BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Bayburt Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ÜS1405.B2İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Demirözü MYO)Seçmeli232
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilerin İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku mevzuatı kapsamında temel bilgi ve farkındalık durumunun arttırılması ve geliştirilmesi ile iş yaşamlarında hem iş hukuku hem de sosyal güvenlik hukuku alanında yetkin bireyler olmasının sağlanmasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğretim Görevlisi Furkan Erdoğmuş
Öğrenme Çıktıları
1İş Hukuku mevzuatına ilişkin temel kavramların öğrenilmesi.
2Sosyal Güvenlik Hukuku mevzuatına ilişkin temel kavramların öğrenilmesi.
3İş yaşamında hem iş hukukundan hem de sosyal güvenlik hukukundan yararlanılması.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Derse ilişkin herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Dersin içeriği İş Hukuku, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ile Sosyal Güvenlik Mevzuatını kapsamaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İş Hukukunun konusu, doğuşu ve gelişimi.
2İş Hukuku mevzuatının temel kavramları.
34857 Sayılı İş Kanunu ve kapsamı.
4İş sözleşmeleri ve iş sözleşmelerine ilişkin genel bilgiler.
5İş sözleşmesinin oluşturulması.
6İşçi ve işverenin iş sözleşmesinden doğan borçları.
7Ara Dönem Sınavı.
8Ücret ve ücreti belirleyen/etkileyen hususlar.
9Sosyal Güvenlik kavramı ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları.
10İş Sözleşmelerinin sona ermesi l.
11İş Sözleşmelerinin sona ermesi ll.
12İş sözleşmelerinin sona ermesinin sonuçları.
13Çalışma süreleri.
14Yıllık izin uygulamaları ve ücretli izinler.
15Bireysel İş Hukuku ile ilgili örnek olaylar.
16Dönem Sonu Sınavı.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- İş Hukuku, Bireysel İş Hukuku, Toplu İş Hukuku - Yazar: Prof. Dr. Murat Demircioğlu, Prof. Dr. Tankut Centel, Yayınevi: Beta Yayınları - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Yazar: Av. Gürbüz Erdoğan, Yayınevi: Detay Yayıncılık, - Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, Yazar: Prof. Dr. A. Can Tuncay, Prof. Dr. Ömer Ekmekçi, Yayınevi: Bera Yayınları - Sosyal Güvenlik Üzerine Yazılar'ım, Yazar: Prof. Dr. Yusuf Alper, Yayınevi: Türk Metal Sendikası Araştırma ve Eğitim Merkezi Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14114
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)65
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1            
ÖÇ2            
ÖÇ3            
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek