BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Bayburt Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ÜS0201.8Temel Ekonomi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)Seçmeli232
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu ders bir sosyal bilim ve akademik disiplin olarak ekonominin rolünü ve öneminin anlamak, ekonomik kavramları tanımak ve geliştirmek; öğrenilen bu kavramları gerçek dünyayla bağdaştırmak ve de çağdaş dünyayı şekillendiren ekonomik güçlerin öneminin değerlendirmesini sağlayacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Genel ekonomi ile ilgili temel kavramları öğrenecekler
2Arz ve talep fonksiyonları ve bunları etkileyen etmenleri öğrenecekler
3Günlük hayattaki ekonomik terimlerin ne anlama geldiğini anlayabilecekler
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Talep eğrisi, Bireysel ve piyasa talebi, Talep eğrisinde kaymalar, Talep esnekliği, Arz eğrisi, Bireysel ve piyasa arzı, Arz eğrisinde kaymalar. Ekonomide mal, hizmet ve para akımı, paranın tanımı ve fonksiyonları, para çeşitleri, para arzı ve talebi, para miktarı ile fiyatlar arasındaki ilişkiler, para politikası, Milli gelir ile ilgili kavramlar, Milli gelir hesaplama yöntemleri, milli gelirin önemi, istihdam ile ilgili kavramlar, işsizlik türleri, İşsizlik ile enflasyon arasındaki ilişki, İstihdam teorileri, istihdam hacmini ve milli geliri belirleyen değişkenler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Mikro ekonomiye giriş
2Talep ve arz
3Piyasa dengesi
4Piyasa dengesindedeğişiklikler
5Tüketici dengesi
6Üretici dengesi
7Ara sınav
8Tam rekabet piyasası
9Makro Ekonomik Akımın Doğuşu ve Makro Modeller
10Milli Gelirle İlgili Kavramlar ve Milli Gelir Hesaplama Yöntemleri
11Para, para talebi ve para arzı
12Enflasyon
13İstihdam ve İşsizlik
14Basit Keynesyen model
15Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14114
Problem Çözümü14114
Tartışma14114
Soru-Yanıt14114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)56
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek