BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Bayburt Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ÜS1603.2B2Para ve Banka (Sosyal Bilimler MYO)Seçmeli232
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Türk sermaye piyasasının, kurumları, araçları ve uygulamaları konusunda genel bir anlayış oluşturmaktır. Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kurulu ve İMKB anlatılacak, sermaye piyasasını oluşturan piyasalar ve işleyişleri tartışılacak, piyasa aktörleri ile sermaye piyasası enstrümanları anlatılacaktır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör.Şule Kızıltunç Bedir
Öğrenme Çıktıları
1Sermaye piyasasını ve işleyişini öğrenecekler
2Piyasanın temel kavramlarını öğrenecekler
3Sermaye piyasasını oluşturan piyasaları ve nasıl çalıştıklarını öğrenecekler
4Sermaye piyasasının araçlarını (menkul kıymetler) öğrenecekler
5Sermaye piyasasının kurumlarını öğrenecekler
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sermaye Piyasalarının ülkemiz ve dünya açısından önemi ve yerinin öğrencilere sözlü ve uygulamalı olarak anlatımı.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Mali Piyasalar ve Türk Sermaye Piyasasının yapısı
2Para Piyasası, Sermaye Piyasası
3Sermaye Piyasasının İşlevleri, Sermaye Piyasasının Unsurları
4Sermaye Piyasasının Araçları, Menkul Kıymetler
5Hisse Senetleri
6Tahvil, Bono, Gelir Ortaklığı Senetleri, Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonolar
7Kar/Zarar Ortaklığı Belgeleri Katılma İntifa Senetleri Gayrimenkul Sertifikaları
8Ara Sınav
9Varlığa Dayalı Menkul Kıymet İpotekli Borçlanma Senetleri Varantlar
10Sermaye Piyasası Kurumları
11Aracı Kurumlar Yatırım Ortaklıkları
12Yatırım Fonları Portföy Yönetim Şirketleri Derecelendirme Kuruluşları
13Yatırım Danışmanlığı
14Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ,Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Ders Kitabı
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Tartışma14342
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)68
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1            
ÖÇ2            
ÖÇ3            
ÖÇ4            
ÖÇ5            
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek