BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Bayburt Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
MS1202.1B2Halk SağlığıSeçmeli243
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Toplum bireylerini etkileyen faktörler ve uyulması gereken durumlar hakkında bilgi ve beceri kazandırmak. Tıbbın insanlık yararına iyi bir şekilde kullanılmasının yollarını araştırmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Halk Sağlığı Kavramları ve sağlık düzeyleri hakkında bilgi sahibi olur
2Anne ve çocuk sağlığı ve istatistikleri hakkında bilgi sahibi olur
3Aile planlaması öğrenir
4Ergen sağlığı, Yaşlı sağlığı, Ruh sağlığın nasıl olması gerektiğini öğrenir
5 Okul sağlığı, İşçi sağlığı hakkında bilgi sahibi olur
6Çevre sağlığı hakkında bilgi sahibi olur
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Halk Sağlığı bireyin, grupların ve toplumların sağlıklarını geliştirmeye, sağlık yeteneklerini desteklemeye, sağlıklarına gelebilecek her türlü zararları önlemeye çalışan sağlık bilimidir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sağlık, hastalık ve halk sağlığı kavramları
2Sağlığı etkileyen faktörler. Halk sağlığının tarihsel gelişimi
3Sağlık hizmetleri tanımı, boyutları ve örgütlenmesi. Örgütlenme İlkeleri. Herkes için sağlık hedefleri
4Türkiye’nin Genel Sağlık Sorunları. Sağlık Düzeyi Ölçütleri
5Hastalık verilerinin kaynakları. Hastalıkların görülme sıklığı
6Enfeksiyonun yayılması ve kontrol yöntemleri, Bulaşıcı hastalıkların önemi
7Bağışıklama. Bağışıklamada kullanılan aşılar
8Ara Sınav
9Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile planlaması
10Ergen sağlığı, Ruh sağlığı, Yaşlı Sağlığı
11Çevre sağlığı, Okul sağlığı
12İş ve işçi sağlığı
13Besin Sağlığı
14Sağlık Eğitimi
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
BERTAM M, GÜLER Ç, Halk Sağlığı Temel Bilgiler, 2. Baskı, Güneş Kitabevi, 1997, Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım14228
Soru-Yanıt14114
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma144
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek