BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Bayburt Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
POS114.3BKalite Güvence ve StandartlarıSeçmeli123
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrenciye iş hayatında kalite güvencesi ve standartları ile ilgili yeterlilikleri kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
YRD.DOÇ.DR. ÜMİT GİRGEL
Öğrenme Çıktıları
1Kalite yönetim sisteminin altyapısını oluşturabilir.
2Kalite standartlarını uygulayabilir.
3İstatistiksel kalite kontrol yöntemleri uygulayabilir.
44. Kalite yönetim sisteminin alt yapısını oluşturabilir.
5Kalite standartlarını uygulayabilir.
6İstatistiksel kalite kontrol yöntemleri uygulayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kalitenin tarihçesi ve temel kavramlar, Kalite yaklaşımları, Kalite ve verimlilik, Kalite ve maliyet, Kalite kavramlarına farklı yaklaşımlar, Toplam Kalite Yönetimi ( TKY), Uluslararası kalite sistem belgeleri konularını içermektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kalite Kavramı
2Standart ve Standardizasyon
3Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi Yönetim kalitesi ve standartları
4Yönetim kalitesi ve standartları Çevre standartları
5Çevre standartları Kalite yönetim sistemi modelleri
6Kalite yönetim sistemi modelleri stratejik yönetim
7Stratejik yönetim Yönetime katılma
8Ara Sınav
9Süreç yönetim sistemi Kaynak yönetimi sistemi
10Kaynak yönetimi sistemi Efqm mükemmellik modeli
11Üretimde kalite kontrolü Muayene ve örnekleme
12Muayene ve örnekleme
13Toplam Kalite Kontrol
14Kontrol Diyagramları İstatistiksel Dağılımlar
15Kontrol Diyagramları İstatistiksel Dağılımlar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kölük,N ,Dilsiz İ ,Kartal C. S. 2011;Kalite Güvencesi ve Standartları,DETAY Yayıncılık,Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Derse Katılım120
Rapor Hazırlama120
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma120
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı160
Rapor Hazırlama120
Final Sınavı için Bireysel Çalışma120
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)79
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ15555545555555555
ÖÇ24555555554554545
ÖÇ34555555555554555
ÖÇ44545555555555555
ÖÇ55554545544545454
ÖÇ65555555555555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek