BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Bayburt Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
SM102BTürk Dili IIZorunlu122
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Çağın sürekli ilerleyen şartlarına uygun olarak farklı alanlarda öğrenim gören gençlerimize ana dil sevgisini ve bilincini geliştirmek dil düşünce bağlantısını vurgulamak bilimsel alanda üretken, yaratıcı ve ana dilini doğru kullanabilen çağdaş bilgilerle donanmış bireyleri dil ve edebiyat tarihi yönünden aydınlatmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Türkçeyi doğru ve iyi kullanabilme
2Dil kültür -toplum ilişkisini göstererek dil bilincini geliştirebilme
3Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yerini bugünkü durumunu ve yayılma alanlarını örnek verebilme
4Türk dilinin özelliklerini, işleyişini, kurallarını örneklerle uygulayabilme
5 Meslek ve bilim alan terimlerinin Türkçe karşılıklarını kullanabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Çağın sürekli ilerleyen şartlarına uygun olarak farklı alanlarda öğrenim gören gençlerimize ana dil sevgisini ve bilincini geliştirmek dil düşünce bağlantısını vurgulamak bilimsel alanda üretken, yaratıcı ve ana dilini doğru kullanabilen çağdaş bilgilerle donanmış bireyleri dil ve edebiyat tarihi yönünden aydınlatmaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin amaç ve hedefleri, içeriği yararlanılacak kaynaklar ve yarıyıl ders planının tanıtımı
2Dil nedir? Dilin özellikleri nelerdir?
3Dil doğuş teorileri ve dil türleri
4Dil kültür ilişkisi
5Yeryüzündeki diller ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri
6Türk Dilinin tarihi devreleri
7Dil bilgisi nedir? Dil bilgisinin konuları ve bölümleri
8Ara Sınav ve Ders Değerlendirmesi
9Türkçede seslerin sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri
10Türkçede ses olayları, Türkçede hece yapısı, Türkçede vurgu
11Türkçede yapım ve çekim ekleri
12Türkçede sözcük türleri (İsim, sıfat, zarf, zamir)
13Türkçede sözcük türleri (Fiil, bağlaç, edat, ünlem)
14Cümle ögeleri ve çeşitler
15
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Prof. Dr. Coşkun Ak,Türk Dili,Nobel Yayınları, 2006 Prof.Dr. Mustafa Özkan, Dr. Osman Esin, Dr. Hatice Tören,Yükseköğretimde Türk Dili, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2001. Prof.Dr. Kemal Yavuz, Prof. Dr. Kazım Yetiş, Prof. Dr. Necat Birinci, Üniversitede Türk Dili ve Kompozisyon Dersleri, Bayrak Yayınevi, İstanbul,1999. Prof Dr. Muharrem Ergin, Üniversiteler İçin Türk Dili, Bayrak Yayınevi, İstanbul, 2001. Porf. Dr. Zeynep Korkmaz, Prof. Dr. Ahmet Ercilasun, Prof.Dr. Hamza Zülfikar, Prof. Dr. İsmail Parlatır, Prof.Dr. Mehmet Akalın, Prof Dr. Tuncer Gülensoy, Prof Dr. Necat Birinci, Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Yargı Yayınevi, Ankara,2001. Prof. Dr. Şerif Aktaş, Yrd. Doç. Dr. Osman Gündüz, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Akçağ Yayınevi, Ankara,2001.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım10110
Soru-Yanıt10110
Bireysel Çalışma10110
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)62
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek