BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Bayburt Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ÜS0206.1Kent ve Çevre Hakları (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)Seçmeli232
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Kentsel hakların kavramsal çerçevesini sunmak ve bu haklara ilişkin Dünya´daki ve Türkiye´deki gelişmeler hakkında bilgi vermek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
DOÇ.DR.HAYRİYE ŞENGÜN
Öğrenme Çıktıları
1Kent ve çevre haklarının insan hakları açısından önemini tespit eder, kent ve çevre ile insan hakları arasındaki ilişkiyi ortaya koyar. Kent ve çevre haklarının ulusal ve uluslararası hukuksal düzenlemeler içindeki yerini ortaya koyar. Kent ve çevre haklarının tarihsel olarak nasıl bir gelişim gösterdiğini analiz eder. Kent ve çevre haklarına ilişkin dünyadaki örnekleri analiz eder. Türkiye´de ve dünyada kent ve çevre haklarına ilişkin gelişmeleri tespit eder, yaşanan sorunları analiz eder.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Kent ve çevre haklarının kavramsal çerçevesi, hukuksal altyapısı, insan hakları içindeki yeri, dünyadaki ve Türkiye´deki gelişmeler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
11-İnsan hakları kavramı ve özellikleri 2-Kuşaklara göre insan haklarının tasnifi 3-Üçüncü kuşak insan hakları ve dayanışma hakları 4-Kent hakkının ve çevre hakkının dayanışma hakları içindeki yeri ve önemi 5-Kent ve çevre haklarının ortaya çıkışını açıklayan görüşler 6-Kent hakkının ve çevre hakkının tarihçesi ve özellikleri 7-Kent hakkının ve çevre hakkının işlevleri 8-Kentsel haklar-demokrasi ilişkisi 9-Kentsel haklar ve küreselleşme ilişkisi 10-Kentsel haklara ilişkin uluslararası belgeler ve Avrupa Kentsel Şartı ve özellikleri 11-Çevresel haklar ve küreselleşme ilişkisi 12-Çevre hakkı ve uluslararası belgeler 13-Kentsel ve çevresel haklar ve yönetişim ilişkisi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kıvılcım Akkoyunlu Ertan, Kent ve Kentli Hakları, TODAİE Yayını, Yayın No:381, Ankara, 2014. İbrahim Ö. Kaboğlu, Çevre Hakkı, Tekin Yayınevi, 1 Basım, 2021 Don Mitchel, Kent Hakkı, Ayrıntı Yayınları, 2020, 1. Basım. Henri Lefebvre, Şehir Hakkı, Sel Yayıncılık, 2020
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav13030
Final Sınavı13030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1            
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek