BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Bayburt Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ÇG208.4BBilimsel Araştırma YöntemleriSeçmeli243
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Kişinin yaşam alanını tanımak ve karşılaştığı sorunlara çözüm yolları bulmak için giriştiği sistematik bir çaba olan araştırma etkinliği, insan yaşamının ve yüksek öğretimin vazgeçilmez ayaklarından biridir. Bu derste öğrenciler, bilimsel bir metnin üretimi için, “nasıl konu seçilir?” sorusundan başlayarak, araştırma ve yazım için gerekli teknikler konusunda bilgilendirileceklerdir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Cansu SAĞLAM
Öğrenme Çıktıları
1Bilimsel çalışma yapmanın metotlarını öğrenmek
2Tez, makale, bildiri hazırlarken gerekli bilimsel alt yapı çalışmalarının nasıl yapılacağını öğrenmek.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Derste bilimsel bir çalışma için gerekli olan verilerin toplanması, derlenmesi ve son olarak da verilerin yazıya dökülebilmesi gibi aşamalar anlatılarak bilimsel çalışma yapmanın alt yapısını oluşturan faaliyetler bütünü hakkında bilgi verilecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ana Kavram ve Terimleri, Terimler arası İlişkiler
2Araştırma Nedir? (Sorunu Belirleme, Gözlem, Hipotez, Doğruluk, Nesnellik, Eleştiri, Genellik, Hoşgörü)
3Araştırma Türleri
4Veri Toplama Teknikleri
5Araştırmanın Aşamaları: Konu Seçmek, Konuyu Sınırlandırmak, Hipotez Kurmak, Geçici Plan Hazırlamak, Kaynak Toplamak, Okuma ve Not Almak, Yazmak
6Seçilen konuyu plan doğrultusunda hazırlamak, çözüme ilişkin yöntem geliştirmek.
7Araştırma problemi hakkında bilgi toplama ve yöntem geliştirme
8VİZE
9Kaynak Derleme, Kütüphane ve İnternetten Yararlanma
10Yazım Kuralları, konunun raporlaştırılması, metin Aktarmaları
11Verileri çözümleme, bulguları yorumlama
12Tablolar ve Şekiller
13Verilerin İstatistiki açıdan değerlendirilmesi
14Kaynaklar (Bibliyografya) Hazırlamak Bilimsel yazıların değerlendirilmesi, yazım kuralları
15Literatür değerlendirme (eleştirel kaynak inceleme)
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1-Suat CEBECİ, Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri, İstanbul, 2002. 2-Niyazi KARASAR Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara 1995 7. Basım 3-Ahmet Hamdi İSLAMOĞLU Bilimsel Araştırma Yöntemleri İstanbul 2003 4-Robert A.DAY Bilimsel Makale Nasıl Yazılır,Nasıl Yayımlanır, Tübitak Mart 2003 5-Hüseyin BATUHAN Bilim Ve Şarlatanlık İstanbul 2001 6- Research Methods In Physical Activity Jerry R.THOMAS, Jack K. NELSON
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım15460
Bireysel Çalışma10440
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)104
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1      
ÖÇ2      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek