BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Bayburt Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ÜS0202.4Bireysel Yatırımcılık (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)Seçmeli232
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilere yatırım yönetimi teorilerini ve uygulamalarını tanıtmak amacıyla tasarlanmıştır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Yatırım analizi ve portföy yönetiminde kullanılan teknik ve metodlar ile, bunların temelinde yatan teori ve kavramlar hakkında bilgi sahibi olmak.
2Yatırım araçlarını, birbirinden farklarını, yatırım ortamını ve piyasaları tanımak.
3Değişik finansal varlıkların değerlemesini yapabilmek.
4Temel yatırım stratejilerini anlamak ve nasıl uygulandıklarını bilmek.
5İşletmelerle ilgili olayların ve makroekonomik faktörlerin yatırım performansı üzerindeki etkileri konusunda pratik bilgiye sahip olmak.
6Yatırım portföyü oluşturma ve performansını değerlendirme konusunda teori ile uygulamayı entegre edebilmek.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yatırım riski ve yatırım getirisine genel bakış, ilgili modeller; etkin ve optimal portföyler; çeşitlendirme; etkin piyasalar; temel analiz; teknik analiz; sabit gelirli menkul kıymetler; tahvil portföyleri; risk yönetimi; hisse senedi değerleme yöntemleri; firma değerleme yöntemleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ders ile ilgili prosedürler, görevler ve ödevler
2Yatırımın öğeleri, piyasalar, enstrümanlar ve işlem yapma
3Yatırımın öğeleri, piyasalar, enstrümanlar ve işlem yapma
4Yatırımın öğeleri, piyasalar, enstrümanlar ve işlem yapma
5Yatırımın öğeleri, enstrümanlar
6Yatırım Riski ve Getirisi: Gözlemler ve Hesaplamalar
7Etkin ve Optimum Portföyler
8Risk ve Getiri Modelleri: Portföy Uygulamaları
9Etkin Piyasalar ve Davranış Finansı: Teknik ve Temel Analizler
10Hisse Senedi Değerleme
11Tahviller: Değerleme, Portföyleri ve Risk Yönetimi
12Vadeli İşlemler Piyasası ve Risk Yönetimi
13Portföy Yönetimi Stratejileri: Aktif, Pasif, Dinamik, Fonlar, Uluslararası Çeşitlendirme, Risk Kontrolü, Performance Değerlendirmesi ve Analizi
14Portföy Yönetimi Stratejileri: Aktif, Pasif, Dinamik, Fonlar, Uluslararası Çeşitlendirme, Risk Kontrolü, Performance Değerlendirmesi ve Analizi
15Dönem Sonu Aktiviteleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders websitesi, ders notları, finansal piyasalar laboratuvarı, sanal portföy yönetimi programı, bilimsel hesap makinesi, online kaynaklar ve excel tipi yazılım programları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14114
Problem Çözümü14114
Tartışma14114
Soru-Yanıt14114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)56
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1            
ÖÇ2            
ÖÇ3            
ÖÇ4            
ÖÇ5            
ÖÇ6            
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek