysel Çalışma1540
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma15345
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15115
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)62
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek