BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Bayburt Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
MS1302.4B2GirişimcilikSeçmeli243
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu derste; iş hayatında kalite güvencesi ve standartları ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmıştır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Recep ASLANOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1 Kalite yönetim sisteminin altyapısını oluşturmak.
2Kalite standartlarını uygulamak
3 İstatistiksel kalite kontrol yöntemleri uygulamak.
4Kalite ilkelerini üretim ve hizmet sürecinde uygulayabilir.
5 Standardizasyon ile ilgili işlemleri yürütebilir.
6Üretimde ve hizmet alanında kalite ve standartları sağlayabilir.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kalite Kavramı, standart, standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, yönetim kalitesi ve standardı, Kalite yönetim sistemi modelleri stratejik yönetim, Süreç yönetim sistemi, Kaynak yönetimi sistemi, Toplam kalite yönetimi, standartlar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1 Kalite Kavramı
2Standart ve Standardizasyon
3 Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi
4Yönetim kalitesi ve standartları Çevre standartları
5Çevre standartları Kalite yönetim sistemi modelleri
6 Kalite yönetim sistemi modelleri stratejik yönetim
7 Stratejik yönetim Yönetime katılma
8Arasınav
9 Süreç yönetim sistemi Kaynak yönetimi sistemi
10 Kaynak yönetimi sistemi Efqm mükemmellik modeli
11Üretimde kalite kontrolü Muayene ve örnekleme
12Muayene ve örnekleme Toplam kalite kontrol
13Toplam Kalite Kontrol
14Kontrol Diyagramları
15 İstatistiksel Dağılımlar
16Yarıyıl Sonu Sınavları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Güçlü, S., (1988), Üretimde Standardizasyonun Önemi ve Sağladığı Faydalar, Standart Dergisi,Yıl: 27, Sayı: 320 İnsan Kaynakları Notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav100
Final Sınavı100
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
Rapor11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)88
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1      
ÖÇ2      
ÖÇ3      
ÖÇ4      
ÖÇ5      
ÖÇ6      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek